CN8 / NC8 - 2023 46 CN8 / NC8 - 2023 - NL 48

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 47
HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL)

47.01 Houtslijp    
thermomechanische houtslijp 4701 00 10 (kg)
ander 4701 00 90 (kg)
47.02 Houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”) 4702 00 00 (kg)
47.03 Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702    
ongebleekt    
van naaldhout 4703 11 00 (kg)
andere dan van naaldhout 4703 19 00 (kg)
half gebleekt of gebleekt    
van naaldhout 4703 21 00 (kg)
andere dan van naaldhout 4703 29 00 (kg)
47.04 Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702    
ongebleekt    
van naaldhout 4704 11 00 (kg)
andere dan van naaldhout 4704 19 00 (kg)
half gebleekt of gebleekt    
van naaldhout 4704 21 00 (kg)
andere dan van naaldhout 4704 29 00 (kg)
47.05 Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling 4705 00 00 (kg)
47.06 Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) of van vezels van andere cellulosehoudende vezelstoffen    
pulp van katoenlinters 4706 10 00  
pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) 4706 20 00 (kg)
andere, van bamboe 4706 30 00 (kg)
andere    
mechanische 4706 91 00 (kg)
chemische 4706 92 00 (kg)
verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling 4706 93 00 (kg)
47.07 Papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)    
ongebleekt kraftpapier of -karton of gegolfd papier of karton 4707 10 00  
ander papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte houtcellulose, niet in de massa gekleurd 4707 20 00  
papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van houtslijp (bijvoorbeeld kranten, periodieken en dergelijk drukwerk)    
oude en onverkochte kranten en tijdschriften, telefoongidsen, brochures en reclamedrukwerk 4707 30 10  
andere 4707 30 90  
andere, niet-gesorteerde resten en afval daaronder begrepen    
niet gesorteerd 4707 90 10  
gesorteerd 4707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.