CN8 / NC8 - 2023 67 CN8 / NC8 - 2023 - NL 69

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 68
WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN

68.01 Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen (andere dan leisteen) 6801 00 00  
68.02 Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder begrepen, andere dan bedoeld bij post¬†6801; blokjes en dergelijke artikelen voor moza√Įeken, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), ook indien op een drager; korrels, splinters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), kunstmatig gekleurd    
tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan rechthoekige of vierkante vorm, voor zover het grootste vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van minder dan 7¬†cm; korrels, splinters (scherven) en poeder, kunstmatig gekleurd 6802 10 00  
andere werken van steen, bewerkte steen daaronder begrepen, enkel behakt of bezaagd, met platte of met effen vlakken    
van marmer, van travertijn of van albast 6802 21 00  
van graniet 6802 23 00  
van andere steen 6802 29 00  
andere    
van marmer, van travertijn of van albast 6802 91 00  
van andere kalksteen 6802 92 00  
van graniet    
gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd, met een nettogewicht van 10¬†kg of meer 6802 93 10  
andere 6802 93 90  
van andere steen    
gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd, met een nettogewicht van 10¬†kg of meer 6802 99 10  
andere 6802 99 90  
68.03 Werken van leisteen of van samengekit leigruis, bewerkte leisteen daaronder begrepen    
leien voor daken of voor muren 6803 00 10  
andere 6803 00 90  
68.04 Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, om te malen, te vervezelen, te breken, te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen en handpolijststenen, alsmede delen daarvan, van natuursteen, van geagglomereerde natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, of van keramiek, ook indien met delen van andere stoffen    
stenen om te malen of te vervezelen 6804 10 00  
andere stenen, met uitzondering van handwetstenen en handpolijststenen    
van geagglomereerde natuurlijke of synthetische diamant 6804 21 00  
van andere geagglomereerde schuur-, slijp- of polijstmiddelen of van keramiek    
van kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, met bindmiddel    
van kunsthars    
niet versterkt 6804 22 12  
versterkt 6804 22 18  
van keramische stoffen of van silicaten 6804 22 30  
van andere stoffen 6804 22 50  
andere 6804 22 90  
van natuursteen 6804 23 00  
handwetstenen en handpolijststenen 6804 30 00  
68.05 Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in korrels, op een drager van textiel, van papier, van karton of van andere stoffen, ook indien in een bepaalde vorm gesneden, genaaid of op andere wijze aaneengezet    
op een drager van uitsluitend textielweefsel 6805 10 00  
op een drager van uitsluitend papier of karton 6805 20 00  
op een drager van andere stoffen 6805 30 00  
68.06 Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol; ge√ęxpandeerd vermiculiet, ge√ęxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke ge√ęxpandeerde minerale producten; mengsels en werken van minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping of geluidabsorptie, andere dan de goederen bedoeld bij post¬†6811 of 6812, dan wel bij hoofdstuk¬†69    
slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol, ook indien onderling vermengd, in bulk, in bladen of op rollen 6806 10 00  
ge√ęxpandeerd vermiculiet, ge√ęxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke ge√ęxpandeerde minerale producten, ook indien onderling vermengd    
ge√ęxpandeerde klei 6806 20 10  
andere 6806 20 90  
andere 6806 90 00  
68.07 Werken van asfalt of van dergelijke producten (bijvoorbeeld petroleumbitumen, koolteerpek)    
op rollen 6807 10 00 (MTK)
andere 6807 90 00  
68.08 Panelen, platen, tegels, blokken en dergelijke artikelen, van plantaardige vezels, van stro of van krullen, spanen, zaagsel of ander afval van hout, gebonden met cement, met gips of met andere minerale bindmiddelen 6808 00 00  
68.09 Werken van gips of van gipspreparaten    
platen, panelen, tegels en dergelijke artikelen, niet versierd    
uitsluitend met papier of karton bekleed of versterkt 6809 11 00 (MTK)
andere 6809 19 00 (MTK)
andere werken 6809 90 00  
68.10 Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend    
dakpannen, tegels, bouwstenen en dergelijke artikelen    
blokken en stenen voor het bouwbedrijf    
van licht beton (op basis van bimskies, gegranuleerde slakken, enz.) 6810 11 10  
andere 6810 11 90  
andere 6810 19 00  
andere werken    
geprefabriceerde bouwelementen 6810 91 00  
andere 6810 99 00  
68.11 Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke    
bevattende asbest 6811 40 00  
geen asbest bevattend    
golfplaten 6811 81 00  
andere platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke artikelen 6811 82 00  
andere werken 6811 89 00  
68.12 Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat; werken van deze mengsels of van asbest (bijvoorbeeld garens, weefsels, kleding, hoofddeksels, schoeisel, pakking), ook indien gewapend, andere dan bedoeld bij post¬†6811 of 6813    
van crocidoliet    
bewerkte vezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat 6812 80 10  
andere 6812 80 90  
andere    
kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels 6812 91 00  
andere    
bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat 6812 99 10  
andere 6812 99 90  
68.13 Wrijvingsmateriaal (bijvoorbeeld platen, rollen, banden, segmenten, schijven, ringen), niet gemonteerd, voor remmen, voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, met andere minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel of met andere stoffen    
bevattende asbest 6813 20 00  
geen asbest bevattend    
remvoering 6813 81 00  
andere 6813 89 00  
68.14 Bewerkt mica en werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, ook indien op een drager van papier, van karton of van andere stoffen    
platen, bladen en strippen van geagglomereerd of gereconstitueerd mica, ook indien op een drager 6814 10 00  
andere 6814 90 00  
68.15 Werken van steen of van andere minerale stoffen (koolstofvezels, werken van koolstofvezels en werken van turf daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen    
koolstofvezels; werken van koolstofvezels voor niet-elektrisch gebruik; andere werken van grafiet of van andere koolstof, voor niet-elektrisch gebruik    
koolstofvezels 6815 11 00  
textiel van koolstofvezels 6815 12 00  
andere werken van koolstofvezels 6815 13 00  
andere 6815 19 00  
werken van turf 6815 20 00  
andere werken    
bevattende magnesiet, magnesiumoxide in de vorm van periklaas, dolomiet, ook in de vorm van gebrand dolomiet, of chromiet 6815 91 00  
andere 6815 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.