CN8 / NC8 - 2023 15 CN8 / NC8 - 2023 - NL 17

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 16
BEREIDINGEN VAN VLEES, VAN VIS, VAN SCHAALDIEREN, VAN WEEKDIEREN, VAN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN OF VAN INSECTEN

16.01 Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen, van bloed of van insecten; bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie    
van lever 1601 00 10  
andere    
gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet gebakken 1601 00 91  
andere 1601 00 99  
16.02 Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen, van bloed of van insecten    
gehomogeniseerde bereidingen 1602 10 00  
van levers van dieren van alle soorten    
van ganzen of van eenden 1602 20 10  
andere 1602 20 90  
van pluimvee bedoeld bij post 0105    
van kalkoenen    
57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend    
uitsluitend niet-gekookt en niet-gebakken vlees van kalkoenen bevattend 1602 31 11  
andere 1602 31 19  
andere 1602 31 80  
van pluimvee van de soort Gallus domesticus    
57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend    
niet gekookt en niet gebakken 1602 32 11  
andere 1602 32 19  
25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend 1602 32 30  
andere 1602 32 90  
andere    
57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend    
niet gekookt en niet gebakken 1602 39 21  
andere 1602 39 29  
andere 1602 39 85  
van varkens    
hammen en delen daarvan    
van varkens (huisdieren) 1602 41 10  
andere 1602 41 90  
schouders en delen daarvan    
van varkens (huisdieren) 1602 42 10  
andere 1602 42 90  
andere, mengsels daaronder begrepen    
van varkens (huisdieren)    
80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend    
karbonadestrengen (uitgezonderd halskarbonades) en delen daarvan, mengsels van karbonadestreng en ham daaronder begrepen 1602 49 11  
halskarbonades en delen daarvan, mengsels van halskarbonade en schouder daaronder begrepen 1602 49 13  
andere mengsels die ham, schouder, karbonadestreng of halskarbonade, alsmede delen daarvan bevatten 1602 49 15  
andere 1602 49 19  
40 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend 1602 49 30  
minder dan 40 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend 1602 49 50  
andere 1602 49 90  
van runderen    
niet gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of gebakken met niet gekookt en niet gebakken 1602 50 10  
andere    
corned beef in luchtdichte verpakkingen 1602 50 31  
andere 1602 50 95  
andere, bereidingen van bloed van dieren van alle soorten daaronder begrepen    
bereidingen van bloed van dieren van alle soorten 1602 90 10  
andere    
van wild of van konijn 1602 90 31  
andere    
vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend 1602 90 51  
andere    
vlees of slachtafvallen van runderen bevattend    
niet gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of gebakken vlees of gekookte of gebakken slachtafvallen met niet-gekookt en niet-gebakken vlees of niet-gekookte en niet-gebakken slachtafvallen 1602 90 61  
andere 1602 90 69  
andere    
van schapen 1602 90 91  
van geiten 1602 90 95  
andere 1602 90 99  
16.03 Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren    
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 1603 00 10  
andere 1603 00 80  
16.04 Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit    
vis, geheel of in stukken, doch niet fijngemaakt    
zalm 1604 11 00  
haring    
filets, rauw, enkel omgeven door beslag of door paneermeel (gepaneerd), ook indien in olie voorgebakken, bevroren 1604 12 10  
andere    
in luchtdichte verpakkingen 1604 12 91  
andere 1604 12 99  
sardines, sardinella's en sprot    
sardines    
in olijfolie 1604 13 11  
andere 1604 13 19  
andere 1604 13 90  
tonijn, boniet en bonito (Sarda spp.)    
tonijn en boniet    
boniet    
in plantaardige olie 1604 14 21  
andere    
filets, zogenaamde „loins” 1604 14 26  
andere 1604 14 28  
geelvintonijn (Thunnus albacares)    
in plantaardige olie 1604 14 31  
andere    
filets, zogenaamde „loins” 1604 14 36  
andere 1604 14 38  
andere    
in plantaardige olie 1604 14 41  
andere    
filets, zogenaamde „loins” 1604 14 46  
andere 1604 14 48  
bonito (Sarda spp.) 1604 14 90  
makreel    
van de soorten Scomber scombrus en Scomber japonicus    
filets 1604 15 11  
andere 1604 15 19  
van de soort Scomber australasicus 1604 15 90  
ansjovis 1604 16 00  
paling of aal 1604 17 00  
haaienvinnen 1604 18 00  
andere    
zalmvissen, andere dan zalm 1604 19 10  
vis van het geslacht Euthynnus andere dan boniet (Katsuwonuspelamis)    
filets, zogenaamde „loins” 1604 19 31  
andere 1604 19 39  
vis van de soort Orcynopsis unicolor 1604 19 50  
andere    
filets, rauw, enkel omgeven door beslag of door paneermeel (gepaneerd), ook indien in olie voorgebakken, bevroren 1604 19 91  
andere    
kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 1604 19 92  
koolvis (Pollachius virens) 1604 19 93  
heek (Merluccius spp., Urophycis spp.) 1604 19 94  
Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius) 1604 19 95  
andere 1604 19 97  
andere bereidingen en conserven van vis    
bereidingen van surimi 1604 20 05  
andere    
van zalm 1604 20 10  
van andere zalmvissen 1604 20 30  
van ansjovis 1604 20 40  
van sardines, van bonito (Sarda spp.), van makreel van de soorten Scomber scombrus en Scomber japonicus en van vis van de soort Orcynopsis unicolor 1604 20 50  
van tonijn, van boniet en van andere vis van het geslacht Euthynnus 1604 20 70  
van andere vissoorten 1604 20 90  
kaviaar en kaviaarsurrogaten    
kaviaar 1604 31 00  
kaviaarsurrogaten 1604 32 00  
16.05 Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren    
krab 1605 10 00  
garnaal    
niet in luchtdichte verpakkingen    
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 kg 1605 21 10  
andere 1605 21 90  
andere 1605 29 00  
zeekreeft    
vlees van zeekreeften, gekookt, bestemd voor de verwerkende industrie voor de vervaardiging van kreeftenboter, kreeftenpasteien, kreeftensoep of kreeftensaus 1605 30 10  
andere 1605 30 90  
andere schaaldieren 1605 40 00  
weekdieren    
oesters 1605 51 00  
jakobsschelpen, wijde mantel daaronder begrepen 1605 52 00  
mosselen    
in luchtdichte verpakkingen 1605 53 10  
andere 1605 53 90  
inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) en pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 1605 54 00  
octopussen 1605 55 00  
tweekleppigen, kokkels en arkschelpen 1605 56 00  
zeeoren 1605 57 00  
slakken, andere dan zeeslakken 1605 58 00  
andere 1605 59 00  
andere ongewervelde waterdieren    
zeekomkommers 1605 61 00  
zee-egels 1605 62 00  
kwallen 1605 63 00  
andere 1605 69 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.