CN8 / NC8 - 2023 31 CN8 / NC8 - 2023 - NL 33

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 32
LOOI- EN VERFEXTRACTEN; LOOIZUUR (TANNINE) EN DERIVATEN DAARVAN; PIGMENTEN EN ANDERE KLEUR- EN VERFSTOFFEN; VERF EN VERNIS; MASTIEK; INKT

32.01 Looiextracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan    
looiextract van quebracho 3201 10 00  
looiextract van mimosabast 3201 20 00  
andere    
looiextract van sumak, van valonea's, van eik of van kastanje 3201 90 20  
andere 3201 90 90  
32.02 Synthetische organische looistoffen; anorganische looistoffen; preparaten voor het looien, ook indien zij natuurlijke looistoffen bevatten; enzympreparaten voor het voorlooien    
synthetische organische looistoffen 3202 10 00  
andere 3202 90 00  
32.03 Kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong (verfstofextracten, andere dan dierlijk zwartsel, daaronder begrepen), ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong    
kleurstoffen van plantaardige oorsprong en preparaten op basis daarvan 3203 00 10  
kleurstoffen van dierlijke oorsprong en preparaten op basis daarvan 3203 00 90  
32.04 Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van synthetische organische kleurstoffen; synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen of als „lichtgevende stoffen” (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald    
synthetische organische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan, bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk    
gedispergeerde kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 3204 11 00  
zure kleurstoffen, ook indien gemetalliseerd, en preparaten op basis daarvan; bijtende kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 3204 12 00  
basische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 3204 13 00  
directe kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 3204 14 00  
kuipkleurstoffen (als zodanig geschikt als pigment daaronder begrepen) en preparaten op basis daarvan 3204 15 00  
reactieve kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 3204 16 00  
pigmentkleurstoffen en preparaten op basis daarvan 3204 17 00  
caroteenachtige kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 3204 18 00  
andere, mengsels van kleurstoffen bedoeld bij twee of meer van de onderverdelingen 320411 tot en met 320419 daaronder begrepen 3204 19 00  
synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen 3204 20 00  
andere 3204 90 00  
32.05 Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van verflakken 3205 00 00  
32.06 Andere kleur- en verfstoffen; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij de posten 3203, 3204 en 3205; anorganische producten van de soort gebruikt als „lichtgevende stoffen” (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald    
pigmenten en preparaten op basis van titaandioxide    
bevattende 80 of meer gewichtspercenten titaandioxide berekend op de droge stof 3206 11 00  
andere 3206 19 00  
pigmenten en preparaten op basis van chroomverbindingen 3206 20 00  
andere kleur- en verfstoffen en andere preparaten    
ultramarijn en preparaten op basis daarvan 3206 41 00  
lithopoon en andere pigmenten en preparaten op basis van zinksulfide 3206 42 00  
andere    
magnetiet 3206 49 10  
andere 3206 49 70  
anorganische producten van de soort gebruikt als „lichtgevende stoffen” (luminoforen) 3206 50 00  
32.07 Bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen en bereide verfstoffen, verglaasbare samenstellingen, engobes (slips), vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten, van de soort gebruikt voor keramiek, voor het emailleren of voor glaswerk; glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken    
bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen, bereide verfstoffen en dergelijke preparaten 3207 10 00  
verglaasbare samenstellingen, engobes (slips) en dergelijke preparaten    
engobes (slips) 3207 20 10  
andere 3207 20 90  
vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten 3207 30 00  
glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken    
glas in de vorm van vlokken met een lengte van 0,1 of meer doch niet meer dan 3,5 mm en een dikte van 2 of meer doch niet meer dan 5 micrometer; glas in de vorm van poeder of van korreltjes, met een gehalte aan siliciumdioxide van 99 of meer gewichtspercenten 3207 40 40  
andere 3207 40 85  
32.08 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een niet-waterig medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk    
op basis van polyesters    
oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 3208 10 10  
andere 3208 10 90  
op basis van acryl- of vinylpolymeren    
oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 3208 20 10  
andere 3208 20 90  
andere    
oplossingen als bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk    
polyurethaan vervaardigd van 2,2′-(tert-butylimino)diĂ«thanol en 4,4′-methyleendicyclohexyldiisocyanaat, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van 48 of meer gewichtspercenten 3208 90 11  
copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van 48 of meer gewichtspercenten 3208 90 13  
andere 3208 90 19  
andere    
op basis van synthetische polymeren 3208 90 91  
op basis van gewijzigde natuurlijke polymeren 3208 90 99  
32.09 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een waterig medium    
op basis van acryl- of vinylpolymeren 3209 10 00  
andere 3209 90 00  
32.10 Andere verf en vernis; bereide waterverfpigmenten van de soort gebruikt voor het afwerken van leder (lederverven)    
olieverf en -vernis 3210 00 10  
andere 3210 00 90  
32.11 Bereide siccatieven 3211 00 00  
32.12 Pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder begrepen), gedispergeerd in een niet-waterig medium, als vloeistof of als pasta, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van verf; stempelfoliĂ«n; kleur- en verfstoffen opgemaakt voor de verkoop in het klein    
stempelfoliĂ«n 3212 10 00  
andere 3212 90 00  
32.13 Verf voor kunstschilders, voor onderwijsdoeleinden of voor vermaak, plakkaatverf en kleurpasta's, in tabletten, in tubes, in flesjes, in bakjes of in dergelijke verpakkingsmiddelen    
verf in assortimenten 3213 10 00  
andere 3213 90 00  
32.14 Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur; niet-vuurvaste preparaten van de soort gebruikt voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk    
stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur    
stopverf, harscement en ander mastiek (kit) 3214 10 10  
plamuur 3214 10 90  
andere 3214 90 00  
32.15 Drukinkt, schrijfinkt, tekeninkt en andere inktsoorten, ook indien geconcentreerd of in vaste vorm    
drukinkt    
zwarte 3215 11 00  
andere 3215 19 00  
andere    
inktpatronen (zonder geĂŻntegreerde printkop) voor gebruik in toestellen bedoeld bij de onderverdelingen 844331, 844332 of 844339, met mechanische of elektrische onderdelen; vaste inkt in technische vervaardigde vormen voor gebruik in toestellen bedoeld bij de onderverdelingen 844331, 844332 of 844339 3215 90 20  
andere 3215 90 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.