CN8 / NC8 - 2023 84 CN8 / NC8 - 2023 - NL 86

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 85
ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN

85.01 Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten    
motoren met een vermogen van niet meer dan 37,5¬†W    
synchroonmotoren met een vermogen van niet meer dan 18 W 8501 10 10 (PCE)
andere    
universele motoren 8501 10 91 (PCE)
wisselstroommotoren 8501 10 93 (PCE)
gelijkstroommotoren 8501 10 99 (PCE)
universele motoren met een vermogen van meer dan 37,5 W 8501 20 00 (PCE)
andere gelijkstroommotoren; gelijkstroomgeneratoren, andere dan fotovolta√Įsche generatoren    
met een vermogen van niet meer dan 750 W 8501 31 00 (PCE)
met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW 8501 32 00 (PCE)
met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW 8501 33 00 (PCE)
met een vermogen van meer dan 375 kW 8501 34 00 (PCE)
andere eenfasewisselstroommotoren    
met een vermogen van niet meer dan 750 W 8501 40 20 (PCE)
met een vermogen van meer dan 750 W 8501 40 80 (PCE)
andere meerfasenwisselstroommotoren    
met een vermogen van niet meer dan 750 W 8501 51 00 (PCE)
met een vermogen van meer dan 750¬†W doch niet meer dan 75¬†kW    
met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 7,5 kW 8501 52 20 (PCE)
met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 37 kW 8501 52 30 (PCE)
met een vermogen van meer dan 37 doch niet meer dan 75 kW 8501 52 90 (PCE)
met een vermogen van meer dan 75¬†kW    
tractiemotoren 8501 53 50 (PCE)
andere    
met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW 8501 53 81 (PCE)
met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kW 8501 53 94 (PCE)
met een vermogen van meer dan 750 kW 8501 53 99 (PCE)
wisselstroomgeneratoren, andere dan fotovolta√Įsche generatoren    
met een vermogen van niet meer dan 75¬†kVA    
met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA 8501 61 20 (PCE)
met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kVA 8501 61 80 (PCE)
met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA 8501 62 00 (PCE)
met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA 8501 63 00 (PCE)
met een vermogen van meer dan 750 kVA 8501 64 00 (PCE)
fotovolta√Įsche gelijkstroomgeneratoren    
met een vermogen van niet meer dan 50 W 8501 71 00 (PCE)
met een vermogen van meer dan 50 W 8501 72 00 (PCE)
fotovolta√Įsche wisselstroomgeneratoren 8501 80 00 (PCE)
85.02 Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers    
generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met zelfontsteking (diesel of semidieselmotor)    
met een vermogen van niet meer dan 75¬†kVA    
met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA 8502 11 20 (PCE)
met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kVA 8502 11 80 (PCE)
met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA 8502 12 00 (PCE)
met een vermogen van meer dan 375¬†kVA    
met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA 8502 13 20 (PCE)
met een vermogen van meer dan 750 doch niet meer dan 2000 kVA 8502 13 40 (PCE)
met een vermogen van meer dan 2000 kVA 8502 13 80 (PCE)
generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met vonkontsteking (explosiemotoren)    
met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA 8502 20 20 (PCE)
met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 375 kVA 8502 20 40 (PCE)
met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA 8502 20 60 (PCE)
met een vermogen van meer dan 750 kVA 8502 20 80 (PCE)
andere generatoraggregaten    
werkend op windenergie 8502 31 00 (PCE)
andere    
turbogeneratoren 8502 39 20 (PCE)
andere 8502 39 80 (PCE)
roterende omvormers 8502 40 00 (PCE)
85.03 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij post¬†8501 of 8502    
niet-magnetische ringen 8503 00 10  
andere    
van gietijzer of van gegoten staal 8503 00 91  
andere 8503 00 99  
85.04 Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoorbeeld gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen    
ballasten voor ontladingslampen of -buizen    
smoorspoelen ook indien met aangeschakelde condensator 8504 10 20 (PCE)
andere 8504 10 80 (PCE)
transformatoren met vloeistofisolatie    
met een vermogen van niet meer dan 650 kVA 8504 21 00 (PCE)
met een vermogen van meer dan 650 doch niet meer dan 10000¬†kVA    
met een vermogen van meer dan 650 doch niet meer dan 1600 kVA 8504 22 10 (PCE)
met een vermogen van meer dan 1600 doch niet meer dan 10000 kVA 8504 22 90 (PCE)
met een vermogen van meer dan 10000 kVA 8504 23 00 (PCE)
andere transformatoren    
met een vermogen van niet meer dan 1¬†kVA    
meettransformatoren    
voor het meten van de spanning 8504 31 21 (PCE)
andere 8504 31 29 (PCE)
andere 8504 31 80 (PCE)
met een vermogen van meer dan 1 doch niet meer dan 16 kVA 8504 32 00 (PCE)
met een vermogen van meer dan 16 doch niet meer dan 500 kVA 8504 33 00 (PCE)
met een vermogen van meer dan 500 kVA 8504 34 00 (PCE)
statische omvormers    
gelijkrichters voor het laden van accumulatoren 8504 40 60 New (PCE)
andere    
gelijkrichters 8504 40 83 New  
omzetters    
met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA 8504 40 85 New  
met een vermogen van meer dan 7,5 kVA 8504 40 86 New  
andere 8504 40 95 New  
andere smoorspoelen en andere zelfinductiespoelen 8504 50 00  
delen    
van transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen    
kernen van ferriet 8504 90 11  
lamellen en kernen van staal, ook indien gestapeld of gewikkeld 8504 90 13  
andere 8504 90 17  
van statische omvormers 8504 90 90  
85.05 Elektromagneten; permanente magneten en artikelen bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt; magnetische en elektromagnetische opspanplaten en werkstukhouders; elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen; lastmagneten    
permanente magneten en artikelen bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt    
van metaal    
bevattende neodymium, praseodymium, dysprosium of samarium 8505 11 10 New  
andere 8505 11 90 New  
andere    
permanente magneten van geagglomereerd ferriet 8505 19 10  
andere 8505 19 90  
elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen 8505 20 00  
andere, delen daaronder begrepen    
elektromagneten; magnetische en elektromagnetische opspanplaten en werkstukhouders    
electromagneten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor andere magnetische resonantieapparaten dan elektromagneten van post 9018 8505 90 21  
andere 8505 90 29  
lastmagneten 8505 90 50  
delen 8505 90 90  
85.06 Elektrische elementen en elektrische batterijen    
mangaandioxide-elementen en -batterijen    
alkalisch    
cilindervormige elementen 8506 10 11 (PCE)
andere 8506 10 18 (PCE)
andere    
cilindervormige elementen 8506 10 91 (PCE)
andere 8506 10 98 (PCE)
kwikoxide-elementen en -batterijen 8506 30 00 (PCE)
zilveroxide-elementen en -batterijen 8506 40 00 (PCE)
lithiumelementen en -batterijen    
cilindervormige elementen 8506 50 10 (PCE)
knoopelementen 8506 50 30 (PCE)
andere 8506 50 90 (PCE)
lucht-zinkelementen en -batterijen 8506 60 00 (PCE)
andere elektrische elementen en elektrische batterijen    
droge zink-koolstofelementen en -batterijen met een spanning van 5,5 of meer doch niet meer dan 6,5 V 8506 80 05 (PCE)
andere 8506 80 80 (PCE)
delen 8506 90 00  
85.07 Elektrische accumulatoren, alsmede scheiplaten daarvoor, ook indien in vierkante of rechthoekige vorm    
loodaccumulatoren van de soort gebruikt voor het starten van zuigermotoren    
werkend met vloeibare elektrolyt 8507 10 20 (PCE)
andere 8507 10 80 (PCE)
andere loodaccumulatoren    
werkend met vloeibare elektrolyt 8507 20 20 (NEL)
andere 8507 20 80 (NEL)
nikkel-cadmiumaccumulatoren    
gasdichte 8507 30 20 (PCE)
andere 8507 30 80 (NEL)
nikkel-metaalhydrideaccumulatoren 8507 50 00 (PCE)
lithiumionaccumulatoren 8507 60 00 (PCE)
andere accumulatoren 8507 80 00 (PCE)
delen    
scheiplaten 8507 90 30  
andere 8507 90 80  
85.08 Stofzuigers    
met ingebouwde elektromotor    
met een vermogen van niet meer dan 1500 W en met een stofreservoir met een inhoud van niet meer dan 20 l 8508 11 00 (PCE)
andere 8508 19 00 (PCE)
andere stofzuigers 8508 60 00 (PCE)
delen 8508 70 00  
85.09 Elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met ingebouwde elektromotor, andere dan de stofzuigers bedoeld bij post¬†8508    
apparaten voor het malen, het mengen en dergelijke van voedings- en genotmiddelen; vruchten- en groentepersen 8509 40 00 (PCE)
andere toestellen 8509 80 00  
delen 8509 90 00  
85.10 Scheerapparaten, tondeuses en epileerapparaten, met ingebouwde elektromotor    
scheerapparaten 8510 10 00 (PCE)
tondeuses 8510 20 00 (PCE)
epileerapparaten 8510 30 00 (PCE)
delen 8510 90 00  
85.11 Elektrische ontstekings- en starttoestellen voor vonkontstekings- en zelfontstekingsmotoren (bijvoorbeeld magneto's, dynamo-magneto's, ontstekingsspoelen, ontstekings- en gloeibougies, startmotoren); generatoren (bijvoorbeeld dynamo's, alternatoren) en automatische schakelaars, die bij deze motoren worden gebruikt    
ontstekingsbougies 8511 10 00  
magneto's; dynamo-magneto's; vliegwielmagneten 8511 20 00  
stroomverdelers; ontstekingsspoelen 8511 30 00  
startmotoren, ook indien werkend als generator 8511 40 00  
andere generatoren 8511 50 00  
andere toestellen 8511 80 00  
delen 8511 90 00  
85.12 Elektrische verlichtingstoestellen en elektrische signaal- en waarschuwingstoestellen (andere dan de artikelen bedoeld bij post¬†8539), elektrische ruitenwissers en elektrische toestellen om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten tegen te gaan, van de soort gebruikt op rijwielen of op motorvoertuigen    
verlichtingstoestellen en toestellen voor het geven van zichtbare signalen, van de soort gebruikt op rijwielen 8512 10 00  
andere toestellen voor verlichting of voor het geven van zichtbare signalen 8512 20 00  
toestellen voor het geven van geluidssignalen    
alarmtoestellen tegen diefstal van de soort gebruikt voor motorvoertuigen 8512 30 10 (PCE)
andere 8512 30 90  
ruitenwissers en toestellen om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten tegen te gaan 8512 40 00  
delen    
van toestellen bedoeld bij onderverdeling¬†85123010 8512 90 10  
andere 8512 90 90  
85.13 Draagbare elektrische lampen, ontworpen om met eigen energiebron te werken (bijvoorbeeld met elementen of batterijen, met accumulatoren of met ingebouwde dynamo), andere dan die bedoeld bij post¬†8512    
lampen 8513 10 00  
delen 8513 90 00  
85.14 Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik, ovens werkend met inductieve of met di√ęlektrische verwarming daaronder begrepen; andere toestellen voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik voor de behandeling van stoffen door inductieve of door di√ęlektrische verwarming    
weerstandovens (met indirecte verwarming)    
hete isostatische persen 8514 11 00 (PCE)
andere    
bakkersovens 8514 19 10 (PCE)
andere 8514 19 80 (PCE)
ovens met inductieve of met di√ęlektrische verwarming    
met inductieve verwarming 8514 20 10 (PCE)
met di√ęlektrische verwarming 8514 20 80 (PCE)
andere ovens    
elektronenstraalovens    
van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van assemblages van gedrukte schakelingen 8514 31 10 (PCE)
andere 8514 31 90 (PCE)
plasmaovens en vacu√ľmboogovens    
van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van assemblages van gedrukte schakelingen 8514 32 10 (PCE)
andere 8514 32 90 (PCE)
andere    
van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van assemblages van gedrukte schakelingen 8514 39 10 (PCE)
andere 8514 39 90 (PCE)
andere toestellen voor de behandeling van stoffen door inductieve of door di√ęlektrische verwarming 8514 40 00 (PCE)
delen    
van andere ovens bedoeld bij onderverdelingen 85143110, 85143210 of 85143910 8514 90 30  
andere 8514 90 70  
85.15 Elektrische machines, apparaten en toestellen (met elektrisch verhit gas werkende daaronder begrepen) en machines, apparaten en toestellen werkend met laserstralen of met andere licht- of fotonenbundels, met ultrasone trillingen, met elektronenstralen, met magnetische impulsen of met plasmastraal, voor het solderen of voor het lassen, ook indien geschikt voor het snijden; elektrische machines, apparaten en toestellen voor het warm verspuiten van metaal of van cermets    
machines, apparaten en toestellen voor het solderen    
soldeerbouten en soldeerpistolen 8515 11 00  
andere    
machines voor golfsolderen van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van assemblages van gedrukte schakelingen 8515 19 10  
andere 8515 19 90  
machines, apparaten en toestellen voor het weerstandlassen van metalen    
automatische of halfautomatische 8515 21 00  
andere 8515 29 00  
machines, apparaten en toestellen werkend met lichtboog of met plasmastraal, voor het lassen van metalen    
automatische of halfautomatische 8515 31 00  
andere    
met handbediening, met beklede elektroden, bestaande uit laskoppen of -tangen en    
een transformator 8515 39 13  
een generator of een roterende omvormer of een statische omvormer 8515 39 18  
andere 8515 39 90  
andere machines, apparaten en toestellen    
voor de metaalverwerkende industrie 8515 80 10 (PCE)
andere 8515 80 90 (PCE)
delen    
van machines voor golfsolderen bedoeld bij onderverdeling 85151910 8515 90 20  
andere 8515 90 80  
85.16 Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars; elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten, voor bodemverwarming of voor dergelijk gebruik; elektrothermische toestellen voor haarbehandeling (bijvoorbeeld haardroogtoestellen, haargolftoestellen, verwarmingsapparaten voor friseerijzers) of voor het drogen van de handen; elektrische strijkijzers; andere elektrothermische toestellen voor huishoudelijk gebruik; verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden) andere dan die bedoeld bij post¬†8545    
elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars    
geisers 8516 10 11 (PCE)
andere 8516 10 80 (PCE)
elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten, voor bodemverwarming of voor dergelijk gebruik    
accumulatieradiatoren 8516 21 00 (PCE)
andere    
radiatoren met vloeistofcirculatie 8516 29 10 (PCE)
convectieradiatoren 8516 29 50 (PCE)
andere    
met ingebouwde ventilator 8516 29 91 (PCE)
andere 8516 29 99 (PCE)
elektrothermische toestellen voor haarbehandeling of voor het drogen van de handen    
haardroogtoestellen 8516 31 00 (PCE)
andere toestellen voor haarbehandeling 8516 32 00  
toestellen voor het drogen van de handen 8516 33 00 (PCE)
elektrische strijkijzers 8516 40 00 (PCE)
microgolfovens 8516 50 00 (PCE)
andere ovens; fornuizen, komforen, kookplaten en grilleerapparaten    
fornuizen 8516 60 10 (PCE)
komforen en kookplaten 8516 60 50 (PCE)
grilleerapparaten 8516 60 70 (PCE)
inbouwovens 8516 60 80 (PCE)
andere 8516 60 90 (PCE)
andere elektrothermische toestellen    
koffie- en theezetapparaten 8516 71 00 (PCE)
broodroosters 8516 72 00 (PCE)
andere    
frituurpannen 8516 79 20 (PCE)
andere 8516 79 70 (PCE)
verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden)    
aangebracht op een drager van isolerende stof 8516 80 20  
andere 8516 80 80  
delen 8516 90 00  
85.17 Telefoontoestellen, daaronder begrepen smartphones en andere telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken; andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk), andere dan die bedoeld bij de posten¬†8443, 8525, 8527 en 8528    
telefoontoestellen, daaronder begrepen smartphones en andere telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken    
lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn 8517 11 00 (PCE)
smartphones 8517 13 00 (PCE)
andere telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken 8517 14 00 (PCE)
andere 8517 18 00  
andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk)    
basisstations 8517 61 00 (PCE)
toestellen voor het ontvangen, omzetten en zenden of regenereren van spraak, van beelden of van andere gegevens, schakelapparaten en toestellen voor het routen daaronder begrepen 8517 62 00  
andere    
videofoontoestellen 8517 69 10 (PCE)
parlofoons 8517 69 20  
ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie 8517 69 30 (PCE)
andere 8517 69 90  
delen    
antennes en antennereflectoren van alle soorten; delen waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om samen met deze artikelen te worden gebruikt 8517 71 00  
andere 8517 79 00  
85.18 Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast; hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon, en stellen of assortimenten bestaande uit een microfoon en een of meer luidsprekers; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers    
microfoons en statieven daarvoor 8518 10 00  
luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast    
kasten met één luidspreker 8518 21 00 (PCE)
kasten met meer dan één luidspreker 8518 22 00 (PCE)
andere 8518 29 00 (PCE)
hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon, en stellen of assortimenten bestaande uit een microfoon en een of meer luidsprekers 8518 30 00  
elektrische audiofrequentversterkers 8518 40 00 (PCE)
elektrische geluidsversterkers 8518 50 00 (PCE)
delen 8518 90 00  
85.19 Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid    
toestellen werkende op munten, bankbiljetten, bankkaarten, penningen of door andere wijze van betaling    
elektrogrammofoons, werkend met munt- of penninginworp 8519 20 10 (PCE)
andere    
voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal 8519 20 91 (PCE)
andere 8519 20 99 (PCE)
platenspelers 8519 30 00 (PCE)
andere toestellen    
werkend met magnetische dragers, met optische dragers of met dragers op basis van halfgeleiders 8519 81 00 (PCE)
andere 8519 89 00 (PCE)
85.21 Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner    
werkend met magneetbanden    
met een bandbreedte van niet meer dan 1,3 cm en geschikt voor opname of weergave met een bandsnelheid van niet meer dan 50 mm/sec 8521 10 20 (PCE)
andere 8521 10 95 (PCE)
andere 8521 90 00 (PCE)
85.22 Delen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk zijn bestemd voor de toestellen en apparaten bedoeld bij post¬†8519 of 8521    
weergavekoppen voor platenspelers 8522 10 00  
andere 8522 90 00  
85.23 Platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders, ‚Äěintelligente kaarten‚ÄĚ en andere dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop al dan niet is opgenomen, galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platen daaronder begrepen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk¬†37    
magnetische dagers    
kaarten voorzien van een magnetische strip 8523 21 00 (PCE)
andere    
magneetbanden; magneetschijven    
waarop niet is opgenomen 8523 29 15 (PCE)
andere 8523 29 19 (PCE)
andere 8523 29 90  
optische dragers    
waarop niet is opgenomen    
platen voor afleessystemen door middel van een laserstraal, met een opnamecapaciteit van niet meer dan 900 megabyte, andere dan wisbare platen 8523 41 10 (PCE)
platen voor afleessystemen door middel van een laserstraal, met een opnamecapaciteit van meer dan 900 megabyte doch niet meer dan 18 gigabyte, andere dan wisbare platen 8523 41 30 (PCE)
andere 8523 41 90  
andere    
platen voor afleessystemen door middel van een laserstraal    
‚Äědigital versatile discs (dvd)‚ÄĚ 8523 49 10 (PCE)
andere 8523 49 20 (PCE)
andere 8523 49 90 (PCE)
dragers op basis van halfgeleiders    
niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders    
waarop niet is opgenomen 8523 51 10 (PCE)
andere 8523 51 90 (PCE)
‚Äěintelligente kaarten‚ÄĚ 8523 52 00 (PCE)
andere    
waarop niet is opgenomen 8523 59 10 (PCE)
andere 8523 59 90 (PCE)
andere    
waarop niet is opgenomen 8523 80 10  
andere 8523 80 90  
85.24 Modules voor platte beeldschermen, ook indien met ingebouwde aanraakschermen    
zonder besturings- en controle-eenheden    
op basis van vloeibare kristallen 8524 11 00 (PCE)
op basis van organische lichtdioden (oled) 8524 12 00 (PCE)
andere 8524 19 00 (PCE)
andere    
op basis van vloeibare kristallen 8524 91 00 (PCE)
op basis van organische lichtdioden (oled) 8524 92 00 (PCE)
andere 8524 99 00 (PCE)
85.25 Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen    
zendtoestellen 8525 50 00 (PCE)
zendtoestellen met ingebouwd ontvangtoestel 8525 60 00 (PCE)
televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen    
hogesnelheidsgoederen, bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 8525 81 00 (PCE)
andere bestand tegen straling, bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk 8525 82 00 (PCE)
andere, voor nachtzicht, bedoeld bij aanvullende aantekening 3 op dit hoofdstuk 8525 83 00 (PCE)
andere 8525 89 00 (PCE)
85.26 Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening    
radartoestellen 8526 10 00  
andere    
toestellen voor radionavigatie    
radionavigatie-ontvangtoestellen 8526 91 20 (PCE)
andere 8526 91 80  
toestellen voor radioafstandsbediening 8526 92 00  
85.27 Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk    
ontvangtoestellen voor radio-omroep, die zonder externe energiebron kunnen functioneren    
zakformaat-radiocassettespelers 8527 12 00 (PCE)
andere toestellen gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid 8527 13 00 (PCE)
andere 8527 19 00 (PCE)
ontvangtoestellen voor radio-omroep, die niet zonder externe energiebron kunnen functioneren, van de soort die in motorvoertuigen wordt gebruikt    
gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid    
geschikt voor de ontvangst en het decoderen van digitale radio-informatiesysteemsignalen (RDS)    
voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal 8527 21 20 (PCE)
andere    
werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 8527 21 52 (PCE)
andere 8527 21 59 (PCE)
andere    
voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal 8527 21 70 (PCE)
andere    
werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 8527 21 92 (PCE)
andere 8527 21 98 (PCE)
andere 8527 29 00 (PCE)
andere    
gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid 8527 91 00 (PCE)
niet gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid, doch gecombineerd met een uurwerk 8527 92 00 (PCE)
andere 8527 99 00 (PCE)
85.28 Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of weergeven van geluid of van beelden    
monitors werkend met een kathodestraalbuis    
geschikt om direct te worden aangesloten op en ontworpen zijn om te worden gebruikt met een automatische gegevensverwerkende machine van post 8471 8528 42 00 (PCE)
andere 8528 49 00 (PCE)
andere monitors    
geschikt om direct te worden aangesloten op en ontworpen zijn om te worden gebruikt met een automatische gegevensverwerkende machine van post 8471    
van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471 8528 52 10 (PCE)
andere    
met lcd-beeldscherm 8528 52 91 (PCE)
andere 8528 52 99 (PCE)
andere 8528 59 00 (PCE)
projectietoestellen    
geschikt om direct te worden aangesloten op en ontworpen zijn om te worden gebruikt met een automatische gegevensverwerkende machine van post 8471 8528 62 00 (PCE)
andere    
voor monochrome weergave 8528 69 20 (PCE)
andere 8528 69 80 (PCE)
ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of weergeven van geluid of van beelden    
niet ontworpen om een beeldscherm of een videoscherm te bevatten    
videotuners    
elektronische assemblages voor inbouw in een automatische gegevensverwerkende machine 8528 71 11 (PCE)
toestellen gestuurd door een microprocessor, uitgerust met een ingebouwde modem voor toegang tot het internet, een functie voor interactieve informatie-uitwisseling en de mogelijkheid tot ontvangst van televisiesignalen (‚Äěsettopboxen met communicatiefunctie‚ÄĚ, met inbegrip van toestellen met een opname- of afspeelfunctie, mits zij het essenti√ęle karakter van een settopbox met communicatiefunctie behouden) 8528 71 15 (PCE)
andere 8528 71 19 (PCE)
andere    
toestellen gestuurd door een microprocessor, uitgerust met een ingebouwde modem voor toegang tot het internet, een functie voor interactieve informatie-uitwisseling en de mogelijkheid tot ontvangst van televisiesignalen (‚Äěsettopboxen met communicatiefunctie‚ÄĚ, met inbegrip van toestellen met een opname- of afspeelfunctie, mits zij het essenti√ęle karakter van een settopbox met communicatiefunctie behouden) 8528 71 91 (PCE)
andere 8528 71 99 (PCE)
andere, voor kleurenweergave    
televisieprojectietoestellen 8528 72 10 (PCE)
toestellen met een ingebouwd video-opname- of videoweergavetoestel 8528 72 20 (PCE)
andere    
met ingebouwde beeldbuis 8528 72 30 (PCE)
met lcd-beeldscherm 8528 72 40 (PCE)
met plasmabeeldscherm 8528 72 60 (PCE)
andere 8528 72 80 (PCE)
andere, voor monochrome weergave 8528 73 00 (PCE)
85.29 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de posten¬†8524 tot en met 8528    
antennes en antennereflectoren van alle soorten; delen waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om samen met deze artikelen te worden gebruikt    
antennes    
telescoopantennes en staafantennes voor draagbare toestellen en voor motorvoertuigen 8529 10 11  
buitenantennes voor radio- en televisietoestellen 8529 10 30  
kamerantennes voor radio- en televisietoestellen, inbouwantennes daaronder begrepen 8529 10 65  
andere 8529 10 69  
antennefilters en toestelfilters 8529 10 80  
andere 8529 10 95  
andere    
organische modules met luminescentiedioden en organische panelen met luminescentiedioden voor de toestellen van de onderverdelingen 852872 of 852873 8529 90 15  
andere    
van artikelen bedoeld bij de onderverdelingen 85241100 en 85249100 8529 90 18  
van digitale fototoestellen bedoeld bij de onderverdelingen 85258100, 85258200, 85258300 en 85258900; van toestellen bedoeld bij de onderverdelingen 85256000, 85284200, 85285210 en 85286200 8529 90 20  
andere    
meubelen en kasten 8529 90 40  
elektronische assemblages 8529 90 65  
andere    
achtergrondverlichtingsmodules met luminescentiedioden (led), die een lichtbron vormen bestaande uit een of meer leds en een of meer verbindingsstukken, gemonteerd op een gedrukte schakeling of een dergelijke onderlaag, en uit andere passieve componenten, ook indien gecombineerd met optische componenten of beveiligingsdioden, en gebruikt als achtergrondverlichting voor schermen met vloeibare kristallen (lcd) 8529 90 91  
andere    
voor televisiecamera's bedoeld bij de onderverdelingen 852581, 852582, 852583 en 852589 of voor toestellen bedoeld bij de posten¬†¬†8527 en 8528 8529 90 92  
andere 8529 90 97  
85.30 Elektrische signaaltoestellen (andere dan die voor de overbrenging van berichten), veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen, voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens of voor vliegvelden (andere dan die bedoeld bij post¬†8608)    
toestellen voor spoor- en tramwegen 8530 10 00  
andere toestellen 8530 80 00  
delen 8530 90 00  
85.31 Elektrische toestellen voor hoorbare of voor zichtbare signalen (bijvoorbeeld bellen, sirenes, signaalborden, alarmtoestellen tegen diefstal of brand), andere dan die bedoeld bij de posten¬†8512 en 8530    
alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoestellen en dergelijke toestellen    
van de soort gebruikt voor gebouwen 8531 10 30 (PCE)
andere 8531 10 95 (PCE)
signaalborden voorzien van elementen met vloeibare kristallen (lcd) of van luminescentiedioden (led)    
voorzien van luminescentiedioden (led) 8531 20 20  
voorzien van elementen met vloeibare kristallen (lcd)    
voorzien van actieve matrix elementen met vloeibare kristallen (lcd) 8531 20 40  
andere 8531 20 95  
andere toestellen    
bellen, zoemers, deurcarillons en dergelijke 8531 80 40  
andere 8531 80 70  
delen 8531 90 00  
85.32 Elektrische condensatoren (vast, regelbaar of instelbaar)    
vaste condensatoren, berekend op gebruik bij 50/60¬†Hz, met een blind vermogen van 0,5¬†kvar of meer (vermogenscondensatoren) 8532 10 00  
andere vaste condensatoren    
tantaalcondensatoren 8532 21 00  
elektrolytische aluminiumcondensatoren 8532 22 00  
met keramisch di√ęlektricum, enkellagig 8532 23 00  
met keramisch di√ęlektricum, meerlagig 8532 24 00  
met di√ęlektricum van papier of van kunststof 8532 25 00  
andere 8532 29 00  
regelbare condensatoren en instelbare condensatoren 8532 30 00  
delen 8532 90 00  
85.33 Elektrische weerstanden (reostaten en potentiometers daaronder begrepen), andere dan verwarmingsweerstanden    
vaste geagglomereerde koolweerstanden en vaste koolfilmweerstanden 8533 10 00  
andere vaste weerstanden    
voor een vermogen van niet meer dan 20¬†W 8533 21 00  
andere 8533 29 00  
regelbare en instelbare weerstanden (reostaten en potentiometers daaronder begrepen), draadgewonden    
voor een vermogen van niet meer dan 20¬†W 8533 31 00  
andere 8533 39 00  
andere regelbare en instelbare weerstanden (reostaten en potentiometers daaronder begrepen)    
voor een vermogen van niet meer dan 20¬†W 8533 40 10  
andere 8533 40 90  
delen 8533 90 00  
85.34 Gedrukte schakelingen    
bevattende enkel stroomvoerende elementen en contacten    
meerlagige schakelingen 8534 00 11  
andere 8534 00 19  
bevattende andere passieve elementen 8534 00 90  
85.35 Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, overspanningsveiligheden, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers) en andere verbindingsstukken, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van meer dan 1000¬†V    
smeltveiligheden 8535 10 00  
vermogensschakelaars    
voor een spanning van minder dan 72,5¬†kV 8535 21 00  
andere 8535 29 00  
scheidingsschakelaars en lastschakelaars    
voor een spanning van minder dan 72,5¬†kV 8535 30 10  
andere 8535 30 90  
bliksemafleiders, overspanningsveiligheden en golfafvlakkers 8535 40 00  
andere 8535 90 00  
85.36 Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, relais, zekeringen, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers), lamp- en buishouders en andere verbindingsstukken, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van niet meer dan 1000¬†V; verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels    
smeltveiligheden    
voor een stroomsterkte van niet meer dan 10¬†A 8536 10 10  
voor een stroomsterkte van meer dan 10 doch niet meer dan 63¬†A 8536 10 50  
voor een stroomsterkte van meer dan 63¬†A 8536 10 90  
vermogensschakelaars    
voor een stroomsterkte van niet meer dan 63¬†A 8536 20 10  
voor een stroomsterkte van meer dan 63¬†A 8536 20 90  
andere toestellen, voor het beveiligen tegen elektrische stroom    
voor een stroomsterkte van niet meer dan 16¬†A 8536 30 10  
voor een stroomsterkte van meer dan 16 doch niet meer dan 125¬†A 8536 30 30  
voor een stroomsterkte van meer dan 125¬†A 8536 30 90  
relais    
voor een spanning van niet meer dan 60¬†V    
voor een stroomsterkte van niet meer dan 2¬†A 8536 41 10  
voor een stroomsterkte van meer dan 2¬†A 8536 41 90  
andere 8536 49 00  
andere schakelaars    
elektronische wisselstroomschakelaars, bestaande uit optisch gekoppelde in- en uitgangsschakelingen (ge√Įsoleerde thyristor) 8536 50 03  
elektronische schakelaars, thermisch beveiligde elektronische schakelaars daaronder begrepen, bestaande uit een transistor en een logische schakeling (zogenaamde ‚Äěchip-on-chip‚ÄĚ techniek) 8536 50 05  
elektromechanische schakelaars van het type snap-action, voor een stroomsterkte van niet meer dan 11¬†A 8536 50 07  
andere    
voor een spanning van niet meer dan 60¬†V    
drukknopschakelaars 8536 50 11  
draaischakelaars 8536 50 15  
andere 8536 50 19  
andere 8536 50 80  
lamp- en buishouders, contactdozen en contactstoppen (stekkers)    
lamp- en buishouders    
houders met schroefdraad 8536 61 10  
andere 8536 61 90  
andere    
voor coaxiale kabels 8536 69 10  
voor gedrukte schakelingen 8536 69 30  
andere 8536 69 90  
verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels 8536 70 00  
andere toestellen    
geprefabriceerde elementen voor elektrische stroomleidingen 8536 90 01  
aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabels 8536 90 10  
accuklemmen van de soort gebruikt voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8702, 8703, 8704 of 8711 8536 90 40  
andere 8536 90 95  
85.37 Borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij post¬†8535 of 8536, voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk¬†90, alsmede toestellen voor numerieke besturing, andere dan de schakelapparaten bedoeld bij post¬†8517    
voor een spanning van niet meer dan 1000¬†V    
numerieke besturingskasten met ingebouwde automatische gegevensverwerkende machine 8537 10 10  
andere    
besturingstoestellen met programmeerbaar geheugen 8537 10 91  
aanraakgevoelige apparaten voor gegevensinvoer (zogenaamde aanraakschermen) zonder weergavecapaciteit, bestemd om te worden ingebouwd in apparaten met een scherm, werkende door middel van het detecteren van aanrakingen en de plaats ervan binnen het beeldschermvlak 8537 10 95  
andere 8537 10 98  
voor een spanning van meer dan 1000¬†V    
voor een spanning van meer dan 1000¬†V doch niet meer dan 72,5¬†kV 8537 20 91  
voor een spanning van meer dan 72,5¬†kV 8537 20 99  
85.38 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij post¬†8535, 8536 of 8537    
borden, panelen, kasten en dergelijke artikelen bedoeld bij post¬†8537, niet voorzien van hun toestellen 8538 10 00  
andere    
voor aansluittoestellen voor het meten of het verifi√ęren van elektrische grootheden in schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal (waferprober)    
elektronische assemblages 8538 90 11  
andere 8538 90 19  
andere    
elektronische assemblages 8538 90 91  
andere 8538 90 99  
85.39 Elektrische gloeilampen en -buizen en elektrische gasontladingslampen en -buizen, ‚Äěsealed beam‚ÄĚ-lampen en lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen daaronder begrepen; booglampen; lichtbronnen met luminescentiedioden (led)    
‚Äěsealed beam‚ÄĚ-lampen 8539 10 00 (PCE)
andere gloeilampen en -buizen, met uitzondering van lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen    
halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam    
van de soort gebruikt voor motorrijwielen en voor andere motorvoertuigen 8539 21 30 (PCE)
andere, voor een spanning    
van meer dan 100 V 8539 21 92 (PCE)
van niet meer dan 100 V 8539 21 98 (PCE)
andere, met een vermogen van niet meer dan 200¬†W en voor een spanning van meer dan 100¬†V    
reflectorlampen 8539 22 10 (PCE)
andere 8539 22 90 (PCE)
andere    
van de soort gebruikt voor motorrijwielen en voor andere motorvoertuigen 8539 29 30 (PCE)
andere, voor een spanning    
van meer dan 100 V 8539 29 92 (PCE)
van niet meer dan 100 V 8539 29 98 (PCE)
gasontladingslampen en -buizen, andere dan lampen en buizen voor ultraviolette stralen    
fluorescentielampen met verhitte kathode    
met twee lampvoeten 8539 31 10 (PCE)
andere 8539 31 90 (PCE)
kwik- of natriumdamplampen; metaalhalogeenlampen    
kwik- of natriumdamplampen 8539 32 20 (PCE)
metaalhalogeenlampen 8539 32 90 (PCE)
andere    
fluorescentielampen met koude kathode (CCFL's) voor achtergrondverlichting van platte beeldschermen 8539 39 20 (PCE)
andere 8539 39 80 (PCE)
lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen; booglampen    
booglampen 8539 41 00 (PCE)
andere 8539 49 00 (PCE)
lichtbronnen met luminescentiedioden (led)    
modules met luminescentiedioden (led) 8539 51 00 (PCE)
lampen en buizen met luminescentiedioden (led) 8539 52 00 (PCE)
delen    
lampvoeten of -sokkels 8539 90 10  
andere 8539 90 90  
85.40 Elektronenbuizen met verhitte kathode, met koude kathode of met fotokathode (bijvoorbeeld luchtledige of met damp of met gas gevulde buizen, kwikdampgelijkrichtbuizen, kathodestraalbuizen, buizen voor televisiecamera's), andere dan die bedoeld bij post¬†8539    
kathodestraalbuizen voor ontvangtoestellen voor televisie, buizen voor videomonitors daaronder begrepen    
voor kleurenweergave 8540 11 00 (PCE)
voor monochrome weergave 8540 12 00 (PCE)
buizen voor televisiecamera's; beeldomzetters en beeldversterkers; andere buizen met fotokathode    
buizen voor televisiecamera's 8540 20 10 (PCE)
andere 8540 20 80 (PCE)
buizen voor de monochrome weergave van grafische gegevens; buizen voor de kleurenweergave van grafische gegevens, met een fosforscherm waarvan de afstand tussen de beeldpunten minder dan 0,4 mm bedraagt 8540 40 00 (PCE)
andere kathodestraalbuizen 8540 60 00 (PCE)
microgolfbuizen (bijvoorbeeld magnetrons, klystrons, lopendegolfbuizen, carcinotrons), andere dan buizen met roostersturing    
magnetrons 8540 71 00 (PCE)
andere 8540 79 00 (PCE)
andere buizen    
ontvang- en versterkerbuizen 8540 81 00 (PCE)
andere 8540 89 00 (PCE)
delen    
van kathodestraalbuizen 8540 91 00  
andere 8540 99 00  
85.41 Halfgeleiderelementen (bijvoorbeeld dioden, transistors, op halfgeleiders gebaseerde omvormers); lichtgevoelige halfgeleiderelementen (daaronder begrepen fotovolta√Įsche cellen, ook indien samengevoegd tot modules of tot panelen); luminescentiedioden (led), ook indien samengevoegd met andere luminescentiedioden (led); gemonteerde pi√ęzo-elektrische kristallen    
dioden, andere dan fotodioden en luminescentiedioden (led) 8541 10 00  
transistors, andere dan fototransistors    
met een dissipatievermogen van minder dan 1¬†W 8541 21 00  
andere 8541 29 00  
thyristors, diacs en triacs, andere dan lichtgevoelige 8541 30 00  
lichtgevoelige halfgeleiderelementen (daaronder begrepen fotovolta√Įsche cellen, ook indien samengevoegd tot modules of tot panelen); luminescentiedioden (led)    
luminescentiedioden (led) 8541 41 00  
fotovolta√Įsche cellen, niet samengevoegd tot modules of tot panelen 8541 42 00  
fotovolta√Įsche cellen, samengevoegd tot modules of tot panelen 8541 43 00  
andere 8541 49 00  
andere halfgeleiderelementen    
op halfgeleiders gebaseerde omvormers 8541 51 00  
andere 8541 59 00  
gemonteerde pi√ęzo-elektrische kristallen 8541 60 00  
delen 8541 90 00  
85.42 Elektronische ge√Įntegreerde schakelingen    
elektronische ge√Įntegreerde schakelingen    
processors en controllers, ook indien gecombineerd met geheugens, omzetters, logische schakelingen, versterkers, klokschakelingen, synchronisatieschakelingen of andere schakelingen    
goederen genoemd in aantekening¬†12, onder b), punt¬†3 of 4 op dit hoofdstuk    
uit verscheidene componenten bestaande ge√Įntegreerde schakelingen 8542 31 11  
andere 8542 31 19  
andere 8542 31 90  
geheugens    
goederen genoemd in aantekening¬†12, onder b), punt¬†3 of 4 op dit hoofdstuk    
uit verscheidene componenten bestaande ge√Įntegreerde schakelingen 8542 32 11  
andere 8542 32 19  
andere    
dynamische willekeurig toegankelijke geheugens (zogenaamde ‚ÄěD-RAM's‚ÄĚ)    
met een capaciteit van niet meer dan 512 Mbits 8542 32 31 (PCE)
met een capaciteit van meer dan 512 Mbits 8542 32 39 (PCE)
statische willekeurig toegankelijke geheugens (zogenaamde ‚ÄěS-RAM's‚ÄĚ), willekeurig toegankelijke voorgeheugens (zogenaamde ‚Äěcache-RAM's‚ÄĚ) daaronder begrepen 8542 32 45 (PCE)
programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (zogenaamde ‚ÄěEPROM's‚ÄĚ) 8542 32 55 (PCE)
programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, die elektrisch kunnen worden uitgewist (zogenaamde ‚ÄěE¬≤PROM's‚ÄĚ), zogenaamde ‚Äěflash E¬≤PROM's‚ÄĚ daaronder begrepen    
‚Äěflash E¬≤PROM's‚ÄĚ    
met een capaciteit van niet meer dan 512 Mbits 8542 32 61 (PCE)
met een capaciteit van meer dan 512 Mbits 8542 32 69 (PCE)
andere 8542 32 75 (PCE)
andere geheugens 8542 32 90  
versterkers    
uit verscheidene componenten bestaande ge√Įntegreerde schakelingen 8542 33 10  
andere 8542 33 90  
andere    
goederen genoemd in aantekening¬†12, onder b), punt¬†3 of 4 op dit hoofdstuk    
uit verscheidene componenten bestaande ge√Įntegreerde schakelingen 8542 39 11  
andere 8542 39 19  
andere 8542 39 90  
delen 8542 90 00  
85.43 Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk    
deeltjesversnellers 8543 10 00  
signaalgeneratoren 8543 20 00  
apparaten en toestellen voor de galvanoplastiek, voor elektrolyse of voor elektroforese    
apparaten voor galvanoplastiek en elektrolyse van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen 8543 30 40  
andere 8543 30 70  
elektronische sigaretten en dergelijke persoonlijke elektrische verdampende apparaten 8543 40 00  
andere machines, apparaten en toestellen    
werken speciaal vervaardigd voor aansluiting op toestellen voor telegrafie of telefonie of netwerken voor telegrafie of telefonie 8543 70 01  
microgolfversterkers 8543 70 02  
draadloze infraroodtoestellen voor de bediening op afstand van consoles voor videospellen 8543 70 03  
digitale vluchtgegevensrecorders 8543 70 04  
draagbare op batterijen werkende elektronische lezer voor het opnemen en weergeven van tekst, stilstaand beeld of geluidsbestand 8543 70 05  
toestel voor de verwerking van digitale signalen geschikt voor aansluiting op een kabelnetwerk of een draadloos netwerk voor het mengen van geluid 8543 70 06  
draagbare interactieve elektronische educatieve toestellen, hoofdzakelijk bestemd voor kinderen 8543 70 07  
plasmareinigingsmachines voor het verwijderen van organische verontreiniging van elektronenmicroscopiepreparaten en preparaatsluizen 8543 70 08  
aanraakgevoelige apparaten voor gegevensinvoer (zogenaamde aanraakschermen) zonder weergavecapaciteit, bestemd om te worden ingebouwd in apparaten met een scherm, werkende door middel van het detecteren van aanrakingen en de plaats ervan binnen het beeldschermvlak 8543 70 09  
elektrische toestellen met vertaal- of woordenboekfuncties 8543 70 10  
antenneversterkers 8543 70 30  
zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur 8543 70 50 (PCE)
elektrische weideafrasteringstoestellen 8543 70 60  
andere 8543 70 90  
delen 8543 90 00  
85.44 Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, ge√Įsoleerd (ook indien gevernist of gelakt ‚ÄĒ¬†zogenaamd emaildraad¬†‚ÄĒ of anodisch geoxideerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optischevezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken    
wikkeldraad    
van koper    
emaildraad 8544 11 10  
ander 8544 11 90  
ander 8544 19 00  
coaxiaalkabel en andere coaxiale geleiders van elektriciteit 8544 20 00  
bougiekabelsets en andere kabelbundels (kabelbomen) van de soort gebruikt in vervoermiddelen 8544 30 00  
andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van niet meer dan 1000¬†¬†V    
voorzien van verbindingsstukken    
van de soort gebruikt voor telecommunicatie 8544 42 10  
andere 8544 42 90  
andere    
van de soort gebruikt voor telecommunicatie, voor spanningen van niet meer dan 80¬†V 8544 49 20  
andere    
draad en kabels, waarvan de diameter van de enkelvoudige geleiderdraad meer dan 0,51¬†mm bedraagt 8544 49 91  
andere    
voor spanningen van niet meer dan 80¬†V 8544 49 93  
voor spanningen van meer dan 80 doch minder dan 1000¬†V 8544 49 95  
voor een spanning van 1000¬†V 8544 49 99  
andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van meer dan 1000¬†V    
met een kern van koper 8544 60 10  
met andere kern 8544 60 90  
optischevezelkabel 8544 70 00  
85.45 Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch gebruik    
elektroden    
van de soort gebruikt in ovens 8545 11 00  
andere 8545 19 00  
koolborstels 8545 20 00  
andere    
verwarmingsweerstanden 8545 90 10  
andere 8545 90 90  
85.46 Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd    
van glas 8546 10 00  
van keramische stoffen 8546 20 00  
andere    
van kunststof 8546 90 10  
andere 8546 90 90  
85.47 Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan wel voorzien van daarin bij het gieten, persen enz. aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestellen of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld bij post¬†8546; isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig ge√Įsoleerd    
isolerende werkstukken van keramische stoffen 8547 10 00  
isolerende werkstukken van kunststof 8547 20 00  
andere 8547 90 00  
85.48 Elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk    
geheugens in meervoudige combinatievormen zoals stapel-DRAM's en modules 8548 00 20  
luminescentiedioden (led) achtergrondverlichtingsmodules zijnde verlichtingsbronnen die bestaan uit √©√©n of meer leds en √©√©n of meer verbindingsstukken, die zijn aangebracht op een gedrukte schakeling of ander dergelijk substraat, en andere passieve elementen, al dan niet in combinatie met optische delen of beschermende dioden, en gebruikt als achtergrondverlichting voor schermen met vloeibare kristallen (lcd) 8548 00 30  
andere 8548 00 90  
85.49 Elektrische en elektronische resten en afval    
resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren; gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulatoren    
resten en afval, van loodaccumulatoren; gebruikte loodaccumulatoren    
gebruikte loodaccumulatoren 8549 11 10  
resten en afval, van loodaccumulatoren 8549 11 90  
andere, bevattende lood, cadmium of kwik    
gebruikte elektrische elementen en gebruikte elektrische batterijen 8549 12 10 (PCE)
gebruikte elektrische accumulatoren 8549 12 20  
andere 8549 12 90  
gesorteerd naar de chemische aard ervan en niet bevattende lood, cadmium of kwik    
gebruikte elektrische elementen en gebruikte elektrische batterijen 8549 13 10 (PCE)
gebruikte elektrische accumulatoren 8549 13 20  
andere 8549 13 90  
niet gesorteerd en niet bevattende lood, cadmium of kwik    
gebruikte elektrische elementen en gebruikte elektrische batterijen 8549 14 10 (PCE)
gebruikte elektrische accumulatoren 8549 14 20  
andere 8549 14 90  
andere    
gebruikte elektrische elementen en gebruikte elektrische batterijen 8549 19 10 (PCE)
gebruikte elektrische accumulatoren 8549 19 20  
andere 8549 19 90  
van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen    
bevattende elektrische elementen, elektrische batterijen, elektrische accumulatoren, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen of ander geactiveerd glas, of elektrische of elektronische componenten bevattende cadmium, kwik, lood of polychloorbifenylen (PCB‚Äôs) 8549 21 00  
andere 8549 29 00  
andere elektrische en elektronische assemblages en gedrukte schakelingen    
bevattende elektrische elementen, elektrische batterijen, elektrische accumulatoren, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen of ander geactiveerd glas, of elektrische of elektronische componenten bevattende cadmium, kwik, lood of polychloorbifenylen (PCB‚Äôs) 8549 31 00  
andere 8549 39 00  
andere    
bevattende elektrische elementen, elektrische batterijen, elektrische accumulatoren, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen of ander geactiveerd glas, of elektrische of elektronische componenten bevattende cadmium, kwik, lood of polychloorbifenylen (PCB‚Äôs) 8549 91 00  
andere 8549 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.