CN8 / NC8 - 2023 01 CN8 / NC8 - 2023 - NL 03

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 2
VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN

02.01 Vlees van runderen, vers of gekoeld    
hele en halve dieren 0201 10 00  
andere delen, met been    
„compensated quarters” 0201 20 20  
voorvoeten en voorspannen 0201 20 30  
achtervoeten en achterspannen 0201 20 50  
andere 0201 20 90  
zonder been 0201 30 00  
02.02 Vlees van runderen, bevroren    
hele en halve dieren 0202 10 00  
andere delen, met been    
„compensated quarters” 0202 20 10  
voorvoeten en voorspannen 0202 20 30  
achtervoeten en achterspannen 0202 20 50  
andere 0202 20 90  
zonder been    
voorvoeten, geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen, waarbij iedere voorvoet in Ă©Ă©n enkel vriesblok wordt aangeboden; zogenaamde „compensated quarters” aangeboden in twee vriesblokken, waarvan het ene blok de voorvoet in zijn geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen omvat, en het andere de achtervoet, zonder de filet, in Ă©Ă©n enkel deel 0202 30 10  
als „crops”, „chucks and blades” en „briskets” aangeduide delen 0202 30 50  
ander 0202 30 90  
02.03 Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren    
vers of gekoeld    
hele en halve dieren    
huisdieren 0203 11 10  
andere 0203 11 90  
hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been    
van huisdieren    
hammen en delen daarvan 0203 12 11  
schouders en delen daarvan 0203 12 19  
andere 0203 12 90  
ander    
van huisdieren    
voorstukken en delen daarvan 0203 19 11  
karbonadestrengen en delen daarvan 0203 19 13  
buiken (buikspek) en delen daarvan 0203 19 15  
ander    
zonder been 0203 19 55  
ander 0203 19 59  
ander 0203 19 90  
bevroren    
hele en halve dieren    
huisdieren 0203 21 10  
andere 0203 21 90  
hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been    
van huisdieren    
hammen en delen daarvan 0203 22 11  
schouders en delen daarvan 0203 22 19  
andere 0203 22 90  
ander    
van huisdieren    
voorstukken en delen daarvan 0203 29 11  
karbonadestrengen en delen daarvan 0203 29 13  
buiken (buikspek) en delen daarvan 0203 29 15  
ander    
zonder been 0203 29 55  
ander 0203 29 59  
ander 0203 29 90  
02.04 Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren    
hele en halve lammeren, vers of gekoeld 0204 10 00  
ander vlees van schapen, vers of gekoeld    
hele en halve dieren 0204 21 00  
andere delen, met been    
voorstukken en halve voorstukken 0204 22 10  
nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels 0204 22 30  
achterstellen en halve achterstellen 0204 22 50  
andere 0204 22 90  
zonder been 0204 23 00  
hele en halve lammeren, bevroren 0204 30 00  
ander vlees van schapen, bevroren    
hele en halve dieren 0204 41 00  
andere delen, met been    
voorstukken en halve voorstukken 0204 42 10  
nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels 0204 42 30  
achterstellen en halve achterstellen 0204 42 50  
andere 0204 42 90  
zonder been    
van lammeren 0204 43 10  
andere 0204 43 90  
vlees van geiten    
vers of gekoeld    
hele en halve dieren 0204 50 11  
voorstukken en halve voorstukken 0204 50 13  
nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels 0204 50 15  
achterstellen en halve achterstellen 0204 50 19  
ander    
delen met been 0204 50 31  
delen zonder been 0204 50 39  
bevroren    
hele en halve dieren 0204 50 51  
voorstukken en halve voorstukken 0204 50 53  
nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels 0204 50 55  
achterstellen en halve achterstellen 0204 50 59  
ander    
delen met been 0204 50 71  
delen zonder been 0204 50 79  
02.05 Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren    
vers of gekoeld 0205 00 20  
bevroren 0205 00 80  
02.06 Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren    
van runderen, vers of gekoeld    
bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten 0206 10 10  
andere    
longhaasjes en omlopen 0206 10 95  
andere 0206 10 98  
van runderen, bevroren    
tongen 0206 21 00  
levers 0206 22 00  
andere    
bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten 0206 29 10  
andere    
longhaasjes en omlopen 0206 29 91  
andere 0206 29 99  
van varkens, vers of gekoeld 0206 30 00  
van varkens, bevroren    
levers 0206 41 00  
andere 0206 49 00  
andere, vers of gekoeld    
bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten 0206 80 10  
andere    
van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels 0206 80 91  
van schapen en van geiten 0206 80 99  
andere, bevroren    
bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten 0206 90 10  
andere    
van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels 0206 90 91  
van schapen en van geiten 0206 90 99  
02.07 Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren    
van pluimvee van de soort Gallus domesticus    
niet in stukken gesneden, vers of gekoeld    
geplukt, ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde kippen 83 %) 0207 11 10  
geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kippen 70 %) 0207 11 30  
geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden 0207 11 90  
niet in stukken gesneden, bevroren    
geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kippen 70 %) 0207 12 10  
geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden 0207 12 90  
delen en slachtafvallen, vers of gekoeld    
delen    
zonder been 0207 13 10  
met been    
helften en kwarten 0207 13 20  
hele vleugels, ook indien zonder spits 0207 13 30  
ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 0207 13 40  
borsten en delen daarvan 0207 13 50  
dijen en delen daarvan 0207 13 60  
andere 0207 13 70  
slachtafvallen    
levers 0207 13 91  
andere 0207 13 99  
delen en slachtafvallen, bevroren    
delen    
zonder been 0207 14 10  
met been    
helften en kwarten 0207 14 20  
hele vleugels, ook indien zonder spits 0207 14 30  
ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 0207 14 40  
borsten en delen daarvan 0207 14 50  
dijen en delen daarvan 0207 14 60  
andere 0207 14 70  
slachtafvallen    
levers 0207 14 91  
andere 0207 14 99  
van kalkoenen    
niet in stukken gesneden, vers of gekoeld    
geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kalkoenen 80 %) 0207 24 10  
geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kalkoenen 73 %), of in andere staat aangeboden 0207 24 90  
niet in stukken gesneden, bevroren    
geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kalkoenen 80 %) 0207 25 10  
geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kalkoenen 73 %), of in andere staat aangeboden 0207 25 90  
delen en slachtafvallen, vers of gekoeld    
delen    
zonder been 0207 26 10  
met been    
helften en kwarten 0207 26 20  
hele vleugels, ook indien zonder spits 0207 26 30  
ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 0207 26 40  
borsten en delen daarvan 0207 26 50  
dijen en delen daarvan    
onderdijen en delen daarvan 0207 26 60  
andere 0207 26 70  
andere 0207 26 80  
slachtafvallen    
levers 0207 26 91  
andere 0207 26 99  
delen en slachtafvallen, bevroren    
delen    
zonder been 0207 27 10  
met been    
helften en kwarten 0207 27 20  
hele vleugels, ook indien zonder spits 0207 27 30  
ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 0207 27 40  
borsten en delen daarvan 0207 27 50  
dijen en delen daarvan    
onderdijen en delen daarvan 0207 27 60  
andere 0207 27 70  
andere 0207 27 80  
slachtafvallen    
levers 0207 27 91  
andere 0207 27 99  
van eenden    
niet in stukken gesneden, vers of gekoeld    
geplukt, uitgebloed, ontdarmd maar niet schoongemaakt, met kop en met poten (zogenaamde eenden 85 %) 0207 41 20  
geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde eenden 70 %) 0207 41 30  
geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde eenden 63 %), of in andere staat aangeboden 0207 41 80  
niet in stukken gesneden, bevroren    
geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde eenden 70 %) 0207 42 30  
geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde eenden 63 %), of in andere staat aangeboden 0207 42 80  
vette levers (foies gras), vers of gekoeld 0207 43 00  
andere, vers of gekoeld    
delen    
zonder been 0207 44 10  
met been    
helften en kwarten 0207 44 21  
hele vleugels, ook indien zonder spits 0207 44 31  
ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 0207 44 41  
borsten en delen daarvan 0207 44 51  
dijen en delen daarvan 0207 44 61  
zogenaamde eendenpaletots 0207 44 71  
andere 0207 44 81  
slachtafvallen    
levers, andere dan vette levers (foies gras) 0207 44 91  
andere 0207 44 99  
andere, bevroren    
delen    
zonder been 0207 45 10  
met been    
helften en kwarten 0207 45 21  
hele vleugels, ook indien zonder spits 0207 45 31  
ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 0207 45 41  
borsten en delen daarvan 0207 45 51  
dijen en delen daarvan 0207 45 61  
zogenaamde eendenpaletots 0207 45 71  
andere 0207 45 81  
slachtafvallen    
levers    
vette levers (foies gras) 0207 45 93  
andere 0207 45 95  
andere 0207 45 99  
van ganzen    
niet in stukken gesneden, vers of gekoeld    
geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde ganzen 82 %) 0207 51 10  
geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met hart en met spiermaag (zogenaamde ganzen 75 %), of in andere staat aangeboden 0207 51 90  
niet in stukken gesneden, bevroren    
geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde ganzen 82 %) 0207 52 10  
geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met hart en met spiermaag (zogenaamde ganzen 75 %), of in andere staat aangeboden 0207 52 90  
vette levers (foies gras), vers of gekoeld 0207 53 00  
andere, vers of gekoeld    
delen    
zonder been 0207 54 10  
met been    
helften en kwarten 0207 54 21  
hele vleugels, ook indien zonder spits 0207 54 31  
ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 0207 54 41  
borsten en delen daarvan 0207 54 51  
dijen en delen daarvan 0207 54 61  
zogenaamde ganzenpaletots 0207 54 71  
andere 0207 54 81  
slachtafvallen    
levers, andere dan vette levers (foies gras) 0207 54 91  
andere 0207 54 99  
andere, bevroren    
delen    
zonder been 0207 55 10  
met been    
helften en kwarten 0207 55 21  
hele vleugels, ook indien zonder spits 0207 55 31  
ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 0207 55 41  
borsten en delen daarvan 0207 55 51  
dijen en delen daarvan 0207 55 61  
zogenaamde ganzenpaletots 0207 55 71  
andere 0207 55 81  
slachtafvallen    
levers    
vette levers (foies gras) 0207 55 93  
andere 0207 55 95  
andere 0207 55 99  
van parelhoenders    
niet in stukken gesneden, vers, gekoeld of bevroren 0207 60 05  
andere, vers, gekoeld of bevroren    
delen    
zonder been 0207 60 10  
met been    
helften en kwarten 0207 60 21  
hele vleugels, ook indien zonder spits 0207 60 31  
ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 0207 60 41  
borsten en delen daarvan 0207 60 51  
dijen en delen daarvan 0207 60 61  
andere 0207 60 81  
slachtafvallen    
levers 0207 60 91  
andere 0207 60 99  
02.08 Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren    
van konijnen of van hazen    
van tamme konijnen 0208 10 10  
andere 0208 10 90  
van primaten 0208 30 00  
van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde „Cetacea”); van lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde „Sirenia”); van zeehonden, van zeeleeuwen of van walrussen (zoogdieren van de suborde „Pinnipedia”)    
vlees van walvissen 0208 40 10  
vlees van zeehonden 0208 40 20  
andere 0208 40 80  
van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen) 0208 50 00  
van kamelen en van andere kameelachtigen (Camelidae) 0208 60 00  
andere    
van tamme duiven 0208 90 10  
van wild (met uitzondering van konijnen of van hazen) 0208 90 30  
van rendieren 0208 90 60  
kikkerbilletjes 0208 90 70  
andere 0208 90 98  
02.09 Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van gevogelte, niet gesmolten noch anderszins geĂ«xtraheerd, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt    
van varkens    
spek    
vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld 0209 10 11  
gedroogd of gerookt 0209 10 19  
varkensvet 0209 10 90  
ander 0209 90 00  
02.10 Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie    
vlees van varkens    
hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been    
van varkens (huisdieren)    
gezouten of gepekeld    
hammen en delen daarvan 0210 11 11  
schouders en delen daarvan 0210 11 19  
gedroogd of gerookt    
hammen en delen daarvan 0210 11 31  
schouders en delen daarvan 0210 11 39  
andere 0210 11 90  
buiken (buikspek) en delen daarvan    
van varkens (huisdieren)    
gezouten of gepekeld 0210 12 11  
gedroogd of gerookt 0210 12 19  
andere 0210 12 90  
ander    
van varkens (huisdieren)    
gezouten of gepekeld    
halve baconvarkens en „spencers” 0210 19 10  
„3/4 sides” en „middles” 0210 19 20  
voorstukken en delen daarvan 0210 19 30  
karbonadestrengen en delen daarvan 0210 19 40  
ander 0210 19 50  
gedroogd of gerookt    
voorstukken en delen daarvan 0210 19 60  
karbonadestrengen en delen daarvan 0210 19 70  
ander    
zonder been 0210 19 81  
ander 0210 19 89  
ander 0210 19 90  
vlees van runderen    
met been 0210 20 10  
zonder been 0210 20 90  
ander, meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie, daaronder begrepen    
van primaten 0210 91 00  
van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde „Cetacea”); van lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde „Sirenia”); van zeehonden, van zeeleeuwen of van walrussen (zoogdieren van de suborde „Pinnipedia”)    
van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde „Cetacea”); van lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde „Sirenia”) 0210 92 10  
andere    
vlees 0210 92 91  
slachtafvallen 0210 92 92  
meel en poeder, van vlees of van slachtafvallen 0210 92 99  
van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen) 0210 93 00  
andere    
vlees    
van paarden, gezouten, gepekeld of gedroogd 0210 99 10  
van schapen en van geiten    
met been 0210 99 21  
zonder been 0210 99 29  
van rendieren 0210 99 31  
ander 0210 99 39  
slachtafvallen    
van varkens (huisdieren)    
levers 0210 99 41  
andere 0210 99 49  
van runderen    
longhaasjes en omlopen 0210 99 51  
andere 0210 99 59  
andere    
levers van pluimvee    
vette levers (foies gras), van ganzen en van eenden, gezouten of gepekeld 0210 99 71  
andere 0210 99 79  
andere 0210 99 85  
meel en poeder, van vlees of van slachtafvallen 0210 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.