CN8 / NC8 - 2023 90 CN8 / NC8 - 2023 - NL 92

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 91
UURWERKEN

91.01 Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), met kast van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal    
polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd stophorloge    
uitsluitend met mechanische aanwijzing 9101 11 00 (PCE)
andere 9101 19 00 (PCE)
andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge    
met automatisch opwindsysteem 9101 21 00 (PCE)
andere 9101 29 00 (PCE)
andere    
elektrisch werkend 9101 91 00 (PCE)
andere 9101 99 00 (PCE)
91.02 Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), andere dan die bedoeld bij post 9101    
polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd stophorloge    
uitsluitend met mechanische aanwijzing 9102 11 00 (PCE)
uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing 9102 12 00 (PCE)
andere 9102 19 00 (PCE)
andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge    
met automatisch opwindsysteem 9102 21 00 (PCE)
andere 9102 29 00 (PCE)
andere    
elektrisch werkend 9102 91 00 (PCE)
andere 9102 99 00 (PCE)
91.03 Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk    
elektrisch werkend 9103 10 00 (PCE)
andere 9103 90 00 (PCE)
91.04 Klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere vervoermiddelen 9104 00 00 (PCE)
91.05 Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk    
wekkers    
elektrisch werkend 9105 11 00 (PCE)
andere 9105 19 00 (PCE)
wandklokken    
elektrisch werkend 9105 21 00 (PCE)
andere 9105 29 00 (PCE)
andere    
elektrisch werkend 9105 91 00 (PCE)
andere 9105 99 00 (PCE)
91.06 Tijdcontroleapparaten en tijdmeters, met uurwerk of met synchroonmotor (bijvoorbeeld controleklokken, uurstempels en tijdregistreertoestellen)    
controleklokken; uurstempels en tijdregistreertoestellen 9106 10 00 (PCE)
andere 9106 90 00 (PCE)
91.07 Schakelklokken en andere toestellen bestemd om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen werken, met uurwerk of met synchroonmotor 9107 00 00 (PCE)
91.08 Horloge-uurwerken, compleet en gemonteerd    
elektrisch werkend    
uitsluitend met mechanische aanwijzing of met een inrichting waarop een mechanische aanwijzing kan worden aangesloten 9108 11 00 (PCE)
uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing 9108 12 00 (PCE)
andere 9108 19 00 (PCE)
met automatisch opwindmechanisme 9108 20 00 (PCE)
andere 9108 90 00 (PCE)
91.09 Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken    
elektrisch werkend 9109 10 00 (PCE)
andere 9109 90 00 (PCE)
91.10 Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken („ébauches”)    
van horloges    
complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen)    
met van een spiraalveer voorziene onrust 9110 11 10 (PCE)
andere 9110 11 90 (PCE)
niet-complete uurwerken, gemonteerd 9110 12 00  
onvolledige, onafgewerkte uurwerken („ébauches”) 9110 19 00  
andere 9110 90 00  
91.11 Kasten voor horloges bedoeld bij de posten 9101 en 9102, alsmede delen daarvan    
kasten van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal 9111 10 00 (PCE)
kasten van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd 9111 20 00 (PCE)
andere kasten 9111 80 00 (PCE)
delen 9111 90 00  
91.12 Kasten voor klokken, voor pendules, enz., alsmede delen daarvan    
kasten 9112 20 00 (PCE)
delen 9112 90 00  
91.13 Horlogebanden en delen daarvan    
van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal    
van edel metaal 9113 10 10  
van metaal geplateerd met edel metaal 9113 10 90  
van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd 9113 20 00  
andere 9113 90 00  
91.14 Andere delen voor de uurwerkmakerij    
wijzerplaten 9114 30 00  
platen en bruggen 9114 40 00  
andere    
veren, onrustveren daaronder begrepen 9114 90 10  
andere 9114 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.