CN8 / NC8 - 2023 76 CN8 / NC8 - 2023 - NL 79

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 78
LOOD EN WERKEN VAN LOOD

78.01 Ruw lood    
geraffineerd lood 7801 10 00  
ander    
waarin, van de andere elementen, antimoon met het hoogste gewicht voorkomt 7801 91 00  
ander    
bevattende 0,02 of meer gewichtspercenten zilver en bestemd om te worden geraffineerd (werklood) 7801 99 10  
ander 7801 99 90  
78.02 Resten en afval, van lood 7802 00 00  
78.04 Platen, bladen en strippen, van lood; poeder en schilfers, van lood    
platen, bladen en strippen    
bladen en strippen, met een dikte van niet meer dan 0,2¬†mm (de dikte van de drager niet meegerekend) 7804 11 00  
andere 7804 19 00  
poeder en schilfers 7804 20 00  
78.06 Andere werken van lood    
bergingsmiddelen met loden bekleding ter afscherming van radioactieve straling, voor het vervoer of de opslag van radioactieve stoffen (Euratom) 7806 00 10  
andere 7806 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.