CN8 / NC8 - 2023 83 CN8 / NC8 - 2023 - NL 85

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 84
KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN

84.01 Kernreactoren; niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) voor kernreactoren; machines en apparaten voor isotopenscheiding    
kernreactoren (Euratom) 8401 10 00  
machines en apparaten voor isotopenscheiding en delen daarvan (Euratom) 8401 20 00  
niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) (Euratom) 8401 30 00 (gi)
delen van kernreactoren (Euratom) 8401 40 00  
84.02 Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water    
stoomketels    
waterpijpketels met een stoomproductie van meer dan 45¬†ton per uur 8402 11 00  
waterpijpketels met een stoomproductie van niet meer dan 45¬†ton per uur 8402 12 00  
andere stoomketels, hybride ketels daaronder begrepen    
vlampijpketels 8402 19 10  
andere 8402 19 90  
ketels voor oververhit water 8402 20 00  
delen 8402 90 00  
84.03 Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post¬†8402    
ketels    
van gietijzer 8403 10 10  
andere 8403 10 90  
delen    
van gietijzer 8403 90 10  
andere 8403 90 90  
84.04 Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post¬†8402 of 8403 (bijvoorbeeld economisers of voorwarmers, oververhitters, roetblazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas); condensors voor stoommachines    
hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post¬†8402 of 8403 8404 10 00  
condensors voor stoommachines 8404 20 00  
delen 8404 90 00  
84.05 Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen    
generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen 8405 10 00  
delen 8405 90 00  
84.06 Stoomturbines en andere dampturbines    
turbines voor de voortstuwing van schepen 8406 10 00  
andere turbines    
met een vermogen van meer dan 40¬†MW 8406 81 00  
met een vermogen van niet meer dan 40¬†MW 8406 82 00  
delen    
loopschoepen, leischoepen en rotoren 8406 90 10  
andere 8406 90 90  
84.07 Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen    
luchtvaartuigmotoren 8407 10 00 (PCE)
motoren voor de voortstuwing van schepen    
buitenboordmotoren    
met een cilinderinhoud van niet meer dan 325 cm³ 8407 21 10 (PCE)
met een cilinderinhoud van meer dan 325¬†cm¬≥    
met een vermogen van niet meer dan 30 kW 8407 21 91 (PCE)
met een vermogen van meer dan 30 kW 8407 21 99 (PCE)
andere 8407 29 00 (PCE)
motoren met op- en neergaande zuigers, voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk¬†87    
met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ 8407 31 00 (PCE)
met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 250¬†cm¬≥    
met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 125 cm³ 8407 32 10 (PCE)
met een cilinderinhoud van meer dan 125 doch niet meer dan 250 cm³ 8407 32 90 (PCE)
met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 1000¬†cm¬≥    
met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 500 cm³ 8407 33 20 (PCE)
met een cilinderinhoud van meer dan 500 doch niet meer dan 1000 cm³ 8407 33 80 (PCE)
met een cilinderinhoud van meer dan 1000¬†cm¬≥    
bestemd voor de industri√ęle montage: van motoculteurs van onderverdeling¬†870110, van motorvoertuigen van post¬†8703, van motorvoertuigen van post¬†8704 met een motor met een cilinderinhoud van minder dan 2800¬†cm¬≥, van motorvoertuigen van post¬†8705 8407 34 10 (PCE)
andere    
gebruikte 8407 34 30 (PCE)
nieuwe, met een cilinderinhoud    
van niet meer dan 1500 cm³ 8407 34 91 (PCE)
van meer dan 1500 cm³ 8407 34 99 (PCE)
andere motoren    
met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm³ 8407 90 10 (PCE)
met een cilinderinhoud van meer dan 250¬†cm¬≥    
bestemd voor de industri√ęle montage: van motoculteurs van onderverdeling¬†870110, van motorvoertuigen van post¬†8703, van motorvoertuigen van post¬†8704 met een motor met een cilinderinhoud van minder dan 2800¬†cm¬≥, van motorvoertuigen van post¬†8705 8407 90 50 (PCE)
andere    
met een vermogen van niet meer dan 10 kW 8407 90 80 (PCE)
met een vermogen van meer dan 10 kW 8407 90 90 (PCE)
84.08 Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren)    
motoren voor de voortstuwing van schepen    
gebruikte    
bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 89040010 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 89061000 8408 10 11 (PCE)
andere 8408 10 19 (PCE)
nieuwe, met een vermogen    
van niet meer dan 50¬†kW    
bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 89040010 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 89061000 8408 10 23 (PCE)
andere 8408 10 27 (PCE)
van meer dan 50 doch niet meer dan 100¬†kW    
bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 89040010 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 89061000 8408 10 31 (PCE)
andere 8408 10 39 (PCE)
van meer dan 100 doch niet meer dan 200¬†kW    
bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 89040010 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 89061000 8408 10 41 (PCE)
andere 8408 10 49 (PCE)
van meer dan 200 doch niet meer dan 300¬†kW    
bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 89040010 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 89061000 8408 10 51 (PCE)
andere 8408 10 59 (PCE)
van meer dan 300 doch niet meer dan 500¬†kW    
bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 89040010 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 89061000 8408 10 61 (PCE)
andere 8408 10 69 (PCE)
van meer dan 500 doch niet meer dan 1000¬†kW    
bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 89040010 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 89061000 8408 10 71 (PCE)
andere 8408 10 79 (PCE)
van meer dan 1000 doch niet meer dan 5000¬†kW    
bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 89040010 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 89061000 8408 10 81 (PCE)
andere 8408 10 89 (PCE)
van meer dan 5000¬†kW    
bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 89040010 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 89061000 8408 10 91 (PCE)
andere 8408 10 99 (PCE)
motoren voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk¬†87    
bestemd voor de industri√ęle montage: van motoculteurs van onderverdeling¬†870110, van motorvoertuigen van post¬†8703, van motorvoertuigen van post¬†8704 met een motor met een cilinderinhoud van minder dan 2500¬†cm¬≥, van motorvoertuigen van post¬†8705 8408 20 10 (PCE)
andere    
voor land- en bosbouwtractors op wielen, met een vermogen    
van niet meer dan 50 kW 8408 20 31 (PCE)
van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 8408 20 35 (PCE)
van meer dan 100 kW 8408 20 37 (PCE)
voor andere voertuigen bedoeld bij hoofdstuk¬†87, met een vermogen    
van niet meer dan 50 kW 8408 20 51 (PCE)
van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 8408 20 55 (PCE)
van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW 8408 20 57 (PCE)
van meer dan 200 kW 8408 20 99 (PCE)
andere motoren    
voor de voortbeweging van spoorvoertuigen 8408 90 21 (PCE)
andere    
gebruikte 8408 90 27 (PCE)
nieuwe, met een vermogen    
van niet meer dan 15 kW 8408 90 41 (PCE)
van meer dan 15 doch niet meer dan 30 kW 8408 90 43 (PCE)
van meer dan 30 doch niet meer dan 50 kW 8408 90 45 (PCE)
van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 8408 90 47 (PCE)
van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW 8408 90 61 (PCE)
van meer dan 200 doch niet meer dan 300 kW 8408 90 65 (PCE)
van meer dan 300 doch niet meer dan 500 kW 8408 90 67 (PCE)
van meer dan 500 doch niet meer dan 1000 kW 8408 90 81 (PCE)
van meer dan 1000 doch niet meer dan 5000 kW 8408 90 85 (PCE)
van meer dan 5000 kW 8408 90 89 (PCE)
84.09 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post¬†8407 of 8408    
voor luchtvaartuigmotoren 8409 10 00  
andere    
delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor zuigermotoren met vonkontsteking 8409 91 00  
andere 8409 99 00  
84.10 Waterturbines, waterraderen (waterwielen) en regulators daarvoor    
waterturbines en waterraderen (waterwielen)    
met een vermogen van niet meer dan 1000¬†kW 8410 11 00  
met een vermogen van meer dan 1000 doch niet meer dan 10000¬†kW 8410 12 00  
met een vermogen van meer dan 10000¬†kW 8410 13 00  
delen, regulators daaronder begrepen 8410 90 00  
84.11 Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines    
turbinestraalmotoren    
met een stuwkracht van niet meer dan 25 kN 8411 11 00 (PCE)
met een stuwkracht van meer dan 25¬†kN    
met een stuwkracht van meer dan 25 doch niet meer dan 44 kN 8411 12 10 (PCE)
met een stuwkracht van meer dan 44 doch niet meer dan 132 kN 8411 12 30 (PCE)
met een stuwkracht van meer dan 132 kN 8411 12 80 (PCE)
schroefturbines    
met een vermogen van niet meer dan 1100 kW 8411 21 00 (PCE)
met een vermogen van meer dan 1100¬†¬†kW    
met een vermogen van meer dan 1100 doch niet meer dan 3730 kW 8411 22 20 (PCE)
met een vermogen van meer dan 3730 kW 8411 22 80 (PCE)
andere gasturbines    
met een vermogen van niet meer dan 5000 kW 8411 81 00 (PCE)
met een vermogen van meer dan 5000¬†kW    
met een vermogen van meer dan 5000 doch niet meer dan 20000 kW 8411 82 20 (PCE)
met een vermogen van meer dan 20000 doch niet meer dan 50000 kW 8411 82 60 (PCE)
met een vermogen van meer dan 50000 kW 8411 82 80 (PCE)
delen    
van turbinestraalmotoren of van schroefturbines 8411 91 00  
andere 8411 99 00  
84.12 Andere motoren en andere krachtmachines    
straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren 8412 10 00 (PCE)
hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines    
rechtlijnig werkend (cilinders)    
hydraulische systemen 8412 21 20  
andere 8412 21 80  
andere    
hydraulische systemen 8412 29 20  
andere    
hydraulische motoren 8412 29 81  
andere 8412 29 89  
pneumatische motoren en pneumatische krachtmachines    
rechtlijnig werkend (cilinders) 8412 31 00  
andere 8412 39 00  
andere    
stoommachines en krachtwerktuigen voor andere dampen 8412 80 10  
andere 8412 80 80  
delen    
van straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren 8412 90 20  
van hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines 8412 90 40  
andere 8412 90 80  
84.13 Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel; elevatoren voor vloeistoffen    
pompen voorzien van een meettoestel of ingericht om van een meettoestel te worden voorzien    
distributiepompen voor motorbrandstof of voor smeermiddelen, van de soort gebruikt in benzinestations en garages 8413 11 00 (PCE)
andere 8413 19 00 (PCE)
handpompen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 841311 of 841319 8413 20 00 (PCE)
brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren    
injectiepompen 8413 30 20 (PCE)
andere 8413 30 80 (PCE)
betonpompen 8413 40 00 (PCE)
andere oscillerende verdringerpompen    
hydraulische aggregaten 8413 50 20  
doseerpompen 8413 50 40 (PCE)
andere    
zuiger- en plunjerpompen    
hydraulische pompen 8413 50 61 (PCE)
andere 8413 50 69 (PCE)
andere 8413 50 80 (PCE)
andere roterende verdringerpompen    
hydraulische aggregaten 8413 60 20  
andere    
tandwielpompen    
hydraulische pompen 8413 60 31 (PCE)
andere 8413 60 39 (PCE)
schottenpompen    
hydraulische pompen 8413 60 61 (PCE)
andere 8413 60 69 (PCE)
schroefspindelpompen 8413 60 70 (PCE)
andere 8413 60 80 (PCE)
andere centrifugaalpompen    
onderwaterpompen    
eentraps 8413 70 21 (PCE)
meertraps 8413 70 29 (PCE)
circulatiepompen voor centrale verwarming of voor warm water 8413 70 30 (PCE)
andere, met een uitlaatopening met een doorsnede    
van niet meer dan 15 mm 8413 70 35 (PCE)
van meer dan 15¬†mm    
kanaalwaaierpompen en zijkanaalpompen 8413 70 45 (PCE)
radiale pompen    
eentraps    
met eenzijdige instroming    
monobloc 8413 70 51 (PCE)
andere 8413 70 59 (PCE)
met meerzijdige instroming 8413 70 65 (PCE)
meertraps 8413 70 75 (PCE)
andere centrifugaalpompen    
eentraps 8413 70 81 (PCE)
meertraps 8413 70 89 (PCE)
andere pompen; elevatoren voor vloeistoffen    
pompen 8413 81 00 (PCE)
elevatoren voor vloeistoffen 8413 82 00 (PCE)
delen    
van pompen 8413 91 00  
van elevatoren voor vloeistoffen 8413 92 00  
84.14 Luchtpompen, vacu√ľmpompen, compressoren voor lucht of voor andere gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filters; gasdichte biologische veiligheidskasten, ook indien met filters    
vacu√ľmpompen    
van de soort die wordt gebruikt voor de vervaardiging van halfgeleiders of die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van platte beeldschermen 8414 10 15 (PCE)
andere    
draaizuigerpompen, schottenpompen, moleculaire pompen en rootspompen 8414 10 25 (PCE)
andere    
diffusiepompen, cryopompen en adsorptiepompen 8414 10 81 (PCE)
andere 8414 10 89 (PCE)
hand- en voetpompen, voor lucht    
handbediende pompen voor rijwielen 8414 20 20 (PCE)
andere 8414 20 80 (PCE)
compressoren van de soort gebruikt in koelinstallaties    
met een vermogen van niet meer dan 0,4 kW 8414 30 20 (PCE)
met een vermogen van meer dan 0,4¬†kW    
hermetisch of halfhermetisch 8414 30 81 (PCE)
andere 8414 30 89 (PCE)
luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel dat is ingericht om door een voertuig te worden getrokken    
met een capaciteit per minuut van niet meer dan 2 m³ 8414 40 10 (PCE)
met een capaciteit per minuut van meer dan 2 m³ 8414 40 90 (PCE)
ventilatoren    
tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met ingebouwde elektromotor met een vermogen van niet meer dan 125 W 8414 51 00 (PCE)
andere    
ventilatoren, van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de koeling van microprocessoren, telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machines of eenheden van automatische gegevensverwerkende machines 8414 59 15 (PCE)
andere    
axiale 8414 59 25 (PCE)
centrifugale 8414 59 35 (PCE)
andere 8414 59 95 (PCE)
afzuigkappen waarvan de langste horizontale zijde een lengte heeft van niet meer dan 120 cm 8414 60 00 (PCE)
gasdichte biologische veiligheidskasten 8414 70 00 (PCE)
andere    
turbocompressoren    
eentraps 8414 80 11 (PCE)
meertraps 8414 80 19 (PCE)
oscillerende verdringercompressoren waarmee een overdruk kan worden verkregen    
van niet meer dan 15¬†bar, met een capaciteit per uur    
van niet meer dan 60 m³ 8414 80 22 (PCE)
van meer dan 60 m³ 8414 80 28 (PCE)
van meer dan 15¬†bar, met een capaciteit per uur    
van niet meer dan 120 m³ 8414 80 51 (PCE)
van meer dan 120 m³ 8414 80 59 (PCE)
roterende verdringercompressoren    
met een as 8414 80 73 (PCE)
met meer assen    
schroefcompressoren 8414 80 75 (PCE)
andere 8414 80 78 (PCE)
andere 8414 80 80 (PCE)
delen 8414 90 00  
84.15 Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen    
van de soort die aan een raam, muur, plafond of vloer wordt bevestigd en die uit √©√©n enkele eenheid bestaat of van het type ‚Äěsplit-systeem‚ÄĚ (systemen met afzonderlijke elementen)    
van de soort die uit √©√©n enkele eenheid bestaat 8415 10 10  
van het type ‚Äěsplit-systeem‚ÄĚ (systemen met afzonderlijke elementen) 8415 10 90  
van de soort gebruikt voor het comfort van personen in motorvoertuigen 8415 20 00  
andere    
uitgerust met een koeltechnische inrichting en voorzien van een klep voor het omkeren van de werking daarvan (omkeerbare warmtepompen) 8415 81 00  
andere, voorzien van een koeltechnische inrichting 8415 82 00  
niet voorzien van een koeltechnische inrichting 8415 83 00  
delen 8415 90 00  
84.16 Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brandstof, met verpoederde vaste brandstof of met gas; automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen    
branders voor vloeibare brandstof    
met automatische controle-inrichting 8416 10 10 (PCE)
andere 8416 10 90 (PCE)
andere branders, branders voor meer dan een soort brandstof daaronder begrepen    
enkel voor gas (monobloc) met ingebouwde ventilator en controle-inrichting 8416 20 10 (PCE)
andere    
branders voor meer dan een soort brandstof 8416 20 20 (PCE)
andere 8416 20 80  
automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen 8416 30 00  
delen 8416 90 00  
84.17 Industri√ęle ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor verbranding van afval daaronder begrepen, niet elektrisch    
roostovens en gietovens voor ertsen, smeltovens voor metalen en andere ovens voor thermische behandeling van ertsen of van metalen 8417 10 00  
bakkersovens    
tunnelovens 8417 20 10  
andere 8417 20 90  
andere    
ovens voor het bakken van keramische producten 8417 80 30 (PCE)
ovens voor het bakken van cement, glas of chemische producten 8417 80 50 (PCE)
andere 8417 80 70  
delen 8417 90 00  
84.18 Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post¬†8415    
koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren of buitenladen, of combinaties daarvan    
met een capaciteit van meer dan 340 l 8418 10 20 (PCE)
andere 8418 10 80 (PCE)
koelkasten voor huishoudelijk gebruik    
met compressiekoeling    
met een capaciteit van meer dan 340 l 8418 21 10 (PCE)
andere    
tafelmodel 8418 21 51 (PCE)
om te worden ingebouwd 8418 21 59 (PCE)
andere, met een capaciteit    
van niet meer dan 250 l 8418 21 91 (PCE)
van meer dan 250 doch niet meer dan 340 l 8418 21 99 (PCE)
andere 8418 29 00 (PCE)
vrieskisten met een capaciteit van niet meer dan 800¬†l    
met een capaciteit van niet meer dan 400 l 8418 30 20 (PCE)
met een capaciteit van meer dan 400 doch niet meer dan 800 l 8418 30 80 (PCE)
vrieskasten met een capaciteit van niet meer dan 900¬†l    
met een capaciteit van niet meer dan 250 l 8418 40 20 (PCE)
met een capaciteit van meer dan 250 doch niet meer dan 900 l 8418 40 80 (PCE)
andere meubelen (kisten, kasten, vitrines, toonbanken en dergelijke) voor het bewaren en het uitstallen, uitgerust met koel- of vriesinrichting    
koelvitrines en koeltoonbanken, met ingebouwde koelgroep of verdamper    
voor diepvriesproducten 8418 50 11 (PCE)
andere 8418 50 19 (PCE)
andere koelmeubelen 8418 50 90 (PCE)
andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek; warmtepompen    
warmtepompen, andere dan machines en apparaten voor de regeling van het klimaat bedoeld bij¬†8415 8418 61 00  
andere 8418 69 00  
delen    
meubelen ingericht om van een koeltechnische inrichting te worden voorzien 8418 91 00  
andere    
verdampers en condensors, andere dan voor apparaten voor huishoudelijk gebruik 8418 99 10  
andere 8418 99 90  
84.19 Toestellen, apparaten, inrichtingen en laboratoriumuitrusting, ook indien elektrisch verhit (met uitzondering van ovens en andere toestellen bedoeld bij post¬†8514), voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuurverandering nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren, steriliseren, pasteuriseren, stomen, drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen, andere dan toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik; geisers (doorstroomtoestellen) en andere heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch    
geisers en andere heetwatertoestellen, niet elektrisch    
gasgeisers 8419 11 00  
zonneboilers 8419 12 00  
andere 8419 19 00  
sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratoriumgebruik 8419 20 00  
droogtoestellen    
apparaten voor het vriesdrogen, eenheden voor het vriesdrogen en verstuivingsdrogers 8419 33 00  
andere, voor landbouwproducten 8419 34 00  
andere, voor hout, papierstof, papier of karton 8419 35 00  
andere 8419 39 00  
distilleertoestellen en rectificeertoestellen 8419 40 00  
warmtewisselaars    
warmtewisselaars, vervaardigd van fluorpolymeren, met in- en uitlaatbuizen met een binnendiameter van 3¬†cm of minder 8419 50 20  
andere 8419 50 80  
apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken van lucht of van andere gassen 8419 60 00  
andere toestellen, apparaten en inrichtingen    
voor het bereiden van warme dranken of voor het koken, bakken of opwarmen van spijzen    
percolators en andere apparaten voor het bereiden van koffie en andere warme dranken 8419 81 20  
andere 8419 81 80  
andere    
koelapparaten en -inrichtingen met circulatie van eigen water, waarbij de warmte-uitwisseling niet plaatsvindt via een scheidingswand 8419 89 10  
apparaten en inrichtingen voor het onder vacu√ľm opdampen van metalen 8419 89 30  
andere 8419 89 98  
delen    
van sterilisatoren bedoeld bij onderverdeling¬†84192000 8419 90 15  
andere 8419 90 85  
84.20 Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor    
kalanders en walsmachines    
van de soort gebruikt in de textielindustrie 8420 10 10  
van de soort gebruikt in de papierindustrie 8420 10 30  
andere    
walsmachines van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van substraten voor gedrukte schakelingen of van gedrukte schakelingen 8420 10 81  
andere 8420 10 89  
delen    
cilinders    
van gietijzer 8420 91 10  
andere 8420 91 80  
andere 8420 99 00  
84.21 Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen; toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of van gassen    
centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen    
melkontromers 8421 11 00  
centrifuges voor wasgoed 8421 12 00 (PCE)
andere    
centrifuges van de soort gebruikt in laboratoria 8421 19 20  
andere 8421 19 70  
toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen    
voor het filtreren of zuiveren van water 8421 21 00  
voor het filtreren of zuiveren van dranken, andere dan water 8421 22 00  
smeerolie- en brandstoffilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren 8421 23 00  
andere    
van fluorpolymeren en met een filter of zuiveringsmembraan met een dikte van niet meer dan 140 micrometer 8421 29 20  
andere 8421 29 80  
toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen    
luchtfilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren 8421 31 00  
katalysatoren en deeltjesfilters, ook indien gecombineerd, om uitlaatgassen van verbrandingsmotoren te zuiveren of te filteren 8421 32 00  
andere    
met behuizing van roestvrij staal en in- en uitlaatbuizen met een binnendiameter van niet meer dan 1,3¬†cm 8421 39 15  
andere    
toestellen voor het filtreren of zuiveren van lucht 8421 39 25  
toestellen voor het filtreren of zuiveren van andere gassen    
katalytisch werkend 8421 39 35  
andere 8421 39 85  
delen    
van centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen 8421 91 00  
andere    
delen van machines, van apparaten of van toestellen van onderverdelingen 84212920 of 84213915 8421 99 10  
andere 8421 99 90  
84.22 Machines voor het afwassen van vaatwerk; machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van andere bergings middelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen); toestellen voor het persen van koolzuur in dranken    
machines voor het afwassen van vaatwerk    
voor huishoudelijk gebruik 8422 11 00 (PCE)
andere 8422 19 00 (PCE)
machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen 8422 20 00  
machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; toestellen voor het persen van koolzuur in dranken 8422 30 00  
andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen) 8422 40 00  
delen    
van machines voor het afwassen van vaatwerk 8422 90 10  
andere 8422 90 90  
84.23 Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5¬†cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten    
personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begrepen; huishoudweegschalen    
huishoudweegschalen 8423 10 10 (PCE)
andere 8423 10 90 (PCE)
toestellen voor het continuwegen van goederen op transportbanden    
met gebruikmaking van elektronische middelen voor het wegen 8423 20 10 (PCE)
andere 8423 20 90 (PCE)
toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en weegtoestellen voor het vullen van zakken of andere bergingsmiddelen    
die gebruikmaken van elektronische middelen voor het wegen 8423 30 10 (PCE)
andere 8423 30 90 (PCE)
andere weegtoestellen en weeginrichtingen    
met een weegvermogen van niet meer dan 30¬†kg    
die gebruikmaken van elektronische middelen voor het wegen    
gewichtssorteermachines en automatische controleweegtoestellen die het gewicht toetsen aan een standaardgewicht 8423 81 21 (PCE)
toestellen en inrichtingen voor het wegen en etiketteren van verpakte goederen 8423 81 23 (PCE)
weegschalen voor toonbankgebruik 8423 81 25 (PCE)
andere 8423 81 29 (PCE)
andere 8423 81 80 (PCE)
met een weegvermogen van meer dan 30 doch niet meer dan 5000¬†kg    
die gebruikmaken van elektronische middelen voor het wegen, met uitzondering van machines voor het wegen van motorvoertuigen 8423 82 20 (PCE)
andere    
gewichtssorteermachines en automatische controleweegtoestellen die het gewicht toetsen aan een standaardgewicht 8423 82 81 (PCE)
andere 8423 82 89 (PCE)
andere    
die gebruikmaken van elektronische middelen voor het wegen 8423 89 20 (PCE)
andere 8423 89 80 (PCE)
gewichten voor weegtoestellen van alle soorten; delen van weegtoestellen en weeginrichtingen    
delen van weegtoestellen en weeginrichtingen van de onderverdelingen 84232010, 84233010, 84238121, 84238123, 84238125, 84238129, 84238220 of 84238920 8423 90 10  
andere 8423 90 90  
84.24 Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder; blusapparaten (ook indien gevuld); spuitpistolen en dergelijke toestellen; zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen    
blusapparaten, ook indien gevuld 8424 10 00  
spuitpistolen en dergelijke toestellen 8424 20 00  
zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen    
toestellen, met ingebouwde motor, voor het reinigen met water    
voorzien van een verwarmingsinrichting 8424 30 01 (PCE)
andere 8424 30 08 (PCE)
andere toestellen    
met perslucht 8424 30 10  
andere 8424 30 90  
sproeiers voor de land- of tuinbouw    
draagbare sproeiers 8424 41 00 (PCE)
andere    
toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven, speciaal vervaardigd om te worden gemonteerd op of te worden getrokken door een tractor 8424 49 10 (PCE)
andere 8424 49 90 (PCE)
andere toestellen    
voor de land- of tuinbouw    
watersproeitoestellen 8424 82 10  
andere 8424 82 90  
andere    
mechanische toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven, van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen of assemblages van gedrukte schakelingen 8424 89 40  
andere 8424 89 70  
delen    
delen van mechanische toestellen van onderverdeling 84248940 8424 90 20  
andere 8424 90 80  
84.25 Takels; lieren (windassen) en kaapstanders; dommekrachten en vijzels    
takels    
met elektromotor 8425 11 00 (PCE)
andere 8425 19 00 (PCE)
lieren; kaapstanders    
met elektromotor 8425 31 00 (PCE)
andere 8425 39 00 (PCE)
dommekrachten en vijzels    
stationaire hefbruggen van de soort gebruikt in garagewerkplaatsen 8425 41 00 (PCE)
andere dommekrachten en vijzels, hydraulisch werkend 8425 42 00 (PCE)
andere 8425 49 00 (PCE)
84.26 Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan    
loopkranen, laadbruggen, bokkranen, hefportalen en portaalwagens    
loopkranen 8426 11 00  
verrijdbare hefportalen op luchtbanden en portaalwagens 8426 12 00  
andere 8426 19 00  
torenkranen 8426 20 00  
portaalkranen 8426 30 00  
andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht    
op luchtbanden 8426 41 00  
andere 8426 49 00  
andere machines en toestellen    
ontworpen om op een wegvoertuig te worden gemonteerd    
hydraulische kranen voor het laden of het lossen van het voertuig 8426 91 10 (PCE)
andere 8426 91 90  
andere 8426 99 00  
84.27 Vorkheftrucks; andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting    
transportwagens met eigen beweegkracht, aangedreven door een elektromotor    
met een hefvermogen van 1 m of meer 8427 10 10 (PCE)
andere 8427 10 90 (PCE)
andere transportwagens met eigen beweegkracht    
met een hefvermogen van 1¬†m of meer    
vork- en andere heftrucks voor alle terreinen 8427 20 11 (PCE)
andere 8427 20 19 (PCE)
andere 8427 20 90 (PCE)
andere transportwagens 8427 90 00 (PCE)
84.28 Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede andere machines en toestellen voor het hanteren van goederen (bijvoorbeeld liften, roltrappen, transportbanden, kabelbanen)    
personen- en goederenliften, bakkenliften daaronder begrepen    
elektrische 8428 10 20  
andere 8428 10 80  
pneumatische transportinrichtingen    
voor stortgoederen 8428 20 20  
andere 8428 20 80  
andere continuwerkende transportinrichtingen voor goederen    
speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik 8428 31 00  
andere, werkend met bakken 8428 32 00  
andere, werkend met banden 8428 33 00  
andere    
rollenbanen en zogenaamde castors 8428 39 20  
andere 8428 39 90  
roltrappen en rolpaden 8428 40 00  
kabelbanen, stoelliften en skisleepliften daaronder begrepen; trekmechanismen voor kabelsporen 8428 60 00  
industri√ęle robots 8428 70 00  
andere machines en toestellen    
laadtoestellen speciaal vervaardigd om te worden gebruikt in de landbouw    
vervaardigd om te worden gemonteerd op een landbouwtractor 8428 90 71  
andere 8428 90 79  
andere 8428 90 90  
84.29 Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht    
bulldozers en angledozers    
op rupsbanden 8429 11 00 (PCE)
andere 8429 19 00 (PCE)
egaliseermachines 8429 20 00 (PCE)
schrapers 8429 30 00 (PCE)
wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines    
wegwalsen    
trilwalsen 8429 40 10 (PCE)
andere 8429 40 30 (PCE)
schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines 8429 40 90 (PCE)
mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laadschoppen    
laadschoppen met voorschop    
laadtoestellen speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik 8429 51 10 (PCE)
andere    
laadschoppen met rupsbanden 8429 51 91 (PCE)
andere 8429 51 99 (PCE)
machines waarvan de bovenbouw 360¬į kan draaien    
graafmachines met rupsbanden 8429 52 10 (PCE)
andere 8429 52 90 (PCE)
andere 8429 59 00 (PCE)
84.30 Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers    
heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen 8430 10 00 (PCE)
sneeuwruimers 8430 20 00 (PCE)
gesteentesnijders, kolenploegen (schaven) en machines voor het boren van tunnels    
met eigen beweegkracht 8430 31 00  
andere 8430 39 00  
andere machines voor het boren    
met eigen beweegkracht 8430 41 00  
andere 8430 49 00  
andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht 8430 50 00  
andere machines en toestellen, zonder eigen beweegkracht    
machines en toestellen voor het aanstampen 8430 61 00 (PCE)
andere 8430 69 00  
84.31 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines of toestellen bedoeld bij de posten¬†8425 tot en met 8430    
van machines of toestellen bedoeld bij post¬†8425 8431 10 00  
van machines of toestellen bedoeld bij post¬†8427 8431 20 00  
van machines of toestellen bedoeld bij post¬†8428    
van personen- of goederenliften (bakkenliften daaronder begrepen), dan wel van roltrappen 8431 31 00  
andere 8431 39 00  
van machines of toestellen bedoeld bij post¬†8426, 8429 of 8430    
emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen 8431 41 00  
bladen voor bulldozers of voor angledozers 8431 42 00  
delen van machines voor het boren bedoeld bij onderverdeling¬†843041 of 843049 8431 43 00  
andere    
van gietijzer of van gegoten staal 8431 49 20  
andere 8431 49 80  
84.32 Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw, voor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van de bodem; rollers voor gras- en sportvelden    
ploegen 8432 10 00 (PCE)
eggen, cultivators, extirpators, hak-, schoffel- en wiedmachines    
schijfeggen 8432 21 00 (PCE)
andere    
cultivators 8432 29 10 (PCE)
eggen 8432 29 30 (PCE)
motorhakmachines 8432 29 50 (PCE)
andere 8432 29 90 (PCE)
zaai-, plant- en pootmachines    
directe zaai-, plant- en pootmachines zonder grondbewerking 8432 31 00 (PCE)
andere    
zaaimachines    
precisiezaaimachines met centrale aandrijving 8432 39 11 (PCE)
andere 8432 39 19 (PCE)
plant- en pootmachines 8432 39 90 (PCE)
machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen    
mestverspreiders 8432 41 00 (PCE)
kunstmeststrooiers 8432 42 00 (PCE)
andere machines, toestellen en werktuigen 8432 80 00  
delen 8432 90 00  
84.33 Machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van landbouwproducten, stro- en veevoederpersen daaronder begrepen; gazon- en andere grasmaaimachines; machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten, andere dan die bedoeld bij post¬†8437    
gazonmaaimachines, die voor parken en sportvelden daaronder begrepen    
met motor en met een in een horizontaal vlak draaiende snijinrichting    
met elektromotor 8433 11 10 (PCE)
andere    
met eigen beweegkracht    
uitgerust met een zitplaats 8433 11 51 (PCE)
andere 8433 11 59 (PCE)
andere 8433 11 90 (PCE)
andere    
met motor    
met elektromotor 8433 19 10 (PCE)
andere    
met eigen beweegkracht    
uitgerust met een zitplaats 8433 19 51 (PCE)
andere 8433 19 59 (PCE)
andere 8433 19 70 (PCE)
zonder motor 8433 19 90 (PCE)
andere maaimachines, maaibalken voor trekkers daaronder begrepen    
met motor 8433 20 10 (PCE)
andere    
speciaal vervaardigd om te worden gemonteerd op of te worden getrokken door een tractor 8433 20 50 (PCE)
andere 8433 20 90 (PCE)
andere machines en toestellen voor het hooien 8433 30 00 (PCE)
stro- en veevoederpersen, opraappersen daaronder begrepen 8433 40 00 (PCE)
andere machines en toestellen voor het oogsten; dorsmachines    
maaidorsers 8433 51 00 (PCE)
andere dorsmachines 8433 52 00 (PCE)
machines voor het oogsten van wortels en knollen    
aardappeloogstmachines 8433 53 10 (PCE)
bietenkoppers en bietenoogstmachines 8433 53 30 (PCE)
andere 8433 53 90 (PCE)
andere    
veldhakselaars    
met eigen beweegkracht 8433 59 11 (PCE)
andere 8433 59 19 (PCE)
andere 8433 59 85 (PCE)
machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten 8433 60 00  
delen 8433 90 00  
84.34 Melkmachines en machines en toestellen voor zuivelbedrijven    
melkmachines 8434 10 00  
machines en toestellen voor zuivelbedrijven 8434 20 00  
delen 8434 90 00  
84.35 Persen, molens en dergelijke machines en toestellen, voor het bereiden van wijn, van appeldrank, van vruchtensap of van dergelijke dranken    
machines en toestellen 8435 10 00  
delen 8435 90 00  
84.36 Andere machines en toestellen voor de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw, de pluimveeteelt of de bijenteelt, kiemkasten met mechanische of met thermische uitrusting, alsmede broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveeteelt    
machines en toestellen voor het bereiden van veevoeder 8436 10 00  
machines en toestellen voor de pluimveeteelt, broedmachines en kunstmoeders daaronder begrepen    
broedmachines en kunstmoeders 8436 21 00  
andere 8436 29 00  
andere machines en toestellen    
voor de bosbouw 8436 80 10 (PCE)
andere 8436 80 90  
delen    
van machines of toestellen voor de pluimveeteelt, van broedmachines of van kunstmoeders 8436 91 00  
andere 8436 99 00  
84.37 Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten; machines en toestellen voor de meelindustrie of voor de behandeling van graan en van gedroogde peulgroenten, andere dan machines en toestellen die in het boerenbedrijf worden gebruikt    
machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten 8437 10 00 (PCE)
andere machines en toestellen 8437 80 00  
delen 8437 90 00  
84.38 Machines en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk, voor de industri√ęle bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of dranken, andere dan machines en toestellen voor de extractie of de bereiding van dierlijke of van plantaardige of microbi√ęle vette oli√ęn of vetten    
machines en toestellen voor brood- of banketbakkerijen of voor het vervaardigen van deegwaren    
voor brood- of banketbakkerijen 8438 10 10  
voor het vervaardigen van deegwaren 8438 10 90  
machines en toestellen voor het vervaardigen van suikergoed, cacao of chocolade 8438 20 00  
machines en toestellen voor suikerfabrieken 8438 30 00  
machines en toestellen voor brouwerijen 8438 40 00  
machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van vlees 8438 50 00  
machines en toestellen voor de bereiding van vruchten of groenten 8438 60 00  
andere machines en toestellen    
voor de behandeling of bereiding van koffie of thee 8438 80 10  
andere    
voor de bereiding of vervaardiging van dranken 8438 80 91  
andere 8438 80 99  
delen 8438 90 00  
84.39 Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton    
machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen 8439 10 00  
machines en toestellen voor het vervaardigen van papier of van karton 8439 20 00  
machines en toestellen voor het afwerken van papier of van karton 8439 30 00  
delen    
van machines of toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen 8439 91 00  
andere 8439 99 00  
84.40 Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken, naaimachines voor het boekbindersbedrijf daaronder begrepen    
machines en toestellen    
vouwmachines 8440 10 10  
vergaarmachines 8440 10 20  
naai-, stik- en hechtmachines 8440 10 30  
kleefbindmachines 8440 10 40  
andere 8440 10 90  
delen 8440 90 00  
84.41 Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen    
snijmachines    
omrolmachines, gecombineerd met een snijmachine 8441 10 10  
overlangs- en overdwarssnijmachines 8441 10 20  
snelsnijmachines met een mes 8441 10 30  
andere 8441 10 70  
machines voor de vervaardiging van zakken of van enveloppen 8441 20 00  
machines voor de vervaardiging van dozen, van kokers, van trommels of van dergelijke bergingsmiddelen, anders dan door vormen 8441 30 00  
machines voor het vormen van artikelen uit papierstof, uit papier of uit karton 8441 40 00  
andere machines en toestellen 8441 80 00  
delen    
van snijmachines 8441 90 10  
andere 8441 90 90  
84.42 Machines, toestellen en uitrustingsstukken (andere dan de machines bedoeld bij de posten¬†8456 tot en met 8465) voor het prepareren of het maken van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst)    
machines, toestellen en uitrustingsstukken 8442 30 00 (PCE)
delen van deze machines, toestellen of uitrustingsstukken 8442 40 00  
drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst) 8442 50 00  
84.43 Machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post¬†8442; andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd; delen en toebehoren daarvan    
machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post¬†8442    
machines en toestellen voor de offsetdruk, gevoed met rollen 8443 11 00 (PCE)
machines en toestellen voor de offsetdruk voor kantoorgebruik, gevoed met vellen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 22 cm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 36 cm bedraagt 8443 12 00 (PCE)
andere machines en toestellen voor de offsetdruk    
gevoed met vellen    
gebruikte 8443 13 10 (PCE)
nieuwe, gevoed met vellen    
van niet meer dan 53 × 75 cm 8443 13 32 (PCE)
van meer dan 53 × 75 cm doch niet meer dan 75 × 107 cm 8443 13 34 (PCE)
van meer dan 75 × 107 cm 8443 13 38 (PCE)
andere 8443 13 90 (PCE)
machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), gevoed met rollen, met uitzondering van machines en toestellen voor de flexografie 8443 14 00 (PCE)
machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), andere dan gevoed met rollen, met uitzondering van machines en toestellen voor de flexografie 8443 15 00 (PCE)
machines en toestellen voor de flexografie 8443 16 00 (PCE)
machines en toestellen voor de diepdruk 8443 17 00 (PCE)
andere    
voor het bedrukken van textielwaren 8443 19 20 (PCE)
bestemd voor de vervaardiging van halfgeleiders 8443 19 40 (PCE)
andere 8443 19 70 (PCE)
andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd    
machines die twee of meer van de functies afdrukken, kopi√ęren of telekopi√ęren verrichten, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk 8443 31 00 (PCE)
andere, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk    
afdrukeenheden 8443 32 10 (PCE)
andere 8443 32 80 (PCE)
andere 8443 39 00 (PCE)
delen en toebehoren    
delen en toebehoren van machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post¬†8442    
van apparaten bedoeld bij onderverdeling¬† 84431940 8443 91 10  
andere    
van gietijzer of van gegoten staal 8443 91 91  
andere 8443 91 99  
andere    
elektronische assemblages 8443 99 10  
andere 8443 99 90  
84.44 Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het textureren of het snijden van synthetische of kunstmatige textielstoffen    
machines voor het spinnen 8444 00 10 (PCE)
andere 8444 00 90 (PCE)
84.45 Machines voor het bereiden van spinvezels; machines voor het spinnen, doubleren of twijnen en andere machines en toestellen voor de vervaardiging van textielgaren; machines voor het spoelen, het opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of het afhaspelen van textielstoffen (garen, draad, bindgaren en dergelijke) en machines voor het voorbereiden van textielgarens om te worden verwerkt op de machines bedoeld bij post¬†8446 of 8447    
machines voor het bereiden van spinvezels    
kaardmachines 8445 11 00 (PCE)
kammachines 8445 12 00 (PCE)
voorspinmachines 8445 13 00 (PCE)
andere 8445 19 00 (PCE)
machines voor het spinnen 8445 20 00 (PCE)
machines voor het doubleren of twijnen 8445 30 00 (PCE)
machines voor het spoelen, opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of afhaspelen van textielstoffen 8445 40 00 (PCE)
andere 8445 90 00 (PCE)
84.46 Weefgetouwen    
voor weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm 8446 10 00 (PCE)
voor weefsels met een breedte van meer dan 30¬†cm, met schietspoel    
met motor 8446 21 00 (PCE)
andere 8446 29 00 (PCE)
voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, andere dan met schietspoel 8446 30 00 (PCE)
84.47 Breimachines, naai-breimachines (‚Äěstitch-bonding‚ÄĚ-machines), guipeermachines, machines voor de vervaardiging van tule, van kant, van borduurwerk, van passementwerk, van vlechtwerk of van filetweefsel, alsmede machines voor het tuften    
rondbreimachines    
met een cilinderdiameter van niet meer dan 165 mm 8447 11 00 (PCE)
met een cilinderdiameter van meer dan 165 mm 8447 12 00 (PCE)
vlakbreimachines; naai-breimachines (‚Äěstitch-bonding‚ÄĚ-machines)    
kettingtricotbreimachines, raschelmachines daaronder begrepen; naai-breimachines (‚Äěstitch-bonding‚ÄĚ-machines) 8447 20 20 (PCE)
andere 8447 20 80 (PCE)
andere 8447 90 00 (PCE)
84.48 Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten¬†8444, 8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld dobby's of schaftmechanismen, jacquardmechanismen, ketting- en inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen); delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij deze post of bij de posten¬†8444, 8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld spillen, vleugels, kaardbeslag, kammen, spindoppen, schietspoelen, hevels en schachten, valnaalden en dergelijke naalden, platinen, breimachinenaalden)    
hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten¬†8444, 8445, 8446 en 8447    
dobby's (schaftmechanismen) en jacquardmechanismen, kaartherhalers, kaartenpons-, kaartenkopieer- en kaartenrijgmachines 8448 11 00  
andere 8448 19 00  
delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post¬†8444 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor 8448 20 00  
delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post¬†8445 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor    
kaardbeslag 8448 31 00  
voor machines voor het bereiden van spinvezels, andere dan kaardbeslag 8448 32 00  
spillen, spilvleugels, ringen en spinoogjes (travellers) 8448 33 00  
andere 8448 39 00  
delen en toebehoren voor weefgetouwen of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor    
rieten, hevels en schachten 8448 42 00  
andere 8448 49 00  
delen en toebehoren voor de machines of toestellen bedoeld bij post¬†8447 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor    
platinen, naalden en andere artikelen voor het vormen van mazen    
platinen 8448 51 10  
andere 8448 51 90  
andere 8448 59 00  
84.49 Machines en toestellen voor de vervaardiging of voor de afwerking van vilt of van gebonden textielvlies, zowel aan het stuk als in bepaalde vormen, machines en toestellen voor de vervaardiging van vilthoeden daaronder begrepen; hoedvormen 8449 00 00  
84.50 Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting    
machines met een capaciteit van niet meer dan 10¬†kg droog wasgoed    
volautomatische machines    
met een capaciteit van niet meer dan 6¬†kg droog wasgoed    
voorladers 8450 11 11 (PCE)
bovenladers 8450 11 19 (PCE)
met een capaciteit van meer dan 6 doch niet meer dan 10 kg droog wasgoed 8450 11 90 (PCE)
andere machines, met ingebouwde centrifuge 8450 12 00 (PCE)
andere 8450 19 00 (PCE)
machines met een capaciteit van meer dan 10 kg droog wasgoed 8450 20 00 (PCE)
delen 8450 90 00  
84.51 Machines en toestellen (andere dan de machines bedoeld bij post¬†8450) voor het wassen, het reinigen, het wringen, het drogen, het strijken, het persen (fixeerpersen daaronder begrepen), het bleken, het verven, het appreteren, het afwerken, het bestrijken of het impregneren van garens, van weefsels of van textielwaren, alsmede machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen die worden gebruikt bij de vervaardiging van vloerbedekkingen, zoals linoleum; machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels    
machines voor het droog reinigen 8451 10 00  
droogmachines    
met een capaciteit van niet meer dan 10¬†kg droog wasgoed 8451 21 00  
andere 8451 29 00  
strijkmachines en strijkpersen (fixeerpersen daaronder begrepen) 8451 30 00 (PCE)
machines voor het wassen, het bleken of het verven 8451 40 00  
machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels 8451 50 00  
andere machines en toestellen    
machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen bij de vervaardiging van vloerbedekking (linoleum enz.) 8451 80 10  
machines voor het appreteren of het afwerken 8451 80 30  
andere 8451 80 80  
delen 8451 90 00  
84.52 Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post¬†8440; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines    
naaimachines voor huishoudelijk gebruik    
naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, waarvan de kop zonder de motor niet meer dan 16¬†kg of met de motor niet meer dan 17¬†kg weegt; koppen van naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, wegende zonder de motor niet meer dan 16¬†kg of met de motor niet meer dan 17¬†kg    
naaimachines met een waarde per stuk (onderstellen, tafels of meubelen niet meegerekend) van meer dan 65¬†‚ā¨ 8452 10 11 (PCE)
andere 8452 10 19 (PCE)
andere naaimachines en andere koppen van naaimachines 8452 10 90 (PCE)
andere naaimachines    
automatische eenheden 8452 21 00 (PCE)
andere 8452 29 00 (PCE)
naalden voor naaimachines 8452 30 00 (100)
meubelen, onderstellen en kappen voor naaimachines, alsmede delen daarvan; andere delen van naaimachines 8452 90 00  
84.53 Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder of voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel of andere lederwaren, andere dan naaimachines    
machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder 8453 10 00  
machines en toestellen voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel 8453 20 00  
andere machines en toestellen 8453 80 00  
delen 8453 90 00  
84.54 Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), alsmede gietmachines, voor ijzer- of staalfabrieken en voor gieterijen    
convertors 8454 10 00  
gietvormen voor ingots en gietpannen 8454 20 00  
gietmachines    
persgiet- of spuitgietmachines 8454 30 10  
andere 8454 30 90  
delen 8454 90 00  
84.55 Walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor    
walsstoelen voor buizen 8455 10 00  
andere walsstoelen    
voor het warm walsen of voor het gecombineerd warm en koud walsen 8455 21 00  
voor het koud walsen 8455 22 00  
walsrollen    
van gietijzer 8455 30 10  
van gesmeed staal    
werkwalsen voor het warm walsen; steunwalsen voor het warm en koud walsen 8455 30 31  
werkwalsen voor het koud walsen 8455 30 39  
andere 8455 30 90  
andere delen 8455 90 00  
84.56 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen, met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen, van ultrasone trillingen, van elektro-erosie (vonkerosie), van elektrochemische proced√©s, van elektronenstralen, van ionenstralen of van plasmastralen; waterstraalsnijmachines    
werkend met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen    
werkend met behulp van laserstralen    
van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen, assemblages van gedrukte schakelingen, delen van post 8517, of delen van automatische gegevensverwerkende machines 8456 11 10 (PCE)
andere 8456 11 90 (PCE)
werkend met behulp van andere licht- of fotonenstralen    
van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen, assemblages van gedrukte schakelingen, delen van post 8517, of delen van automatische gegevensverwerkende machines 8456 12 10 (PCE)
andere 8456 12 90 (PCE)
werkend met behulp van ultrasone trillingen 8456 20 00 (PCE)
werkend met behulp van elektro-erosie (vonkerosie)    
met numerieke besturing    
draadvonkerosie 8456 30 11 (PCE)
andere 8456 30 19 (PCE)
andere 8456 30 90 (PCE)
werkend met behulp van plasmastralen 8456 40 00 (PCE)
waterstraalsnijmachines 8456 50 00 (PCE)
andere 8456 90 00 (PCE)
84.57 Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en meervoudige transferbewerkingsmachines, voor de bewerking van metalen    
bewerkingscentra    
horizontaal 8457 10 10 (PCE)
andere 8457 10 90 (PCE)
enkel-stationsbewerkingsmachines 8457 20 00 (PCE)
meervoudige transferbewerkingsmachines    
met numerieke besturing 8457 30 10 (PCE)
andere 8457 30 90 (PCE)
84.58 Draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) voor het verspanend bewerken van metaal    
horizontale draaibanken    
met numerieke besturing    
draaicentra 8458 11 20 (PCE)
automaten    
eenspillige 8458 11 41 (PCE)
meerspillige 8458 11 49 (PCE)
andere 8458 11 80 (PCE)
andere 8458 19 00 (PCE)
andere draaibanken    
met numerieke besturing    
draaicentra 8458 91 20 (PCE)
andere 8458 91 80 (PCE)
andere 8458 99 00 (PCE)
84.59 Machines (bewerkingseenheden op slede daaronder begrepen) voor het boren, ruimen, frezen, draadsnijden of draadtappen in metaal, waarbij metaal wordt weggenomen, andere dan de draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) bedoeld bij post¬†8458    
bewerkingseenheden op slede 8459 10 00 (PCE)
andere boormachines    
met numerieke besturing 8459 21 00 (PCE)
andere 8459 29 00 (PCE)
andere ruim-freesmachines    
met numerieke besturing 8459 31 00 (PCE)
andere 8459 39 00 (PCE)
andere ruimmachines    
met numerieke besturing 8459 41 00 (PCE)
andere 8459 49 00 (PCE)
kniefreesmachines    
met numerieke besturing 8459 51 00 (PCE)
andere 8459 59 00 (PCE)
andere freesmachines    
met numerieke besturing    
voor het frezen van gereedschappen 8459 61 10 (PCE)
andere 8459 61 90 (PCE)
andere    
voor het frezen van gereedschappen 8459 69 10 (PCE)
andere 8459 69 90 (PCE)
andere machines voor het snijden of tappen van draad 8459 70 00 (PCE)
84.60 Machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten, afslijpen, honen of op andere wijze afwerken van metalen of van cermets, met behulp van slijpmiddelen (slijpstenen, slijpschijven, hoonstenen) of polijstschijven, andere dan de machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen bedoeld bij post¬†8461    
vlakslijpmachines    
met numerieke besturing 8460 12 00 (PCE)
andere 8460 19 00 (PCE)
andere slijpmachines    
centerloze uitwendige rondslijpmachines, met numerieke besturing 8460 22 00 (PCE)
andere rondslijpmachines, met numerieke besturing 8460 23 00 (PCE)
andere, met numerieke besturing 8460 24 00 (PCE)
andere    
rondslijpmachines 8460 29 10 (PCE)
andere 8460 29 90 (PCE)
machines voor het slijpen van gereedschap    
met numerieke besturing 8460 31 00 (PCE)
andere 8460 39 00 (PCE)
hoon- en lapmachines    
met numerieke besturing 8460 40 10 (PCE)
andere 8460 40 90 (PCE)
andere 8460 90 00 (PCE)
84.61 Schaafbanken, sterkearmschaafbanken, steekbanken, trekfreesbanken, machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen, zaagmachines, afsteekbanken en andere machines voor het verspanend bewerken van metaal of van cermets, elders genoemd noch elders onder begrepen    
sterkearmschaafbanken en steekbanken 8461 20 00 (PCE)
trekfreesbanken    
met numerieke besturing 8461 30 10 (PCE)
andere 8461 30 90 (PCE)
machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen    
machines voor het frezen, steken, schaven en slijpen van tandwielen    
van cilindrische tandwielen    
met numerieke besturing 8461 40 11 (PCE)
andere 8461 40 19 (PCE)
van andere tandwielen    
met numerieke besturing 8461 40 31 (PCE)
andere 8461 40 39 (PCE)
machines voor het afwerken van tandwielen    
waarbij de instelling in een van de assen tot op ten minste 0,01¬†mm nauwkeurig kan worden geregeld    
met numerieke besturing 8461 40 71 (PCE)
andere 8461 40 79 (PCE)
andere 8461 40 90 (PCE)
zaagmachines en afsteekbanken    
zaagmachines    
cirkelzaagmachines 8461 50 11 (PCE)
andere 8461 50 19 (PCE)
afsteekbanken 8461 50 90 (PCE)
andere 8461 90 00 (PCE)
84.62 Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of matrijssmeden van metaal andere dan walsstoelen; machines (persen en lijnen voor het overlangs of op lengte snijden daaronder begrepen) voor het buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van metaalcarbiden, andere dan de hiervoor bedoelde machines    
machines voor het warm bewerken door middel van smeden, matrijssmeden (persen daaronder begrepen) of hameren    
machines voor het gesloten matrijssmeden    
met numerieke besturing 8462 11 10 (PCE)
andere 8462 11 90 (PCE)
andere    
met numerieke besturing 8462 19 10 (PCE)
andere 8462 19 90 (PCE)
machines ((af)kantpersen daaronder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken, voor vlakke producten    
machines voor profielvorming    
met numerieke besturing 8462 22 10 (PCE)
andere 8462 22 90 (PCE)
(af)kantpersen met numerieke besturing 8462 23 00 (PCE)
paneelbuigers met numerieke besturing 8462 24 00 (PCE)
rolvormmachines met numerieke besturing 8462 25 00 (PCE)
andere machines voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken, met numerieke besturing 8462 26 00 (PCE)
andere 8462 29 00 New (PCE)
lijnen voor het overlangs of op lengte snijden en andere snijmachines (met uitzondering van persen) voor vlakke producten, andere dan gecombineerde ponssnijmachines    
lijnen voor het overlangs of op lengte snijden    
met numerieke besturing 8462 32 10 (PCE)
andere 8462 32 90 (PCE)
snijmachines met numerieke besturing 8462 33 00 (PCE)
andere 8462 39 00 (PCE)
machines (met uitzondering van persen) voor het ponsen, het inkepen of het nibbelen, voor vlakke producten, gecombineerde ponssnijmachines daaronder begrepen    
met numerieke besturing 8462 42 00 (PCE)
andere 8462 49 00 (PCE)
machines voor het bewerken van buizen, pijpen, holle profielen en staven (met uitzondering van persen)    
met numerieke besturing 8462 51 00 (PCE)
andere 8462 59 00 (PCE)
persen voor het koud bewerken van metaal    
hydraulische persen    
met numerieke besturing 8462 61 10 (PCE)
andere 8462 61 90 (PCE)
mechanische persen    
met numerieke besturing 8462 62 10 (PCE)
andere 8462 62 90 (PCE)
servopersen    
met numerieke besturing 8462 63 10 (PCE)
andere 8462 63 90 (PCE)
andere    
met numerieke besturing 8462 69 10 (PCE)
andere 8462 69 90 (PCE)
andere    
met numerieke besturing 8462 90 10 (PCE)
andere 8462 90 90 (PCE)
84.63 Andere gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bewerken van metaal of van cermets    
trekbanken voor staven, buizen, profielen, draad en dergelijke    
draadtrekbanken 8463 10 10 (PCE)
andere 8463 10 90 (PCE)
schroefdraadrol- en schroefdraadwalsmachines 8463 20 00 (PCE)
machines voor het bewerken van draad 8463 30 00 (PCE)
andere 8463 90 00 (PCE)
84.64 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische producten, van beton, van asbestcement en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas    
zaagmachines 8464 10 00 (PCE)
slijp- en polijstmachines    
machines voor het bewerken van glas    
van glazen voor optische doeleinden 8464 20 11 (PCE)
andere 8464 20 19  
andere 8464 20 80  
andere 8464 90 00  
84.65 Gereedschapswerktuigen (machines voor het spijkeren, nieten, lijmen of op andere wijze samenvoegen daaronder begrepen) voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde rubber, van harde kunststof en van dergelijke harde stoffen    
machines waarmee bewerkingen van verschillende aard zonder tussentijdse gereedschapswisseling kunnen worden uitgevoerd    
waarbij het werkstuk bij elke bewerking met de hand wordt toegevoerd 8465 10 10 (PCE)
waarbij het werkstuk tussen elke bewerking automatisch wordt toegevoerd 8465 10 90 (PCE)
bewerkingscentra 8465 20 00 (PCE)
andere    
zaagmachines    
voor lintzagen 8465 91 10 (PCE)
voor cirkelzagen 8465 91 20 (PCE)
andere 8465 91 90 (PCE)
schaafmachines, freesmachines en profileermachines 8465 92 00 (PCE)
schuur-, slijp- en polijstmachines 8465 93 00 (PCE)
machines voor het buigen en machines voor het ineenzetten 8465 94 00 (PCE)
boormachines en uitsteekmachines 8465 95 00 (PCE)
splijt-, afsnij- en schilmachines 8465 96 00 (PCE)
andere 8465 99 00 (PCE)
84.66 Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij de posten¬†8456 tot en met 8465, daaronder begrepen werkstukhouders en gereedschaphouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor montage op deze machines; gereedschaphouders voor handgereedschap van alle soorten    
gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen    
gereedschaphouders    
spandoorns, spantangen en hulzen 8466 10 20  
andere    
voor draaibanken 8466 10 31  
andere 8466 10 38  
zelfopenende draadsnijkoppen 8466 10 80  
werkstukhouders    
werkstukgebonden houders, toebehoren voor werkstukgebonden houders 8466 20 20  
andere    
voor draaibanken 8466 20 91  
andere 8466 20 98  
verdeelkoppen en andere speciale toestellen voor montage op machines 8466 30 00  
andere    
voor machines bedoeld bij post¬†8464    
van gietijzer of van gegoten staal 8466 91 20  
andere 8466 91 95  
voor machines bedoeld bij post¬†8465    
van gietijzer of van gegoten staal 8466 92 20  
andere 8466 92 80  
voor machines bedoeld bij de posten¬†8456 tot en met 8461    
delen en toebehoren van machines bedoeld bij onderverdelingen 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 of 846150 van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen, assemblages van gedrukte schakelingen, delen bedoeld bij post 8517 of delen van automatische gegevensverwerkende machines 8466 93 40  
andere    
voor machines bedoeld bij onderverdeling¬† 84565000 8466 93 50  
andere 8466 93 60  
voor machines bedoeld bij post¬†8462 of 8463 8466 94 00  
84.67 Handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een ingebouwde elektrische of niet-elektrische motor wordt aangedreven    
pneumatisch    
roterend (ook indien met slagmechanisme)    
voor metaalbewerking 8467 11 10  
ander 8467 11 90  
ander 8467 19 00  
met ingebouwde elektromotor    
boormachines van alle soorten    
werkend zonder externe energiebron 8467 21 10 (PCE)
andere    
elektropneumatische 8467 21 91 (PCE)
andere 8467 21 99 (PCE)
zagen    
kettingzagen 8467 22 10 (PCE)
cirkelzagen 8467 22 30 (PCE)
andere 8467 22 90 (PCE)
ander    
werkend zonder externe energiebron 8467 29 20 (PCE)
ander    
slijp- en schuurmachines    
haakse slijp- en schuurmachines 8467 29 51 (PCE)
bandschuurmachines 8467 29 53 (PCE)
andere 8467 29 59 (PCE)
schaafmachines 8467 29 70 (PCE)
heggenscharen, grasscharen en graskantsnijders 8467 29 80 (PCE)
ander 8467 29 85 (PCE)
ander gereedschap    
kettingzagen 8467 81 00 (PCE)
ander 8467 89 00  
delen    
van kettingzagen 8467 91 00  
van pneumatisch gereedschap 8467 92 00  
andere 8467 99 00  
84.68 Machines en toestellen voor het solderen of het lassen, ook indien geschikt voor het snijden, andere dan die bedoeld bij post¬†8515; machines en toestellen voor het oppervlakteharden, werkend met gas    
handbranders 8468 10 00  
andere machines en toestellen, werkend met gas 8468 20 00  
andere machines en toestellen 8468 80 00  
delen 8468 90 00  
84.70 Rekenmachines en machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties; boekhoudmachines, frankeermachines, machines voor de afgifte van kaartjes en dergelijke machines, met rekenmechanisme; kasregisters    
elektronische rekenmachines die zonder externe elektrische energiebron kunnen functioneren en machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties 8470 10 00 (PCE)
andere elektronische rekenmachines    
schrijvende 8470 21 00 (PCE)
andere 8470 29 00 (PCE)
andere rekenmachines 8470 30 00 (PCE)
kasregisters 8470 50 00 (PCE)
andere 8470 90 00 (PCE)
84.71 Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen    
draagbare automatische gegevensverwerkende machines, wegende niet meer dan 10 kg, die ten minste bestaan uit een centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeldscherm 8471 30 00 (PCE)
andere automatische gegevensverwerkende machines    
bevattende in dezelfde behuizing ten minste een centrale verwerkingseenheid en, al dan niet gecombineerd, een invoer- en uitvoereenheid 8471 41 00 (PCE)
andere, aangeboden in de vorm van systemen 8471 49 00 (PCE)
verwerkingseenheden, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 847141 en 847149, die in dezelfde behuizing een of twee van de volgende soorten eenheden mogen bevatten: geheugeneenheden, invoereenheden en uitvoereenheden 8471 50 00 (PCE)
invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde behuizing geheugeneenheden bevatten    
toetsenborden 8471 60 60 (PCE)
andere 8471 60 70 (PCE)
geheugeneenheden    
geheugens van centrale eenheden 8471 70 20 (PCE)
andere    
schijvengeheugeneenheden    
optische, magneto-optische daaronder begrepen 8471 70 30 (PCE)
andere    
eenheden voor harde schijven 8471 70 50 (PCE)
andere 8471 70 70 (PCE)
bandgeheugeneenheden 8471 70 80 (PCE)
andere 8471 70 98 (PCE)
andere eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines 8471 80 00 (PCE)
andere 8471 90 00 (PCE)
84.72 Andere kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld hectografen en stencilmachines, adresseermachines, machines voor het automatisch afleveren van bankbiljetten, machines voor het sorteren, het tellen of het verpakken van geld, potloodslijpmachines, perforeermachines en hechtmachines)    
duplicators 8472 10 00 (PCE)
machines voor het sorteren, het vouwen, het in een enveloppe steken of het van een adresband voorzien van poststukken, machines voor het openen, het sluiten of het verzegelen van correspondentie en machines voor het aanbrengen of het stempelen van postzegels 8472 30 00 (PCE)
andere    
geldsorteer-, geldtel- en geldinpakmachines 8472 90 10 (PCE)
andere 8472 90 80  
84.73 Delen en toebehoren (andere dan koffers, hoezen en dergelijke) waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor machines en toestellen bedoeld bij de posten 8470 tot en met 8472    
delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post¬†8470    
van de elektronische rekenmachines bedoeld bij de onderverdelingen¬†847010, 847021 en 847029    
elektronische assemblages 8473 21 10  
andere 8473 21 90  
andere    
elektronische assemblages 8473 29 10  
andere 8473 29 90  
delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post¬†8471    
elektronische assemblages 8473 30 20  
andere 8473 30 80  
delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post¬†8472    
elektronische assemblages 8473 40 10  
andere 8473 40 80  
delen en toebehoren die in dezelfde mate geschikt zijn voor gebruik met de machines bedoeld bij twee of meer van de posten 8470 tot en met 8472    
elektronische assemblages 8473 50 20  
andere 8473 50 80  
84.74 Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het wassen, het breken, het malen, het mengen of het kneden van aarde, van steen, van ertsen of van andere vaste minerale stoffen (poeders en pasta's daaronder begrepen); machines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste minerale brandstoffen, van keramische specie, van cement, van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in pastavorm; machines voor het maken van gietvormen van zand    
machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden of het wassen 8474 10 00  
machines en toestellen voor het breken, het malen of het verpulveren 8474 20 00  
machines en toestellen voor het mengen of het kneden    
betonmolens en machines voor het aanmaken van mortel 8474 31 00  
machines voor het mengen van minerale stoffen met bitumen 8474 32 00  
andere 8474 39 00  
andere machines en toestellen    
machines voor het persen, het vormen of het gieten van keramische specie 8474 80 10  
andere 8474 80 90  
delen    
van gietijzer of van gegoten staal 8474 90 10  
andere 8474 90 90  
84.75 Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas; machines voor het vervaardigen van of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk    
machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas 8475 10 00  
machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk    
machines voor het vervaardigen van optische vezels en van onafgewerkte vormen (‚Äě√©bauches‚ÄĚ) daarvan 8475 21 00  
andere 8475 29 00  
delen    
delen van machines bedoeld bij onderverdeling 84752100 8475 90 10  
andere 8475 90 90  
84.76 Verkoopautomaten (bijvoorbeeld voor postzegels, voor sigaretten, voor levensmiddelen, voor dranken), geldwisselapparaten daaronder begrepen    
verkoopautomaten voor dranken    
voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het koelen 8476 21 00 (PCE)
andere 8476 29 00 (PCE)
andere machines    
voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het koelen 8476 81 00 (PCE)
andere    
geldwisselapparaten 8476 89 10 (PCE)
andere 8476 89 90 (PCE)
delen    
delen van geldwisselapparaten 8476 90 10  
andere 8476 90 90  
84.77 Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk    
spuitgietmachines 8477 10 00 (PCE)
strengpersen (extrudeerpersen) 8477 20 00 (PCE)
blaasvormmachines 8477 30 00 (PCE)
vacu√ľmvormmachines en andere thermovormmachines 8477 40 00 (PCE)
andere giet- of vormmachines en -toestellen    
machines voor het vormen van luchtbanden, voor het aanbrengen van een nieuw loopvlak op luchtbanden of voor het vervaardigen van binnenbanden 8477 51 00 (PCE)
andere    
persen 8477 59 10 (PCE)
andere 8477 59 80 (PCE)
andere machines en toestellen    
machines voor het vervaardigen van producten met spons- of celstructuur    
machines voor de bewerking van reactieve harsen 8477 80 11 (PCE)
andere 8477 80 19 (PCE)
andere    
maalmolens 8477 80 91 (PCE)
meng-, kneed- en roermachines 8477 80 93 (PCE)
snij- en splijtmachines en afpelmachines 8477 80 95 (PCE)
andere 8477 80 99  
delen    
van gietijzer of van gegoten staal 8477 90 10  
andere 8477 90 80  
84.78 Machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken van tabak, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk    
machines en toestellen 8478 10 00  
delen 8478 90 00  
84.79 Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk    
machines en toestellen voor het uitvoeren van openbare werken, van bouwwerken en van dergelijke werken 8479 10 00  
machines en toestellen voor het extraheren of het bereiden van dierlijke olie of vet of van plantaardige of microbi√ęle vette olie of vet 8479 20 00  
persen voor het vervaardigen van spaan- en vezelplaat van hout of van andere houtachtige stoffen, alsmede andere machines en toestellen voor de behandeling van hout of kurk    
persen 8479 30 10  
andere 8479 30 90  
machines voor het vervaardigen van touw en kabel 8479 40 00 (PCE)
industri√ęle robots, elders genoemd noch elders onder begrepen 8479 50 00  
toestellen voor het verfrissen van lucht door middel van verdamping 8479 60 00  
loopbruggen voor passagiers    
van de soort gebruikt op luchthavens 8479 71 00  
andere 8479 79 00  
andere machines en toestellen    
voor de behandeling van metaal, wikkelmachines voor het vervaardigen van elektrische spoelen daaronder begrepen 8479 81 00  
voor het mengen, het kneden, het breken, het malen, het ziften, het homogeniseren, het emulgeren of het roeren 8479 82 00  
koude isostatische persen 8479 83 00  
andere    
wandelende hydraulische mijnstutten 8479 89 30  
centrale smeertoestellen 8479 89 60  
machines voor het geautomatiseerd plaatsen van elektronische componenten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen 8479 89 70  
andere 8479 89 97  
delen    
delen van machines bedoeld bij onderverdeling 84798970 8479 90 15  
andere    
van gietijzer of van gegoten staal 8479 90 20  
andere 8479 90 70  
84.80 Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof    
vormkasten voor gieterijen 8480 10 00  
modelplaten voor gietvormen 8480 20 00  
modellen voor gietvormen    
van hout 8480 30 10  
andere 8480 30 90  
vormen voor metalen of voor metaalcarbiden    
voor het spuitgieten of het persgieten 8480 41 00  
andere 8480 49 00  
vormen voor glas 8480 50 00  
vormen voor minerale stoffen 8480 60 00  
vormen voor rubber of voor kunststof    
voor het spuitgieten of het persgieten 8480 71 00  
andere 8480 79 00  
84.81 Kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch werkende kleppen daaronder begrepen), voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen    
reduceerventielen    
gecombineerd met filters of smeerapparaten 8481 10 05  
andere    
van gietijzer of van staal 8481 10 19  
andere 8481 10 99  
kleppen voor oleohydraulische of pneumatische overbrenging    
kleppen voor oleohydraulische overbrenging 8481 20 10  
kleppen voor pneumatische overbrenging 8481 20 90  
terugslagkleppen    
van gietijzer of van staal 8481 30 91  
andere 8481 30 99  
overloopkleppen en veiligheidskleppen    
van gietijzer of van staal 8481 40 10  
andere 8481 40 90  
andere artikelen    
sanitaire kranen    
mengkranen 8481 80 11  
andere 8481 80 19  
kranen voor radiatoren van centrale verwarming    
thermostatisch werkende kranen 8481 80 31  
andere 8481 80 39  
ventielen voor luchtbanden 8481 80 40  
andere    
regelafsluiters    
temperatuurregelaars 8481 80 51  
andere 8481 80 59  
andere    
schuifafsluiters    
van gietijzer 8481 80 61  
van staal 8481 80 63  
andere 8481 80 69  
klepafsluiters    
van gietijzer 8481 80 71  
van staal 8481 80 73  
andere 8481 80 79  
kogelafsluiters en plugkranen 8481 80 81  
vlinderkleppen 8481 80 85  
membraanafsluiters 8481 80 87  
andere 8481 80 99  
delen 8481 90 00  
84.82 Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers    
kogellagers    
met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 30¬†mm 8482 10 10  
andere 8482 10 90  
kegellagers, samenstellingen van conische ringen en conische rollen daaronder begrepen 8482 20 00  
tonlagers 8482 30 00  
naaldlagers, samenstellingen van kooien en naaldrollen daaronder begrepen 8482 40 00  
cilinderlagers, samenstellingen van kooien en rollen daaronder begrepen 8482 50 00  
andere, gecombineerde lagers daaronder begrepen 8482 80 00  
delen    
kogels, rollen, naalden en dergelijke    
rollen in kegelvorm 8482 91 10  
andere 8482 91 90  
andere 8482 99 00  
84.83 Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken; kussenblokken en lagerschalen; getande overbrengingen en wrijvingswielen; kogellager- en rollagerassen; tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen); vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen); koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen zoals cardankoppelingen daaronder begrepen)    
drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken    
krukken en krukassen    
van gietijzer of van gegoten staal 8483 10 21  
van gesmeed staal 8483 10 25  
andere 8483 10 29  
gelede assen of scharnierassen 8483 10 50  
andere 8483 10 95  
kussenblokken voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers 8483 20 00  
kussenblokken, andere dan die voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers; lagerschalen    
kussenblokken    
voor kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers 8483 30 32  
andere 8483 30 38  
lagerschalen 8483 30 80  
getande overbrengingen en wrijvingswielen, andere dan afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire overbrengingsorganen; kogellager- en rollagerassen; versnellingsbakken en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen)    
getande overbrengingen    
cilindrische 8483 40 21  
conische of cilindrisch-conische 8483 40 23  
wormwieloverbrengingen 8483 40 25  
andere 8483 40 29  
kogellager- en rollagerassen 8483 40 30  
tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid    
tandwielkasten en versnellingsbakken 8483 40 51  
andere 8483 40 59  
andere 8483 40 90  
vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen)    
van gietijzer of van gegoten staal 8483 50 20  
andere 8483 50 80  
koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen daaronder begrepen)    
van gietijzer of van gegoten staal 8483 60 20  
andere 8483 60 80  
afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire overbrengingsorganen; delen    
delen van kussenblokken voor lagers van alle soorten 8483 90 20  
andere    
van gietijzer of van gegoten staal 8483 90 81  
andere 8483 90 89  
84.84 Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen    
metalloplastische pakking 8484 10 00  
mechanische afdichtingen 8484 20 00  
andere 8484 90 00  
84.85 Machines voor additieve productie    
door het afzetten van metaal 8485 10 00 (PCE)
door het afzetten van kunststof of rubber 8485 20 00 (PCE)
door het afzetten van gips, cement, keramische materialen of glas    
door het afzetten van gips, cement of keramiek 8485 30 10 (PCE)
andere 8485 30 90 (PCE)
andere    
machines voor additieve productie door het afzetten van zand, beton of andere minerale producten 8485 80 10 New (PCE)
andere 8485 80 90 New (PCE)
delen    
delen van mechanische toestellen van onderverdelingen 84853010 of 84858010 8485 90 10  
andere 8485 90 90  
84.86 Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van staven of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal, van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal, van elektronische ge√Įntegreerde schakelingen of van platte beeldschermen; machines en apparaten bedoeld bij aantekening¬†11, onder C), op dit hoofdstuk; delen en toebehoren    
machines en apparaten voor de vervaardiging van staven of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal 8486 10 00  
machines en apparaten voor de vervaardiging van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal of van elektronische ge√Įntegreerde schakelingen 8486 20 00  
machines en apparaten voor de vervaardiging van platte beeldschermen 8486 30 00  
machines en apparaten bedoeld bij aantekening¬†11, onder C), op dit hoofdstuk 8486 40 00  
delen en toebehoren 8486 90 00  
84.87 Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch ge√Įsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delen    
scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven    
van brons 8487 10 10 (PCE)
andere 8487 10 90 (PCE)
andere    
van gietijzer 8487 90 40  
van ijzer of van staal    
van gegoten staal 8487 90 51  
van gesmeed of gestampt ijzer of staal 8487 90 57  
andere 8487 90 59  
andere 8487 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.