CN8 / NC8 - 2023 69 CN8 / NC8 - 2023 - NL 71

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 70
GLAS EN GLASWERK

70.01 Glasscherven en ander glasafval, met uitzondering van glas van kathodestraalbuizen of ander geactiveerd glas bedoeld bij post 8549; glasmassa    
glasscherven en ander glasafval 7001 00 10  
glasmassa    
optisch glas 7001 00 91  
andere 7001 00 99  
70.02 Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post¬†7018), in staven, in stengels of in buizen, onbewerkt    
kogels 7002 10 00  
staven of stengels    
optisch glas 7002 20 10  
andere 7002 20 90  
buizen    
van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide 7002 31 00  
van ander glas met een lineaire uitzettingsco√ęffici√ęnt van niet meer dan 5¬†√ó¬†10‚Äď6 per Kelvin tussen 0¬†¬įC en 300¬†¬įC 7002 32 00  
andere 7002 39 00  
70.03 Gegoten of gewalst glas in platen of profielen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt    
in platen, niet gewapend    
in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag    
van optisch glas 7003 12 10 (MTK)
andere    
voorzien van een niet-reflecterende laag 7003 12 91 (MTK)
andere 7003 12 99 (MTK)
andere    
van optisch glas 7003 19 10 (MTK)
andere 7003 19 90 (MTK)
draadglas in platen 7003 20 00 (MTK)
profielen 7003 30 00  
70.04 Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt    
in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag    
optisch glas 7004 20 10 (MTK)
ander    
voorzien van een niet-reflecterende laag 7004 20 91 (MTK)
ander 7004 20 99 (MTK)
ander glas    
optisch glas 7004 90 10 (MTK)
ander 7004 90 80 (MTK)
70.05 Vuurgepolijst glas (‚Äěfloat glass‚ÄĚ) en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt    
niet gewapend, voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag    
voorzien van een niet-reflecterende laag 7005 10 05 (MTK)
ander, met een dikte    
van niet meer dan 3,5 mm 7005 10 25 (MTK)
van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm 7005 10 30 (MTK)
van meer dan 4,5 mm 7005 10 80 (MTK)
ander niet-gewapend glas    
in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of enkel geslepen    
met een dikte van niet meer dan 3,5 mm 7005 21 25 (MTK)
met een dikte van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm 7005 21 30 (MTK)
met een dikte van meer dan 4,5 mm 7005 21 80 (MTK)
ander    
met een dikte van niet meer dan 3,5 mm 7005 29 25 (MTK)
met een dikte van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm 7005 29 35 (MTK)
met een dikte van meer dan 4,5 mm 7005 29 80 (MTK)
draadglas 7005 30 00 (MTK)
70.06 Glas bedoeld bij post¬†7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, ge√ęmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden    
optisch glas 7006 00 10  
ander 7006 00 90  
70.07 Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten    
veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas)    
blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen    
blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en tractors 7007 11 10  
ander 7007 11 90  
ander    
ge√ęmailleerd 7007 19 10 (MTK)
in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende of reflecterende laag 7007 19 20 (MTK)
ander 7007 19 80 (MTK)
veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten    
blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen    
blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en tractors 7007 21 20  
ander 7007 21 80  
ander 7007 29 00 (MTK)
70.08 Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden    
in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende of reflecterende laag 7008 00 20 (MTK)
ander    
bestaande uit twee langs de hele omtrek met een randprofiel luchtdicht afgesloten glasplaten en gescheiden door lucht, andere gassen of een vacu√ľm 7008 00 81 (MTK)
ander 7008 00 89 (MTK)
70.09 Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen    
achteruitkijkspiegels voor voertuigen 7009 10 00 (PCE)
andere    
niet omlijst 7009 91 00  
omlijst 7009 92 00  
70.10 Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas    
ampullen 7010 10 00 (PCE)
stoppen, deksels en andere sluitingen 7010 20 00  
andere    
weckglazen 7010 90 10 (PCE)
andere    
verkregen uit een buis van glas 7010 90 21 (PCE)
andere, met een nominale capaciteit    
van 2,5 l of meer 7010 90 31 (PCE)
van minder dan 2,5¬†l    
voor voedingswaren en dranken    
flessen en flacons    
van niet-gekleurd glas, met een nominale capaciteit    
van 1 l of meer 7010 90 41 (PCE)
van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l 7010 90 43 (PCE)
van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l 7010 90 45 (PCE)
van minder dan 0,15 l 7010 90 47 (PCE)
van gekleurd glas, met een nominale capaciteit    
van 1 l of meer 7010 90 51 (PCE)
van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l 7010 90 53 (PCE)
van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l 7010 90 55 (PCE)
van minder dan 0,15 l 7010 90 57 (PCE)
andere, met een nominale capaciteit    
van 0,25 l of meer 7010 90 61 (PCE)
van minder dan 0,25 l 7010 90 67 (PCE)
voor farmaceutische producten, met een nominale capaciteit    
van meer dan 0,055 l 7010 90 71 (PCE)
van niet meer dan 0,055 l 7010 90 79 (PCE)
voor andere producten    
van niet-gekleurd glas 7010 90 91 (PCE)
van gekleurd glas 7010 90 99 (PCE)
70.11 Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, en delen daarvan, van glas, zonder fittings, voor elektrische lampen en lichtbronnen, voor kathodestraalbuizen of voor dergelijke artikelen    
voor elektrische verlichting 7011 10 00  
voor kathodestraalbuizen 7011 20 00  
andere 7011 90 00  
70.13 Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan bedoeld bij post¬†7010 of 7018)    
van glaskeramiek 7013 10 00 (PCE)
drinkglazen op voet, andere dan van glaskeramiek    
van kristal    
handgeschept 7013 22 10 (PCE)
mechanisch vervaardigd 7013 22 90 (PCE)
andere    
handgeschept 7013 28 10 (PCE)
mechanisch vervaardigd 7013 28 90 (PCE)
andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek    
van kristal    
handgeschept    
geslepen of op andere wijze versierd 7013 33 11 (PCE)
andere 7013 33 19 (PCE)
mechanisch vervaardigd    
geslepen of op andere wijze versierd 7013 33 91 (PCE)
andere 7013 33 99 (PCE)
andere    
van hardglas 7013 37 10 (PCE)
andere    
handgeschept    
geslepen of op andere wijze versierd 7013 37 51 (PCE)
andere 7013 37 59 (PCE)
mechanisch vervaardigd    
geslepen of op andere wijze versierd 7013 37 91 (PCE)
andere 7013 37 99 (PCE)
glaswerk voor tafelgebruik (ander dan drinkglazen) of voor keukengebruik, ander dan van glaskeramiek    
van kristal    
handgeschept 7013 41 10 (PCE)
mechanisch vervaardigd 7013 41 90 (PCE)
van glas met een lineaire uitzettingsco√ęffici√ęnt van niet meer dan 5¬†√ó¬†10‚Äď6 per Kelvin tussen 0¬†¬įC en 300¬†¬įC 7013 42 00 (PCE)
andere    
van hardglas 7013 49 10 (PCE)
ander    
handgeschept 7013 49 91 (PCE)
mechanisch vervaardigd 7013 49 99 (PCE)
ander glaswerk    
van kristal    
handgeschept 7013 91 10 (PCE)
mechanisch vervaardigd 7013 91 90 (PCE)
ander 7013 99 00 (PCE)
70.14 Signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elementen van glas (andere dan die bedoeld bij post¬†7015), niet optisch bewerkt 7014 00 00  
70.15 Horlogeglazen, brillenglazen (al dan niet voor de verbetering van de gezichtsscherpte) en dergelijke glazen, gebombeerd, gebogen of op dergelijke wijze bewerkt, doch niet optisch bewerkt; holle glazen, bollen en bolsegmenten voor de vervaardiging van deze glazen    
brillenglazen voor de verbetering van de gezichtsscherpte 7015 10 00  
andere 7015 90 00  
70.16 Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of geperst glas, ook indien gewapend; glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager, voor moza√Įeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden; glas in lood; multicellulair glas of schuimglas, in blokken, in panelen, in platen, in schalen of in dergelijke vormen    
glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager voor moza√Įeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden 7016 10 00  
andere    
glas in lood 7016 90 10 (MTK)
Blokken en stenen voor bouwdoeleinden 7016 90 40  
andere 7016 90 70  
70.17 Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygi√ęnisch gebruik, ook indien voorzien van graad- of maataanwijzingen    
van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide 7017 10 00  
van ander glas met een lineaire uitzettingsco√ęffici√ęnt van niet meer dan 5¬†√ó¬†10‚Äď6 per Kelvin tussen 0¬†¬įC en 300¬†¬įC 7017 20 00  
ander 7017 90 00  
70.18 Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk, alsmede werken daarvan, andere dan fancybijouterie√ęn; glazen ogen, andere dan prothesen; beeldjes en andere met de blaaslamp vervaardigde glazen ornamenten, andere dan fancybijouterie√ęn; glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1¬†mm    
glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk    
glazen kralen    
geslepen en mechanisch gepolijst 7018 10 11  
andere 7018 10 19  
onechte parels 7018 10 30  
onechte edelstenen    
geslepen en mechanisch gepolijst 7018 10 51  
andere 7018 10 59  
andere 7018 10 90  
glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1¬†mm 7018 20 00  
andere    
glazen ogen; voorwerpen van klein glaswerk 7018 90 10  
andere 7018 90 90  
70.19 Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, rovings, weefsels)    
lonten, rovings en garens, ook indien gesneden, en matten daarvan    
garens, versneden, met een lengte van niet meer dan 50¬†mm 7019 11 00  
rovings 7019 12 00  
andere garens, lonten 7019 13 00  
mechanisch gebonden matten 7019 14 00  
chemisch gebonden matten 7019 15 00  
andere 7019 19 00  
mechanisch gebonden stoffen    
dichte weefsels van rovings 7019 61 00  
andere dichte stoffen van rovings 7019 62 00  
dichte weefsels, met platbinding, van garen, niet bekleed of gelamineerd 7019 63 00  
dichte weefsels, met platbinding, van garen, bekleed of gelamineerd 7019 64 00  
open weefsels met een breedte van niet meer dan 30¬†cm 7019 65 00  
open weefsels met een breedte van meer dan 30¬†cm 7019 66 00  
andere    
genaaide stoffen en gestikte stoffen 7019 69 10  
andere 7019 69 90  
chemisch gebonden stoffen    
vliezen 7019 71 00  
andere dichte stoffen 7019 72 00  
andere open stoffen 7019 73 00  
glaswol en werken van glaswol    
platen, matrassen en dergelijke producten 7019 80 10  
andere 7019 80 90  
andere 7019 90 00  
70.20 Ander glaswerk    
reactorbuizen en -houders van kwarts, van de soort gebruikt in diffusie- en oxidatieovens voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen 7020 00 05  
binnenflessen voor thermosflessen of voor andere isothermische bergingsmiddelen met vacu√ľmisolatie    
niet afgewerkt 7020 00 07  
afgewerkt 7020 00 08  
andere    
van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide 7020 00 10  
van glas met een lineaire uitzettingsco√ęffici√ęnt van niet meer dan 5¬†√ó¬†10‚Äď6 per Kelvin tussen 0¬†¬įC en 300¬†¬įC 7020 00 30  
ander 7020 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.