CN8 / NC8 - 2023 56 CN8 / NC8 - 2023 - NL 58

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 57
TAPIJTEN

57.01 Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, ook indien geconfectioneerd    
van wol of van fijn haar    
bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten zijde of vlokzijde 5701 10 10 (MTK)
andere 5701 10 90 (MTK)
van andere textielstoffen    
van zijde, van vlokzijde, van synthetische vezels, van garens bedoeld bij post 5605 of van textielstoffen gecombineerd met metaaldraad 5701 90 10 (MTK)
van andere textielstoffen 5701 90 90 (MTK)
57.02 Tapijten, geweven, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd, ‚ÄěKelim‚ÄĚ, ‚ÄěSumak‚ÄĚ, ‚ÄěKaramanie‚ÄĚ en dergelijke handgeweven tapijten daaronder begrepen    
‚ÄěKelim‚ÄĚ, ‚ÄěSumak‚ÄĚ, ‚ÄěKaramanie‚ÄĚ en dergelijke handgeweven tapijten 5702 10 00 (MTK)
tapijten van kokosvezel 5702 20 00 (MTK)
andere, met pool, niet geconfectioneerd    
van wol of van fijn haar    
Axminster-tapijten 5702 31 10 (MTK)
andere 5702 31 80 (MTK)
van synthetische of kunstmatige textielstoffen 5702 32 00 (MTK)
van andere textielstoffen 5702 39 00 (MTK)
andere, met pool, geconfectioneerd    
van wol of van fijn haar    
Axminster-tapijten 5702 41 10 (MTK)
andere 5702 41 90 (MTK)
van synthetische of kunstmatige textielstoffen 5702 42 00 (MTK)
van andere textielstoffen 5702 49 00 (MTK)
andere, zonder pool, niet geconfectioneerd    
van wol of van fijn haar 5702 50 10 (MTK)
van synthetische of kunstmatige textielstoffen    
van polypropyleen 5702 50 31 (MTK)
andere 5702 50 39 (MTK)
van andere textielstoffen 5702 50 90 (MTK)
andere, zonder pool, geconfectioneerd    
van wol of van fijn haar 5702 91 00 (MTK)
van synthetische of kunstmatige textielstoffen    
van polypropyleen 5702 92 10 (MTK)
andere 5702 92 90 (MTK)
van andere textielstoffen 5702 99 00 (MTK)
57.03 Tapijten (kunstgras daaronder begrepen), getuft, ook indien geconfectioneerd    
van wol of van fijn haar 5703 10 00 (MTK)
van nylon of van andere polyamiden    
kunstgras 5703 21 00 (MTK)
andere    
bedrukt    
tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m² 5703 29 10 (MTK)
andere 5703 29 19 (MTK)
andere    
tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m² 5703 29 91 (MTK)
andere 5703 29 99 (MTK)
van andere synthetische of van kunstmatige textielstoffen    
kunstgras 5703 31 00 (MTK)
andere    
van polypropyleen    
tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m² 5703 39 10 (MTK)
andere 5703 39 19 (MTK)
andere    
tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m² 5703 39 91 (MTK)
andere 5703 39 99 (MTK)
van andere textielstoffen    
tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m² 5703 90 20 (MTK)
andere 5703 90 80 (MTK)
57.04 Tapijten van vilt, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd    
tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m² 5704 10 00 (MTK)
tegels met een oppervlakte van meer dan 0,3 m², doch niet meer dan 1 m² 5704 20 00 (MTK)
andere 5704 90 00 (MTK)
57.05 Andere tapijten, ook indien geconfectioneerd    
van synthetische of kunstmatige textielstoffen 5705 00 30 (MTK)
van andere textielstoffen 5705 00 80 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.