CN8 / NC8 - 2023 53 CN8 / NC8 - 2023 - NL 55

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 54
SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van synthetische of van kunstmatige textielstoffen

54.01 Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein    
van synthetische filamenten    
niet opgemaakt voor de verkoop in het klein    
kerngesponnen garen (zogenaamde ‚Äěcore yarn‚ÄĚ)    
polyesterfilament omsponnen met katoenvezels 5401 10 12  
andere 5401 10 14  
andere    
getextureerde garens 5401 10 16  
andere 5401 10 18  
opgemaakt voor de verkoop in het klein 5401 10 90  
van kunstmatige filamenten    
niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 5401 20 10  
opgemaakt voor de verkoop in het klein 5401 20 90  
54.02 Synthetische filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, synthetische monofilamenten van minder dan 67¬†decitex daaronder begrepen    
garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, ook indien getextureerd    
van aramiden 5402 11 00  
andere 5402 19 00  
garens met een hoge sterktegraad, van polyesters, ook indien getextureerd 5402 20 00  
getextureerde garens    
van nylon of van andere polyamiden, van niet meer dan 50¬†tex per enkelvoudige draad 5402 31 00  
van nylon of van andere polyamiden, van meer dan 50¬†tex per enkelvoudige draad 5402 32 00  
van polyesters 5402 33 00  
van polypropyleen 5402 34 00  
andere 5402 39 00  
andere garens, eendraads, niet getwist of met een twist van niet meer dan 50¬†toeren per meter    
elastomeergarens 5402 44 00  
andere, van nylon of van andere polyamiden 5402 45 00  
andere, van polyesters, gedeeltelijk verstrekt 5402 46 00  
andere, van polyesters 5402 47 00  
andere, van polypropyleen 5402 48 00  
andere 5402 49 00  
andere garens, eendraads, met een twist van meer dan 50¬†toeren per meter    
van nylon of van andere polyamiden 5402 51 00  
van polyesters 5402 52 00  
van polypropyleen 5402 53 00  
andere 5402 59 00  
andere garens, getwijnd of gekabeld    
van nylon of van andere polyamiden 5402 61 00  
van polyesters 5402 62 00  
van polypropyleen 5402 63 00  
andere 5402 69 00  
54.03 Kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, kunstmatige monofilamenten van minder dan 67¬†decitex daaronder begrepen    
garens met een hoge sterktegraad, van viscoserayon 5403 10 00  
andere garens, eendraads    
van viscoserayon, niet getwist of met een twist van niet meer dan 120¬†toeren per meter 5403 31 00  
van viscoserayon, met een twist van meer dan 120¬†toeren per meter 5403 32 00  
van celluloseacetaat 5403 33 00  
andere 5403 39 00  
andere garens, getwijnd of gekabeld    
van viscoserayon 5403 41 00  
van celluloseacetaat 5403 42 00  
andere 5403 49 00  
54.04 Synthetische monofilamenten van 67¬†decitex of meer en waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1¬†mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro), van synthetische textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5¬†mm    
monofilamenten    
elastomeermonofilamenten 5404 11 00  
andere, van polypropyleen 5404 12 00  
andere 5404 19 00  
andere    
van polypropyleen 5404 90 10  
andere 5404 90 90  
54.05 Kunstmatige monofilamenten van 67¬†decitex of meer en waarvan de grootste diameter van de dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1¬†mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro), van kunstmatige textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5¬†mm 5405 00 00  
54.06 Synthetische of kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein 5406 00 00  
54.07 Weefsels van synthetische filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post¬†5404 daaronder begrepen    
weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad van nylon, van andere polyamiden of van polyesters 5407 10 00 (MTK)
weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm    
van polyethyleen of van polypropyleen, met een breedte    
van minder dan 3 m 5407 20 11 (MTK)
van 3 m of meer 5407 20 19 (MTK)
andere 5407 20 90 (MTK)
weefsels bedoeld bij aantekening 9 op afdeling XI 5407 30 00 (MTK)
andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van nylon of van andere polyamiden    
ongebleekt of gebleekt 5407 41 00 (MTK)
geverfd 5407 42 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen 5407 43 00 (MTK)
bedrukt 5407 44 00 (MTK)
andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten getextureerde filamenten van polyesters    
ongebleekt of gebleekt 5407 51 00 (MTK)
geverfd 5407 52 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen 5407 53 00 (MTK)
bedrukt 5407 54 00 (MTK)
andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van polyesters    
bevattende 85 of meer gewichtspercenten niet-getextureerde filamenten van polyesters    
ongebleekt of gebleekt 5407 61 10 (MTK)
geverfd 5407 61 30 (MTK)
van verschillend gekleurd garen 5407 61 50 (MTK)
bedrukt 5407 61 90 (MTK)
andere    
ongebleekt of gebleekt 5407 69 10 (MTK)
andere 5407 69 90 (MTK)
andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische filamenten    
ongebleekt of gebleekt 5407 71 00 (MTK)
geverfd 5407 72 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen 5407 73 00 (MTK)
bedrukt 5407 74 00 (MTK)
andere weefsels, bevattende minder dan 85¬†gewichtspercenten synthetische filamenten en enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd    
ongebleekt of gebleekt 5407 81 00 (MTK)
geverfd 5407 82 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen 5407 83 00 (MTK)
bedrukt 5407 84 00 (MTK)
andere weefsels    
ongebleekt of gebleekt 5407 91 00 (MTK)
geverfd 5407 92 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen 5407 93 00 (MTK)
bedrukt 5407 94 00 (MTK)
54.08 Weefsels van kunstmatige filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post¬†5405 daaronder begrepen    
weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad van viscoserayon 5408 10 00 (MTK)
andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten, strippen of artikelen van dergelijke vorm, van kunstmatige textielstoffen    
ongebleekt of gebleekt 5408 21 00 (MTK)
geverfd    
met een breedte van meer dan 135 doch niet meer dan 155 cm, met plat-, keper- of satijnbinding 5408 22 10 (MTK)
andere 5408 22 90 (MTK)
van verschillend gekleurd garen 5408 23 00 (MTK)
bedrukt 5408 24 00 (MTK)
andere weefsels    
ongebleekt of gebleekt 5408 31 00 (MTK)
geverfd 5408 32 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen 5408 33 00 (MTK)
bedrukt 5408 34 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.