CN8 / NC8 - 2023 48 CN8 / NC8 - 2023 - NL 50

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 49
ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN

49.01 Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, ook indien in losse vellen    
in losse vellen, ook indien gevouwen 4901 10 00  
andere    
woordenboeken en encyclopedie├źn, ook indien in afleveringen 4901 91 00  
andere 4901 99 00  
49.02 Kranten en tijdschriften, ook indien ge├»llustreerd of reclame bevattend    
viermaal of meer per week verschijnend 4902 10 00  
andere 4902 90 00  
49.03 Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen 4903 00 00  
49.04 Geschreven of gedrukte muziek, ook indien ge├»llustreerd en ook indien ingebonden of ingenaaid 4904 00 00  
49.05 Gedrukte cartografische werken van alle soorten (atlassen, wandkaarten, plattegronden en globes daaronder begrepen)    
boeken en brochures 4905 20 00  
andere 4905 90 00  
49.06 Bouwplannen en -tekeningen, alsmede andere plannen en tekeningen, voor technische, industri├źle, commerci├źle, topografische en dergelijke doeleinden, zijnde met de hand vervaardigde originelen; handgeschreven teksten; fotografische reproducties op lichtgevoelig papier en carbonafdrukken van de hiervoor bedoelde plannen, tekeningen en teksten 4906 00 00  
49.07 Postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, die geldig zijn of zullen worden in het land waar ze een erkende nominale waarde hebben of zullen hebben; gezegeld papier; bankbiljetten; cheques; aandelen, obligaties en dergelijke effecten    
postzegels, fiscale zegels en dergelijke 4907 00 10  
bankbiljetten 4907 00 30  
andere 4907 00 90  
49.08 Decalcomanie├źn van alle soorten    
verglaasbare decalcomanie├źn 4908 10 00  
andere 4908 90 00  
49.09 Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien ge├»llustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe 4909 00 00  
49.10 Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen 4910 00 00  
49.11 Ander drukwerk, prenten, gravures en foto's daaronder begrepen    
reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke    
handelscatalogi 4911 10 10  
ander 4911 10 90  
ander    
prenten, gravures, foto's en andere afbeeldingen 4911 91 00  
ander 4911 99 00  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.