CN8 / NC8 - 2023 85 CN8 / NC8 - 2023 - NL 87

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 86
ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR SPOOREN TRAMWEGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER BEGREPEN) SIGNAALEN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER

86.01 Elektrische locomotieven en elektrische railtractors (zonder eigen energiebron of met elektrische accumulatoren)    
zonder eigen energiebron 8601 10 00 (PCE)
met elektrische accumulatoren 8601 20 00 (PCE)
86.02 Andere locomotieven en andere railtractors; tenders    
dieselelektrische locomotieven 8602 10 00  
andere 8602 90 00  
86.03 Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto's, andere dan die bedoeld bij post¬†8604    
elektrisch aangedreven, zonder eigen energiebron 8603 10 00 (PCE)
andere 8603 90 00 (PCE)
86.04 Wagens voor het onderhoud van spoor- en tramwegen, ook indien met eigen beweegkracht (bijvoorbeeld rijdende werkplaatsen, kraanwagens, wagens met inrichting voor het aanstampen van ballast, wagens voor het leggen van rails, testwagens, railauto's) 8604 00 00 (PCE)
86.05 Personenrijtuigen, bagagewagens, postwagens en andere speciale wagens, zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen (andere dan die bedoeld bij post 8604) 8605 00 00 (PCE)
86.06 Goederenwagens zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen    
tankwagens en dergelijke 8606 10 00 (PCE)
zelflossende wagens, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 860610 8606 30 00 (PCE)
andere    
gesloten (met wanden en dak)    
speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 8606 91 10 (PCE)
andere 8606 91 80 (PCE)
open wagens met niet-afneembare zijkanten met een hoogte van meer dan 60 cm 8606 92 00 (PCE)
andere 8606 99 00 (PCE)
86.07 Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel    
draaistellen (bogies), bisseldraaistellen, assen en wielen, alsmede delen daarvan    
tractiedraaistellen en tractiebisseldraaistellen 8607 11 00  
andere draaistellen (bogies) en andere bisseldraaistellen 8607 12 00  
andere, delen daaronder begrepen    
assen, ook indien gemonteerd; wielen en delen daarvan 8607 19 10  
delen van draaistellen (bogies), bisseldraaistellen en dergelijke 8607 19 90  
remmen en delen daarvan    
luchtdrukremmen en delen daarvan    
van gietijzer of van gegoten staal 8607 21 10  
andere 8607 21 90  
andere 8607 29 00  
koppelhaken en andere koppelingen, buffers, alsmede delen daarvan 8607 30 00  
andere    
van locomotieven of van railtractors    
draagpotten (vetpotten en oliepotten) en delen daarvan 8607 91 10  
andere 8607 91 90  
andere    
draagpotten (vetpotten en oliepotten) en delen daarvan 8607 99 10  
andere 8607 99 80  
86.08 Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan 8608 00 00  
86.09 Containers en dergelijke laadkisten (tankcontainers daaronder begrepen), ingericht en uitgerust voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel    
containers en dergelijke laadkisten met loden bekleding ter afscherming van radioactieve straling, voor het vervoer van radioactieve stoffen (Euratom) 8609 00 10 (PCE)
andere 8609 00 90 (PCE)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.