CN8 / NC8 - 2023 75 CN8 / NC8 - 2023 - NL 78

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 76
ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM

76.01 Ruw aluminium    
niet-gelegeerd aluminium    
brammen 7601 10 10 New  
andere 7601 10 90 New  
aluminiumlegeringen    
brammen 7601 20 30 New  
billets 7601 20 40 New  
andere 7601 20 80  
76.02 Resten en afval, van aluminium    
resten    
draaisel, krullen, spaanders, slijpsel, zaagsel en vijlsel; resten van bladaluminium, gekleurd, bekleed of beplakt, met een dikte van niet meer dan 0,2¬†mm (de dikte van de drager niet meegerekend) 7602 00 11  
andere (onbruikbare of afgekeurde werkstukken daaronder begrepen) 7602 00 19  
afval 7602 00 90  
76.03 Poeder en schilfers, van aluminium    
poeder, ander dan met lamellaire structuur 7603 10 00  
poeder met lamellaire structuur; schilfers 7603 20 00  
76.04 Staven en profielen, van aluminium    
van niet-gelegeerd aluminium    
staven 7604 10 10  
profielen 7604 10 90  
van aluminiumlegeringen    
holle profielen 7604 21 00  
andere    
staven 7604 29 10  
profielen 7604 29 90  
76.05 Draad van aluminium    
van niet-gelegeerd aluminium    
waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 7¬†mm overtreft 7605 11 00  
ander 7605 19 00  
van aluminiumlegeringen    
waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 7¬†mm overtreft 7605 21 00  
ander 7605 29 00  
76.06 Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2¬†mm    
vierkant of rechthoekig    
van niet-gelegeerd aluminium    
aluminium composietpaneel 7606 11 30 (MTK)
andere    
geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 7606 11 50  
andere, met een dikte    
van minder dan 3¬†mm 7606 11 91  
van 3 of meer doch minder dan 6¬†mm 7606 11 93  
van 6¬†mm of meer 7606 11 99  
van aluminiumlegeringen    
materiaal voor rompen van drankblikjes, materiaal voor bodems van drankblikjes en materiaal voor lipjes van drankblikjes    
materiaal voor rompen van drankblikjes 7606 12 11  
materiaal voor bodems van drankblikjes en materiaal voor lipjes van drankblikjes 7606 12 19  
aluminium composietpaneel 7606 12 30 (MTK)
andere    
geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 7606 12 50  
andere, met een dikte    
van minder dan 3¬†mm 7606 12 92  
van 3 of meer doch minder dan 6¬†mm 7606 12 93  
van 6¬†mm of meer 7606 12 99  
andere    
van niet-gelegeerd aluminium 7606 91 00  
van aluminiumlegeringen 7606 92 00  
76.07 Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2¬†mm (de dikte van de drager niet meegerekend)    
niet op een drager    
enkel gewalst    
met een dikte van minder dan 0,021¬†mm    
op rollen met een gewicht van niet meer dan¬†10¬†kg 7607 11 11  
andere 7607 11 19  
met een dikte van 0,021 of meer doch niet meer dan 0,2¬†mm 7607 11 90  
andere    
met een dikte van minder dan 0,021¬†mm 7607 19 10  
met een dikte van 0,021 of meer doch niet meer dan 0,2¬†mm 7607 19 90  
op een drager    
met een dikte (de dikte van de drager niet meegerekend) van minder dan 0,021¬†mm 7607 20 10  
met een dikte (de dikte van de drager niet meegerekend) van 0,021 of meer doch niet meer dan 0,2¬†mm    
aluminium composietpaneel 7607 20 91 (MTK)
andere 7607 20 99  
76.08 Buizen en pijpen, van aluminium    
van niet-gelegeerd aluminium 7608 10 00  
van aluminiumlegeringen    
gelast 7608 20 20  
andere    
enkel warm geperst 7608 20 81  
andere 7608 20 89  
76.09 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium 7609 00 00  
76.10 Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, torens, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van aluminium, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post¬†9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van aluminium, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken    
deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels 7610 10 00 (PCE)
andere    
bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten 7610 90 10  
andere 7610 90 90  
76.11 Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300¬†l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding 7611 00 00  
76.12 Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300¬†l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding    
soepele tubes (bijvoorbeeld voor tandpasta) 7612 10 00  
andere    
van de soort gebruikt als aerosolverpakking 7612 90 20 (PCE)
van bladaluminium met een dikte van niet meer dan 0,2 mm 7612 90 30  
andere 7612 90 80  
76.13 Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium 7613 00 00  
76.14 Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet ge√Įsoleerd voor het geleiden van elektriciteit    
met een kern van staal 7614 10 00  
andere 7614 90 00  
76.15 Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van aluminium; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van aluminium    
keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden    
gegoten 7615 10 10  
van bladaluminium met een dikte van niet meer dan 0,2 mm 7615 10 30  
andere 7615 10 80  
toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan 7615 20 00  
76.16 Andere werken van aluminium    
draadnagels, spijkers, aangepunte krammen, schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spie√ęn, sluitringen en dergelijke artikelen 7616 10 00  
andere    
metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad 7616 91 00  
andere    
gegoten 7616 99 10  
andere 7616 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.