CN8 / NC8 - 2023 50 CN8 / NC8 - 2023 - NL 52

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 51
WOL, FIJN HAAR EN GROF HAAR; GARENS EN WEEFSELS VAN PAARDENHAAR (CRIN)

51.01 Wol, niet gekaard en niet gekamd    
ongewassen, ruggewassen wol daaronder begrepen    
scheerwol 5101 11 00  
andere 5101 19 00  
ontvet, niet gecarboniseerd    
scheerwol 5101 21 00  
andere 5101 29 00  
gecarboniseerd 5101 30 00  
51.02 Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd    
fijn haar    
van kasjmiergeiten 5102 11 00  
ander    
van angorakonijnen 5102 19 10  
van alpaca's, van lama's en van vicuna's (vigognes) 5102 19 30  
van kamelen en dromedarissen, van yakken, van angora- en tibetgeiten en van dergelijke geiten 5102 19 40  
van konijnen, andere dan angorakonijnen, van hazen, van bevers, van nutria's en van muskusratten 5102 19 90  
grof haar 5102 20 00  
51.03 Afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen daaronder begrepen doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar    
kammeling van wol of van fijn haar    
niet gecarboniseerd 5103 10 10  
gecarboniseerd 5103 10 90  
ander afval van wol of van fijn haar 5103 20 00  
afval van grof haar 5103 30 00  
51.04 Rafelwol en rafelingen van fijn haar of van grof haar 5104 00 00  
51.05 Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd (gekamd vlies daaronder begrepen)    
gekaarde wol 5105 10 00  
gekamde wol    
gekamd vlies 5105 21 00  
andere 5105 29 00  
fijn haar, gekaard of gekamd    
van kasjmiergeiten 5105 31 00  
ander 5105 39 00  
grof haar, gekaard of gekamd 5105 40 00  
51.06 Kaardgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein    
bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol    
ongebleekt 5106 10 10  
ander 5106 10 90  
bevattende minder dan 85¬†gewichtspercenten wol    
bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol en fijn haar 5106 20 10  
ander    
ongebleekt 5106 20 91  
ander 5106 20 99  
51.07 Kamgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein    
bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol    
ongebleekt 5107 10 10  
ander 5107 10 90  
bevattende minder dan 85¬†gewichtspercenten wol    
bevattende ten minste 85¬†gewichtspercenten wol en fijn haar    
ongebleekt 5107 20 10  
ander 5107 20 30  
ander    
enkel of hoofdzakelijk gemengd met synthetische stapelvezels    
ongebleekt 5107 20 51  
ander 5107 20 59  
anders gemengd    
ongebleekt 5107 20 91  
ander 5107 20 99  
51.08 Garens van fijn haar, gekaard of gekamd, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein    
gekaard    
ongebleekt 5108 10 10  
andere 5108 10 90  
gekamd    
ongebleekt 5108 20 10  
andere 5108 20 90  
51.09 Garens van wol of van fijn haar, opgemaakt voor de verkoop in het klein    
bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar    
in bollen, kluwens of strengen met een gewicht van meer dan 125 doch niet meer dan 500¬†g 5109 10 10  
andere 5109 10 90  
andere 5109 90 00  
51.10 Garens van grof haar of van paardenhaar (crin) (omwoeld paardenhaar daaronder begrepen), ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein 5110 00 00  
51.11 Weefsels van gekaarde wol of van gekaard fijn haar    
bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar    
met een gewicht van niet meer dan 300 g/m² 5111 11 00 (MTK)
andere 5111 19 00 (MTK)
andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige filamenten gemengd 5111 20 00 (MTK)
andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige stapelvezels gemengd    
met een gewicht van niet meer dan 300 g/m² 5111 30 10 (MTK)
met een gewicht van meer dan 300 g/m² 5111 30 80 (MTK)
andere    
bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten textielstoffen van hoofdstuk 50 5111 90 10 (MTK)
andere    
met een gewicht van niet meer dan 300 g/m² 5111 90 91 (MTK)
met een gewicht van meer dan 300 g/m² 5111 90 98 (MTK)
51.12 Weefsels van gekamde wol of van gekamd fijn haar    
bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar    
met een gewicht van niet meer dan 200 g/m² 5112 11 00 (MTK)
andere 5112 19 00 (MTK)
andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige filamenten gemengd 5112 20 00 (MTK)
andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige stapelvezels gemengd    
met een gewicht van niet meer dan 200 g/m² 5112 30 10 (MTK)
met een gewicht van meer dan 200 g/m² 5112 30 80 (MTK)
andere    
bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten textielstoffen van hoofdstuk 50 5112 90 10 (MTK)
andere    
met een gewicht van niet meer dan 200 g/m² 5112 90 91 (MTK)
met een gewicht van meer dan 200 g/m² 5112 90 98 (MTK)
51.13 Weefsels van grof haar of van paardenhaar (crin) 5113 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.