CN8 / NC8 - 2023 68 CN8 / NC8 - 2023 - NL 70

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 69
KERAMISCHE PRODUCTEN

I. PRODUCTEN VAN DIATOMEE√čNAARDE OF VAN DERGELIJKE KIEZELAARDEN EN VUURVASTE PRODUCTEN    
69.01 Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomee√ęnaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) of van dergelijke kiezelaarden 6901 00 00  
69.02 Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken, voor constructiedoeleinden, andere dan van diatomee√ęnaarde of van dergelijke kiezelaarden    
bevattende, afzonderlijk of tezamen, meer dan 50¬†gewichtspercenten MgO, CaO of Cr2O3 6902 10 00  
bevattende meer dan 50¬†gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3), siliciumdioxide (SiO2) of een mengsel of verbinding van deze producten    
bevattende 93 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide (SiO2) 6902 20 10  
andere    
bevattende meer dan 7 doch minder dan 45¬†gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) 6902 20 91  
andere 6902 20 99  
andere 6902 90 00  
69.03 Andere vuurvaste keramische voorwerpen (bijvoorbeeld retorten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, stoppen, dragers, schuitjes, pijpen, buizen, hulzen, staafjes en schuiven), andere dan van diatomee√ęnaarde of van dergelijke kiezelaarden    
bevattende meer dan 50 gewichtspercenten vrije koolstof 6903 10 00  
bevattende meer dan 50¬†gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) of een mengsel of verbinding van aluminiumoxide en siliciumdioxide (SiO2)    
bevattende minder dan 45¬†gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) 6903 20 10  
bevattende 45 of meer gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) 6903 20 90  
andere    
bevattende meer dan 25 doch niet meer dan 50 gewichtspercenten vrije koolstof 6903 90 10  
andere 6903 90 90  
II. ANDERE KERAMISCHE PRODUCTEN    
69.04 Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke keramische artikelen    
baksteen 6904 10 00 (PCE)
andere 6904 90 00  
69.05 Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en ander bouwmateriaal, van keramische stoffen    
dakpannen 6905 10 00 (PCE)
andere 6905 90 00  
69.06 Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen 6906 00 00  
69.07 Plavuizen, vloer- en wandtegels, van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor moza√Įeken, van keramische stoffen, ook indien op een drager; keramische afwerkstukken    
plavuizen, vloer- en wandtegels, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 690730 en 690740    
met een waterabsorptieco√ęfficient van niet meer dan 0,5¬†gewichtspercent 6907 21 00 (MTK)
met een waterabsorptieco√ęfficient van meer dan 0,5¬†gewichtspercent, doch niet meer dan 10¬†gewichtspercenten 6907 22 00 (MTK)
met een waterabsorptieco√ęfficient van meer dan 10¬†gewichtspercenten 6907 23 00 (MTK)
blokjes en dergelijke artikelen voor moza√Įeken, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 690740 6907 30 00 (MTK)
keramische afwerkstukken 6907 40 00 (MTK)
69.09 Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, van keramische stoffen; troggen, bakken en dergelijke bergingsmiddelen, voor het landbouwbedrijf, van keramische stoffen; kruiken en dergelijke bergingsmiddelen, voor vervoer of voor verpakking, van keramische stoffen    
apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik    
van porselein 6909 11 00  
artikelen met een hardheid gelijk aan 9 of meer op de schaal van Mohs 6909 12 00  
andere 6909 19 00  
andere 6909 90 00  
69.10 Gootstenen, wasbakken, zuilen voor wasbakken, badkuipen, bidets, closetpotten, stortbakken, urinoirs en dergelijke artikelen voor sanitair gebruik, bestemd om blijvend te worden bevestigd, van keramische stoffen    
van porselein 6910 10 00  
andere 6910 90 00  
69.11 Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein    
keuken- en tafelgerei 6911 10 00  
andere 6911 90 00  
69.12 Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van keramische stoffen, andere dan porselein    
keuken- en tafelgerei    
van gewoon aardewerk 6912 00 21  
van gres 6912 00 23  
van faience of van fijn aardewerk 6912 00 25  
andere 6912 00 29  
andere    
van gewoon aardewerk 6912 00 81  
van gres 6912 00 83  
van faience of van fijn aardewerk 6912 00 85  
andere 6912 00 89  
69.13 Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen    
van porselein 6913 10 00  
andere    
van gewoon aardewerk 6913 90 10  
andere    
van faience of van fijn aardewerk 6913 90 93  
andere 6913 90 98  
69.14 Andere werken van keramische stoffen    
van porselein 6914 10 00  
andere 6914 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.