CN8 / NC8 - 2023 91 CN8 / NC8 - 2023 - MT 93

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 92
STRUMENTI MUŻIKALI; PARTS U AĊĊESSORJI TA’ OĠĠETTI BĦAL HOM

92.01 Pjanijiet, inkluż il-pjanijiet awtomatiċi; klaviċembali u strumenti oħrajn bit-tastiera u bil-kordi    
Pjanijiet vertikali    
Ġodda 9201 10 10 (PCE)
Użati 9201 10 90 (PCE)
Pjanijiet akkoda 9201 20 00 (PCE)
Oħrajn 9201 90 00  
92.02 Strumenti mużikali oħrajn tal-korda (eż. kitarri, vjolini, arpi)    
Li jindaqqu b’ark    
Vjolini 9202 10 10 (PCE)
Oħrajn 9202 10 90 (PCE)
Oħrajn    
Kitarri 9202 90 30 (PCE)
Oħrajn 9202 90 80 (PCE)
92.05 Strumenti mużikali tan-nifs (eż. orgnijiet bit-tastiera u bil-pajpijiet, akkordjins, klarinetti, trumbetti, ċirimelli), għajr l-orgnijiet tal-fieri u l-orgnijiet mekkaniċi tat-triq    
Strumenti tan-nifs tar-ram 9205 10 00 (PCE)
Oħrajn    
Akkordjins u strumenti simili 9205 90 10 (PCE)
Orgnijiet tal-ħalq 9205 90 30 (PCE)
Orgnijiet bit-tastiera u bil-pajpijiet; armonji u strumenti simili bit-tastiera bil-qasbiet tal-metall liberi 9205 90 50  
Oħrajn 9205 90 90  
92.06 Strumenti mużikali tal-perkussjoni (eż. tnabar, ksilofoni, ċimbli, kastanjoli, marakas) 9206 00 00  
92.07 Strumenti mużikali, li l-ħoss tagħhom huwa prodott, jew irid ikun amplifikat, bl-elettriku (eż. orgnijiet, kitarri, akkordjins)    
Strumenti bit-tastiera, għajr l-akkordjins    
Orgnijiet 9207 10 10 (PCE)
Pjanijiet diġitali 9207 10 30 (PCE)
Synthesisers 9207 10 50 (PCE)
Oħrajn 9207 10 80  
Oħrajn    
Kitarri 9207 90 10 (PCE)
Oħrajn 9207 90 90  
92.08 Kaxxi mużikali, orgnijiet tal-fieri, orgnijiet mekkaniċi tat-triq, għasafar tal-għana mekkaniċi, srieraq mużikali u strumenti mużikali oħrajn li ma jaqgħux fi kwalunkwe intestatura oħra ta’ dan il-kapitolu; sejħiet tal-insib ta’ kull tip; sfafar, qrun tad-daqq u strumenti oħrajn li jindaqqu bil-ħalq għas-sinjalar akustiku    
Kaxxi mużikali 9208 10 00  
Oħrajn 9208 90 00  
92.09 Parts (eż. mekkaniżmi għall-kaxxi mużikali) u aċċessorji (eż. kards, id-diski u rombli għall-istrumenti mekkaniċi) tal-istrumenti mużikali; metronomi, tuning-forks u pitch pipes ta’ kull tip    
Kordi għall-istrumenti mużikali 9209 30 00  
Oħrajn    
Parts u aċċessorji għall-pjanijiet 9209 91 00  
Parts u aċċessorji għall-istrumenti mużikali tal-intestatura 9202 9209 92 00  
Parts u aċċessorji għall-istrumenti mużikali tal-intestatura 9207 9209 94 00  
Oħrajn    
Parts u aċċessorji għall-istrumenti mużikali tal-intestatura 9205 9209 99 20  
Oħrajn    
Metronomi, tuning-forks u pitch pipes 9209 99 40  
Mekkaniżmi għall-kaxxi mużikali 9209 99 50  
Oħrajn 9209 99 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.