CN8 / NC8 - 2023 14 CN8 / NC8 - 2023 - NL 16

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUKĀ 15
DIERLIJKE, PLANTAARDIGE OF MICROBIƋLE VETTEN EN OLIƋN EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG

15.01 Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij postĀ 0209 of 1503    
reuzel    
bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1501 10 10  
andere 1501 10 90  
ander varkensvet    
bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1501 20 10  
ander 1501 20 90  
ander 1501 90 00  
15.02 Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij postĀ 1503    
talk    
bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1502 10 10  
andere 1502 10 90  
ander    
bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1502 90 10  
ander 1502 90 90  
15.03 Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet geĆ«mulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze bereid    
varkensstearine en oleostearine    
bestemd voor industrieel gebruik 1503 00 11  
andere 1503 00 19  
talkolie, bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1503 00 30  
andere 1503 00 90  
15.04 Vetten en oliĆ«n, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd    
oliĆ«n uit vislevers en fracties daarvan    
met een gehalte aan vitamineĀ A van 2500 of minder internationale eenheden per gram 1504 10 10  
andere    
van heilbot 1504 10 91  
andere 1504 10 99  
vetten en oliĆ«n van vis, alsmede fracties daarvan, andere dan oliĆ«n uit vislevers    
vaste fracties 1504 20 10  
andere 1504 20 90  
vetten en oliĆ«n van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan    
vaste fracties 1504 30 10  
andere 1504 30 90  
15.05 Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen    
ruw wolvet 1505 00 10  
andere 1505 00 90  
15.06 Andere dierlijke vetten en oliĆ«n, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd 1506 00 00  
15.07 Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd    
ruwe olie, ook indien ontgomd    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1507 10 10  
andere 1507 10 90  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1507 90 10  
andere 1507 90 90  
15.08 Grondnotenolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd    
ruwe olie    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1508 10 10  
andere 1508 10 90  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1508 90 10  
andere 1508 90 90  
15.09 Olijfolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd    
extra olijfolie van eerste persing 1509 20 00  
olijfolie van eerste persing 1509 30 00  
andere olijfolie van eerste persing 1509 40 00  
andere 1509 90 00  
15.10 Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, mengsels daarvan met olijfolie of fracties daarvan, bedoeld bij postĀ 1509, daaronder begrepen    
ruwe olie uit perskoeken van olijven 1510 10 00  
andere 1510 90 00  
15.11 Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd    
ruwe olie    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1511 10 10  
andere 1511 10 90  
andere    
vaste fracties    
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1Ā kg 1511 90 11  
andere 1511 90 19  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1511 90 91  
andere 1511 90 99  
15.12 Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd    
zonnebloemzaad- en saffloerolie, alsmede fracties daarvan    
ruwe olie    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1512 11 10  
andere    
zonnebloemzaadolie 1512 11 91  
saffloerolie 1512 11 99  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1512 19 10  
andere 1512 19 90  
katoenzaadolie en fracties daarvan    
ruwe olie, ook indien ontdaan van gossypol    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1512 21 10  
andere 1512 21 90  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1512 29 10  
andere 1512 29 90  
15.13 Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd    
kokosolie (kopraolie) en fracties daarvan    
ruwe olie    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1513 11 10  
andere    
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1Ā kg 1513 11 91  
andere 1513 11 99  
andere    
vaste fracties    
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1Ā kg 1513 19 11  
andere 1513 19 19  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1513 19 30  
andere    
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1Ā kg 1513 19 91  
andere 1513 19 99  
palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan    
ruwe olie    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1513 21 10  
andere    
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1Ā kg 1513 21 30  
andere 1513 21 90  
andere    
vaste fracties    
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1Ā kg 1513 29 11  
andere 1513 29 19  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1513 29 30  
andere    
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1Ā kg 1513 29 50  
andere 1513 29 90  
15.14 Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd    
koolzaad- en raapzaadolie met een laag gehalte aan erucazuur, alsmede fracties daarvan    
ruwe olie    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1514 11 10  
andere 1514 11 90  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1514 19 10  
andere 1514 19 90  
andere    
ruwe olie    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1514 91 10  
andere 1514 91 90  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1514 99 10  
andere 1514 99 90  
15.15 Andere plantaardige of microbiĆ«le vetten en vette oliĆ«n (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd    
lijnolie en fracties daarvan    
ruwe olie 1515 11 00  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1515 19 10  
andere 1515 19 90  
maisolie en fracties daarvan    
ruwe olie    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1515 21 10  
andere 1515 21 90  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1515 29 10  
andere 1515 29 90  
ricinusolie en fracties daarvan    
bestemd voor de vervaardiging van amino-undekaanzuur hetwelk is bestemd voor de vervaardiging van synthetische textielvezels en van kunststof 1515 30 10  
andere 1515 30 90  
sesamolie en fracties daarvan    
ruwe olie    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1515 50 11  
andere 1515 50 19  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1515 50 91  
andere 1515 50 99  
microbiĆ«le vetten en vette oliĆ«n, alsmede fracties daarvan    
ruwe olie    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1515 60 11  
andere    
vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1Ā kg 1515 60 51  
vast, in andere verpakkingen; vloeibaar 1515 60 59  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1515 60 60  
andere    
vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1Ā kg 1515 60 91  
vast, in andere verpakkingen; vloeibaar 1515 60 99  
andere    
tungolie; jojobaolie, oiticicaolie; myricawas en japanwas; fracties van deze producten 1515 90 11  
tabakszaadolie en fracties daarvan    
ruwe olie    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1515 90 21  
andere 1515 90 29  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1515 90 31  
andere 1515 90 39  
andere oliĆ«n, alsmede fracties daarvan    
ruwe oliĆ«n    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1515 90 40  
andere    
vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1Ā kg 1515 90 51  
vast, in andere verpakkingen; vloeibaar 1515 90 59  
andere    
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1515 90 60  
andere    
vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1Ā kg 1515 90 91  
vast, in andere verpakkingen; vloeibaar 1515 90 99  
15.16 Dierlijke, plantaardige of microbiĆ«le vetten en oliĆ«n, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geĆ«laĆÆdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid    
dierlijke vetten en oliĆ«n, alsmede fracties daarvan    
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1Ā kg 1516 10 10  
andere 1516 10 90  
plantaardige vetten en oliĆ«n, alsmede fracties daarvan    
gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde ā€žopal waxā€ 1516 20 10  
andere    
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1Ā kg 1516 20 91  
andere    
koolzaad- en raapzaadolie, lijnolie, zonnebloemzaadolie, illipenotenolie, karitenotenolie, makoreolie, touloucounazadenolie en babassunotenolie, voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 1516 20 95  
andere    
grondnotenolie, katoenzaadolie, sojaolie en zonnebloemzaadolie; andere oliĆ«n met een gehalte aan vrije vetzuren van minder dan 50Ā gewichtspercenten en met uitzondering van palmpittenolie, van illipenotenolie, van kokosolie, van koolzaad- en raapzaadolie en van kopaivaolie 1516 20 96  
andere 1516 20 98  
microbiĆ«le vetten en oliĆ«n, alsmede fracties daarvan    
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1Ā kg 1516 30 91  
andere 1516 30 98  
15.17 Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke, plantaardige of microbiĆ«le vetten of oliĆ«n of van fracties van verschillende vetten en oliĆ«n bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliĆ«n of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516    
margarine, andere dan vloeibare margarine    
met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15Ā gewichtspercenten 1517 10 10  
andere 1517 10 90  
andere    
met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15Ā gewichtspercenten 1517 90 10  
andere    
mengsels van vloeibare vette plantaardige oliĆ«n 1517 90 91  
mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie van de soorten gebruikt als preparaten voor het insmeren van bakvormen 1517 90 93  
andere 1517 90 99  
15.18 Standolie en andere dierlijke, plantaardige of microbiĆ«le vetten en oliĆ«n, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516; mengsels en bereidingen van dierlijke, plantaardige of microbiĆ«le vetten of oliĆ«n of van fracties van verschillende vetten en oliĆ«n bedoeld bij dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen    
linoxyne 1518 00 10  
mengsels van vloeibare vette plantaardige oliĆ«n, voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie    
ruwe 1518 00 31  
andere 1518 00 39  
andere    
standolie en andere dierlijke, plantaardige of microbiĆ«le vetten en oliĆ«n, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij postĀ 1516 1518 00 91  
andere    
mengsels en bereidingen van dierlijke vetten en oliĆ«n of van dierlijke, plantaardige of microbiĆ«le vetten en oliĆ«n, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie 1518 00 95  
andere 1518 00 99  
15.20 Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen 1520 00 00  
15.21 Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bijenwas, was van andere insecten, alsmede walschot (spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd    
plantaardige was 1521 10 00  
andere    
walschot (spermaceti), ruw of geraffineerd, ook indien gekleurd 1521 90 10  
bijenwas en was van andere insecten, ook indien gekleurd    
ruw 1521 90 91  
andere 1521 90 99  
15.22 DĆ©gras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was    
dĆ©gras 1522 00 10  
afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was    
die olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft    
soapstocks 1522 00 31  
andere 1522 00 39  
andere    
droesem of bezinksel van olie; soapstocks 1522 00 91  
andere 1522 00 99  


Copyright Ā© Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction rƩservƩs.