CN8 / NC8 - 2023 88 CN8 / NC8 - 2023 - NL 90

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 89
SCHEEPVAART

89.01 Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken en dergelijke schepen voor het vervoer van personen of van goederen    
passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen hoofdzakelijk bestemd voor het vervoer van personen; veerboten van alle soorten    
zeeschepen 8901 10 10 (PCE)
andere 8901 10 90 (PCE)
tankschepen    
zeeschepen 8901 20 10 (PCE)
andere 8901 20 90 (CCT)
koelschepen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling¬†890120    
zeeschepen 8901 30 10 (PCE)
andere 8901 30 90 (CCT)
andere schepen voor het vervoer van goederen en andere schepen die zowel bestemd zijn voor het vervoer van personen als van goederen    
zeeschepen 8901 90 10 (PCE)
andere 8901 90 90 (CCT)
89.02 Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het behandelen of het conserveren van visserijproducten    
zeeschepen 8902 00 10 (PCE)
andere 8902 00 90 (PCE)
89.03 Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano's    
opblaasbare boten, ook indien met een stijve romp    
voorzien van of ontworpen om te worden uitgerust met een motor, met een leeggewicht (met uitzondering van de motor) van niet meer dan 100 kg 8903 11 00 (PCE)
niet ontworpen om te worden gebruikt met een motor en met een leeggewicht van niet meer dan 100 kg 8903 12 00 (PCE)
andere 8903 19 00 (PCE)
zeilschepen, andere dan opblaasbare boten, ook indien met hulpmotor    
met een lengte van niet meer dan 7,5 m 8903 21 00 (PCE)
met een lengte van meer dan 7,5¬†m doch niet meer dan 24¬†m    
zeeschepen 8903 22 10 (PCE)
andere 8903 22 90 (PCE)
met een lengte van meer dan 24¬†m    
zeeschepen 8903 23 10 (PCE)
andere 8903 23 90 (PCE)
motorboten, andere dan opblaasbare en die met buitenboordmotor    
met een lengte van niet meer dan 7,5 m 8903 31 00 (PCE)
met een lengte van meer dan 7,5¬†m doch niet meer dan 24¬†m    
zeeschepen 8903 32 10 (PCE)
andere 8903 32 90 (PCE)
met een lengte van meer dan 24¬†m    
zeeschepen 8903 33 10 (PCE)
andere 8903 33 90 (PCE)
andere    
met een lengte van niet meer dan 7,5¬†m    
met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg 8903 93 10 (PCE)
andere 8903 93 90 (PCE)
andere    
met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg 8903 99 10 (PCE)
andere 8903 99 99 (PCE)
89.04 Sleepboten en duwboten    
sleepboten 8904 00 10 (PCE)
duwboten    
zeeduwboten 8904 00 91 (PCE)
andere 8904 00 99  
89.05 Lichtschepen, pompboten, baggermolens en zandzuigers, drijvende kranen en andere schepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie; drijvende droogdokken; boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden    
baggermolens en zandzuigers    
zeeschepen 8905 10 10 (PCE)
andere 8905 10 90 (PCE)
boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden 8905 20 00 (PCE)
andere    
zeeschepen 8905 90 10 (PCE)
andere 8905 90 90 (PCE)
89.06 Andere schepen, daaronder begrepen oorlogsschepen en reddingsboten, andere dan roeiboten    
oorlogsschepen 8906 10 00 (PCE)
andere    
zeeschepen 8906 90 10 (PCE)
andere    
met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg 8906 90 91 (PCE)
andere 8906 90 99 (PCE)
89.07 Ander drijvend materieel (bijvoorbeeld vlotten, tanks, caissons, aanlegsteigers, boeien, bakens)    
opblaasbare vlotten 8907 10 00 (PCE)
andere 8907 90 00 (PCE)
89.08 Sloopschepen en ander drijvend materieel bestemd voor de sloop 8908 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.