CN8 / NC8 - 2023 72 CN8 / NC8 - 2023 - NL 74

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 73
WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN VAN STAAL

73.01 Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal    
damwandprofielen 7301 10 00  
gelaste profielen 7301 20 00  
73.02 Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails    
rails    
stroomgeleiders, gedeeltelijk van non-ferrometaal 7302 10 10  
andere    
nieuwe    
vignolerails    
wegende per meter 36┬ákg of meer 7302 10 22  
wegende per meter minder dan 36┬ákg 7302 10 28  
groefrails 7302 10 40  
andere 7302 10 50  
gebruikte 7302 10 90  
wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels 7302 30 00  
lasplaten en onderlegplaten 7302 40 00  
andere 7302 90 00  
73.03 Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer    
buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor drukleidingen 7303 00 10  
andere 7303 00 90  
73.04 Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal    
buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen    
van roestvrij staal 7304 11 00  
andere    
met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3┬ámm 7304 19 10  
met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4┬ámm 7304 19 30  
met een uitwendige diameter van meer dan 406,4┬ámm 7304 19 90  
bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning    
boorpijpen (drill pipes) van roestvrij staal 7304 22 00  
andere boorpijpen (drill pipes) 7304 23 00  
andere, van roestvrij staal 7304 24 00  
andere    
met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3┬ámm 7304 29 10  
met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4┬ámm 7304 29 30  
met een uitwendige diameter van meer dan 406,4┬ámm 7304 29 90  
andere, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal    
koud getrokken of koud gewalst    
precisiebuizen 7304 31 20  
andere 7304 31 80  
andere    
buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, gasbuizen genoemd 7304 39 50  
andere, met een uitwendige diameter    
van niet meer dan 168,3┬ámm 7304 39 82  
van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4┬ámm 7304 39 83  
van meer dan 406,4┬ámm 7304 39 88  
andere, met rond profiel, van roestvrij staal    
koud getrokken of koud gewalst 7304 41 00  
andere    
met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3┬ámm 7304 49 83  
met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4┬ámm 7304 49 85  
met een uitwendige diameter van meer dan 406,4┬ámm 7304 49 89  
andere, met rond profiel, van ander gelegeerd staal    
koud getrokken of koud gewalst    
recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen 7304 51 10  
andere    
precisiebuizen 7304 51 81  
andere 7304 51 89  
andere    
recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen 7304 59 30  
andere    
met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3┬ámm 7304 59 82  
met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4┬ámm 7304 59 83  
met een uitwendige diameter van meer dan 406,4┬ámm 7304 59 89  
andere 7304 90 00  
73.05 Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4┬ámm, van ijzer of van staal    
buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen    
overlangs gelast, door booglassen onder poederdek 7305 11 00  
op andere wijze overlangs gelast 7305 12 00  
andere 7305 19 00  
bekledingsbuizen (casings) van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning 7305 20 00  
andere, gelast    
overlangs gelast 7305 31 00  
andere 7305 39 00  
andere 7305 90 00  
73.06 Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal    
buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen    
gelast, van roestvrij staal 7306 11 00  
andere 7306 19 00  
bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning    
gelast, van roestvrij staal 7306 21 00  
andere 7306 29 00  
andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal    
precisiebuizen    
koud getrokken of koud gewalst 7306 30 12  
andere 7306 30 18  
andere    
buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien (zogenaamde gasbuizen)    
verzinkt 7306 30 41  
andere 7306 30 49  
andere, met een uitwendige diameter    
van niet meer dan 168,3┬ámm    
verzinkt 7306 30 72  
andere 7306 30 77  
van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4┬ámm 7306 30 80  
andere, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal    
koud getrokken of koud gewalst 7306 40 20  
andere 7306 40 80  
andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal    
precisiebuizen    
koud getrokken of koud gewalst 7306 50 21  
andere 7306 50 29  
andere 7306 50 80  
andere, gelast, ander dan met rond profiel    
met vierkant of rechthoekig profiel    
van roestvrij staal 7306 61 10  
andere    
met een wanddikte van niet meer dan┬á2┬ámm 7306 61 92  
met een wanddikte van meer dan 2┬ámm 7306 61 99  
met ander profiel    
van roestvrij staal 7306 69 10  
andere 7306 69 90  
andere 7306 90 00  
73.07 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van gietijzer, van ijzer of van staal    
gegoten    
van niet-smeedbaar gietijzer    
voor buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor drukleidingen 7307 11 10  
andere 7307 11 90  
andere    
van gietijzer 7307 19 10  
andere 7307 19 90  
andere, van roestvrij staal    
flenzen 7307 21 00  
ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad    
moffen 7307 22 10  
ellebogen en bochten 7307 22 90  
hulpstukken, door stomplassen te bevestigen    
ellebogen en bochten 7307 23 10  
andere 7307 23 90  
andere    
met schroefdraad 7307 29 10  
andere 7307 29 80  
andere    
flenzen 7307 91 00  
ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad    
moffen 7307 92 10  
ellebogen en bochten 7307 92 90  
hulpstukken, door stomplassen te bevestigen    
met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6┬ámm    
ellebogen en bochten 7307 93 11  
andere 7307 93 19  
met een grootste uitwendige diameter van meer dan 609,6┬ámm    
ellebogen en bochten 7307 93 91  
andere 7307 93 99  
andere    
met schroefdraad 7307 99 10  
andere 7307 99 80  
73.08 Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post┬á9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken    
bruggen en brugdelen 7308 10 00  
torens en vakwerkmasten 7308 20 00  
deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels 7308 30 00 (PCE)
steiger-, bekistings-, steun- en stutmateriaal 7308 40 00  
andere    
geheel of hoofdzakelijk bestaande uit platen    
gelaagde profielplaten met isolerende tussenlaag 7308 90 51  
andere 7308 90 59  
andere 7308 90 98  
73.09 Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van meer dan 300┬ál, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding    
voor gassen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas) 7309 00 10  
voor vloeistoffen    
inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding 7309 00 30  
andere, met een inhoudsruimte    
van meer dan 100000┬ál 7309 00 51  
van niet meer dan 100000┬ál 7309 00 59  
voor vaste stoffen 7309 00 90  
73.10 Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300┬ál, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding    
met een inhoudsruimte van 50┬ál of meer 7310 10 00  
met een inhoudsruimte van minder dan 50┬ál    
blikken die door solderen of door felsen worden gesloten    
blikken van de soort gebruikt voor voedingsmiddelen 7310 21 11  
blikken van de soort gebruikt voor dranken 7310 21 19  
andere, met een wanddikte    
van minder dan 0,5┬ámm 7310 21 91  
van 0,5┬ámm of meer 7310 21 99  
andere    
met een wanddikte van minder dan 0,5┬ámm 7310 29 10  
met een wanddikte van 0,5┬ámm of meer 7310 29 90  
73.11 Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal    
naadloze    
voor een druk van 165┬ábar of meer, met een inhoudsruimte    
van minder dan 20 l 7311 00 11 (PCE)
van 20 l of meer doch niet meer dan 50 l 7311 00 13 (PCE)
van meer dan 50 l 7311 00 19 (PCE)
andere 7311 00 30 (PCE)
andere, met een inhoudsruimte    
van minder dan 1000┬ál 7311 00 91  
van 1000┬ál of meer 7311 00 99  
73.12 Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal, niet ge├»soleerd voor het geleiden van elektriciteit    
kabels en strengen    
van roestvrij staal 7312 10 20  
andere, met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede    
van niet meer dan 3┬ámm    
bekleed met koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 7312 10 41  
andere 7312 10 49  
van meer dan 3┬ámm    
strengen    
niet bekleed 7312 10 61  
bekleed    
verzinkt 7312 10 65  
andere 7312 10 69  
kabels, gesloten kabels daaronder begrepen    
niet bekleed of enkel verzinkt, met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede    
van meer dan 3 doch niet meer dan 12┬ámm 7312 10 81  
van meer dan 12 doch niet meer dan 24┬ámm 7312 10 83  
van meer dan 24 doch niet meer dan 48┬ámm 7312 10 85  
van meer dan 48┬ámm 7312 10 89  
andere 7312 10 98  
andere 7312 90 00  
73.13 Prikkeldraad en dergelijk afrasteringsmateriaal, bestaande uit getorste draden of uit strippen, al dan niet voorzien van punten, stekels of tanden, van ijzer of van staal 7313 00 00  
73.14 Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van ijzerdraad of van staaldraad; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of bandstaal    
geweven metaaldoek    
eindeloos metaaldoek voor machines, van roestvrij staal 7314 12 00  
ander geweven metaaldoek, van roestvrij staal 7314 14 00  
ander 7314 19 00  
metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast, van draad waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 3┬ámm of meer bedraagt en met een maas van 100┬ácm┬▓ of meer    
van geribde draad 7314 20 10  
ander 7314 20 90  
ander metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast    
verzinkt 7314 31 00  
ander 7314 39 00  
ander metaaldoek, metaalgaas en traliewerk    
verzinkt 7314 41 00  
bekleed met kunststof 7314 42 00  
ander 7314 49 00  
plaatgaas 7314 50 00  
73.15 Kettingen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal    
scharnierende kettingen en delen daarvan    
rolkettingen    
van de soort gebruikt voor rijwielen of voor motorrijwielen 7315 11 10  
andere 7315 11 90  
andere kettingen 7315 12 00  
delen 7315 19 00  
sneeuwkettingen 7315 20 00  
andere kettingen    
damkettingen 7315 81 00  
andere kettingen, met gelaste schakels 7315 82 00  
andere 7315 89 00  
andere delen 7315 90 00  
73.16 Ankers, dreggen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal 7316 00 00  
73.17 Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen, gegolfde krambanden en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met een kop van andere stoffen, doch met uitzondering van die met een koperen kop    
uit draad    
nagels en spijkers in strippen, ook indien op rollen 7317 00 20  
andere 7317 00 60  
andere 7317 00 80  
73.18 Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spie├źn, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal    
artikelen met schroefdraad    
kraagschroeven 7318 11 00  
andere houtschroeven, met uitzondering van oogschroeven en schroefhaken    
van roestvrij staal 7318 12 10  
andere 7318 12 90  
oogschroeven en schroefhaken 7318 13 00  
zelftappende schroeven    
van roestvrij staal 7318 14 10  
andere    
plaatschroeven 7318 14 91  
andere 7318 14 99  
andere schroeven en bouten, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen    
voor het bevestigen van bestanddelen van spoorbanen 7318 15 20  
andere    
zonder kop    
van roestvrij staal 7318 15 35  
andere, met een trekvastheid    
van minder dan 800┬áMPa 7318 15 42  
van 800┬áMPa of meer 7318 15 48  
met kop    
met gleuf of kruisgleuf    
van roestvrij staal 7318 15 52  
andere 7318 15 58  
met binnenzeskant    
van roestvrij staal 7318 15 62  
andere 7318 15 68  
zeskantkop    
van roestvrij staal 7318 15 75  
andere, met een trekvastheid    
van minder dan 800┬áMPa 7318 15 82  
van 800┬áMPa of meer 7318 15 88  
andere 7318 15 95  
moeren    
van roestvrij staal    
blindklinkmoeren 7318 16 31  
andere 7318 16 39  
andere    
blindklinkmoeren 7318 16 40  
borgmoeren 7318 16 60  
andere, met een binnendiameter    
van niet meer dan 12┬ámm 7318 16 92  
van meer dan 12┬ámm 7318 16 99  
andere 7318 19 00  
artikelen zonder schroefdraad    
veerringen en andere verende sluitringen 7318 21 00  
andere sluitringen 7318 22 00  
massieve klinknagels en klinkbouten 7318 23 00  
splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spie├źn 7318 24 00  
andere 7318 29 00  
73.19 Naainaalden, breipennen, rijgnaalden, haakpennen, borduurpriemen en dergelijke artikelen, voor handwerk, van ijzer of van staal; veiligheidsspelden en andere spelden, van ijzer of van staal, elders genoemd noch elders onder begrepen    
veiligheidsspelden en andere spelden 7319 40 00  
andere    
naainaalden, stopnaalden of borduurnaalden 7319 90 10  
andere 7319 90 90  
73.20 Veren en veerbladen, van ijzer of van staal    
bladveren en veerbladen daarvoor    
warm gevormd    
paraboolveren en veerbladen daarvoor 7320 10 11  
andere 7320 10 19  
andere 7320 10 90  
schroefveren    
warm gevormd 7320 20 20  
andere    
drukveren (met uitzondering van voluutveren) 7320 20 81  
trekveren 7320 20 85  
andere 7320 20 89  
andere    
vlakke spiraalveren 7320 90 10  
schotelveren 7320 90 30  
andere 7320 90 90  
73.21 Kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen (die, welke mede dienen voor centrale verwarming daaronder begrepen), barbecues, vuurpotten, gaskookplaten, bordenwarmers en dergelijke niet-elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal    
kook- of braadtoestellen en bordenwarmers    
voor gas of voor gas en andere brandstof    
voorzien van oven, afzonderlijke ovens daaronder begrepen 7321 11 10 (PCE)
andere 7321 11 90 (PCE)
voor vloeibare brandstof 7321 12 00 (PCE)
andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen 7321 19 00 (PCE)
andere toestellen    
voor gas of voor gas en andere brandstof 7321 81 00 (PCE)
voor vloeibare brandstof 7321 82 00 (PCE)
andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen 7321 89 00 (PCE)
delen 7321 90 00  
73.22 Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch verwarmd, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal; luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht (andere dan die met een elektrische warmtebron), ook indien deze apparaten tevens geschikt zijn voor het verspreiden van gekoelde of geconditioneerde lucht, voorzien van een door een motor aangedreven ventilator of blaasinrichting, alsmede delen van deze verwarmingsapparaten, van gietijzer, van ijzer of van staal    
radiatoren en delen daarvan    
van gietijzer 7322 11 00  
andere 7322 19 00  
andere 7322 90 00  
73.23 Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal; ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van ijzer of van staal    
ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden 7323 10 00  
andere    
van gietijzer, niet ge├źmailleerd 7323 91 00  
van gietijzer, ge├źmailleerd 7323 92 00  
van roestvrij staal 7323 93 00  
van ijzer of van staal, ge├źmailleerd 7323 94 00  
andere 7323 99 00  
73.24 Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal    
gootstenen en wasbakken van roestvrij staal 7324 10 00  
badkuipen    
van gietijzer, ook indien ge├źmailleerd 7324 21 00 (PCE)
andere 7324 29 00 (PCE)
andere, delen daaronder begrepen 7324 90 00  
73.25 Andere gegoten werken van ijzer of van staal    
van niet-smeedbaar gietijzer 7325 10 00  
andere    
kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines 7325 91 00  
andere    
van gietijzer 7325 99 10  
andere 7325 99 90  
73.26 Andere werken van ijzer of van staal    
gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt    
kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines 7326 11 00  
andere    
gesmeed 7326 19 10  
andere 7326 19 90  
werken van ijzer- of staaldraad 7326 20 00  
andere    
ladders en trapladders 7326 90 30  
paletten en laadborden voor de behandeling van goederen 7326 90 40  
haspels voor kabels, slangen, enz. 7326 90 50  
niet-mechanische ventilators (luchtroosters en dergelijke), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken 7326 90 60  
andere werken van ijzer of staal    
gesmeed 7326 90 92  
gestampt 7326 90 94  
gesinterd 7326 90 96  
andere 7326 90 98  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.