CN8 / NC8 - 2023 22 CN8 / NC8 - 2023 - NL 24

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 23
RESTEN EN AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; BEREID VOEDSEL VOOR DIEREN

23.01 Meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen    
meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen; kanen 2301 10 00  
meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren 2301 20 00  
23.02 Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van granen of van peulvruchten, ook indien in pellets    
van mais    
met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35¬†gewichtspercenten 2302 10 10  
andere 2302 10 90  
van tarwe    
met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28¬†gewichtspercenten en waarvan niet meer dan 10¬†gewichtspercenten door een zeef met mazen van 0,2¬†mm valt of, indien meer dan 10¬†gewichtspercenten van het product door de zeef valt, het asgehalte van het product dat door de zeef gevallen is, berekend op basis van de droge stof, 1,5¬†gewichtspercent of meer bedraagt 2302 30 10  
andere 2302 30 90  
van andere granen    
van rijst    
met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35¬†gewichtspercenten 2302 40 02  
andere 2302 40 08  
andere    
met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28¬†gewichtspercenten en waarvan niet meer dan 10¬†gewichtspercenten door een zeef met mazen van 0,2¬†mm valt of, indien meer dan 10¬†gewichtspercenten van het product door de zeef valt, het asgehalte van het product dat door de zeef gevallen is, berekend op basis van de droge stof, 1,5¬†gewichtspercent of meer bedraagt 2302 40 10  
andere 2302 40 90  
van peulvruchten 2302 50 00  
23.03 Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen, bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie, bostel (brouwerijafval), afvallen van branderijen, ook indien in pellets    
afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen    
afvallen van maiszetmeelfabrieken (met uitzondering van ingedikt zwelwater), met een gehalte aan prote√Įnen, berekend op de droge stof    
van meer dan 40¬†gewichtspercenten 2303 10 11  
van niet meer dan 40¬†gewichtspercenten 2303 10 19  
andere 2303 10 90  
bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie    
bietenpulp 2303 20 10  
andere 2303 20 90  
bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen 2303 30 00  
23.04 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van sojaolie, ook indien fijngemaakt of in pellets 2304 00 00  
23.05 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in pellets 2305 00 00  
23.06 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van plantaardige of microbi√ęle vetten of oli√ęn, ook indien fijngemaakt of in pellets, andere dan die bedoeld bij post¬†2304 of 2305    
van katoenzaad 2306 10 00  
van lijnzaad 2306 20 00  
van zonnebloempitten 2306 30 00  
van kool- of van raapzaad    
van kool- en raapzaad met een laag gehalte aan erucazuur 2306 41 00  
andere 2306 49 00  
van kokosnoten of van kopra 2306 50 00  
van palmnoten of van palmpitten 2306 60 00  
andere    
van maiskiemen 2306 90 05  
andere    
perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen afvallen    
met een gehalte aan olijfolie van niet meer dan 3¬†gewichtspercenten 2306 90 11  
met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3¬†gewichtspercenten 2306 90 19  
andere 2306 90 90  
23.07 Wijnmoer; ruwe wijnsteen    
wijnmoer    
met een totaal alcohol-massagehalte van niet meer dan 7,9¬†%¬†mas en met een gehalte aan droge stof van 25 of meer gewichtspercenten 2307 00 11  
andere 2307 00 19  
ruwe wijnsteen 2307 00 90  
23.08 Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residuen en bijproducten, ook indien in pellets, van de soort gebruikt voor het voederen van dieren, elders genoemd noch elders onder begrepen    
draf (droesem) van druiven    
met een totaal alcohol-massagehalte van niet meer dan 4,3¬†%¬†mas en met een gehalte aan droge stof van 40 of meer gewichtspercenten 2308 00 11  
andere 2308 00 19  
eikels en wilde kastanjes; draf (droesem) van vruchten, andere dan druiven 2308 00 40  
andere 2308 00 90  
23.09 Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren    
honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein    
bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen¬†17023050, 17023090, 17024090, 17029050 en 21069055, zetmeel of zuivelproducten    
bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop    
geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan 10¬†gewichtspercenten    
geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10¬†gewichtspercenten 2309 10 11  
met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50¬†gewichtspercenten 2309 10 13  
met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer doch minder dan 75¬†gewichtspercenten 2309 10 15  
met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of meer gewichtspercenten 2309 10 19  
met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30¬†gewichtspercenten    
geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10¬†gewichtspercenten 2309 10 31  
met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50¬†gewichtspercenten 2309 10 33  
met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten 2309 10 39  
met een zetmeelgehalte van meer dan 30¬†gewichtspercenten    
geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10¬†gewichtspercenten 2309 10 51  
met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50¬†gewichtspercenten 2309 10 53  
met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten 2309 10 59  
geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, doch wel zuivelproducten bevattend 2309 10 70  
andere 2309 10 90  
andere    
visperswater en perswater van zeezoogdieren (‚Äěsolubles‚ÄĚ) 2309 90 10  
producten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN)¬†5 op dit hoofdstuk 2309 90 20  
andere, zogenaamde ‚Äěpremelanges‚ÄĚ daaronder begrepen    
bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen¬†17023050, 17023090, 17024090, 17029050 en 21069055, zetmeel of zuivelproducten    
bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop    
geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan 10¬†gewichtspercenten    
geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10¬†gewichtspercenten 2309 90 31  
met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50¬†gewichtspercenten 2309 90 33  
met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer doch minder dan 75¬†gewichtspercenten 2309 90 35  
met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of meer gewichtspercenten 2309 90 39  
met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30¬†gewichtspercenten    
geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10¬†gewichtspercenten 2309 90 41  
met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50¬†gewichtspercenten 2309 90 43  
met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten 2309 90 49  
met een zetmeelgehalte van meer dan 30¬†gewichtspercenten    
geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10¬†gewichtspercenten 2309 90 51  
met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50¬†gewichtspercenten 2309 90 53  
met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten 2309 90 59  
geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, doch wel zuivelproducten bevattend 2309 90 70  
andere    
bietenpulp waaraan melasse is toegevoegd 2309 90 91  
andere 2309 90 96  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.