CN8 / NC8 - 2023 45 CN8 / NC8 - 2023 - NL 47

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 46
VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK

46.01 Vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd; vlechtstoffen, vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, samengebonden of plat geweven, ook indien het afgewerkte artikelen betreft (bijvoorbeeld matten, horden)    
matten en horden van plantaardig materiaal    
van bamboe    
van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 4601 21 10  
andere 4601 21 90  
van rotting    
van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 4601 22 10  
andere 4601 22 90  
andere    
van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 4601 29 10  
andere 4601 29 90  
andere    
van bamboe    
vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd 4601 92 05  
andere    
van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 4601 92 10  
andere 4601 92 90  
van rotting    
vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd 4601 93 05  
andere    
van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 4601 93 10  
andere 4601 93 90  
van ander plantaardig materiaal    
vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd 4601 94 05  
andere    
van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 4601 94 10  
andere 4601 94 90  
andere    
vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd 4601 99 05  
andere    
van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 4601 99 10  
andere 4601 99 90  
46.02 Mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen of van artikelen bedoeld bij post¬†4601; werken van luffa (loofah)    
van plantaardig materiaal    
van bamboe 4602 11 00  
van rotting 4602 12 00  
andere    
strohulzen voor flessen 4602 19 10  
andere 4602 19 90  
andere 4602 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.