CN8 / NC8 - 2023 16 CN8 / NC8 - 2023 - NL 18

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 17
SUIKER EN SUIKERWERK

17.01 Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm    
ruwe suiker, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen    
beetwortelsuiker    
bestemd om te worden geraffineerd 1701 12 10  
andere 1701 12 90  
rietsuiker bedoeld bij aanvullende aantekening¬†2 op dit hoofdstuk    
bestemd om te worden geraffineerd 1701 13 10  
andere 1701 13 90  
andere rietsuiker    
bestemd om te worden geraffineerd 1701 14 10  
andere 1701 14 90  
andere    
gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 1701 91 00  
andere    
witte suiker 1701 99 10  
andere 1701 99 90  
17.02 Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthoning, ook indien met natuurhoning vermengd; karamel    
lactose (melksuiker) en melksuikerstroop    
bevattende 99 of meer gewichtspercenten lactose (melksuiker), uitgedrukt in kristalwatervrije lactose, berekend op de droge stof 1702 11 00  
andere 1702 19 00  
ahornsuiker en ahornsuikerstroop    
ahornsuiker in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 1702 20 10  
andere 1702 20 90  
glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20¬†gewichtspercenten fructose bevattend    
isoglucose 1702 30 10  
andere    
in wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd 1702 30 50  
andere 1702 30 90  
glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer doch minder dan 50¬†gewichtspercenten fructose bevattend, met uitzondering van invertsuiker    
isoglucose 1702 40 10  
andere 1702 40 90  
chemisch zuivere fructose 1702 50 00  
andere fructose en fructosestroop, in droge toestand meer dan 50¬†gewichtspercenten fructose bevattend, met uitzondering van invertsuiker    
isoglucose 1702 60 10  
inulinestroop 1702 60 80  
andere 1702 60 95  
andere, daaronder begrepen invertsuiker en andere suiker en suikerstropen die in droge toestand 50¬†gewichtspercenten fructose bevatten    
chemisch zuivere maltose 1702 90 10  
isoglucose 1702 90 30  
maltodextrine en maltodextrinestroop 1702 90 50  
karamel    
bevattende, in droge toestand, 50 of meer gewichtspercenten sacharose 1702 90 71  
andere    
in poeder, ook indien geagglomereerd 1702 90 75  
andere 1702 90 79  
inulinestroop 1702 90 80  
andere 1702 90 95  
17.03 Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker    
van rietsuiker 1703 10 00  
andere 1703 90 00  
17.04 Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)    
kauwgom, ook indien omhuld met een suikerlaag    
met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 60¬†gewichtspercenten 1704 10 10  
met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 60 of meer gewichtspercenten 1704 10 90  
ander    
zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10¬†gewichtspercenten sacharose, zonder andere toegevoegde stoffen 1704 90 10  
witte chocolade 1704 90 30  
ander    
pasta's en spijs, marsepein daaronder begrepen, in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van 1¬†kg of meer 1704 90 51  
keelpastilles en hoestbonbons 1704 90 55  
dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen 1704 90 61  
ander    
gom- en geleiproducten, vruchtenpasta's toebereid als suikergoed daaronder begrepen 1704 90 65  
zuurtjes en dergelijk hardgekookt suikerwerk, ook indien gevuld 1704 90 71  
karamels, toffees en dergelijke 1704 90 75  
ander    
verkregen door samenpersing 1704 90 81  
ander 1704 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.