CN8 / NC8 - 2023   CN8 / NC8 - 2023 - PL 02

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIAŁ 1
ZWIERZĘTA ŻYWE

01.01 Konie, osły, muły i osłomuły, żywe    
Konie    
Zwierzęta hodowlane czystorasowe 0101 21 00 (PCE)
Pozostałe    
Do uboju 0101 29 10 (PCE)
Pozostałe 0101 29 90 (PCE)
Osły 0101 30 00 (PCE)
Pozostałe 0101 90 00 (PCE)
01.02 Bydło żywe    
Bydło    
Zwierzęta hodowlane czystorasowe    
Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka) 0102 21 10 (PCE)
Krowy 0102 21 30 (PCE)
Pozostałe 0102 21 90 (PCE)
Pozostałe    
Z podrodzaju Bibos lub z podrodzaju Poephagus 0102 29 05 (PCE)
Pozostałe    
O masie nieprzekraczającej 80 kg 0102 29 10 (PCE)
O masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg    
Do uboju 0102 29 21 (PCE)
Pozostałe 0102 29 29 (PCE)
O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg    
Do uboju 0102 29 41 (PCE)
Pozostałe 0102 29 49 (PCE)
O masie przekraczającej 300 kg    
Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)    
Do uboju 0102 29 51 (PCE)
Pozostałe 0102 29 59 (PCE)
Krowy    
Do uboju 0102 29 61 (PCE)
Pozostałe 0102 29 69 (PCE)
Pozostałe    
Do uboju 0102 29 91 (PCE)
Pozostałe 0102 29 99 (PCE)
Bawoły    
Zwierzęta hodowlane czystorasowe 0102 31 00 (PCE)
Pozostałe    
Gatunki domowe 0102 39 10 (PCE)
Pozostałe 0102 39 90 (PCE)
Pozostałe    
Zwierzęta hodowlane czystorasowe 0102 90 20 (PCE)
Pozostałe    
Gatunki domowe 0102 90 91 (PCE)
Pozostałe 0102 90 99 (PCE)
01.03 Świnie żywe    
Zwierzęta hodowlane czystorasowe 0103 10 00 (PCE)
Pozostałe    
O masie mniejszej niż 50 kg    
Gatunki domowe 0103 91 10 (PCE)
Pozostałe 0103 91 90 (PCE)
O masie 50 kg lub większej    
Gatunki domowe    
Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg 0103 92 11 (PCE)
Pozostałe 0103 92 19 (PCE)
Pozostałe 0103 92 90 (PCE)
01.04 Owce i kozy, żywe    
Owce    
Zwierzęta hodowlane czystorasowe 0104 10 10 (PCE)
Pozostałe    
Jagnięta (do jednego roku życia) 0104 10 30 (PCE)
Pozostałe 0104 10 80 (PCE)
Kozy    
Zwierzęta hodowlane czystorasowe 0104 20 10 (PCE)
Pozostałe 0104 20 90 (PCE)
01.05 Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki    
O masie nieprzekraczającej 185 g    
Ptactwo z gatunku Gallus domesticus    
Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu    
Nioski 0105 11 11 (PCE)
Pozostałe 0105 11 19 (PCE)
Pozostałe    
Nioski 0105 11 91 (PCE)
Pozostałe 0105 11 99 (PCE)
Indyki 0105 12 00 (PCE)
Kaczki 0105 13 00 (PCE)
Gęsi 0105 14 00 (PCE)
Perliczki 0105 15 00 (PCE)
Pozostałe    
Ptactwo z gatunku Gallus domesticus 0105 94 00 (PCE)
Pozostałe    
Kaczki 0105 99 10 (PCE)
Gęsi 0105 99 20 (PCE)
Indyki 0105 99 30 (PCE)
Perliczki 0105 99 50 (PCE)
01.06 Pozostałe zwierzęta żywe    
Ssaki    
Naczelne 0106 11 00 (PCE)
Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren); foki, lwy morskie i morsy (ssaki z podrzędu płetwonogich) 0106 12 00 (PCE)
Wielbłądy i inne wielbłądowate (Camelidae) 0106 13 00 (PCE)
Króliki i zające    
Króliki domowe 0106 14 10 (PCE)
Pozostałe 0106 14 90  
Pozostałe 0106 19 00  
Gady (włączając węże i żółwie) 0106 20 00 (PCE)
Ptaki    
Ptaki drapieżne 0106 31 00 (PCE)
Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu) 0106 32 00 (PCE)
Strusie; emu (Dromaius novaehollandiae) 0106 33 00 (PCE)
Pozostałe    
Gołębie 0106 39 10 (PCE)
Pozostałe 0106 39 80  
Owady    
Pszczoły 0106 41 00  
Pozostałe 0106 49 00  
Pozostałe 0106 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.