CN8 / NC8 - 2023 49 CN8 / NC8 - 2023 - NL 51

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 50
ZIJDE

50.01 Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld 5001 00 00  
50.02 Ruwe zijde (haspelzijde of gr√®ge), niet gemoulineerd 5002 00 00  
50.03 Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) 5003 00 00  
50.04 Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein    
ongebleekt, ontgomd of gebleekt 5004 00 10  
andere 5004 00 90  
50.05 Garens van afval van zijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein    
ongebleekt, ontgomd of gebleekt 5005 00 10  
andere 5005 00 90  
50.06 Garens van zijde of van afval van zijde, opgemaakt voor de verkoop in het klein; poil de Messine (crin de Florence)    
garens van zijde 5006 00 10  
garens van vlokzijde of van bourrette; poil de Messine (crin de Florence) 5006 00 90  
50.07 Weefsels van zijde of van afval van zijde    
weefsels van bourrette 5007 10 00 (MTK)
andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten zijde of afval van zijde, andere dan bourrette    
cr√™pe    
ongebleekt, ontgomd of gebleekt 5007 20 11 (MTK)
andere 5007 20 19 (MTK)
pong√©e, habutai, honan, shantoeng, corah en dergelijke weefsels uit het Verre Oosten, van zuivere zijde (niet vermengd met vlokzijde, met bourrette of met andere textielstoffen)    
met platbinding, ongebleekt of enkel ontgomd 5007 20 21 (MTK)
andere    
met platbinding 5007 20 31 (MTK)
andere 5007 20 39 (MTK)
andere    
doorzichtige weefsels 5007 20 41 (MTK)
andere    
ongebleekt, ontgomd of gebleekt 5007 20 51 (MTK)
geverfd 5007 20 59 (MTK)
van verschillend gekleurd garen    
met een breedte van meer dan 57 doch niet meer dan 75 cm 5007 20 61 (MTK)
andere 5007 20 69 (MTK)
bedrukt 5007 20 71 (MTK)
andere weefsels    
ongebleekt, ontgomd of gebleekt 5007 90 10 (MTK)
geverfd 5007 90 30 (MTK)
van verschillend gekleurd garen 5007 90 50 (MTK)
bedrukt 5007 90 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.