CN8 / NC8 - 2023 36 CN8 / NC8 - 2023 - NL 38

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 37
PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE

37.01 Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; vlakfilm voor ‚Äědirect-klaar‚ÄĚ-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette    
voor röntgenopnamen 3701 10 00 (MTK)
voor ‚Äědirect-klaar‚ÄĚ-fotografie 3701 20 00 (PCE)
andere platen en vlakfilm, waarvan de afmeting van een der zijden meer bedraagt dan 255 mm 3701 30 00 (MTK)
andere    
voor kleurenfotografie (polychroom) 3701 91 00  
andere 3701 99 00  
37.02 Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; film voor ‚Äědirect-klaar‚ÄĚ-fotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht    
voor röntgenopnamen 3702 10 00 (MTK)
andere film, niet geperforeerd, met een breedte van niet meer dan 105¬†mm    
voor kleurenfotografie (polychroom)    
negatieve kleurenfilms met: - een breedte van 75 of meer doch niet meer dan 105¬†mm en - een lengte van 100¬†m of meer,bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filmcassettes voor ‚Äědirect-klaar‚ÄĚ-fotografie 3702 31 91 (MTR)
andere 3702 31 97 (MTR)
andere, met zilverhalogenide-emulsie    
met een breedte van niet meer dan 35¬†mm    
microfilm; film voor grafische doeleinden 3702 32 10  
andere 3702 32 20  
met een breedte van meer dan 35¬†mm 3702 32 85  
andere 3702 39 00  
andere film, niet geperforeerd, met een breedte van meer dan 105¬†mm    
met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van meer dan 200 m, voor kleurenfotografie (polychroom) 3702 41 00 (MTK)
met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van meer dan 200 m, andere dan voor kleurenfotografie 3702 42 00 (MTK)
met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van niet meer dan 200 m 3702 43 00 (MTK)
met een breedte van meer dan 105 doch niet meer dan 610 mm 3702 44 00 (MTK)
andere film, voor kleurenfotografie (polychroom)    
met een breedte van niet meer dan 16¬†mm 3702 52 00  
met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van niet meer dan 30 m, voor diapositieven 3702 53 00 (PCE)
met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van niet meer dan 30 m, andere dan voor diapositieven 3702 54 00 (PCE)
met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van meer dan 30 m 3702 55 00 (MTR)
met een breedte van meer dan 35¬†mm 3702 56 00  
andere    
met een breedte van niet meer dan 35¬†mm en een lengte van niet meer dan 30¬†m    
microfilm; film voor grafische doeleinden 3702 96 10  
andere 3702 96 90 (PCE)
met een breedte van niet meer dan 35 mm en een lengte van meer dan 30 m    
microfilm; film voor grafische doeleinden 3702 97 10  
andere 3702 97 90 (MTR)
met een breedte van meer dan 35¬†mm 3702 98 00  
37.03 Fotografisch papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht    
op rollen, met een breedte van meer dan 610¬†mm 3703 10 00  
andere, voor kleurenfotografie (polychroom) 3703 20 00  
andere 3703 90 00  
37.04 Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht doch niet ontwikkeld    
platen en film 3704 00 10  
andere 3704 00 90  
37.05 Fotografische platen en film, belicht en ontwikkeld, andere dan cinematografische film    
voor offsetreproductie 3705 00 10  
andere 3705 00 90  
37.06 Cinematografische film, belicht en ontwikkeld, waarop al dan niet geluid is vastgelegd of waarop uitsluitend geluid is vastgelegd    
met een breedte van 35¬†mm of meer    
waarop uitsluitend geluid is vastgelegd; negatieve; positieve werkkopie√ęn voor filmlaboratoria (duplicaatpositieven of masterprints) 3706 10 20 (MTR)
andere positieve 3706 10 99 (MTR)
andere    
waarop uitsluitend geluid is vastgelegd; negatieve; positieve werkkopie√ęn voor filmlaboratoria (duplicaatpositieven of masterprints); filmjournaals 3706 90 52 (MTR)
andere, met een breedte    
van minder dan 10 mm 3706 90 91 (MTR)
van 10 mm of meer 3706 90 99 (MTR)
37.07 Chemische preparaten voor fotografisch gebruik, andere dan vernis, lijm en dergelijke preparaten; ongemengde producten die met het oog op fotografisch gebruik, hetzij voorkomen in afgemeten hoeveelheden, hetzij gebruiksklaar zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein    
emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken 3707 10 00  
andere    
ontwikkel- en fixeermiddelen 3707 90 20  
andere 3707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.