CN8 / NC8 - 2023 54 CN8 / NC8 - 2023 - NL 56

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 55
SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STAPELVEZELS

55.01 Kabel van synthetische filamenten    
van nylon of van andere polyamiden    
van aramiden 5501 11 00  
andere 5501 19 00  
van polyesters 5501 20 00  
acryl- of modacrylkabel 5501 30 00  
van polypropyleen 5501 40 00  
andere 5501 90 00  
55.02 Kabel van kunstmatige filamenten    
van celluloseacetaat 5502 10 00  
andere 5502 90 00  
55.03 Synthetische stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen    
van nylon of van andere polyamiden    
van aramiden 5503 11 00  
andere 5503 19 00  
van polyesters 5503 20 00  
acryl- of modacrylvezels 5503 30 00  
van polypropyleen 5503 40 00  
andere 5503 90 00  
55.04 Kunstmatige stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen    
van viscoserayon 5504 10 00  
andere 5504 90 00  
55.05 Afval van synthetische of van kunstmatige vezels (kammeling, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)    
van synthetische vezels    
van nylon of van andere polyamiden 5505 10 10  
van polyesters 5505 10 30  
van acryl- of modacrylvezels 5505 10 50  
van polypropyleen 5505 10 70  
andere 5505 10 90  
van kunstmatige vezels 5505 20 00  
55.06 Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen    
van nylon of van andere polyamiden 5506 10 00  
van polyesters 5506 20 00  
acryl- of modacrylvezels 5506 30 00  
van polypropyleen 5506 40 00  
andere 5506 90 00  
55.07 Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen 5507 00 00  
55.08 Naaigarens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein    
van synthetische stapelvezels    
niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 5508 10 10  
opgemaakt voor de verkoop in het klein 5508 10 90  
van kunstmatige stapelvezels    
niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 5508 20 10  
opgemaakt voor de verkoop in het klein 5508 20 90  
55.09 Garens van synthetische stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein    
bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van nylon of van andere polyamiden    
eendraadsgarens 5509 11 00  
getwijnde of gekabelde garens 5509 12 00  
bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van polyesters    
eendraadsgarens 5509 21 00  
getwijnde of gekabelde garens 5509 22 00  
bevattende 85 of meer gewichtspercenten acryl- of modacrylstapelvezels    
eendraadsgarens 5509 31 00  
getwijnde of gekabelde garens 5509 32 00  
andere garens, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels    
eendraadsgarens 5509 41 00  
getwijnde of gekabelde garens 5509 42 00  
andere garens, van stapelvezels van polyesters    
enkel of hoofdzakelijk met kunstmatige stapelvezels gemengd 5509 51 00  
enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 5509 52 00  
enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 5509 53 00  
andere 5509 59 00  
andere garens, van acryl- of modacrylstapelvezels    
enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 5509 61 00  
enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 5509 62 00  
andere 5509 69 00  
andere garens    
enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 5509 91 00  
enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 5509 92 00  
andere 5509 99 00  
55.10 Garens van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein    
bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels    
eendraadsgarens 5510 11 00  
getwijnde of gekabelde garens 5510 12 00  
andere garens, enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 5510 20 00  
andere garens, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 5510 30 00  
andere garens 5510 90 00  
55.11 Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein    
van synthetische stapelvezels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten van deze vezels 5511 10 00  
van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85¬†gewichtspercenten van deze vezels 5511 20 00  
van kunstmatige stapelvezels 5511 30 00  
55.12 Weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels    
bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van polyesters    
ongebleekt of gebleekt 5512 11 00 (MTK)
andere    
bedrukt 5512 19 10 (MTK)
andere 5512 19 90 (MTK)
bevattende 85 of meer gewichtspercenten acryl- of modacrylstapelvezels    
ongebleekt of gebleekt 5512 21 00 (MTK)
andere    
bedrukt 5512 29 10 (MTK)
andere 5512 29 90 (MTK)
andere    
ongebleekt of gebleekt 5512 91 00 (MTK)
andere    
bedrukt 5512 99 10 (MTK)
andere 5512 99 90 (MTK)
55.13 Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van niet meer dan 170¬†g/m¬≤    
ongebleekt of gebleekt    
met platbinding, van stapelvezels van polyesters    
met een breedte van niet meer dan 165 cm 5513 11 20 (MTK)
met een breedte van meer dan 165 cm 5513 11 90 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters 5513 12 00 (MTK)
andere weefsels van stapelvezels van polyesters 5513 13 00 (MTK)
andere weefsels 5513 19 00 (MTK)
geverfd    
met platbinding, van stapelvezels van polyesters 5513 21 00 (MTK)
andere weefsels van stapelvezels van polyesters    
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5513 23 10 (MTK)
andere 5513 23 90 (MTK)
andere weefsels 5513 29 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen    
met platbinding, van stapelvezels van polyesters 5513 31 00 (MTK)
andere weefsels 5513 39 00 (MTK)
bedrukt    
met platbinding, van stapelvezels van polyesters 5513 41 00 (MTK)
andere weefsels 5513 49 00 (MTK)
55.14 Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van meer dan 170¬†g/m¬≤    
ongebleekt of gebleekt    
met platbinding, van stapelvezels van polyesters 5514 11 00 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters 5514 12 00 (MTK)
andere weefsels    
van stapelvezels van polyesters 5514 19 10 (MTK)
andere 5514 19 90 (MTK)
geverfd    
met platbinding, van stapelvezels van polyesters 5514 21 00 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters 5514 22 00 (MTK)
andere weefsels van stapelvezels van polyesters 5514 23 00 (MTK)
andere weefsels 5514 29 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen    
met platbinding, van stapelvezels van polyesters 5514 30 10 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters 5514 30 30 (MTK)
andere weefsels van stapelvezels van polyesters 5514 30 50 (MTK)
andere weefsels 5514 30 90 (MTK)
bedrukt    
met platbinding, van stapelvezels van polyesters 5514 41 00 (MTK)
met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters 5514 42 00 (MTK)
andere weefsels van stapelvezels van polyesters 5514 43 00 (MTK)
andere weefsels 5514 49 00 (MTK)
55.15 Andere weefsels van synthetische stapelvezels    
van stapelvezels van polyesters    
enkel of hoofdzakelijk met stapelvezels van viscoserayon gemengd    
ongebleekt of gebleekt 5515 11 10 (MTK)
bedrukt 5515 11 30 (MTK)
andere 5515 11 90 (MTK)
enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd    
ongebleekt of gebleekt 5515 12 10 (MTK)
bedrukt 5515 12 30 (MTK)
andere 5515 12 90 (MTK)
enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd    
enkel of hoofdzakelijk met gekaarde wol of gekaard fijn haar gemengd    
ongebleekt of gebleekt 5515 13 11 (MTK)
andere 5515 13 19 (MTK)
enkel of hoofdzakelijk met gekamde wol of gekamd fijn haar gemengd    
ongebleekt of gebleekt 5515 13 91 (MTK)
andere 5515 13 99 (MTK)
andere    
ongebleekt of gebleekt 5515 19 10 (MTK)
bedrukt 5515 19 30 (MTK)
andere 5515 19 90 (MTK)
van acryl- of modacrylstapelvezels    
enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd    
ongebleekt of gebleekt 5515 21 10 (MTK)
bedrukt 5515 21 30 (MTK)
andere 5515 21 90 (MTK)
enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd    
enkel of hoofdzakelijk met gekaarde wol of gekaard fijn haar gemengd    
ongebleekt of gebleekt 5515 22 11 (MTK)
andere 5515 22 19 (MTK)
enkel of hoofdzakelijk met gekamde wol of gekamd fijn haar gemengd    
ongebleekt of gebleekt 5515 22 91 (MTK)
andere 5515 22 99 (MTK)
andere 5515 29 00 (MTK)
andere weefsels    
enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd    
ongebleekt of gebleekt 5515 91 10 (MTK)
bedrukt 5515 91 30 (MTK)
andere 5515 91 90 (MTK)
andere    
ongebleekt of gebleekt 5515 99 20 (MTK)
bedrukt 5515 99 40 (MTK)
andere 5515 99 80 (MTK)
55.16 Weefsels van kunstmatige stapelvezels    
bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels    
ongebleekt of gebleekt 5516 11 00 (MTK)
geverfd 5516 12 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen 5516 13 00 (MTK)
bedrukt 5516 14 00 (MTK)
bevattende minder dan 85¬†gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd    
ongebleekt of gebleekt 5516 21 00 (MTK)
geverfd 5516 22 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen    
jacquardweefsels met een breedte van 140 cm of meer (matrastijk) 5516 23 10 (MTK)
andere 5516 23 90 (MTK)
bedrukt 5516 24 00 (MTK)
bevattende minder dan 85¬†gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd    
ongebleekt of gebleekt 5516 31 00 (MTK)
geverfd 5516 32 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen 5516 33 00 (MTK)
bedrukt 5516 34 00 (MTK)
bevattende minder dan 85¬†gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd    
ongebleekt of gebleekt 5516 41 00 (MTK)
geverfd 5516 42 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen 5516 43 00 (MTK)
bedrukt 5516 44 00 (MTK)
andere    
ongebleekt of gebleekt 5516 91 00 (MTK)
geverfd 5516 92 00 (MTK)
van verschillend gekleurd garen 5516 93 00 (MTK)
bedrukt 5516 94 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.