CN8 / NC8 - 2023 23 CN8 / NC8 - 2023 - NL 25

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUKĀ 24
TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN; PRODUCTEN, AL DAN NIET NICOTINE BEVATTENDE, BESTEMD VOOR INHALATIE ZONDER VERBRANDING; ANDERE NICOTINE BEVATTENDE PRODUCTEN, BESTEMD VOOR DE OPNAME VAN NICOTINE IN HET MENSELIJK LICHAAM

24.01 Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak    
ongestripte tabak    
ā€˛light-air-curedā€¯ 2401 10 35  
van de soort OriĆ«nt, ā€˛sun-curedā€¯ 2401 10 60  
ā€˛dark-air-curedā€¯ 2401 10 70  
ā€˛flue-curedā€¯ 2401 10 85  
andere 2401 10 95  
geheel of gedeeltelijk gestripte tabak    
ā€˛light-air-curedā€¯ 2401 20 35  
van de soort OriĆ«nt, ā€˛sun-curedā€¯ 2401 20 60  
ā€˛dark-air-curedā€¯ 2401 20 70  
ā€˛flue-curedā€¯ 2401 20 85  
andere 2401 20 95  
afvallen van tabak 2401 30 00  
24.02 Sigaren, cigarillo's en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten    
sigaren en cigarillo's, tabak bevattend 2402 10 00 (100)
sigaretten, tabak bevattend    
kruidnagels bevattend 2402 20 10 (100)
andere 2402 20 90 (100)
andere 2402 90 00  
24.03 Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; ā€˛gehomogeniseerdeā€¯ en ā€˛gereconstitueerdeā€¯ tabak; tabaksextracten en tabakssausen    
rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in welke verhouding    
waterpijptabak bedoeld bij aanvullende aantekeningĀ 1 op dit hoofdstuk 2403 11 00  
andere    
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 500Ā g 2403 19 10  
andere 2403 19 90  
andere    
ā€˛gehomogeniseerdeā€¯ en ā€˛gereconstitueerdeā€¯ tabak 2403 91 00  
andere    
pruimtabak en snuif (snuiftabak) 2403 99 10  
andere 2403 99 90  
24.04 Producten bevattende tabak, gereconstitueerde tabak, nicotine, of tabaks- of nicotinesurrogaten, bestemd voor inhalatie zonder verbranding; andere nicotine bevattende producten, bestemd voor de opname van nicotine in het menselijk lichaam    
producten bestemd voor inhalatie zonder verbranding    
tabak of gereconstitueerde tabak bevattend 2404 11 00  
andere, nicotine bevattend 2404 12 00  
andere    
tabakssurrogaten bevattend 2404 19 10  
andere 2404 19 90  
andere    
voor orale toepassing    
producten bevattende nicotine, bestemd om te helpen bij het stoppen met tabaksgebruik 2404 91 10  
andere 2404 91 90  
voor percutane toepassing 2404 92 00  
andere 2404 99 00  


Copyright Ā© Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction rƩservƩs.