CN8 / NC8 - 2023 89 CN8 / NC8 - 2023 - NL 91

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 90
OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLEEN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN

90.01 Optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels, andere dan die bedoeld bij post 8544; platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas    
optische vezels, optischevezelbundels en optischevezelkabels    
kabels voor beeldgeleiding 9001 10 10  
andere 9001 10 90  
platen of bladen van polariserende stoffen 9001 20 00  
contactlenzen 9001 30 00 (PCE)
brillenglazen van glas    
niet voor verbetering van gezichtsstoornissen 9001 40 20 (PCE)
voor verbetering van gezichtsstoornissen    
afgewerkt aan beide zijden    
unifocaal 9001 40 41 (PCE)
andere 9001 40 49 (PCE)
andere 9001 40 80 (PCE)
brillenglazen van andere stoffen    
niet voor verbetering van gezichtsstoornissen 9001 50 20 (PCE)
voor verbetering van gezichtsstoornissen    
afgewerkt aan beide zijden    
unifocaal 9001 50 41 (PCE)
andere 9001 50 49 (PCE)
andere 9001 50 80 (PCE)
andere 9001 90 00  
90.02 Lenzen, prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, gemonteerd, voor instrumenten, apparaten en toestellen, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas    
objectieven    
voor camera's, voor projectietoestellen of voor vergrotings- of verkleiningstoestellen voor de fotografie of voor de cinematografie 9002 11 00 (PCE)
andere 9002 19 00 (PCE)
filters 9002 20 00 (PCE)
andere 9002 90 00  
90.03 Monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan    
monturen    
van kunststof 9003 11 00 (PCE)
van andere stoffen 9003 19 00 (PCE)
delen 9003 90 00  
90.04 Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen en andere) en dergelijke artikelen    
zonnebrillen    
met optisch bewerkte brillenglazen 9004 10 10 (PCE)
andere    
met brillenglazen van kunststof 9004 10 91 (PCE)
andere 9004 10 99 (PCE)
andere    
met brillenglazen van kunststof 9004 90 10  
andere 9004 90 90  
90.05 Binocles, verrekijkers, astronomische kijkers, optische telescopen, alsmede onderstellen daarvoor; andere astronomische instrumenten en onderstellen daarvoor, andere dan radioastronomische apparaten    
binocles (dubbele kijkers) 9005 10 00 (PCE)
andere instrumenten 9005 80 00  
delen en toebehoren (onderstellen daaronder begrepen) 9005 90 00  
90.06 Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie, andere dan gasontladingslampen en -buizen bedoeld bij post 8539    
fototoestellen speciaal ontworpen voor onderwaterfotografie, voor luchtfotografie, voor medisch onderzoek van inwendige organen of voor gerechtelijke en criminologische laboratoria 9006 30 00 (PCE)
fototoestellen voor directklaarfotografie 9006 40 00 (PCE)
andere fototoestellen    
voor rolfilm met een breedte van 35 mm    
wegwerpfototoestellen 9006 53 10 (PCE)
andere 9006 53 80 (PCE)
andere 9006 59 00 (PCE)
flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie    
toestellen met ontladingsbuizen (zogenaamde elektronische flitstoestellen) 9006 61 00 (PCE)
andere 9006 69 00 (PCE)
delen en toebehoren    
van fototoestellen 9006 91 00  
andere 9006 99 00  
90.07 Filmcamera's en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen    
filmcamera's 9007 10 00 (PCE)
filmprojectietoestellen 9007 20 00 (PCE)
delen en toebehoren    
van filmcamera's 9007 91 00  
van filmprojectietoestellen 9007 92 00  
90.08 Projectietoestellen voor niet-bewegende beelden; vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de fotografie    
projectietoestellen, vergrotings- en verkleiningstoestellen 9008 50 00 (PCE)
delen en toebehoren 9008 90 00  
90.10 Apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cinematografische laboratoria, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; negatoscopen; projectieschermen    
apparaten en uitrustingsstukken voor het automatisch ontwikkelen van fotografische of cinematografische film of papier, op rollen, dan wel voor het automatisch afdrukken van ontwikkelde film op rollen fotografisch papier 9010 10 00  
andere apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cinematografische laboratoria; negatoscopen 9010 50 00  
projectieschermen 9010 60 00  
delen en toebehoren    
van apparaten en uitrustingsstukken van de onderverdelingen 9010 50 00 of 9010 60 00 9010 90 20  
andere 9010 90 80  
90.11 Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cinefotomicrografie en microprojectie daaronder begrepen    
stereoscopische microscopen 9011 10 00 (PCE)
andere microscopen, voor fotomicrografie, cinefotomicrografie of microprojectie    
microscopen voor fotomicrografie, voorzien van uitrustingsstukken speciaal vervaardigd voor het hanteren en transporteren van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal of van patroonmaskers of systeemrasters („reticles”) 9011 20 10 (PCE)
andere 9011 20 90 (PCE)
andere microscopen 9011 80 00 (PCE)
delen en toebehoren 9011 90 00  
90.12 Microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten    
microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten 9012 10 00  
delen en toebehoren 9012 90 00  
90.13 Lasers, andere dan laserdioden; andere optische instrumenten, apparaten en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk    
vizierkijkers voor wapens; periscopen; kijkers voor machines, apparaten, toestellen of instrumenten bedoeld bij dit hoofdstuk of bij afdeling XVI    
kijkers voor machines, apparaten, toestellen of instrumenten bedoeld bij dit hoofdstuk of bij afdeling XVI 9013 10 10  
andere 9013 10 90  
lasers, andere dan laserdioden 9013 20 00  
andere instrumenten, apparaten en toestellen 9013 80 00  
delen en toebehoren    
van richtkijkers (telescoopvizieren) voor wapens of van periscopen 9013 90 05  
andere 9013 90 80  
90.14 Kompassen; andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie    
kompassen 9014 10 00  
instrumenten, apparaten en toestellen voor de lucht- of ruimtevaart (andere dan kompassen)    
traagheidsplatformsystemen 9014 20 20 (PCE)
andere 9014 20 80  
andere instrumenten, apparaten en toestellen 9014 80 00  
delen en toebehoren 9014 90 00  
90.15 Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan kompassen; afstandmeters    
afstandmeters 9015 10 00  
theodolieten en tachymeters 9015 20 00  
waterpassen    
elektronische 9015 30 10  
andere 9015 30 90  
instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotogrammetrie 9015 40 00  
andere instrumenten, apparaten en toestellen    
voor de meteorologie, de hydrologie en de geofysica 9015 80 20  
voor de geodesie, de topografie, het landmeten en de hydrografie 9015 80 40  
andere 9015 80 80  
delen en toebehoren 9015 90 00  
90.16 Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of beter, ook indien met gewichten    
precisiebalansen 9016 00 10 (PCE)
delen en toebehoren 9016 00 90  
90.17 Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten (bijvoorbeeld tekenmachines, pantografen, gradenbogen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten voor lengtemeting (bijvoorbeeld maatstokken, micrometers, schuifmaten, kalibers), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk    
tekentafels en tekenmachines, ook indien automatisch    
afdrukeenheden (zogenaamde plotters) 9017 10 10 (PCE)
andere 9017 10 90 (PCE)
andere tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten    
afdrukeenheden (zogenaamde plotters) 9017 20 05 (PCE)
andere tekeninstrumenten 9017 20 10  
aftekeninstrumenten 9017 20 39 (PCE)
rekeninstrumenten 9017 20 90 (PCE)
micrometers en schuifmaten, alsmede kalibers en dergelijke maten 9017 30 00 (PCE)
andere instrumenten    
meters en linialen met maatindeling 9017 80 10  
andere 9017 80 90  
delen en toebehoren 9017 90 00  
90.18 Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elektromedische apparaten en toestellen, alsmede apparaten en toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen    
apparaten en toestellen voor elektrodiagnose (die voor functioneel onderzoek of voor het onderzoek van fysiologische parameters daaronder begrepen)    
elektrocardiografen 9018 11 00  
ultrasone diagnoseapparaten (zogenaamde scanners) 9018 12 00  
magnetische resonantieapparaten 9018 13 00  
scintigrafische apparaten 9018 14 00  
andere    
apparaten en toestellen voor de gelijktijdige bewaking van twee of meer parameters 9018 19 10  
andere 9018 19 90  
apparaten en toestellen werkend met ultraviolette of met infrarode stralen 9018 20 00  
spuiten, naalden, katheters, canules en dergelijke instrumenten    
spuiten, met of zonder naalden    
van kunststof 9018 31 10  
andere 9018 31 90  
buisvormige metalen naalden en hechtnaalden    
buisvormige metalen naalden 9018 32 10  
hechtnaalden 9018 32 90  
andere 9018 39 00  
andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de tandheelkunde    
boormachines, ook indien met andere tandheelkundige uitrustingsstukken gecombineerd op een gemeenschappelijk voetstuk 9018 41 00  
andere    
slijpsteentjes, schijven, frezen of boren en borstels, van de soort gebruikt in boormachines 9018 49 10  
andere 9018 49 90  
andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de oogheelkunde    
niet optische 9018 50 10  
optische 9018 50 90  
andere instrumenten, apparaten en toestellen    
bloeddrukmeters 9018 90 10  
endoscopen 9018 90 20  
kunstnieren 9018 90 30  
apparaten voor diathermie 9018 90 40  
transfusie- en infusietoestellen 9018 90 50  
narcose-instrumenten, -apparaten en -toestellen 9018 90 60  
apparaten voor zenuwprikkeling 9018 90 75  
andere 9018 90 84  
90.19 Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek; toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen    
toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek    
elektrische toestellen voor vibromassage 9019 10 10  
andere 9019 10 90  
toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen    
toestellen voor invasieve beademing 9019 20 10 (PCE)
toestellen voor non-invasieve beademing 9019 20 20 (PCE)
andere, delen en toebehoren daaronder begrepen 9019 20 90  
90.20 Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare filters    
gasmaskers 9020 00 10 (PCE)
andere, delen en toebehoren daaronder begrepen 9020 00 90  
90.21 Orthopedische artikelen en toestellen, daaronder begrepen medisch-chirurgische gordels en banden, alsmede krukken; breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel; prothesen; hoorapparaten voor hardhorigen en andere voor het verhelpen of verlichten van gebreken of van kwalen dienende apparatuur, die door de patiënt in de hand wordt gehouden of op andere wijze wordt gedragen, dan wel wordt ingeplant    
orthopedische artikelen en toestellen, alsmede artikelen en toestellen voor de behandeling van breuken in het beendergestel    
orthopedische artikelen en toestellen 9021 10 10  
artikelen en toestellen voor de behandeling van breuken in het beendergestel 9021 10 90  
tandprothesen    
kunsttanden    
van kunststof 9021 21 10 (CEN)
van andere stoffen 9021 21 90 (CEN)
andere 9021 29 00  
andere prothesen    
gewrichtsprothesen 9021 31 00  
andere    
oogprothesen 9021 39 10  
andere 9021 39 90  
hoorapparaten voor hardhorigen, met uitzondering van delen en toebehoren daarvan 9021 40 00 (PCE)
hartstimulatoren, met uitzondering van delen en toebehoren daarvan 9021 50 00 (PCE)
andere    
delen en toebehoren van hoorapparaten voor hardhorigen 9021 90 10  
andere 9021 90 90  
90.22 Röntgentoestellen en toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- gamma- of andere ioniserende stralen, ook indien voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik, daaronder begrepen toestellen voor radiografie of voor radiotherapie, voor het gebruik in of met vorengenoemde toestellen bestemde röntgenbuizen en andere röntgenstraalgeneratoren, spanningsgeneratoren, bedieningslessenaars, schermen, tafels, stoelen en dergelijke artikelen voor onderzoek of behandeling    
röntgentoestellen, ook indien voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik, toestellen voor röntgenfotografie of voor röntgentherapie daaronder begrepen    
tomografen die werken met behulp van een machine voor het automatisch verwerken van gegevens 9022 12 00 (PCE)
andere, voor tandheelkundig gebruik 9022 13 00 (PCE)
andere, voor medisch, chirurgisch of veeartsenijkundig gebruik 9022 14 00 (PCE)
voor ander gebruik 9022 19 00 (PCE)
toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- gamma- of andere ioniserende stralen, ook indien voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik, toestellen voor radiografie of voor radiotherapie daaronder begrepen    
voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik 9022 21 00 (PCE)
voor ander gebruik 9022 29 00 (PCE)
röntgenbuizen 9022 30 00 (PCE)
andere, delen en toebehoren daaronder begrepen    
delen en toebehoren van röntgentoestellen 9022 90 20  
andere 9022 90 80  
90.23 Instrumenten, apparaten, toestellen en modellen, bestemd voor het geven van demonstraties (bijvoorbeeld voor onderwijs of voor tentoonstellingen), niet bruikbaar voor andere doeleinden    
voor het onderwijs in de fysica, de scheikunde of de techniek 9023 00 10  
andere 9023 00 80  
90.24 Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de hardheid, de trekvastheid, de samendrukbaarheid, de rekbaarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen (bijvoorbeeld metaal, hout, textiel, papier, kunststof)    
machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van metaal    
voor universeel gebruik en voor trekproeven 9024 10 20  
voor hardheidsproeven 9024 10 40  
andere 9024 10 80  
andere machines, apparaten en toestellen 9024 80 00  
delen en toebehoren 9024 90 00  
90.25 Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende instrumenten, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van deze instrumenten    
thermometers en pyrometers, niet gecombineerd met andere instrumenten    
gevuld met vloeistof, met rechtstreekse aflezing    
koortsthermometers 9025 11 20 (PCE)
andere 9025 11 80 (PCE)
andere 9025 19 00 (PCE)
andere instrumenten    
barometers, niet gecombineerd met andere instrumenten 9025 80 20 (PCE)
andere    
elektronische 9025 80 40  
andere 9025 80 80  
delen en toebehoren 9025 90 00  
90.26 Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bijvoorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 9014, 9015, 9028 en 9032    
voor het meten of het verifiëren van de doorstroming of het peil van vloeistoffen    
elektronische    
doorstromingsmeters 9026 10 21 (PCE)
andere 9026 10 29 (PCE)
andere    
doorstromingsmeters 9026 10 81 (PCE)
andere 9026 10 89 (PCE)
voor het meten of het verifiëren van de druk    
elektronische 9026 20 20 (PCE)
andere    
manometers met spiralen of membranen van metaal 9026 20 40 (PCE)
andere 9026 20 80 (PCE)
andere instrumenten, apparaten en toestellen    
elektronische 9026 80 20  
andere 9026 80 80  
delen en toebehoren 9026 90 00  
90.27 Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse (bijvoorbeeld polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook); instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de oppervlaktespanning en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen    
analysetoestellen voor gassen of voor rook    
elektronische 9027 10 10 (PCE)
andere 9027 10 90 (PCE)
chromatografen en elektroforeseapparaten en -toestellen 9027 20 00  
spectrometers, spectrofotometers en spectrografen, die gebruikmaken van optische stralen (UV, zichtbare, IR) 9027 30 00  
andere instrumenten, apparaten en toestellen, die gebruikmaken van optische stralen (UV, zichtbare, IR) 9027 50 00  
andere instrumenten, apparaten en toestellen    
massaspectrometers 9027 81 00 (PCE)
andere    
belichtingsmeters 9027 89 10  
pH-meters, rH-meters en andere toestellen voor het meten van het geleidingsvermogen 9027 89 30  
andere 9027 89 90  
microtomen; delen en toebehoren 9027 90 00  
90.28 Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit, standaardmeters daaronder begrepen    
gasmeters 9028 10 00 (PCE)
vloeistofmeters 9028 20 00 (PCE)
elektriciteitsmeters    
voor wisselstroom    
voor eenfasewisselstroom 9028 30 11 (PCE)
voor meerfasenwisselstroom 9028 30 19 (PCE)
andere 9028 30 90 (PCE)
delen en toebehoren    
voor elektriciteitsmeters 9028 90 10  
andere 9028 90 90  
90.29 Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke; snelheidsmeters en tachometers, andere dan die bedoeld bij de posten 9014 en 9015; stroboscopen    
toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke 9029 10 00  
snelheidsmeters en tachometers; stroboscopen    
snelheidsmeters en tachometers    
snelheidsmeters voor voertuigen voor vervoer te lande 9029 20 31  
andere 9029 20 38  
stroboscopen 9029 20 90  
delen en toebehoren 9029 90 00  
90.30 Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden; meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen    
meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ioniserende stralen 9030 10 00  
oscilloscopen en oscillografen 9030 20 00  
andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van spanning, stroomsterkte, weerstand of vermogen (andere dan die voor het meten of het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfgeleiderelementen)    
multimeters (universeelmeters), zonder registreerinrichting 9030 31 00  
multimeters (universeelmeters), met registreerinrichting 9030 32 00  
andere, zonder registreerinrichting    
weerstandmeters 9030 33 20  
andere 9030 33 70  
andere, met registreerinrichting 9030 39 00  
andere instrumenten, apparaten en toestellen, speciaal vervaardigd voor de telecommunicatietechniek (bijvoorbeeld overspraakmeters, versterkingsmeters, vervormingsmeters, ruismeters) 9030 40 00  
andere instrumenten, apparaten en toestellen    
voor het meten of het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfgeleiderelementen (geïntegreerde schakelingen daaronder begrepen) 9030 82 00  
andere, met registreerinrichting 9030 84 00  
andere 9030 89 00  
delen en toebehoren 9030 90 00  
90.31 Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen    
machines voor het uitbalanceren van mechanische delen 9031 10 00  
proefbanken 9031 20 00  
andere optische instrumenten, apparaten en toestellen    
voor het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfgeleiderelementen (geïntegreerde schakelingen daaronder begrepen) of voor het verifiëren van fotomaskers of dradenkruisen gebruikt in de fabricage van halfgeleiderelementen (geïntegreerde schakelingen daaronder begrepen) 9031 41 00  
andere    
profielprojectietoestellen 9031 49 10 (PCE)
andere 9031 49 90  
andere instrumenten, apparaten, toestellen en machines    
voor het meten of het verifiëren van geometrische grootheden 9031 80 20  
andere 9031 80 80  
delen en toebehoren 9031 90 00  
90.32 Automatische regelaars    
thermostaten    
elektronische 9032 10 20 (PCE)
andere 9032 10 80 (PCE)
manostaten (pressostaten) 9032 20 00 (PCE)
andere instrumenten, apparaten en toestellen    
hydraulische of pneumatische 9032 81 00  
andere 9032 89 00  
delen en toebehoren 9032 90 00  
90.33 Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk) van machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk    
achtergrondverlichtingsmodules met luminescentiedioden (led), die een lichtbron vormen bestaande uit een of meer leds en een of meer verbindingsstukken, gemonteerd op een gedrukte schakeling of een dergelijke onderlaag, en uit andere passieve componenten, ook indien gecombineerd met optische componenten of beveiligingsdioden, en gebruikt als achtergrondverlichting voor schermen met vloeibare kristallen (lcd) 9033 00 10  
andere 9033 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.