CN8 / NC8 - 2023 01 CN8 / NC8 - 2023 - PL 03

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIAŁ 2
MIĘSO I PODROBY JADALNE

02.01 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone    
Tusze i półtusze 0201 10 00  
Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi    
Ćwierci „kompensowane” 0201 20 20  
Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone 0201 20 30  
Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone 0201 20 50  
Pozostałe 0201 20 90  
Bez kości 0201 30 00  
02.02 Mięso z bydła, zamrożone    
Tusze i półtusze 0202 10 00  
Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi    
Ćwierci „kompensowane” 0202 20 10  
Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone 0202 20 30  
Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone 0202 20 50  
Pozostałe 0202 20 90  
Bez kości    
Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci „kompensowane” w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku 0202 30 10  
Elementy określane jako „crop”, „chuck-and-blade” i „brisket” 0202 30 50  
Pozostałe 0202 30 90  
02.03 Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone    
Świeże lub schłodzone    
Tusze i półtusze    
Ze świń domowych 0203 11 10  
Pozostałe 0203 11 90  
Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi    
Ze świń domowych    
Szynki i ich kawałki 0203 12 11  
Łopatki i ich kawałki 0203 12 19  
Pozostałe 0203 12 90  
Pozostałe    
Ze świń domowych    
Przodki i ich kawałki 0203 19 11  
Schaby i ich kawałki, z kośćmi 0203 19 13  
Boczek i jego kawałki 0203 19 15  
Pozostałe    
Bez kości 0203 19 55  
Pozostałe 0203 19 59  
Pozostałe 0203 19 90  
Zamrożone    
Tusze i półtusze    
Ze świń domowych 0203 21 10  
Pozostałe 0203 21 90  
Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi    
Ze świń domowych    
Szynki i ich kawałki 0203 22 11  
Łopatki i ich kawałki 0203 22 19  
Pozostałe 0203 22 90  
Pozostałe    
Ze świń domowych    
Przodki i ich kawałki 0203 29 11  
Schaby i ich kawałki, z kośćmi 0203 29 13  
Boczek i jego kawałki 0203 29 15  
Pozostałe    
Bez kości 0203 29 55  
Pozostałe 0203 29 59  
Pozostałe 0203 29 90  
02.04 Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone    
Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone 0204 10 00  
Pozostałe mięso z owiec, świeże lub schłodzone    
Tusze i półtusze 0204 21 00  
Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi    
Krótkie ćwierci przednie 0204 22 10  
Grzbiety i/lub środki 0204 22 30  
Nogi 0204 22 50  
Pozostałe 0204 22 90  
Bez kości 0204 23 00  
Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone 0204 30 00  
Pozostałe mięso z owiec, zamrożone    
Tusze i półtusze 0204 41 00  
Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi    
Krótkie ćwierci przednie 0204 42 10  
Grzbiety i/lub środki 0204 42 30  
Nogi 0204 42 50  
Pozostałe 0204 42 90  
Bez kości    
Jagnięce 0204 43 10  
Pozostałe 0204 43 90  
Mięso z kóz    
Świeże lub schłodzone    
Tusze i półtusze 0204 50 11  
Krótkie ćwierci przednie 0204 50 13  
Grzbiety i/lub środki 0204 50 15  
Nogi 0204 50 19  
Pozostałe    
Kawałki z kośćmi 0204 50 31  
Kawałki bez kości 0204 50 39  
Zamrożone    
Tusze i półtusze 0204 50 51  
Krótkie ćwierci przednie 0204 50 53  
Grzbiety i/lub środki 0204 50 55  
Nogi 0204 50 59  
Pozostałe    
Kawałki z kośćmi 0204 50 71  
Kawałki bez kości 0204 50 79  
02.05 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone    
Świeże lub schłodzone 0205 00 20  
Zamrożone 0205 00 80  
02.06 Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone    
Z bydła, świeże lub schłodzone    
Do produkcji wyrobów farmaceutycznych 0206 10 10  
Pozostałe    
Przepona gruba i przepona cienka 0206 10 95  
Pozostałe 0206 10 98  
Z bydła, zamrożone    
Ozory 0206 21 00  
Wątroby 0206 22 00  
Pozostałe    
Do produkcji wyrobów farmaceutycznych 0206 29 10  
Pozostałe    
Przepona gruba i przepona cienka 0206 29 91  
Pozostałe 0206 29 99  
Ze świń, świeże lub schłodzone 0206 30 00  
Ze świń, zamrożone    
Wątroby 0206 41 00  
Pozostałe 0206 49 00  
Pozostałe, świeże lub schłodzone    
Do produkcji wyrobów farmaceutycznych 0206 80 10  
Pozostałe    
Z koni, osłów, mułów i osłomułów 0206 80 91  
Z owiec i kóz 0206 80 99  
Pozostałe, zamrożone    
Do produkcji wyrobów farmaceutycznych 0206 90 10  
Pozostałe    
Z koni, osłów, mułów i osłomułów 0206 90 91  
Z owiec i kóz 0206 90 99  
02.07 Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone    
Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus    
Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone    
Oskubane i bez jelit, z głowami i łapkami, znane jako „kurczaki 83 %” 0207 11 10  
Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %” 0207 11 30  
Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %” lub inaczej zgłaszane 0207 11 90  
Niecięte na kawałki, zamrożone    
Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %” 0207 12 10  
Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %” lub inaczej zgłaszane 0207 12 90  
Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone    
Kawałki    
Bez kości 0207 13 10  
Z kośćmi    
Połówki lub ćwiartki 0207 13 20  
Całe skrzydła, z końcami lub bez 0207 13 30  
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł 0207 13 40  
Piersi i ich kawałki 0207 13 50  
Nogi i ich kawałki 0207 13 60  
Pozostałe 0207 13 70  
Podroby    
Wątróbki 0207 13 91  
Pozostałe 0207 13 99  
Kawałki i podroby, zamrożone    
Kawałki    
Bez kości 0207 14 10  
Z kośćmi    
Połówki lub ćwiartki 0207 14 20  
Całe skrzydła, z końcami lub bez 0207 14 30  
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł 0207 14 40  
Piersi i ich kawałki 0207 14 50  
Nogi i ich kawałki 0207 14 60  
Pozostałe 0207 14 70  
Podroby    
Wątróbki 0207 14 91  
Pozostałe 0207 14 99  
Z indyków    
Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone    
Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80 %” 0207 24 10  
Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73 %” lub inaczej zgłaszane 0207 24 90  
Niecięte na kawałki, zamrożone    
Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80 %” 0207 25 10  
Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73 %” lub inaczej zgłaszane 0207 25 90  
Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone    
Kawałki    
Bez kości 0207 26 10  
Z kośćmi    
Połówki lub ćwiartki 0207 26 20  
Całe skrzydła, z końcami lub bez 0207 26 30  
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł 0207 26 40  
Piersi i ich kawałki 0207 26 50  
Nogi i ich kawałki    
Podudzia i ich kawałki 0207 26 60  
Pozostałe 0207 26 70  
Pozostałe 0207 26 80  
Podroby    
Wątróbki 0207 26 91  
Pozostałe 0207 26 99  
Kawałki i podroby, zamrożone    
Kawałki    
Bez kości 0207 27 10  
Z kośćmi    
Połówki lub ćwiartki 0207 27 20  
Całe skrzydła, z końcami lub bez 0207 27 30  
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł 0207 27 40  
Piersi i ich kawałki 0207 27 50  
Nogi i ich kawałki    
Podudzia i ich kawałki 0207 27 60  
Pozostałe 0207 27 70  
Pozostałe 0207 27 80  
Podroby    
Wątróbki 0207 27 91  
Pozostałe 0207 27 99  
Z kaczek    
Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone    
Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapkami, znane jako „kaczki 85 %” 0207 41 20  
Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70 %” 0207 41 30  
Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63 %” lub inaczej zgłaszane 0207 41 80  
Niecięte na kawałki, zamrożone    
Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70 %” 0207 42 30  
Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63 %” lub inaczej zgłaszane 0207 42 80  
Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone 0207 43 00  
Pozostałe, świeże lub schłodzone    
Kawałki    
Bez kości 0207 44 10  
Z kośćmi    
Połówki lub ćwiartki 0207 44 21  
Całe skrzydła, z końcami lub bez 0207 44 31  
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł 0207 44 41  
Piersi i ich kawałki 0207 44 51  
Nogi i ich kawałki 0207 44 61  
Tusze kacze 0207 44 71  
Pozostałe 0207 44 81  
Podroby    
Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone 0207 44 91  
Pozostałe 0207 44 99  
Pozostałe, zamrożone    
Kawałki    
Bez kości 0207 45 10  
Z kośćmi    
Połówki lub ćwiartki 0207 45 21  
Całe skrzydła, z końcami lub bez 0207 45 31  
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł 0207 45 41  
Piersi i ich kawałki 0207 45 51  
Nogi i ich kawałki 0207 45 61  
Tusze kacze 0207 45 71  
Pozostałe 0207 45 81  
Podroby    
Wątróbki    
Wątróbki otłuszczone 0207 45 93  
Pozostałe 0207 45 95  
Pozostałe 0207 45 99  
Z gęsi    
Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone    
Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapkami, znane jako „gęsi 82 %” 0207 51 10  
Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75 %” lub inaczej zgłaszane 0207 51 90  
Niecięte na kawałki, zamrożone    
Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapkami, znane jako „gęsi 82 %” 0207 52 10  
Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75 %” lub inaczej zgłaszane 0207 52 90  
Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone 0207 53 00  
Pozostałe, świeże lub schłodzone    
Kawałki    
Bez kości 0207 54 10  
Z kośćmi    
Połówki lub ćwiartki 0207 54 21  
Całe skrzydła, z końcami lub bez 0207 54 31  
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł 0207 54 41  
Piersi i ich kawałki 0207 54 51  
Nogi i ich kawałki 0207 54 61  
Tusze gęsie 0207 54 71  
Pozostałe 0207 54 81  
Podroby    
Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone 0207 54 91  
Pozostałe 0207 54 99  
Pozostałe, zamrożone    
Kawałki    
Bez kości 0207 55 10  
Z kośćmi    
Połówki lub ćwiartki 0207 55 21  
Całe skrzydła, z końcami lub bez 0207 55 31  
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł 0207 55 41  
Piersi i ich kawałki 0207 55 51  
Nogi i ich kawałki 0207 55 61  
Tusze gęsie 0207 55 71  
Pozostałe 0207 55 81  
Podroby    
Wątróbki    
Wątróbki otłuszczone 0207 55 93  
Pozostałe 0207 55 95  
Pozostałe 0207 55 99  
Z perliczek    
Niecięte na kawałki, świeże, schłodzone lub zamrożone 0207 60 05  
Pozostałe, świeże, schłodzone lub zamrożone    
Kawałki    
Bez kości 0207 60 10  
Z kośćmi    
Połówki lub ćwiartki 0207 60 21  
Całe skrzydła, z końcami lub bez 0207 60 31  
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł 0207 60 41  
Piersi i ich kawałki 0207 60 51  
Nogi i ich kawałki 0207 60 61  
Pozostałe 0207 60 81  
Podroby    
Wątróbki 0207 60 91  
Pozostałe 0207 60 99  
02.08 Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone    
Z królików lub zajęcy    
Z królików domowych 0208 10 10  
Pozostałe 0208 10 90  
Z naczelnych 0208 30 00  
Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren); fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)    
Mięso z wielorybów 0208 40 10  
Mięso z fok 0208 40 20  
Pozostałe 0208 40 80  
Z gadów (włączając z węży i z żółwi) 0208 50 00  
Z wielbłądów i innych wielbłądowatych (Camelidae) 0208 60 00  
Pozostałe    
Z gołębi domowych 0208 90 10  
Z dziczyzny, innej niż z królików lub zajęcy 0208 90 30  
Z reniferów 0208 90 60  
Żabie udka 0208 90 70  
Pozostałe 0208 90 98  
02.09 Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone    
Ze świń    
Tłuszcz podskórny ze świń    
Świeży, schłodzony, zamrożony, solony lub w solance 0209 10 11  
Suszony lub wędzony 0209 10 19  
Tłuszcz ze świń, inny niż objęty podpozycją 02091011 lub 02091019 0209 10 90  
Pozostałe 0209 90 00  
02.10 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów    
Mięso ze świń    
Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi    
Ze świń domowych    
Solone lub w solance    
Szynki i ich kawałki 0210 11 11  
Łopatki i ich kawałki 0210 11 19  
Suszone lub wędzone    
Szynki i ich kawałki 0210 11 31  
Łopatki i ich kawałki 0210 11 39  
Pozostałe 0210 11 90  
Boczek i jego kawałki    
Ze świń domowych    
Solony lub w solance 0210 12 11  
Suszony lub wędzony 0210 12 19  
Pozostały 0210 12 90  
Pozostałe    
Ze świń domowych    
Solone lub w solance    
Bok bekonowy lub szpencer 0210 19 10  
Bok trzyćwierciowy lub środki 0210 19 20  
Przodki i ich kawałki 0210 19 30  
Schaby i ich kawałki 0210 19 40  
Pozostałe 0210 19 50  
Suszone lub wędzone    
Przodki i ich kawałki 0210 19 60  
Schaby i ich kawałki 0210 19 70  
Pozostałe    
Bez kości 0210 19 81  
Pozostałe 0210 19 89  
Pozostałe 0210 19 90  
Mięso z bydła    
Z kośćmi 0210 20 10  
Bez kości 0210 20 90  
Pozostałe, włącznie z jadalnymi mączkami i mąkami, z mięsa lub podrobów    
Z naczelnych 0210 91 00  
Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren); fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)    
Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren) 0210 92 10  
Pozostałe    
Mięso 0210 92 91  
Podroby 0210 92 92  
Mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów 0210 92 99  
Z gadów (włączając z węży i z żółwi) 0210 93 00  
Pozostałe    
Mięso    
Z koni, solone, w solance lub suszone 0210 99 10  
Z owiec i kóz    
Z kośćmi 0210 99 21  
Bez kości 0210 99 29  
Z reniferów 0210 99 31  
Pozostałe 0210 99 39  
Podroby    
Ze świń domowych    
Wątroby 0210 99 41  
Pozostałe 0210 99 49  
Z bydła    
Przepona gruba i przepona cienka 0210 99 51  
Pozostałe 0210 99 59  
Pozostałe    
Wątróbki drobiowe    
Wątróbki otłuszczone, z gęsi lub z kaczek, solone lub w solance 0210 99 71  
Pozostałe 0210 99 79  
Pozostałe 0210 99 85  
Mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów 0210 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.