CN8 / NC8 - 2023 51 CN8 / NC8 - 2023 - NL 53

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 52
KATOEN

52.01 Katoen, niet gekaard en niet gekamd    
hydrofiel of gebleekt 5201 00 10  
andere 5201 00 90  
52.02 Afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)    
afval van garen 5202 10 00  
ander    
rafelingen 5202 91 00  
ander 5202 99 00  
52.03 Katoen, gekaard of gekamd 5203 00 00  
52.04 Naaigarens van katoen, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein    
niet opgemaakt voor de verkoop in het klein    
bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen 5204 11 00  
andere 5204 19 00  
opgemaakt voor de verkoop in het klein 5204 20 00  
52.05 Garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein    
eendraadsgarens van niet-gekamde vezels    
van 714,29¬†decitex of meer (niet meer dan 14¬†Nm) 5205 11 00  
van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56¬†decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43¬†Nm) 5205 12 00  
van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31¬†decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52¬†Nm) 5205 13 00  
van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125¬†decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80¬†Nm) 5205 14 00  
van minder dan 125¬†decitex (meer dan 80¬†Nm)    
van minder dan 125 doch niet minder dan 83,33¬†decitex (meer dan 80 doch niet meer dan 120¬†Nm) 5205 15 10  
van minder dan 83,33¬†decitex (meer dan 120¬†Nm) 5205 15 90  
eendraadsgarens van gekamde vezels    
van 714,29¬†decitex of meer (niet meer dan 14¬†Nm) 5205 21 00  
van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56¬†decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43¬†Nm) 5205 22 00  
van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31¬†decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52¬†Nm) 5205 23 00  
van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125¬†decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80¬†Nm) 5205 24 00  
van minder dan 125 doch niet minder dan 106,38¬†decitex (meer dan 80 doch niet meer dan 94¬†Nm) 5205 26 00  
van minder dan 106,38 doch niet minder dan 83,33¬†decitex (meer dan 94 doch niet meer dan 120¬†Nm) 5205 27 00  
van minder dan 83,33¬†decitex (meer dan 120¬†Nm) 5205 28 00  
getwijnde of gekabelde garens van niet-gekamde vezels    
van 714,29¬†decitex of meer (niet meer dan 14¬†Nm) per enkelvoudige draad 5205 31 00  
van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56¬†decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43¬†Nm) per enkelvoudige draad 5205 32 00  
van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31¬†decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52¬†Nm) per enkelvoudige draad 5205 33 00  
van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125¬†decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80¬†Nm) per enkelvoudige draad 5205 34 00  
van minder dan 125¬†decitex (meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad 5205 35 00  
getwijnde of gekabelde garens van gekamde vezels    
van 714,29¬†decitex of meer (niet meer dan 14¬†Nm) per enkelvoudige draad 5205 41 00  
van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56¬†decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43¬†Nm) per enkelvoudige draad 5205 42 00  
van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31¬†decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52¬†Nm) per enkelvoudige draad 5205 43 00  
van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125¬†decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80¬†Nm) per enkelvoudige draad 5205 44 00  
van minder dan 125 doch niet minder dan 106,38¬†decitex (meer dan 80 doch niet meer dan 94¬†Nm) per enkelvoudige draad 5205 46 00  
van minder dan 106,38 doch niet minder dan 83,33¬†decitex (meer dan 94 doch niet meer dan 120¬†Nm) per enkelvoudige draad 5205 47 00  
van minder dan 83,33¬†decitex (meer dan 120¬†Nm) per enkelvoudige draad 5205 48 00  
52.06 Garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende minder dan 85¬†gewichtspercenten katoen, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein    
eendraadsgarens van niet-gekamde vezels    
van 714,29¬†decitex of meer (niet meer dan 14¬†Nm) 5206 11 00  
van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56¬†decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43¬†Nm) 5206 12 00  
van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31¬†decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52¬†Nm) 5206 13 00  
van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125¬†decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80¬†Nm) 5206 14 00  
van minder dan 125¬†decitex (meer dan 80¬†Nm) 5206 15 00  
eendraadsgarens van gekamde vezels    
van 714,29¬†decitex of meer (niet meer dan 14¬†Nm) 5206 21 00  
van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56¬†decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43¬†Nm) 5206 22 00  
van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31¬†decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52¬†Nm) 5206 23 00  
van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125¬†decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80¬†Nm) 5206 24 00  
van minder dan 125¬†decitex (meer dan 80¬†Nm) 5206 25 00  
getwijnde of gekabelde garens van niet-gekamde vezels    
van 714,29¬†decitex of meer (niet meer dan 14¬†Nm) per enkelvoudige draad 5206 31 00  
van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56¬†decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43¬†Nm) per enkelvoudige draad 5206 32 00  
van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31¬†decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52¬†Nm) per enkelvoudige draad 5206 33 00  
van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125¬†decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80¬†Nm) per enkelvoudige draad 5206 34 00  
van minder dan 125¬†decitex (meer dan 80¬†Nm) per enkelvoudige draad 5206 35 00  
getwijnde of gekabelde garens van gekamde vezels    
van 714,29¬†decitex of meer (niet meer dan 14¬†Nm) per enkelvoudige draad 5206 41 00  
van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56¬†decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43¬†Nm) per enkelvoudige draad 5206 42 00  
van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31¬†decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52¬†Nm) per enkelvoudige draad 5206 43 00  
van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125¬†decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80¬†Nm) per enkelvoudige draad 5206 44 00  
van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad 5206 45 00  
52.07 Garens van katoen (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein    
bevattende 85¬†of meer gewichtspercenten katoen 5207 10 00  
andere 5207 90 00  
52.08 Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, met een gewicht van niet meer dan 200¬†g/m¬≤    
ongebleekt    
met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100¬†g/m¬≤    
weefsels bestemd voor de vervaardiging van bandages, zwachtels en verbandgaas 5208 11 10 (MTK)
andere 5208 11 90 (MTK)
met platbinding, met een gewicht van meer dan 100¬†g/m¬≤    
met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 doch niet meer dan 130¬†g/m¬≤ en met een breedte    
van niet meer dan 165 cm 5208 12 16 (MTK)
van meer dan 165 cm 5208 12 19 (MTK)
met platbinding, met een gewicht van meer dan 130¬†g/m¬≤ en met een breedte    
van niet meer dan 165 cm 5208 12 96 (MTK)
van meer dan 165 cm 5208 12 99 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5208 13 00 (MTK)
andere weefsels 5208 19 00 (MTK)
gebleekt    
met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100¬†g/m¬≤    
weefsels bestemd voor de vervaardiging van bandages, zwachtels en verbandgaas 5208 21 10 (MTK)
andere 5208 21 90 (MTK)
met platbinding, met een gewicht van meer dan 100¬†g/m¬≤    
met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 doch niet meer dan 130¬†g/m¬≤ en met een breedte    
van niet meer dan 165 cm 5208 22 16 (MTK)
van meer dan 165 cm 5208 22 19 (MTK)
met platbinding, met een gewicht van meer dan 130¬†g/m¬≤ en met een breedte    
van niet meer dan 165 cm 5208 22 96 (MTK)
van meer dan 165 cm 5208 22 99 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5208 23 00 (MTK)
andere weefsels 5208 29 00 (MTK)
geverfd    
met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m² 5208 31 00 (MTK)
met platbinding, met een gewicht van meer dan 100¬†g/m¬≤    
met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 doch niet meer dan 130¬†g/m¬≤ en met een breedte    
van niet meer dan 165 cm 5208 32 16 (MTK)
van meer dan 165 cm 5208 32 19 (MTK)
met platbinding, met een gewicht van meer dan 130¬†g/m¬≤ en met een breedte    
van niet meer dan 165 cm 5208 32 96 (MTK)
van meer dan 165 cm 5208 32 99 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5208 33 00 (MTK)
andere weefsels 5208 39 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen    
met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m² 5208 41 00 (MTK)
met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m² 5208 42 00 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5208 43 00 (MTK)
andere weefsels 5208 49 00 (MTK)
bedrukt    
met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m² 5208 51 00 (MTK)
met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m² 5208 52 00 (MTK)
andere weefsels    
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5208 59 10 (MTK)
andere 5208 59 90 (MTK)
52.09 Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, met een gewicht van meer dan 200¬†g/m¬≤    
ongebleekt    
met platbinding 5209 11 00 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5209 12 00 (MTK)
andere weefsels 5209 19 00 (MTK)
gebleekt    
met platbinding 5209 21 00 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5209 22 00 (MTK)
andere weefsels 5209 29 00 (MTK)
geverfd    
met platbinding 5209 31 00 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5209 32 00 (MTK)
andere weefsels 5209 39 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen    
met platbinding 5209 41 00 (MTK)
denim 5209 42 00 (MTK)
andere weefsels met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5209 43 00 (MTK)
andere weefsels 5209 49 00 (MTK)
bedrukt    
met platbinding 5209 51 00 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5209 52 00 (MTK)
andere weefsels 5209 59 00 (MTK)
52.10 Weefsels van katoen, bevattende minder dan 85¬†gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van niet meer dan 200¬†g/m¬≤    
ongebleekt    
met platbinding 5210 11 00 (MTK)
andere weefsels 5210 19 00 (MTK)
gebleekt    
met platbinding 5210 21 00 (MTK)
andere weefsels 5210 29 00 (MTK)
geverfd    
met platbinding 5210 31 00 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5210 32 00 (MTK)
andere weefsels 5210 39 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen    
met platbinding 5210 41 00 (MTK)
andere weefsels 5210 49 00 (MTK)
bedrukt    
met platbinding 5210 51 00 (MTK)
andere weefsels 5210 59 00 (MTK)
52.11 Weefsels van katoen, bevattende minder dan 85¬†gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van meer dan 200¬†g/m¬≤    
ongebleekt    
met platbinding 5211 11 00 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5211 12 00 (MTK)
andere weefsels 5211 19 00 (MTK)
gebleekt 5211 20 00 (MTK)
geverfd    
met platbinding 5211 31 00 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5211 32 00 (MTK)
andere weefsels 5211 39 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen    
met platbinding 5211 41 00 (MTK)
denim 5211 42 00 (MTK)
andere weefsels met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5211 43 00 (MTK)
andere weefsels    
jacquardweefsels 5211 49 10 (MTK)
andere 5211 49 90 (MTK)
bedrukt    
met platbinding 5211 51 00 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5211 52 00 (MTK)
andere weefsels 5211 59 00 (MTK)
52.12 Andere weefsels van katoen    
met een gewicht van niet meer dan 200¬†g/m¬≤    
ongebleekt    
enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 5212 11 10 (MTK)
anders gemengd 5212 11 90 (MTK)
gebleekt    
enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 5212 12 10 (MTK)
anders gemengd 5212 12 90 (MTK)
geverfd    
enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 5212 13 10 (MTK)
anders gemengd 5212 13 90 (MTK)
van verschillend gekleurd garen    
enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 5212 14 10 (MTK)
anders gemengd 5212 14 90 (MTK)
bedrukt    
enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 5212 15 10 (MTK)
anders gemengd 5212 15 90 (MTK)
met een gewicht van meer dan 200¬†g/m¬≤    
ongebleekt    
enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 5212 21 10 (MTK)
anders gemengd 5212 21 90 (MTK)
gebleekt    
enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 5212 22 10 (MTK)
anders gemengd 5212 22 90 (MTK)
geverfd    
enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 5212 23 10 (MTK)
anders gemengd 5212 23 90 (MTK)
van verschillend gekleurd garen    
enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 5212 24 10 (MTK)
anders gemengd 5212 24 90 (MTK)
bedrukt    
enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 5212 25 10 (MTK)
anders gemengd 5212 25 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.