CN8 / NC8 - 2023 39 CN8 / NC8 - 2023 - NL 41

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 40
RUBBER EN WERKEN DAARVAN

40.01 Natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen    
natuurlijke rubberlatex, ook indien voorgevulkaniseerd 4001 10 00  
natuurlijke rubber in andere vormen    
gerookte vellen (‚Äěsmoked sheets‚ÄĚ) 4001 21 00  
technisch gespecificeerde natuurlijke rubber (TSNR) 4001 22 00  
andere 4001 29 00  
balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen 4001 30 00  
40.02 Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen; mengsels van producten bedoeld bij post¬†4001 met producten bedoeld bij deze post, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen    
styreenbutadieenrubber (SBR); styreenbutadieenrubber gewijzigd door carboxylgroepen (XSBR)    
latex 4002 11 00  
andere    
styreenbutadieenrubber verkregen door emulsiepolymerisatie (E¬†SBR), in balen 4002 19 10  
styreenbutadieenstyreen-blokcopolymeren verkregen door oplossingspolymerisatie (SBS, thermoplastische elastomeren), in korrels, stukjes of poedervorm 4002 19 20  
styreenbutadieenrubber verkregen door oplossingspolymerisatie (S¬†SBR), in balen 4002 19 30  
andere 4002 19 90  
butadieenrubber (BR) 4002 20 00  
isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR); gehalogeneerde isobuteen-isopreenrubber (CIIR of BIIR)    
isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR) 4002 31 00  
andere 4002 39 00  
chloropreen (chlorobutadieen) rubber (CR)    
latex 4002 41 00  
andere 4002 49 00  
acrylonitriel-butadieenrubber (NBR)    
latex 4002 51 00  
andere 4002 59 00  
isopreenrubber (IR) 4002 60 00  
ethyleen-propyleen-dieen (niet-geconjugeerd) rubber (EPDM) 4002 70 00  
mengsels van producten bedoeld bij post¬†4001 met producten bedoeld bij deze post 4002 80 00  
andere    
latex 4002 91 00  
andere    
producten gewijzigd door vermenging met kunststof 4002 99 10  
andere 4002 99 90  
40.03 Geregenereerde rubber in primaire vormen of in platen, vellen of strippen 4003 00 00  
40.04 Resten en afval, van niet-geharde rubber, alsmede poeder en korrels verkregen uit resten en afval van niet-geharde rubber 4004 00 00  
40.05 Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen    
rubber waaraan carbonblack en dergelijk zwartsel of siliciumdioxide is toegevoegd 4005 10 00  
oplossingen; dispersies andere dan die bedoeld bij onderverdeling¬†400510 4005 20 00  
andere    
platen, vellen of strippen 4005 91 00  
andere 4005 99 00  
40.06 Niet-gevulkaniseerde rubber in andere vorm (bijvoorbeeld staven, buizen, profielen) en artikelen (bijvoorbeeld schijven, ringen) van niet-gevulkaniseerde rubber    
loopvlakrubber 4006 10 00  
andere 4006 90 00  
40.07 Draad en koord, van gevulkaniseerde rubber 4007 00 00  
40.08 Platen, vellen, strippen, staven en profielen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber    
van rubber met celstructuur    
platen, vellen en strippen 4008 11 00  
andere 4008 19 00  
van rubber, andere dan met celstructuur    
platen, vellen en strippen    
vloerbedekking en matten 4008 21 10 (MTK)
andere 4008 21 90  
andere 4008 29 00  
40.09 Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook indien voorzien van hulpstukken (bijvoorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen)    
niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen    
zonder hulpstukken 4009 11 00  
met hulpstukken 4009 12 00  
uitsluitend met metaal versterkt of gecombineerd    
zonder hulpstukken 4009 21 00  
met hulpstukken 4009 22 00  
uitsluitend met textielstoffen versterkt of gecombineerd    
zonder hulpstukken 4009 31 00  
met hulpstukken 4009 32 00  
versterkt of gecombineerd met andere stoffen    
zonder hulpstukken 4009 41 00  
met hulpstukken 4009 42 00  
40.10 Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber    
transportbanden    
uitsluitend met metaal versterkt 4010 11 00  
uitsluitend met textielstof versterkt 4010 12 00  
andere 4010 19 00  
drijfriemen en drijfsnaren    
eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180¬†cm 4010 31 00  
eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180¬†cm 4010 32 00  
eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240¬†cm 4010 33 00  
eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240¬†cm 4010 34 00  
eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 150¬†cm 4010 35 00  
eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van meer dan 150 doch niet meer dan 198¬†cm 4010 36 00  
andere 4010 39 00  
40.11 Nieuwe luchtbanden van rubber    
van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen) 4011 10 00 (PCE)
van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens    
met een belastingsindex van niet meer dan 121 4011 20 10 (PCE)
met een belastingsindex van meer dan 121 4011 20 90 (PCE)
van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen 4011 30 00 (PCE)
van de soort gebruikt voor motorrijwielen 4011 40 00 (PCE)
van de soort gebruikt voor rijwielen 4011 50 00 (PCE)
van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en bosbouw 4011 70 00 (PCE)
van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor de mijn-, weg- en waterbouw of voor industri√ęle goederenbehandeling 4011 80 00 (PCE)
andere 4011 90 00 (PCE)
40.12 Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber    
van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden    
van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen) 4012 11 00 (PCE)
van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens 4012 12 00 (PCE)
van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen 4012 13 00 (PCE)
andere 4012 19 00 (PCE)
gebruikte luchtbanden 4012 20 00 (PCE)
andere    
massieve of halfmassieve banden 4012 90 20  
loopvlakken voor banden 4012 90 30  
velglinten 4012 90 90  
40.13 Binnenbanden van rubber    
van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen), voor autobussen of voor vrachtwagens 4013 10 00 (PCE)
van de soort gebruikt voor rijwielen 4013 20 00 (PCE)
andere 4013 90 00 (PCE)
40.14 Hygi√ęnische en farmaceutische artikelen (spenen daaronder begrepen) van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook indien met delen van geharde rubber    
preservatieven 4014 10 00  
andere 4014 90 00  
40.15 Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen), van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ongeacht het gebruik daarvan    
handschoenen (met of zonder vingers) en wanten    
van de soort gebruikt in de geneeskunde, de chirurgie, de tandheelkunde of de veeartsenijkunde 4015 12 00 (NPR)
andere 4015 19 00 (NPR)
andere 4015 90 00  
40.16 Andere artikelen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber    
van rubber met celstructuur 4016 10 00  
andere    
vloerbedekking en matten 4016 91 00  
vlakgom 4016 92 00  
pakkingen en sluitringen 4016 93 00  
stootkussens voor schepen, ook indien opblaasbaar 4016 94 00  
andere opblaasbare artikelen 4016 95 00  
andere    
van de soort gebruikt voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten¬†8701 tot en met 8705    
van rubber met metaal 4016 99 52  
andere 4016 99 57  
andere    
van rubber met metaal 4016 99 91  
andere 4016 99 97  
40.17 Geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke vorm, resten en afval daaronder begrepen; werken van geharde rubber 4017 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.