CN8 / NC8 - 2023 71 CN8 / NC8 - 2023 - NL 73

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 72
GIETIJZER, IJZER EN STAAL

I. BASISPRODUCTEN; PRODUCTEN IN DE VORM VAN KORRELS OF VAN POEDER    
72.01 Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen    
niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5¬†gewichtspercent fosfor    
bevattende 0,4 of meer gewichtspercent mangaan    
met een siliciumgehalte van niet meer dan 1¬†gewichtspercent 7201 10 11  
met een siliciumgehalte van meer dan 1¬†gewichtspercent 7201 10 19  
bevattende 0,1 of meer doch minder dan 0,4¬†gewichtspercent mangaan 7201 10 30  
bevattende minder dan 0,1¬†gewichtspercent mangaan 7201 10 90  
niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5¬†gewichtspercent fosfor 7201 20 00  
gelegeerd gietijzer; spiegelijzer    
gelegeerd gietijzer bevattende 0,3 of meer doch niet meer dan 1¬†gewichtspercent titaan en 0,5 of meer doch niet meer dan 1¬†gewichtspercent vanadium 7201 50 10  
ander 7201 50 90  
72.02 Ferrolegeringen    
ferromangaan    
bevattende meer dan 2¬†gewichtspercenten koolstof    
met een korrel van niet meer dan 5¬†mm en een mangaangehalte van meer dan 65¬†gewichtspercenten 7202 11 20  
ander 7202 11 80  
ander 7202 19 00  
ferrosilicium    
bevattende meer dan 55¬†gewichtspercenten silicium 7202 21 00  
ander    
met een magnesiumgehalte van 4 of meer doch niet meer dan 10¬†gewichtspercenten 7202 29 10  
ander 7202 29 90  
ferrosilicomangaan 7202 30 00  
ferrochroom    
bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof    
bevattende meer dan 4 doch niet meer dan 6¬†gewichtspercenten koolstof 7202 41 10  
bevattende meer dan 6¬†gewichtspercenten koolstof 7202 41 90  
ander    
bevattende niet meer dan 0,05¬†gewichtspercent koolstof 7202 49 10  
bevattende meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,5¬†gewichtspercent koolstof 7202 49 50  
bevattende meer dan 0,5 doch niet meer dan 4¬†gewichtspercenten koolstof 7202 49 90  
ferrosilicochroom 7202 50 00  
ferronikkel 7202 60 00  
ferromolybdeen 7202 70 00  
ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam 7202 80 00  
andere    
ferrotitaan en ferrosilicotitaan 7202 91 00  
ferrovanadium 7202 92 00  
ferroniobium 7202 93 00  
andere    
ferrofosfor 7202 99 10  
ferrosilicomagnesium 7202 99 30  
andere 7202 99 80  
72.03 Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94¬†gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen    
ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts 7203 10 00  
andere 7203 90 00  
72.04 Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal    
resten en afval, van gietijzer 7204 10 00  
resten en afval, van gelegeerd staal    
van roestvrij staal    
bevattende 8 of meer gewichtspercenten nikkel 7204 21 10  
andere 7204 21 90  
andere 7204 29 00  
resten en afval, van vertind ijzer en staal 7204 30 00  
andere resten en afval    
draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen, ook indien in pakketten    
draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel en vijlsel 7204 41 10  
afval van het stampen of stansen    
in pakketten 7204 41 91  
andere 7204 41 99  
andere    
gefragmenteerd 7204 49 10  
andere    
in pakketten 7204 49 30  
andere 7204 49 90  
afvalingots 7204 50 00  
72.05 Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal    
korrels 7205 10 00  
poeder    
van gelegeerd staal 7205 21 00  
ander 7205 29 00  
II. IJZER EN NIET-GELEGEERD STAAL    
72.06 IJzer (ander dan bedoeld bij post¬†7203) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen    
ingots 7206 10 00  
andere 7206 90 00  
72.07 Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal    
bevattende minder dan 0,25¬†gewichtspercent koolstof    
met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte    
gewalst of door continugieten verkregen    
van automatenstaal 7207 11 11  
andere    
met een dikte van niet meer dan 130¬†mm 7207 11 14  
met een dikte van meer dan 130¬†mm 7207 11 16  
gesmeed 7207 11 90  
andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede    
gewalst of door continugieten verkregen 7207 12 10  
gesmeed 7207 12 90  
andere    
met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede    
gewalst of door continugieten verkregen 7207 19 12  
gesmeed 7207 19 19  
andere 7207 19 80  
bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof    
met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte    
gewalst of door continugieten verkregen    
van automatenstaal 7207 20 11  
andere, bevattende    
0,25 of meer doch minder dan 0,6¬†gewichtspercent koolstof 7207 20 15  
0,6 of meer gewichtspercenten koolstof 7207 20 17  
gesmeed 7207 20 19  
andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede    
gewalst of door continugieten verkregen 7207 20 32  
gesmeed 7207 20 39  
met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede    
gewalst of door continugieten verkregen 7207 20 52  
gesmeed 7207 20 59  
andere 7207 20 80  
72.08 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600¬†mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed    
opgerold, enkel warm gewalst, met in reli√ęf gewalste motieven 7208 10 00  
andere, opgerold, enkel warm gewalst, gebeitst    
met een dikte van 4,75¬†mm of meer 7208 25 00  
met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75¬†mm 7208 26 00  
met een dikte van minder dan 3¬†mm 7208 27 00  
andere, opgerold, enkel warm gewalst    
met een dikte van meer dan 10¬†mm 7208 36 00  
met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10¬†mm 7208 37 00  
met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75¬†mm 7208 38 00  
met een dikte van minder dan 3¬†mm 7208 39 00  
niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reli√ęf gewalste motieven 7208 40 00  
andere, niet opgerold, enkel warm gewalst    
met een dikte van meer dan 10¬†mm    
met een dikte van meer dan 15¬†mm 7208 51 20  
met een dikte van meer dan 10 doch niet meer dan 15¬†mm, met een breedte    
van 2050¬†mm of meer 7208 51 91  
van minder dan 2050¬†mm 7208 51 98  
met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10¬†mm    
aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1250¬†mm 7208 52 10  
andere, met een breedte    
van 2050¬†mm of meer 7208 52 91  
van minder dan 2050¬†mm 7208 52 99  
met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75¬†mm    
aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1250¬†mm en een dikte van 4¬†mm of meer 7208 53 10  
andere 7208 53 90  
met een dikte van minder dan 3¬†mm 7208 54 00  
andere    
geperforeerd 7208 90 20  
andere 7208 90 80  
72.09 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600¬†mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed    
opgerold, enkel koud gewalst    
met een dikte van 3¬†mm of meer 7209 15 00  
met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3¬†mm    
dynamoband of transformatorband 7209 16 10  
andere 7209 16 90  
met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1¬†mm    
dynamoband of transformatorband 7209 17 10  
andere 7209 17 90  
met een dikte van minder dan 0,5¬†mm    
dynamoband of transformatorband 7209 18 10  
andere    
met een dikte van 0,35 of meer doch minder dan 0,5¬†mm 7209 18 91  
met een dikte van minder dan 0,35¬†mm 7209 18 99  
niet opgerold, enkel koud gewalst    
met een dikte van 3¬†mm of meer 7209 25 00  
met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3¬†mm    
dynamoplaat of transformatorplaat 7209 26 10  
andere 7209 26 90  
met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1¬†mm    
dynamoplaat of transformatorplaat 7209 27 10  
andere 7209 27 90  
met een dikte van minder dan 0,5¬†mm    
dynamoplaat of transformatorplaat 7209 28 10  
andere 7209 28 90  
andere    
geperforeerd 7209 90 20  
andere 7209 90 80  
72.10 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600¬†mm of meer, geplateerd of bekleed    
vertind    
met een dikte van 0,5¬†mm of meer 7210 11 00  
met een dikte van minder dan 0,5¬†mm    
blik 7210 12 20  
andere 7210 12 80  
verlood 7210 20 00  
elektrolytisch verzinkt 7210 30 00  
op andere wijze verzinkt    
gegolfd 7210 41 00  
andere 7210 49 00  
bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden 7210 50 00  
bekleed met aluminium    
bekleed met aluminium-zinklegeringen 7210 61 00  
andere 7210 69 00  
geverfd, gevernist of bekleed met kunststof    
blik, gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, gevernist 7210 70 10  
andere 7210 70 80  
andere    
geplateerd 7210 90 30  
vertind en bedrukt 7210 90 40  
andere 7210 90 80  
72.11 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600¬†mm, niet geplateerd noch bekleed    
enkel warm gewalst    
aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150¬†mm en een dikte van 4¬†mm of meer, niet opgerold, zonder in reli√ęf gewalste motieven 7211 13 00  
andere, met een dikte van 4,75¬†mm of meer 7211 14 00  
andere 7211 19 00  
enkel koud gewalst    
bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof    
dynamoband of transformatorband 7211 23 20  
andere    
met een dikte van 0,35¬†mm of meer 7211 23 30  
met een dikte van minder dan 0,35¬†mm 7211 23 80  
andere 7211 29 00  
andere    
geperforeerd 7211 90 20  
andere 7211 90 80  
72.12 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600¬†mm, geplateerd of bekleed    
vertind    
blik, enkel aan het oppervlak bewerkt 7212 10 10  
andere 7212 10 90  
elektrolytisch verzinkt 7212 20 00  
op andere wijze verzinkt 7212 30 00  
geverfd, gevernist of bekleed met kunststof    
blik, enkel gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, gevernist 7212 40 20  
andere 7212 40 80  
op andere wijze bekleed    
bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden 7212 50 20  
vernikkeld of verchroomd 7212 50 30  
verkoperd 7212 50 40  
bekleed met aluminium    
bekleed met aluminium-zinklegeringen 7212 50 61  
andere 7212 50 69  
andere 7212 50 90  
geplateerd 7212 60 00  
72.13 Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal    
voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen 7213 10 00  
ander, van automatenstaal 7213 20 00  
ander    
met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14¬†mm    
van de soort gebruikt voor het wapenen van beton 7213 91 10  
van de soort gebruikt voor bandenkoord 7213 91 20  
ander    
bevattende niet meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof 7213 91 41  
bevattende meer dan 0,06 doch minder dan 0,25¬†gewichtspercent koolstof 7213 91 49  
bevattende 0,25 of meer doch niet meer dan 0,75¬†gewichtspercent koolstof 7213 91 70  
bevattende meer dan 0,75¬†gewichtspercent koolstof 7213 91 90  
ander    
bevattende minder dan 0,25¬†gewichtspercent koolstof 7213 99 10  
bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof 7213 99 90  
72.14 Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd    
gesmeed 7214 10 00  
voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen 7214 20 00  
andere, van automatenstaal 7214 30 00  
andere    
met een rechthoekige dwarsdoorsnede    
bevattende minder dan 0,25¬†gewichtspercent koolstof 7214 91 10  
bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof 7214 91 90  
andere    
bevattende minder dan 0,25¬†gewichtspercent koolstof    
van de soort gebruikt voor het wapenen van beton 7214 99 10  
andere, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter    
van 80¬†mm of meer 7214 99 31  
van minder dan 80¬†mm 7214 99 39  
andere 7214 99 50  
bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof    
met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter    
van 80¬†mm of meer 7214 99 71  
van minder dan 80¬†mm 7214 99 79  
andere 7214 99 95  
72.15 Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal    
van automatenstaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen 7215 10 00  
andere, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen    
bevattende minder dan 0,25¬†gewichtspercent koolstof    
met een rechthoekige dwarsdoorsnede 7215 50 11  
andere 7215 50 19  
bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof 7215 50 80  
andere 7215 90 00  
72.16 Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal    
U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80¬†mm 7216 10 00  
L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80¬†mm    
L-profielen 7216 21 00  
T-profielen 7216 22 00  
U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80¬†mm of meer    
U-profielen    
met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220¬†mm 7216 31 10  
met een lijfhoogte van meer dan 220¬†mm 7216 31 90  
I-profielen    
met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220¬†mm    
met flenzen met evenwijdige vlakken 7216 32 11  
andere 7216 32 19  
met een lijfhoogte van meer dan 220¬†mm    
met flenzen met evenwijdige vlakken 7216 32 91  
andere 7216 32 99  
H-profielen    
met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 180¬†mm 7216 33 10  
met een lijfhoogte van meer dan 180¬†mm 7216 33 90  
L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80¬†mm of meer    
L-profielen 7216 40 10  
T-profielen 7216 40 90  
andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst    
met een dwarsdoorsnede die kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van 80¬†mm 7216 50 10  
andere    
platbulbstaal 7216 50 91  
andere 7216 50 99  
profielen, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen    
vervaardigd van gewalste platte producten    
C-, L-, U-, Z-, omega-profielen of open buisprofielen 7216 61 10  
andere 7216 61 90  
andere 7216 69 00  
andere    
door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen uit gewalste platte producten    
profielplaten 7216 91 10  
andere 7216 91 80  
andere 7216 99 00  
72.17 Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal    
niet bekleed, ook indien gepolijst    
bevattende minder dan 0,25¬†gewichtspercent koolstof    
met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van minder dan 0,8¬†mm 7217 10 10  
met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8¬†mm of meer    
voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen 7217 10 31  
ander 7217 10 39  
bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6¬†gewichtspercent koolstof 7217 10 50  
bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof 7217 10 90  
verzinkt    
bevattende minder dan 0,25¬†gewichtspercent koolstof    
met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van minder dan 0,8¬†mm 7217 20 10  
met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8¬†mm of meer 7217 20 30  
bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 7217 20 50  
bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof 7217 20 90  
bekleed met andere onedele metalen    
bevattende minder dan 0,25¬†gewichtspercent koolstof    
verkoperd 7217 30 41  
ander 7217 30 49  
bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6¬†gewichtspercent koolstof 7217 30 50  
bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof 7217 30 90  
ander    
bevattende minder dan 0,25¬†gewichtspercent koolstof 7217 90 20  
bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6¬†gewichtspercent koolstof 7217 90 50  
bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof 7217 90 90  
III. ROESTVRIJ STAAL    
72.18 Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van roestvrij staal    
ingots en andere primaire vormen 7218 10 00  
andere    
met een rechthoekige dwarsdoorsnede    
bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7218 91 10  
bevattende minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7218 91 80  
andere    
met een vierkante dwarsdoorsnede    
gewalst of verkregen door continugieten 7218 99 11  
gesmeed 7218 99 19  
andere    
gewalst of verkregen door continugieten 7218 99 20  
gesmeed 7218 99 80  
72.19 Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600¬†mm of meer    
enkel warm gewalst, opgerold    
met een dikte van meer dan 10¬†mm 7219 11 00  
met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10¬†mm    
bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7219 12 10  
bevattende minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7219 12 90  
met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75¬†mm    
bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7219 13 10  
bevattende minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7219 13 90  
met een dikte van minder dan 3¬†mm    
bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7219 14 10  
bevattende minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7219 14 90  
enkel warm gewalst, niet opgerold    
met een dikte van meer dan 10¬†mm    
bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7219 21 10  
bevattende minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7219 21 90  
met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10¬†mm    
bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7219 22 10  
bevattende minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7219 22 90  
met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75¬†mm 7219 23 00  
met een dikte van minder dan 3¬†mm 7219 24 00  
enkel koud gewalst    
met een dikte van 4,75¬†mm of meer 7219 31 00  
met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75¬†mm    
bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7219 32 10  
bevattende minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7219 32 90  
met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3¬†mm    
bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7219 33 10  
bevattende minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7219 33 90  
met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1¬†mm    
bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7219 34 10  
bevattende minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7219 34 90  
met een dikte van minder dan 0,5¬†mm    
bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7219 35 10  
bevattende minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7219 35 90  
andere    
geperforeerd 7219 90 20  
andere 7219 90 80  
72.20 Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600¬†mm    
enkel warm gewalst    
met een dikte van 4,75¬†mm of meer 7220 11 00  
met een dikte van minder dan 4,75¬†mm 7220 12 00  
enkel koud gewalst    
met een dikte van 3¬†mm of meer, bevattende    
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7220 20 21  
minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7220 20 29  
met een dikte van meer dan 0,35 doch minder dan 3¬†mm, bevattende    
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7220 20 41  
minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7220 20 49  
met een dikte van niet meer dan 0,35¬†mm, bevattende    
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7220 20 81  
minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7220 20 89  
andere    
geperforeerd 7220 90 20  
andere 7220 90 80  
72.21 Walsdraad van roestvrij staal    
bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7221 00 10  
bevattende minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7221 00 90  
72.22 Staven en profielen van roestvrij staal    
staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst    
met een cirkelvormige dwarsdoorsnede    
met een diameter van 80¬†mm of meer, bevattende    
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7222 11 11  
minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7222 11 19  
met een diameter van minder dan 80¬†mm, bevattende    
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7222 11 81  
minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7222 11 89  
andere    
bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7222 19 10  
bevattende minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7222 19 90  
staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen    
met een cirkelvormige dwarsdoorsnede    
met een diameter van 80¬†mm of meer, bevattende    
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7222 20 11  
minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7222 20 19  
met een diameter van 25¬†mm of meer doch minder dan 80¬†mm, bevattende    
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7222 20 21  
minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7222 20 29  
met een diameter van minder dan 25¬†mm, bevattende    
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7222 20 31  
minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7222 20 39  
andere, bevattende    
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7222 20 81  
minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7222 20 89  
andere staven    
gesmeed, bevattende    
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 7222 30 51  
minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel 7222 30 91  
andere 7222 30 97  
profielen    
enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst 7222 40 10  
enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen 7222 40 50  
andere 7222 40 90  
72.23 Draad van roestvrij staal    
bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel    
bevattende 28 of meer doch niet meer dan 31¬†gewichtspercenten nikkel en 20 of meer doch niet meer dan 22¬†gewichtspercenten chroom 7223 00 11  
ander 7223 00 19  
bevattende minder dan 2,5¬†gewichtspercenten nikkel    
bevattende 13 of meer doch niet meer dan 25¬†gewichtspercenten chroom en 3,5 of meer doch niet meer dan 6¬†gewichtspercenten aluminium 7223 00 91  
ander 7223 00 99  
IV. ANDER GELEGEERD STAAL; HOLLE STAVEN VOOR BORINGEN VAN GELEGEERD OF VAN NIET-GELEGEERD STAAL    
72.24 Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van ander gelegeerd staal    
ingots en andere primaire vormen    
van gereedschapsstaal 7224 10 10  
andere 7224 10 90  
andere    
van gereedschapsstaal 7224 90 02  
andere    
met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede    
warm gewalst of verkregen door continugieten    
met een breedte van minder dan tweemaal de dikte    
van sneldraaistaal 7224 90 03  
bevattende niet meer dan 0,7¬†gewichtspercent koolstof, 0,5 of meer doch niet meer dan 1,2¬†gewichtspercent mangaan en 0,6 of meer doch niet meer dan 2,3¬†gewichtspercenten silicium; bevattende 0,0008 of meer gewichtspercenten boor (borium) met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening¬†1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten 7224 90 05  
andere 7224 90 07  
andere 7224 90 14  
gesmeed 7224 90 18  
andere    
warm gewalst of verkregen door continugieten    
bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15¬†gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2¬†gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5¬†gewichtspercent molybdeen 7224 90 31  
andere 7224 90 38  
gesmeed 7224 90 90  
72.25 Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600¬†mm of meer    
van siliciumstaal (transformatorstaal)    
met geori√ęnteerde korrel 7225 11 00  
andere    
warm gewalst 7225 19 10  
koud gewalst 7225 19 90  
andere, enkel warm gewalst, opgerold    
van gereedschapsstaal 7225 30 10  
van sneldraaistaal 7225 30 30  
andere 7225 30 90  
andere, enkel warm gewalst, niet opgerold    
van gereedschapsstaal 7225 40 12  
van sneldraaistaal 7225 40 15  
andere    
met een dikte van meer dan 10¬†mm 7225 40 40  
met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10¬†mm 7225 40 60  
met een dikte van minder dan 4,75¬†mm 7225 40 90  
andere, enkel koud gewalst    
van sneldraaistaal 7225 50 20  
andere 7225 50 80  
andere    
elektrolytisch verzinkt 7225 91 00  
op andere wijze verzinkt 7225 92 00  
andere 7225 99 00  
72.26 Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600¬†mm    
van siliciumstaal (transformatorstaal)    
met geori√ęnteerde korrel 7226 11 00  
andere    
enkel warm gewalst 7226 19 10  
andere 7226 19 80  
van sneldraaistaal 7226 20 00  
andere    
enkel warm gewalst    
van gereedschapsstaal 7226 91 20  
andere    
met een dikte van 4,75¬†mm of meer 7226 91 91  
met een dikte van minder dan 4,75¬†mm 7226 91 99  
enkel koud gewalst 7226 92 00  
andere    
elektrolytisch verzinkt 7226 99 10  
op andere wijze verzinkt 7226 99 30  
andere 7226 99 70  
72.27 Walsdraad van ander gelegeerd staal    
van sneldraaistaal 7227 10 00  
van siliciummangaanstaal 7227 20 00  
ander    
bevattende 0,0008 of meer gewichtspercent boor (borium) met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening¬†1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten 7227 90 10  
bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15¬†gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2¬†gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5¬†gewichtspercent molybdeen 7227 90 50  
ander 7227 90 95  
72.28 Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal    
staven van sneldraaistaal    
enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd 7228 10 20  
gesmeed 7228 10 50  
andere 7228 10 90  
staven van siliciummangaanstaal    
met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden warm gewalst 7228 20 10  
andere    
enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd 7228 20 91  
andere 7228 20 99  
andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst    
van gereedschapsstaal 7228 30 20  
bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15¬†gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2¬†gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5¬†gewichtspercent molybdeen    
met een cirkelvormige dwarsdoorsnede, met een diameter van 80¬†mm of meer 7228 30 41  
andere 7228 30 49  
andere    
met een cirkelvormige dwarsdoorsnede    
met een diameter van 80¬†mm of meer 7228 30 61  
met een diameter van minder dan 80¬†mm 7228 30 69  
met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden warm gewalst 7228 30 70  
andere 7228 30 89  
andere staven, enkel gesmeed    
van gereedschapsstaal 7228 40 10  
andere 7228 40 90  
andere staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen    
van gereedschapsstaal 7228 50 20  
bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15¬†gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2¬†gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5¬†gewichtspercent molybdeen 7228 50 40  
andere    
met een cirkelvormige dwarsdoorsnede    
met een diameter van 80¬†mm of meer 7228 50 61  
met een diameter van minder dan 80¬†mm 7228 50 69  
andere 7228 50 80  
andere staven    
van gereedschapsstaal 7228 60 20  
andere 7228 60 80  
profielen    
enkel warm gewalst, warm getrokken of enkel warm geperst 7228 70 10  
andere 7228 70 90  
holle staven voor boringen 7228 80 00  
72.29 Draad van ander gelegeerd staal    
van siliciummangaanstaal 7229 20 00  
ander    
van sneldraaistaal 7229 90 20  
bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15¬†gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2¬†gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5¬†gewichtspercent molybdeen 7229 90 50  
ander 7229 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.