CN8 / NC8 - 2023 30 CN8 / NC8 - 2023 - NL 32

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 31
MESTSTOFFEN

31.01 Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling vermengd of chemisch behandeld; meststoffen verkregen door vermenging of chemische behandeling van dierlijke of plantaardige producten 3101 00 00  
31.02 Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen    
ureum, ook indien in waterige oplossing    
ureum met een gehalte aan stikstof van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product 3102 10 10 (KNI)
andere 3102 10 90 (KNI)
ammoniumsulfaat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat    
ammoniumsulfaat 3102 21 00 (KNI)
andere 3102 29 00 (KNI)
ammoniumnitraat, ook indien in waterige oplossing    
in waterige oplossing 3102 30 10 (KNI)
andere 3102 30 90 (KNI)
mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen    
met een stikstofgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten 3102 40 10 (KNI)
met een stikstofgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten 3102 40 90 (KNI)
natriumnitraat 3102 50 00 (KNI)
dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat 3102 60 00 (KNI)
mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater 3102 80 00 (KNI)
andere, niet in de bovenstaande onderverdelingen genoemde mengsels daaronder begrepen 3102 90 00 (KNI)
31.03 Minerale of chemische fosfaatmeststoffen    
superfosfaat    
met een gehalte van 35 of meer gewichtspercenten aan difosforpentaoxide (P2O5) 3103 11 00 (KPP)
andere 3103 19 00 (KPP)
andere 3103 90 00 (KPP)
31.04 Minerale of chemische kalimeststoffen    
kaliumchloride    
met een gehalte aan kalium berekend als K2O van niet meer dan 40 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product 3104 20 10 (KPO)
met een gehalte aan kalium berekend als K2O van meer dan 40 doch niet meer dan 62 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product 3104 20 50 (KPO)
met een gehalte aan kalium berekend als K2O van meer dan 62 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product 3104 20 90 (KPO)
kaliumsulfaat 3104 30 00 (KPO)
andere 3104 90 00 (KPO)
31.05 Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10¬†kg    
producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10¬†kg 3105 10 00  
minerale of chemische meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten    
met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product 3105 20 10  
andere 3105 20 90  
diammoniumwaterstoforthofosfaat 3105 30 00  
ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat 3105 40 00  
andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten    
bevattende nitraten en fosfaten 3105 51 00  
andere 3105 59 00  
minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium bevatten 3105 60 00  
andere    
met een gehalte aan stikstof van meer dan 10¬†gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product 3105 90 20  
andere 3105 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.