CN8 / NC8 - 2023   CN8 / NC8 - 2023 - NL 02

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 1
LEVENDE DIEREN

01.01 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels    
paarden    
fokdieren van zuiver ras 0101 21 00 (PCE)
andere    
slachtpaarden 0101 29 10 (PCE)
andere 0101 29 90 (PCE)
ezels 0101 30 00 (PCE)
andere 0101 90 00 (PCE)
01.02 Levende runderen    
rundvee    
fokdieren van zuiver ras    
vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben) 0102 21 10 (PCE)
koeien 0102 21 30 (PCE)
andere 0102 21 90 (PCE)
andere    
van het ondergeslacht „Bibos” of van het ondergeslacht „Poephagus” 0102 29 05 (PCE)
andere    
met een gewicht van niet meer dan 80 kg 0102 29 10 (PCE)
met een gewicht van meer dan 80 kg doch niet meer dan 160 kg    
slachtdieren 0102 29 21 (PCE)
andere 0102 29 29 (PCE)
met een gewicht van meer dan 160 kg doch niet meer dan 300 kg    
slachtdieren 0102 29 41 (PCE)
andere 0102 29 49 (PCE)
met een gewicht van meer dan 300 kg    
vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben)    
slachtvaarzen 0102 29 51 (PCE)
andere 0102 29 59 (PCE)
koeien    
slachtkoeien 0102 29 61 (PCE)
andere 0102 29 69 (PCE)
andere    
slachtdieren 0102 29 91 (PCE)
andere 0102 29 99 (PCE)
buffels    
fokdieren van zuiver ras 0102 31 00 (PCE)
andere    
huisdieren 0102 39 10 (PCE)
andere 0102 39 90 (PCE)
andere    
fokdieren van zuiver ras 0102 90 20 (PCE)
andere    
huisdieren 0102 90 91 (PCE)
andere 0102 90 99 (PCE)
01.03 Levende varkens    
fokdieren van zuiver ras 0103 10 00 (PCE)
andere    
met een gewicht van minder dan 50 kg    
huisdieren 0103 91 10 (PCE)
andere 0103 91 90 (PCE)
met een gewicht van 50 kg of meer    
huisdieren    
zeugen die ten minste eenmaal gebigd hebben, met een gewicht van 160 kg of meer 0103 92 11 (PCE)
andere 0103 92 19 (PCE)
andere 0103 92 90 (PCE)
01.04 Levende schapen en geiten    
schapen    
fokdieren van zuiver ras 0104 10 10 (PCE)
andere    
lammeren (tot de leeftijd van een jaar) 0104 10 30 (PCE)
andere 0104 10 80 (PCE)
geiten    
fokdieren van zuiver ras 0104 20 10 (PCE)
andere 0104 20 90 (PCE)
01.05 Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders)    
met een gewicht van niet meer dan 185 g    
pluimvee van de soort Gallus domesticus    
vrouwelijke selectie- en vermeerderingskuikens    
legrassen 0105 11 11 (PCE)
andere 0105 11 19 (PCE)
andere    
legrassen 0105 11 91 (PCE)
andere 0105 11 99 (PCE)
kalkoenen 0105 12 00 (PCE)
eenden 0105 13 00 (PCE)
ganzen 0105 14 00 (PCE)
parelhoenders 0105 15 00 (PCE)
ander    
pluimvee van de soort Gallus domesticus 0105 94 00 (PCE)
ander    
eenden 0105 99 10 (PCE)
ganzen 0105 99 20 (PCE)
kalkoenen 0105 99 30 (PCE)
parelhoenders 0105 99 50 (PCE)
01.06 Andere levende dieren    
zoogdieren    
primaten 0106 11 00 (PCE)
walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde „Cetacea”); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de orde „Sirenia”); zeehonden, zeeleeuwen en walrussen (zoogdieren van de suborde „Pinnipedia”) 0106 12 00 (PCE)
kamelen en andere kameelachtigen (Camelidae) 0106 13 00 (PCE)
konijnen en hazen    
tamme konijnen 0106 14 10 (PCE)
andere 0106 14 90  
andere 0106 19 00  
reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen) 0106 20 00 (PCE)
vogels    
roofvogels 0106 31 00 (PCE)
Psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara's en kaketoes daaronder begrepen) 0106 32 00 (PCE)
struisvogels; emoes (Dromaius novaehollandiae) 0106 33 00 (PCE)
andere    
duiven 0106 39 10 (PCE)
andere 0106 39 80  
insecten    
bijen 0106 41 00  
andere 0106 49 00  
andere 0106 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.