CN8 / NC8 - 2023 40 CN8 / NC8 - 2023 - NL 42

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 41
HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTERIJEN), ALSMEDE LEDER

41.01 Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit    
gehele huiden en vellen, niet gesplit, wegende per stuk, indien enkel gedroogd niet meer dan 8 kg, indien droog gezouten niet meer dan 10 kg of indien vers, nat gezouten of op andere wijze geconserveerd niet meer dan 16 kg    
vers 4101 20 10 (PCE)
nat gezouten 4101 20 30 (PCE)
gedroogd of droog gezouten 4101 20 50 (PCE)
andere 4101 20 80 (PCE)
gehele huiden en vellen, wegende per stuk meer dan 16 kg    
vers 4101 50 10 (PCE)
nat gezouten 4101 50 30 (PCE)
gedroogd of droog gezouten 4101 50 50 (PCE)
andere 4101 50 90 (PCE)
andere, croupons, halve croupons en flanken daaronder begrepen 4101 90 00  
41.02 Huiden en vellen van schapen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd    
niet onthaard    
van lammeren 4102 10 10 (PCE)
andere 4102 10 90 (PCE)
onthaard    
gepekeld („pickled”) 4102 21 00 (PCE)
andere 4102 29 00 (PCE)
41.03 Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder b) en c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd    
van reptielen 4103 20 00 (PCE)
van varkens 4103 30 00 (PCE)
andere 4103 90 00  
41.04 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder („crust”) van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt    
in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen)    
met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant    
gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 4104 11 10 (PCE)
andere    
van runderen (buffels daaronder begrepen)    
gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 4104 11 51 (PCE)
andere 4104 11 59 (PCE)
andere 4104 11 90 (PCE)
andere    
gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 4104 19 10 (PCE)
andere    
van runderen (buffels daaronder begrepen)    
gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 4104 19 51 (PCE)
andere 4104 19 59 (PCE)
andere 4104 19 90 (PCE)
in droge staat („crust”)    
met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant    
gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk    
kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per stuk niet meer dan 4,5 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 4104 41 11 (PCE)
andere 4104 41 19 (PCE)
andere    
van runderen (buffels daaronder begrepen)    
gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 4104 41 51 (PCE)
andere 4104 41 59 (PCE)
andere 4104 41 90 (PCE)
andere    
gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk    
kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per stuk niet meer dan 4,5 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 4104 49 11 (PCE)
andere 4104 49 19 (PCE)
andere    
van runderen (buffels daaronder begrepen)    
gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 4104 49 51 (PCE)
andere 4104 49 59 (PCE)
andere 4104 49 90 (PCE)
41.05 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder („crust”) van schapen, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt    
in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen) 4105 10 00 (PCE)
in droge staat („crust”)    
van Indische bastaards, voorgelooid met plantaardige stoffen, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 4105 30 10 (PCE)
andere 4105 30 90 (PCE)
41.06 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder („crust”) van andere dieren, alsmede gelooide huiden en vellen en niet-afgewerkt leder („crust”) van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt    
Van geiten of geitenlammeren    
in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen) 4106 21 00 (PCE)
in droge staat („crust”)    
van Indische geiten of geitenlammeren, voorgelooid met plantaardige stoffen, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 4106 22 10 (PCE)
andere 4106 22 90 (PCE)
van varkens    
in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen) 4106 31 00 (PCE)
in droge staat („crust”) 4106 32 00 (PCE)
van reptielen    
met plantaardige stoffen voorgelooid 4106 40 10 (PCE)
andere 4106 40 90 (PCE)
andere    
in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen) 4106 91 00  
in droge staat („crust”) 4106 92 00 (PCE)
41.07 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114    
gehele huiden en vellen    
met natuurlijke nerf, niet gesplit    
leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk    
boxcalf 4107 11 11 (MTK)
andere 4107 11 19 (MTK)
andere 4107 11 90 (MTK)
gesplit, met de nerfkant    
leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk    
boxcalf 4107 12 11 (MTK)
andere 4107 12 19 (MTK)
andere    
van runderen (buffels daaronder begrepen) 4107 12 91 (MTK)
van paarden en van paardachtigen 4107 12 99 (MTK)
andere    
leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 4107 19 10 (MTK)
andere 4107 19 90 (MTK)
andere, halve vellen daaronder begrepen    
met natuurlijke nerf, niet gesplit    
zoolleder 4107 91 10  
andere 4107 91 90 (MTK)
gesplit, met de nerfkant    
van runderen (buffels daaronder begrepen) 4107 92 10 (MTK)
van paarden en van paardachtigen 4107 92 90 (MTK)
andere    
van runderen (buffels daaronder begrepen) 4107 99 10 (MTK)
van paarden en van paardachtigen 4107 99 90 (MTK)
41.12 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van schapen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114 4112 00 00 (MTK)
41.13 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van andere dieren, en leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114    
van geiten 4113 10 00 (MTK)
van varkens 4113 20 00 (MTK)
van reptielen 4113 30 00 (MTK)
andere 4113 90 00 (MTK)
41.14 Zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen; lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder    
zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen    
van schapen 4114 10 10 (PCE)
van andere dieren 4114 10 90 (PCE)
lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder 4114 20 00 (MTK)
41.15 Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen; snippers en ander afval van leder of van kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren; stof en poeder van leder, alsmede ledermeel    
kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen 4115 10 00  
snippers en ander afval van leder of van kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren; stof en poeder van leder, alsmede ledermeel 4115 20 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.