CN8 / NC8 - 2023 26 CN8 / NC8 - 2023 - PL 28

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽27
PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE

27.01 W臋giel; brykiety, brykietki i podobne paliwa sta艂e wytwarzane z w臋gla    
W臋giel, nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany    
Antracyt 2701 11 00  
W臋giel bitumiczny    
W臋giel koksowy 2701 12 10  
Pozosta艂y 2701 12 90  
W臋giel pozosta艂y 2701 19 00  
Brykiety, brykietki i podobne paliwa sta艂e wytwarzane z w臋gla 2701 20 00  
27.02 W臋giel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wy艂膮czeniem gagatu    
W臋giel brunatny (lignit), nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany 2702 10 00  
W臋giel brunatny (lignit) aglomerowany 2702 20 00  
27.03 Torf (w艂膮cznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany 2703 00 00  
27.04 Koks i p贸艂koks, z w臋gla, w臋gla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; w臋giel retortowy    
Koks i p贸艂koks, z w臋gla 2704 00 10  
Koks i p贸艂koks, z w臋gla brunatnego (lignitu) 2704 00 30  
Pozosta艂e 2704 00 90  
27.05 Gaz w臋glowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne ni偶 gaz ziemny (mokry) i pozosta艂e w臋glowodory gazowe 2705 00 00 (100)
27.06 Smo艂a destylowana z w臋gla, z w臋gla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz pozosta艂e smo艂y mineralne, nawet odwodnione lub cz臋艣ciowo destylowane, w艂膮cznie ze smo艂ami odzyskanymi 2706 00 00  
27.07 Oleje i pozosta艂e produkty destylacji wysokotemperaturowej smo艂y w臋glowej; podobne produkty, w kt贸rych masa sk艂adnik贸w aromatycznych jest wi臋ksza ni偶 sk艂adnik贸w niearomatycznych    
Benzol (benzen) 2707 10 00  
Toluol (toluen) 2707 20 00  
Ksylol (ksyleny) 2707 30 00  
Naftalen 2707 40 00  
Pozosta艂e mieszaniny w臋glowodor贸w aromatycznych, z聽kt贸rych 65 % lub wi臋cej obj臋to艣ciowo (w艂膮cznie ze stratami) destyluje w 250聽掳C wed艂ug metody ISO 3405 (r贸wnowa偶nej metodzie ASTM D聽86) 2707 50 00  
Pozosta艂e    
Oleje kreozotowe 2707 91 00  
Pozosta艂e    
Oleje surowe    
Surowe oleje lekkie, z kt贸rych 90聽% lub wi臋cej obj臋to艣ciowo destyluje w temperaturze do 200聽掳C 2707 99 11  
Pozosta艂e 2707 99 19  
Lekkie sk艂adniki siarkowe; antracen 2707 99 20  
Produkty zasadowe 2707 99 50  
Fenole 2707 99 80  
Pozosta艂e    
Do produkcji produkt贸w obj臋tych pozycj膮聽2803 2707 99 91  
Pozosta艂e 2707 99 99  
27.08 Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smo艂y w臋glowej lub z pozosta艂ych sm贸艂 mineralnych    
Pak 2708 10 00  
Koks pakowy 2708 20 00  
27.09 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera艂贸w bitumicznych, surowe    
Kondensaty gazu naturalnego 2709 00 10  
Pozosta艂e 2709 00 90  
27.10 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera艂贸w bitumicznych, inne ni偶 surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone, zawieraj膮ce 70聽% masy lub wi臋cej olej贸w ropy naftowej lub olej贸w otrzymywanych z minera艂贸w bitumicznych, kt贸rych te oleje stanowi膮 sk艂adniki zasadnicze preparat贸w; oleje odpadowe    
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera艂贸w bitumicznych (inne ni偶 surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone, zawieraj膮ce 70聽% masy lub wi臋cej olej贸w ropy naftowej lub olej贸w otrzymywanych z minera艂贸w bitumicznych, kt贸rych te oleje stanowi膮 sk艂adniki zasadnicze preparat贸w, inne ni偶 te zawieraj膮ce biodiesel i inne ni偶 oleje odpadowe    
Oleje lekkie i preparaty    
Do przeprowadzania procesu specyficznego 2710 12 11  
Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym ni偶 ten wymieniony w podpozycji聽27101211 2710 12 15  
Do innych cel贸w    
Benzyny specjalne    
Benzyna lakiernicza 2710 12 21  
Pozosta艂e 2710 12 25  
Pozosta艂e    
Benzyna silnikowa    
Benzyna lotnicza 2710 12 31  
Pozosta艂e, z zawarto艣ci膮 o艂owiu    
Nieprzekraczaj膮c膮 0,013聽g/l    
O liczbie oktanowej (RON) mniejszej ni偶 95 2710 12 41 (MTQ)
O liczbie oktanowej (RON) 95 lub wi臋kszej, ale mniejszej ni偶 98 2710 12 45 (MTQ)
O liczbie oktanowej (RON) 98 lub wi臋kszej 2710 12 49 (MTQ)
Przekraczaj膮c膮 0,013聽g/l 2710 12 50 (MTQ)
Paliwo typu benzyny do silnik贸w odrzutowych 2710 12 70  
Pozosta艂e oleje lekkie 2710 12 90  
Pozosta艂e    
Oleje 艣rednie    
Do przeprowadzania procesu specyficznego 2710 19 11  
Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym ni偶 ten wymieniony w podpozycji聽27101911 2710 19 15  
Do innych cel贸w    
Nafta    
Paliwo do silnik贸w odrzutowych 2710 19 21  
Pozosta艂a 2710 19 25  
Pozosta艂e 2710 19 29  
Oleje ci臋偶kie    
Oleje nap臋dowe    
Do przeprowadzania procesu specyficznego 2710 19 31  
Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym ni偶 ten wymieniony w podpozycji聽27101931 2710 19 35  
Do innych cel贸w    
O zawarto艣ci siarki nieprzekraczaj膮cej 0,001聽%聽masy 2710 19 43  
O zawarto艣ci siarki przekraczaj膮cej 0,001聽%聽masy, ale nieprzekraczaj膮cej 0,002聽% masy 2710 19 46  
O zawarto艣ci siarki przekraczaj膮cej 0,002聽%聽masy, ale nieprzekraczaj膮cej 0,1聽% masy 2710 19 47  
O zawarto艣ci siarki przekraczaj膮cej 0,1聽%聽masy 2710 19 48  
Oleje opa艂owe    
Do przeprowadzania procesu specyficznego 2710 19 51  
Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym ni偶 ten wymieniony w podpozycji聽27101951 2710 19 55  
Do innych cel贸w    
O zawarto艣ci siarki nieprzekraczaj膮cej 0,1聽%聽masy 2710 19 62  
O zawarto艣ci siarki przekraczaj膮cej 0,1聽%聽masy, ale nieprzekraczaj膮cej 0,5聽% masy 2710 19 66  
O zawarto艣ci siarki przekraczaj膮cej 0,5聽%聽masy 2710 19 67  
Oleje smarowe; pozosta艂e oleje    
Do przeprowadzania procesu specyficznego 2710 19 71  
Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym ni偶 ten wymieniony w podpozycji聽27101971 2710 19 75  
Do innych cel贸w    
Oleje silnikowe, smarowe oleje spr臋偶arkowe, smarowe oleje turbinowe 2710 19 81  
Oleje hydrauliczne 2710 19 83  
Oleje bia艂e, parafina ciek艂a 2710 19 85  
Oleje przek艂adniowe i oleje reduktorowe 2710 19 87  
Mieszanki do obr贸bki metali, oleje do smarowania form, oleje antykorozyjne 2710 19 91  
Oleje izolacyjne 2710 19 93  
Pozosta艂e oleje smarowe oraz pozosta艂e oleje 2710 19 99  
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera艂贸w bitumicznych (inne ni偶 surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone, zawieraj膮ce 70聽% masy lub wi臋cej olej贸w ropy naftowej lub olej贸w otrzymywanych z minera艂贸w bitumicznych, kt贸rych te oleje stanowi膮 sk艂adniki zasadnicze preparat贸w, zawieraj膮ce biodiesel, inne ni偶 oleje odpadowe    
Oleje nap臋dowe    
O zawarto艣ci siarki nieprzekraczaj膮cej 0,001聽%聽masy 2710 20 11  
O zawarto艣ci siarki przekraczaj膮cej 0,001聽%聽masy, ale nieprzekraczaj膮cej 0,1聽% masy 2710 20 16  
O zawarto艣ci siarki przekraczaj膮cej 0,1聽%聽masy 2710 20 19  
Oleje opa艂owe    
O zawarto艣ci siarki nieprzekraczaj膮cej 0,5聽%聽masy 2710 20 32  
O zawarto艣ci siarki przekraczaj膮cej 0,5聽%聽masy 2710 20 38  
Pozosta艂e oleje 2710 20 90  
Oleje odpadowe    
Zawieraj膮ce polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane terfenyle (PCT) lub polibromowane bifenyle (PBB) 2710 91 00  
Pozosta艂e 2710 99 00  
27.11 Gaz ziemny (mokry) i pozosta艂e w臋glowodory gazowe    
Skroplone    
Gaz ziemny 2711 11 00 (TJO)
Propan    
Propan o czysto艣ci nie mniejszej ni偶 99聽%    
Stosowany jako paliwo nap臋dowe lub do ogrzewania 2711 12 11  
Do innych cel贸w 2711 12 19  
Pozosta艂e    
Do przeprowadzania procesu specyficznego 2711 12 91  
Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym ni偶 ten wymieniony w podpozycji聽27111291 2711 12 93  
Do innych cel贸w    
O czysto艣ci przekraczaj膮cej 90聽%, ale mniejszej ni偶 99聽% 2711 12 94  
Pozosta艂y 2711 12 97  
Butany    
Do przeprowadzania procesu specyficznego 2711 13 10  
Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym ni偶 ten wymieniony w podpozycji聽27111310 2711 13 30  
Do innych cel贸w    
O czysto艣ci przekraczaj膮cej 90聽%, ale mniejszej ni偶 95聽% 2711 13 91  
Pozosta艂e 2711 13 97  
Etylen, propylen, butylen i butadien 2711 14 00  
Pozosta艂e 2711 19 00  
W stanie gazowym    
Gaz ziemny 2711 21 00 (TJO)
Pozosta艂e 2711 29 00  
27.12 Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozosta艂e woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych proces贸w, nawet barwione    
Wazelina    
Surowa 2712 10 10  
Pozosta艂a 2712 10 90  
Parafina zawieraj膮ca mniej ni偶 0,75聽%聽masy oleju    
Parafina syntetyczna o ci臋偶arze cz膮steczkowym 460 lub wi臋kszym, ale nieprzekraczaj膮cym 1560 2712 20 10  
Pozosta艂a 2712 20 90  
Pozosta艂e    
Ozokeryt, wosk montanowy lub wosk torfowy (produkty naturalne)    
Surowe 2712 90 11  
Pozosta艂e 2712 90 19  
Pozosta艂e    
Surowe    
Do przeprowadzania procesu specyficznego 2712 90 31  
Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym ni偶 ten wymieniony w podpozycji聽27129031 2712 90 33  
Do innych cel贸w 2712 90 39  
Pozosta艂e    
Mieszanina 1-alken贸w zawieraj膮ca 80聽% masy lub wi臋cej 1-alken贸w, kt贸rych d艂ugo艣膰 艂a艅cucha wynosi 24聽atomy w臋gla lub wi臋cej, ale nie przekracza 28聽atom贸w w臋gla 2712 90 91  
Pozosta艂e 2712 90 99  
27.13 Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozosta艂o艣ci olej贸w ropy naftowej lub olej贸w otrzymywanych z minera艂贸w bitumicznych    
Koks naftowy    
Niekalcynowany 2713 11 00  
Kalcynowany 2713 12 00  
Bitum naftowy 2713 20 00  
Inne pozosta艂o艣ci olej贸w ropy naftowej lub olej贸w otrzymywanych z minera艂贸w bitumicznych    
Do produkcji produkt贸w obj臋tych pozycj膮聽2803 2713 90 10  
Pozosta艂e 2713 90 90  
27.14 Bitum i asfalt, naturalne; 艂upek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i ska艂y asfaltowe    
艁upek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne 2714 10 00  
Pozosta艂e 2714 90 00  
27.15 Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smo艂y mineralnej lub mineralnego paku smo艂owego (na przyk艂ad masy uszczelniaj膮ce bitumiczne, fluksy) 2715 00 00  
27.16 Energia elektryczna 2716 00 00 (100)


Copyright 漏 Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.