CN8 / NC8 - 2023 92 CN8 / NC8 - 2023 - MT 94

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 93
ARMI U MUNIZZJON; PARTS U AĊĊESSORJI TAGĦHOM

93.01 Armi militari, ħlief rivolvers, pistoli u armi tal-intestatura 9307    
Armi tal-artillerija (eż. xkubetti, howitzers u mortars) 9301 10 00 (PCE)
Apparat li jispara r-rokits; armi li jitfgħu n-nar; lanċjaturi tal-granati; tubi li jisparaw it-torpedoes u projetturi simili 9301 20 00 (PCE)
Oħrajn 9301 90 00 (PCE)
93.02 Rivolvers u pistoli, għajr dawk tal-intestatura 9303 jew 9304 9302 00 00 (PCE)
93.03 Armi tan-nar oħrajn u apparat simili li jaħdem bl-isparar ta’ karga splużiva (eż. snieter u azzarini tal-kaċċa, armi tan-nar bi kkargar mill-muzzle, il-pistoli Very u apparat ieħor maħsub biex jispara biss il-murtali tas-sinjalar, il-pistoli u r-rivolvers għall-isparar inbjank, l-armi captive-bolt għall-qtil tal-bhejjem mingħajr uġigħ, l-armi għat-tfigħ tal-ħbula)    
Armi tan-nar bi kkargar mill-muzzle 9303 10 00 (PCE)
Snieter oħrajn tal-isport, għall-kaċċa jew għall-isparar fuq it-targits, inkluż is-snieter-azzarini kkombinati    
B’kanna waħda, bit-toqba lixxa 9303 20 10 (PCE)
Oħrajn 9303 20 95 (PCE)
Azzarini oħrajn tal-isport, għall-kaċċa jew għall-isparar fuq it-targits 9303 30 00 (PCE)
Oħrajn 9303 90 00 (PCE)
93.04 Armi oħrajn (eż. xkubetti u pistoli bil-molla, bl-arja jew bil-gass, lembubi), ħlief dawk tal-intestatura 9307 9304 00 00 (PCE)
93.05 Parts u aċċessorji tal-oġġetti tal-intestaturi 9301 sa 9304    
Tar-rivolvers jew tal-pistoli 9305 10 00  
Tas-snieter jew tal-azzarini tal-intestatura 9303 9305 20 00  
Oħrajn    
Tal-armi militari tal-intestatura 9301 9305 91 00  
Oħrajn 9305 99 00  
93.06 Bombi, granati, torpedoes, mini, missili u munizzjonijiet simili tal-gwerra u l-parts tagħhom; skrataċ u munizzjon u projettili oħrajn u l-parts tagħhom, inkluż l-istopop tat-tiri u tal-iskrataċ    
Skrataċ tas-snieter u parts tagħhom; pellets tal-ixkubetti tal-arja    
Skrataċ 9306 21 00 (100)
Oħrajn 9306 29 00  
Skrataċ oħrajn u l-parts tagħhom    
Għar-rivolvers u l-pistoli tal-intestatura 9302 u għas-submitraljatriċijiet tal-intestatura 9301 9306 30 10  
Oħrajn    
Għall-armi militari 9306 30 30  
Oħrajn 9306 30 90  
Oħrajn    
Għall-finijiet militari 9306 90 10  
Oħrajn 9306 90 90  
93.07 Xwabel, xablotti, bajonetti, lanez u armi simili u l-parts tagħhom u l-inforor u l-għantijiet għalihom 9307 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.