CN8 / NC8 - 2023 95 CN8 / NC8 - 2023 - MT 97

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 96
OĠĠETTI MANIFATTURATI MIXXELLANJI

96.01 Avorju, għadam, qoxra tal-fekruna, qrun, qrun imsaġġrin, qroll, madreperla u materjal ieħor tal-annimali għall-intaljar maħdum, u l-oġġetti ta’ dawn il-materjali (inkluż oġġetti magħmulin permezz tax-xogħol bil-mol)    
Avorju maħdum u oġġetti tal-avorju 9601 10 00  
Oħrajn 9601 90 00  
96.02 Materjal veġetali jew minerali għall-intaljar maħdum u l-oġġetti ta’ dawn il-materjali; oġġetti mmudellati jew intaljati tax-xemgħa, tal-istearina, tal-gomom naturali jew tar-rażi naturali jew tal-pastes għall-immudellar, u oġġetti mmudellati jew intaljati oħrajn, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra; ġelatina maħduma, mhux imwebbsa (ħlief il-ġelatina tal-intestatura 3503) u oġġetti tal-ġelatina mhux imwebbsa 9602 00 00  
96.03 Xkupi, xkupilji/pniezel (inkluż xkupilji li jagħmlu parti minn magni, apparat domestiku jew vetturi), apparat mekkaniku għall-knis tal-art imħaddem bl-idejn, mhux motorizzat, moppijiet u dusters tar-rix; għoqod u trofof ippreparati għall-produzzjoni ta’ xkupi jew xkupilji; pads u rombli għaż-żebgħa; squeegees (għajr l-isqueegees bir-romblu)    
Xkupi u xkupilji, magħmulin minn friegħi żgħar jew minn materjali veġetali oħrajn marbutin flimkien, bil-manki jew mingħajrhom 9603 10 00 (PCE)
Xkupilji tas-snien, pniezel tal-leħja, xkupilji tax-xagħar, xkupilji tad-dwiefer, pniezel tax-xagħar tal-għajnejn u xkupilji oħrajn tat-twaletta għall-użu tat-twaletta personali, inkluż dawk l-ixkupilji li jagħmlu parti minn xi apparat    
Xkupilji tas-snien, inkluż xkupilji għad-dentaturi 9603 21 00 (PCE)
Oħrajn    
Xkupilji tax-xagħar 9603 29 30 (PCE)
Oħrajn 9603 29 80  
Pniezel tal-pittura, pniezel tal-kitba u pniezel simili għall-applikazzjoni tal-kożmetiċi    
Pniezel tal-pittura u tal-kitba 9603 30 10 (PCE)
Pniezel għall-applikazzjoni tal-kożmetiċi 9603 30 90 (PCE)
Pniezel għaż-żebgħa, għad-distemper, għall-verniċ jew bħalhom (għajr il-pniezel tas-subintestatura 960330); pads u rombli għaż-żebgħa    
Pniezel għaż-żebgħa, għad-distemper, għall-verniċ jew bħalhom 9603 40 10 (PCE)
Pads u rombli għaż-żebgħa 9603 40 90 (PCE)
Xkupilji oħrajn li jagħmlu parti minn magni, apparat jew vetturi 9603 50 00  
Oħrajn    
Apparat mekkaniku għall-knis tal-art imħaddem bl-idejn, mhux motorizzat 9603 90 10 (PCE)
Oħrajn    
Xkupi għall-knis tat-toroq; xkupi u xkupilji li jintużaw fid-djar, inkluż ixkupilji taż-żraben u ixkupilji tal-ħwejjeġ; xkupilji biex wieħed inaddaf l-annimali 9603 90 91  
Oħrajn 9603 90 99  
96.04 Passaturi tal-idejn u għeriebel tal-idejn 9604 00 00  
96.05 Settijiet tal-ivvjaġġar għat-twaletta personali, tal-ħjata jew għat-tindif taż-żraben jew tal-ħwejjeġ 9605 00 00  
96.06 Buttuni, fiminelli, forom għall-buttuni u parts oħrajn ta’ dawn l-oġġetti; blanks għall-buttuni    
Fiminelli u l-parts tagħhom 9606 10 00  
Buttuni    
Tal-plastik, mhux miksijin b’materjal tessili 9606 21 00  
Tal-metall komuni, mhux miksijin b’materjal tessili 9606 22 00  
Oħrajn 9606 29 00  
Forom għall-buttuni u parts oħrajn tal-buttuni; blanks għall-buttuni 9606 30 00  
96.07 Żippijiet u l-parts tagħhom    
Żippijiet    
Mgħammrin bi snien ikkatenati tal-metall komuni 9607 11 00 (MTR)
Oħrajn 9607 19 00 (MTR)
Parts    
Tal-metall komuni, inkluż strixxi dojoq immuntati bis-snien ikkatenati tal-metall komuni 9607 20 10  
Oħrajn 9607 20 90  
96.08 Pinen ballpoint; pinen bil-ponta tal-feltru u pinen u markers bil-ponta poruża; fountain pens, pinen stilografiċi u pinen oħrajn; pinen stilografiċi li jidduplikaw; clutch pencils; tokok tal-pinen, tokok tal-lapsijiet u tokok simili; parts (inkluż kapep u klipep) tal-oġġetti msemmija hawn fuq, għajr dawk tal-intestatura 9609    
Pinen ballpoint    
Bil-linka likwida (il-pinen bil-ballun jirrombla) 9608 10 10 (PCE)
Oħrajn    
Bir-refill li jista’ jinbidel 9608 10 92 (PCE)
Oħrajn 9608 10 99 (PCE)
Pinen bil-ponta tal-feltru u l-pinen u l-markers bil-ponta poruża 9608 20 00 (PCE)
Fountainpens, il-pinen stilografiċi u pinen oħrajn 9608 30 00 (PCE)
Clutch pencils 9608 40 00 (PCE)
Settijiet ta’ oġġetti minn żewġ subintestaturi jew iktar ta’ hawn fuq 9608 50 00  
Refills għall-pinen ballpoint, li jinkludu l-ponta bil-ballun u r-reservoir tal-linka 9608 60 00 (PCE)
Oħrajn    
Ponot tal-pinen u truf tal-ponot 9608 91 00  
Oħrajn 9608 99 00  
96.09 Lapsijiet (għajr il-lapsijiet tal-intestatura 9608), crayons, ċomb tal-lapsijiet, pastelli, charcoals għat-tpinġija, ġibs għall-kitba jew għat-tpinġija u ġibs tal-ħajjata    
Il-lapsijiet u l-crayons, biċ-ċomb magħluq f’kisja    
Biċ-“ċomb” tal-grafit 9609 10 10  
Oħrajn 9609 10 90  
Ċomb tal-lapsijiet, iswed jew ikkulurit 9609 20 00  
Oħrajn    
Pastelli u charcoals għat-tpinġija 9609 90 10  
Oħrajn 9609 90 90  
96.10 Lavanji u boards, b’superfiċji għall-kitba jew għat-tpinġija, kemm jekk fi gwarniċ u kemm jekk le 9610 00 00  
96.11 Timbri tad-data, għas-siġill jew għan-numerazzjoni, u bħalhom (inkluż apparat għall-istampar jew għall-imbuzzar tat-tikketti), maħsubin biex jitħaddmu bl-idejn; kompożituri mħaddmin bl-idejn u settijiet tal-istampar bl-idejn li jinkorporaw kompożituri bħal dawn 9611 00 00  
96.12 Żigarelli tat-typewriter jew żigarelli simili, bil-linka jew ippreparati mod ieħor biex jistampaw, kemm jekk ikunu fuq il-lenbubi jew fil-cartridges u kemm jekk le; pads tal-linka, kemm jekk bil-linka u kemm jekk le, kemm jekk bil-kaxex u kemm jekk le    
Żigarelli    
Tal-plastik 9612 10 10  
Tal-fibri magħmulin mill-bniedem, ta’ wisa’ ta’ inqas minn 30 mm, imqegħdin b’mod permanenti ġo cartridges tal-plastik jew tal-metall bħal dawk li jintużaw fit-typewriters awtomatiċi, fit-tagħmir għall-ipproċessar awtomatiku tad-data u f’magni oħrajn 9612 10 20  
Oħrajn 9612 10 80  
Pads tal-linka 9612 20 00  
96.13 Lajters tas-sigaretti u lajters oħrajn, kemm jekk mekkaniċi jew elettriċi u kemm jekk le, u l-parts tagħhom għajr iż-żnied u l-ftejjel    
Lajters tal-but, li jixegħlu bil-gass, li ma jistgħux jerġgħu jimtlew 9613 10 00 (PCE)
Lajters tal-but, li jixegħlu bil-gass, li jistgħu jerġgħu jimtlew 9613 20 00 (PCE)
Lajters oħrajn 9613 80 00  
Parts 9613 90 00  
96.14 Pipi tat-tipjip (inkluż bwieqi tal-pipi) u bokkini għas-sigarri jew għas-sigaretti, u l-parts tagħhom    
Blokok tal injam jew tal-għeruq mhux irfinuti, għall-manifattura tal-pipi 9614 00 10  
Oħrajn 9614 00 90  
96.15 Imxat, klippijiet tax-xagħar u bħalhom; furfiċetti, furfiċetti għan-nukklar, labar għan-nukklar, curlers tax-xagħar u bħalhom, għajr dawk tal-intestatura 8516, u l-parts tagħhom    
Imxat, klippijiet tax-xagħar u bħalhom    
Tal-lastiku iebes jew tal-plastik 9615 11 00  
Oħrajn 9615 19 00  
Oħrajn 9615 90 00  
96.16 Sprejs tal-fwieħa u sprejs simili tat-twaletta, u l-montaturi u l-irjus għalihom; puffs u pads għat-terra għall-applikazzjoni tal-kożmetiċi jew għall-preparazzjonijiet tat-twaletta    
Sprejs tal-fwieħa u sprejs simili tat-twaletta, u l-montaturi u l-irjus għalihom    
Sprejs tat-twaletta 9616 10 10  
Montaturi u l-irjus għalihom 9616 10 90  
Puffs u pads għat-terra għall-applikazzjoni tal-kożmetiċi jew għall-preparazzjonijiet tat-twaletta 9616 20 00  
96.17 Il-vacuum flasks u reċipjenti bil-vakwu oħrajn, kompluti; il-parts tagħhom għajr l-ampulli tal-ħġieġ 9617 00 00  
96.18 Manikini tal-ħajjata u figuri-mudelli oħrajn; automata u oġġetti oħrajn animati għall-wiri użati biex iżejnu l-vetrini tal-ħwienet 9618 00 00  
96.19 Assorbenti sanitarji (pads) u tampons, ħrieqi, inforor tal-ħrieqi u oġġetti simili, ta’ kwalunkwe materjal    
Tal-wattiet ta’ materjali tessili 9619 00 30  
Ta’ materjali tessili oħra    
Assorbenti sanitarji (pads), tampons u oġġetti simili 9619 00 40  
Ħrieqi u inforor tal-ħrieqi tat-trabi u oġġetti simili 9619 00 50  
Ta’ materjali oħrajn    
Assorbenti sanitarji (pads), tampons u oġġetti simili    
Assorbenti sanitarji (pads) 9619 00 71  
Tampons 9619 00 75  
Oħrajn 9619 00 79  
Ħrieqi u inforor tal-ħrieqi tat-trabi u oġġetti simili    
Ħrieqi u inforor tal-ħrieqi għat-trabi 9619 00 81  
Oħrajn (eż. oġġetti tal-kura għall-inkontinenza) 9619 00 89  
96.20 Monopiedi, bipiedi, trepiedi u oġġetti simili    
Li jintużaw għall-video cameras, għall-cameras diġitali jew fotografiċi, għall-cameras u għall-proġekters ċinematografiċi; li jintużaw għal apparat ieħor tal-Kapitolu 90 9620 00 10  
Oħrajn    
Tal-plastik jew tal-aluminju 9620 00 91  
Oħrajn 9620 00 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.