CN8 / NC8 - 2023 96 CN8 / NC8 - 2023 - MT  

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 97
XOGĦLIJIET TAL-ARTI, BIĊĊIET TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET

97.01 Pitturi, tpinÄ¡ijiet u pastelli magħmulin kompletament bl-idejn, għajr it-tpinÄ¡ijiet tal-intestatura 4906 u għajr l-oÄ¡Ä¡etti manifatturati impittrin bl-idejn jew iddekorati bl-idejn; collages, mużajki u plakek dekorattivi simili    
Ta’ iktar minn 100 sena    
Pitturi, tpinÄ¡ijiet u pastelli 9701 21 00  
Mużajki 9701 22 00  
Oħrajn 9701 29 00  
Oħrajn    
Pitturi, tpinÄ¡ijiet u pastelli 9701 91 00  
Mużajki 9701 92 00  
Oħrajn 9701 99 00  
97.02 InÄ‹iżjonijiet, stampi u litografi oriÄ¡inali    
Ta’ iktar minn 100 sena 9702 10 00  
Oħrajn 9702 90 00  
97.03 Skulturi u statwi oriÄ¡inali, ta’ kwalunkwe materjal    
Ta’ iktar minn 100 sena 9703 10 00  
Oħrajn 9703 90 00  
97.04 Bolol postali u tat-taxxa, timbri tal-posta, bolol tal-ewwel jum tal-ħruÄ¡, kartolerija postali (karti bil-bolol) u bħalhom, użati jew mhux użati, għajr dawk tal-intestatura 4907 9704 00 00  
97.05 Kollezzjonijiet u biÄ‹Ä‹iet tal-kollezzjoni ta’ interess arkeoloÄ¡iku, etnografiku, storiku, żooloÄ¡iku, botaniku, mineraloÄ¡iku, anatomiku, paleontoloÄ¡iku jew numismatiku    
Kollezzjonijiet u biÄ‹Ä‹iet tal-kollezzjoni ta’ interess arkeoloÄ¡iku, etnografiku jew storiku 9705 10 00  
Kollezzjonijiet u biÄ‹Ä‹iet tal-kollezzjoni ta’ interess żooloÄ¡iku, botaniku, mineraloÄ¡iku, anatomiku jew paleontoloÄ¡iku    
Kampjuni umani u partijiet tagħhom 9705 21 00  
SpeÄ‹ijiet estinti jew fil-periklu u partijiet tagħhom 9705 22 00  
Oħrajn 9705 29 00  
Kollezzjonijiet u biÄ‹Ä‹iet tal-kollezzjoni ta’ interess numismatiku    
Ta’ iktar minn 100 sena 9705 31 00  
Oħrajn 9705 39 00  
97.06 L-antikitajiet ta’ iktar minn 100 sena    
Ta’ iktar minn 250 sena 9706 10 00  
Oħrajn 9706 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.