CN8 / NC8 - 2023 35 CN8 / NC8 - 2023 - NL 37

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 36
KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN; LUCIFERS; VONKENDE LEGERINGEN; ONTVLAMBARE STOFFEN

36.01 Buskruit 3601 00 00  
36.02 Bereide springstoffen, andere dan buskruit 3602 00 00  
36.03 Lonten; slagkoorden; slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers; elektrische ontstekingspatronen    
lonten 3603 10 00  
slagkoorden 3603 20 00  
slaghoedjes 3603 30 00  
percussiedopjes 3603 40 00  
ontstekers 3603 50 00  
elektrische ontstekingspatronen 3603 60 00  
36.04 Vuurwerk, lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en dergelijke, voetzoekers, knalsignalen en andere pyrotechnische artikelen    
vuurwerk 3604 10 00  
andere 3604 90 00  
36.05 Lucifers, andere dan pyrotechnische artikelen bedoeld bij post¬†3604 3605 00 00  
36.06 Ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm; artikelen uit ontvlambare stoffen bedoeld bij aantekening¬†2 op dit hoofdstuk    
vloeibare brandstof en vloeibaar gemaakt brandbaar gas in recipi√ęnten van de soort gebruikt voor het vullen van aanstekers en met een inhoudsruimte van niet meer dan 300¬†cm¬≥ 3606 10 00  
andere    
ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm 3606 90 10  
andere 3606 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.