CN8 / NC8 - 2023 57 CN8 / NC8 - 2023 - NL 59

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 58
SPECIALE WEEFSELS; GETUFTE TEXTIELSTOFFEN; KANT; TAPISSERIE√čN; PASSEMENTWERK; BORDUURWERK

58.01 Fluweel, pluche en chenilleweefsel, ander dan bedoeld bij de posten¬†5802 en 5806    
van wol of van fijn haar 5801 10 00 (MTK)
van katoen    
ongesneden inslagfluweel en -pluche 5801 21 00 (MTK)
gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) 5801 22 00 (MTK)
ander inslagfluweel en -pluche 5801 23 00 (MTK)
chenilleweefsel 5801 26 00 (MTK)
kettingfluweel en -pluche 5801 27 00 (MTK)
van synthetische of kunstmatige vezels    
ongesneden inslagfluweel en -pluche 5801 31 00 (MTK)
gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) 5801 32 00 (MTK)
ander inslagfluweel en -pluche 5801 33 00 (MTK)
chenilleweefsel 5801 36 00 (MTK)
kettingfluweel en -pluche 5801 37 00 (MTK)
van andere textielstoffen    
van vlas 5801 90 10 (MTK)
andere 5801 90 90 (MTK)
58.02 Lussenweefsel (bad- of frotteerstof), ander dan bedoeld bij post¬†5806; getufte textielstoffen, andere dan die bedoeld bij post¬†5703    
lussenweefsel van katoen 5802 10 00 (MTK)
lussenweefsel van andere textielstoffen 5802 20 00 (MTK)
getufte textielstoffen 5802 30 00 (MTK)
58.03 Weefsel met gaasbinding, ander dan bedoeld bij post¬†5806    
van katoen 5803 00 10 (MTK)
van zijde of van afval van zijde 5803 00 30 (MTK)
ander 5803 00 90 (MTK)
58.04 Tule, bobinettule en filetweefsel; kant, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven, andere dan de producten bedoeld bij de posten¬†6002 tot en met 6006    
tule, bobinettule en filetweefsel    
niet opgemaakt 5804 10 10  
opgemaakt 5804 10 90  
mechanisch vervaardigde kant    
van synthetische of kunstmatige vezels 5804 21 00  
van andere textielstoffen 5804 29 00  
met de hand vervaardigde kant 5804 30 00  
58.05 Tapisserie√ęn, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserie√ęn, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook indien geconfectioneerd 5805 00 00  
58.06 Lint, ander dan de artikelen bedoeld bij post¬†5807; bolduclint, zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig lopende draden of textielvezels    
lint van fluweel, van pluche, van chenilleweefsel of van lussenweefsel 5806 10 00  
ander lint, bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden 5806 20 00  
ander lint    
van katoen 5806 31 00  
van synthetische of kunstmatige vezels    
met echte zelfkanten 5806 32 10  
ander 5806 32 90  
van andere textielstoffen 5806 39 00  
bolduclint 5806 40 00  
58.07 Etiketten, insignes en dergelijke artikelen van textiel, aan het stuk, in banden of gesneden, niet geborduurd    
geweven    
met ingeweven opschriften en motieven 5807 10 10  
andere 5807 10 90  
andere    
van vilt of van gebonden textielvlies 5807 90 10  
andere 5807 90 90  
58.08 Vlechten aan het stuk; passementwerk en dergelijke versieringsartikelen aan het stuk, zonder borduurwerk, ander dan van brei- of haakwerk; eikels, kwasten, pompons en dergelijke artikelen    
vlechten aan het stuk 5808 10 00  
andere 5808 90 00  
58.09 Weefsels van metaaldraad en weefsels van metaalgarens bedoeld bij post¬†5605, van de soort gebezigd voor kleding, voor stoffering of voor dergelijk gebruik, elders genoemd noch elders onder begrepen 5809 00 00  
58.10 Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven    
etskant en borduurwerk zonder zichtbaar grondweefsel    
met een waarde van meer dan 35¬†‚ā¨ per kg nettogewicht 5810 10 10  
andere 5810 10 90  
ander borduurwerk    
van katoen    
met een waarde van meer dan 17,50¬†‚ā¨ per kg nettogewicht 5810 91 10  
ander 5810 91 90  
van synthetische of kunstmatige vezels    
met een waarde van meer dan 17,50¬†‚ā¨ per kg nettogewicht 5810 92 10  
ander 5810 92 90  
van andere textielstoffen    
met een waarde van meer dan 17,50¬†‚ā¨ per kg nettogewicht 5810 99 10  
ander 5810 99 90  
58.11 Gematelasseerde textielproducten aan het stuk, bestaande uit een of meer lagen textiel, die door stikken of op andere wijze zijn samengevoegd met watten of ander opvulmateriaal, andere dan borduurwerk bedoeld bij post 5810 5811 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.