CN8 / NC8 - 2023 27 CN8 / NC8 - 2023 - PL 29

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIAŁ 28
CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW

I. PIERWIASTKI CHEMICZNE    
28.01 Fluor, chlor, brom i jod    
Chlor 2801 10 00  
Jod 2801 20 00  
Fluor; brom    
Fluor 2801 30 10  
Brom 2801 30 90  
28.02 Siarka, sublimowana lub str─ůcona; siarka koloidalna 2802 00 00  
28.03 W─Ögiel (sadze oraz inne postacie w─Ögla, gdzie indziej niewymienione ani niew┼é─ůczone) 2803 00 00  
28.04 Wod├│r, gazy szlachetne i pozosta┼ée niemetale    
Wod├│r 2804 10 00 (MTQ)
Gazy szlachetne    
Argon 2804 21 00 (MTQ)
Pozosta┼ée    
Hel 2804 29 10 (MTQ)
Pozostałe 2804 29 90 (MTQ)
Azot 2804 30 00 (MTQ)
Tlen 2804 40 00 (MTQ)
Bor; tellur    
Bor 2804 50 10  
Tellur 2804 50 90  
Krzem    
Zawieraj─ůcy nie mniej ni┼╝ 99,99┬á%┬ámasy krzemu 2804 61 00  
Pozosta┼éy 2804 69 00  
Fosfor    
Czerwony fosfor 2804 70 10  
Pozosta┼éy 2804 70 90  
Arsen 2804 80 00  
Selen 2804 90 00  
28.05 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy; rt─Ö─ç    
Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych    
S├│d 2805 11 00  
Wap┼ä 2805 12 00  
Pozosta┼ée    
Stront i bar 2805 19 10  
Pozosta┼ée 2805 19 90  
Metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy    
Mieszaniny lub stopy 2805 30 10  
Pozosta┼ée    
O czysto┼Ťci 95 % masy lub wi─Ökszej    
Cer i lantan 2805 30 21 New  
Prazeodym, neodym i samar 2805 30 29 New  
Gadolin, terb i dysproz 2805 30 31 New  
Europ, holm, erb, tul, iterb, lutet i itr 2805 30 39 New  
Skand 2805 30 40  
Pozosta┼ée 2805 30 80  
Rt─Ö─ç    
W kolbach o zawarto┼Ťci netto 34,5┬ákg (masa standardowa), o warto┼Ťci FOB na jedn─ů kolb─Ö nieprzekraczaj─ůcej 224┬áÔéČ 2805 40 10  
Pozosta┼éa 2805 40 90  
II. KWASY NIEORGANICZNE I NIEORGANICZNE TLENOWE ZWI─äZKI NIEMETALI    
28.06 Chlorowod├│r (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfonowy    
Chlorowod├│r (kwas chlorowodorowy) 2806 10 00  
Kwas chlorosulfonowy 2806 20 00  
28.07 Kwas siarkowy; oleum 2807 00 00  
28.08 Kwas azotowy; mieszaniny nitruj─ůce 2808 00 00  
28.09 Pentatlenek difosforu; kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznie    
Pentatlenek difosforu 2809 10 00 (KPP)
Kwas fosforowy i kwasy polifosforowe 2809 20 00 (KPP)
28.10 Tlenki boru; kwasy borowe    
Tritlenek diboru 2810 00 10  
Pozosta┼ée 2810 00 90  
28.11 Pozosta┼ée kwasy nieorganiczne i pozosta┼ée nieorganiczne zwi─ůzki tlenowe niemetali    
Pozosta┼ée kwasy nieorganiczne    
Fluorowod├│r (kwas fluorowodorowy) 2811 11 00  
Cyjanowod├│r (kwas cyjanowodorowy) 2811 12 00  
Pozosta┼ée    
Bromowod├│r (kwas bromowodorowy) 2811 19 10  
Pozosta┼ée 2811 19 80  
Pozosta┼ée nieorganiczne zwi─ůzki tlenowe niemetali    
Ditlenek w─Ögla 2811 21 00  
Ditlenek krzemu 2811 22 00  
Pozosta┼ée    
Ditlenek siarki 2811 29 05  
Tritlenek siarki (bezwodnik siarkowy); tritlenek diarsenu 2811 29 10  
Tlenki azotu 2811 29 30  
Pozosta┼ée 2811 29 90  
III. ZWI─äZKI FLUOROWC├ôW LUB SIARKI Z NIEMETALAMI    
28.12 Halogenki i tlenohalogenki niemetali    
Chlorki i tlenochlorki    
Chlorek karbonylu (fosgen) 2812 11 00  
Tlenochlorek fosforu 2812 12 00  
Trichlorek fosforu 2812 13 00  
Pentachlorek fosforu 2812 14 00  
Monochlorek siarki 2812 15 00  
Dichlorek siarki 2812 16 00  
Chlorek tionylu 2812 17 00  
Pozosta┼ée    
Fosforu 2812 19 10  
Pozosta┼ée 2812 19 90  
Pozosta┼ée 2812 90 00  
28.13 Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek fosforu    
Disiarczek w─Ögla 2813 10 00  
Pozosta┼ée    
Siarczki fosforu, techniczny trisiarczek fosforu 2813 90 10  
Pozosta┼ée 2813 90 90  
IV. NIEORGANICZNE ZASADY I TLENKI, WODOROTLENKI I NADTLENKI METALI    
28.14 Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym    
Amoniak bezwodny 2814 10 00  
Amoniak w roztworze wodnym 2814 20 00  
28.15 Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna); wodorotlenek potasu (pota┼╝ ┼╝r─ůcy); nadtlenki sodu lub potasu    
Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna)    
Sta┼éy 2815 11 00  
W roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna) 2815 12 00 (KSH)
Wodorotlenek potasu (pota┼╝ ┼╝r─ůcy) 2815 20 00 (KPH)
Nadtlenki sodu lub potasu 2815 30 00  
28.16 Wodorotlenek i nadtlenek magnezu; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki strontu lub baru    
Wodorotlenek i nadtlenek magnezu 2816 10 00  
Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki, strontu lub baru 2816 40 00  
28.17 Tlenek cynku; nadtlenek cynku 2817 00 00  
28.18 Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie; tlenek glinu; wodorotlenek glinu    
Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie    
O zawarto┼Ťci tlenku glinu 98,5┬á%┬ámasy lub wi─Öcej    
O zawarto┼Ťci poni┼╝ej 50┬á% cz─ůstek o ┼Ťrednicy przekraczaj─ůcej 10┬ámm w ca┼ékowitej masie 2818 10 11  
O zawarto┼Ťci 50┬á% lub wi─Öcej cz─ůstek o ┼Ťrednicy przekraczaj─ůcej 10┬ámm w ca┼ékowitej masie 2818 10 19  
O zawarto┼Ťci tlenku glinu poni┼╝ej 98,5┬á%┬ámasy    
O zawarto┼Ťci poni┼╝ej 50┬á% cz─ůstek o ┼Ťrednicy przekraczaj─ůcej 10┬ámm w ca┼ékowitej masie 2818 10 91  
O zawarto┼Ťci 50┬á% lub wi─Öcej cz─ůstek o ┼Ťrednicy przekraczaj─ůcej 10┬ámm w ca┼ékowitej masie 2818 10 99  
Tlenek glinu inny ni┼╝ elektrokorund 2818 20 00  
Wodorotlenek glinu 2818 30 00  
28.19 Tlenki i wodorotlenki chromu    
Tritlenek chromu 2819 10 00  
Pozosta┼ée    
Ditlenek chromu 2819 90 10  
Pozosta┼ée 2819 90 90  
28.20 Tlenki manganu    
Ditlenek manganu 2820 10 00  
Pozosta┼ée    
Tlenek manganu zawieraj─ůcy 77┬á%┬ámasy lub wi─Öcej manganu 2820 90 10  
Pozosta┼ée 2820 90 90  
28.21 Tlenki i wodorotlenki ┼╝elaza; pigmenty mineralne zawieraj─ůce 70┬á%┬ámasy lub wi─Öcej zwi─ůzanego ┼╝elaza w przeliczeniu na Fe2O3    
Tlenki i wodorotlenki ┼╝elaza 2821 10 00  
Pigmenty mineralne 2821 20 00  
28.22 Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu 2822 00 00  
28.23 Tlenki tytanu 2823 00 00  
28.24 Tlenki o┼éowiu; minia o┼éowiana i minia pomara┼äczowa    
Tlenek o┼éowiu┬á(II) (glejta, masykot) 2824 10 00  
Pozosta┼ée 2824 90 00  
28.25 Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozosta┼ée zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozosta┼éych metali    
Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne 2825 10 00  
Tlenek i wodorotlenek litu 2825 20 00  
Tlenki i wodorotlenki wanadu 2825 30 00  
Tlenki i wodorotlenki niklu 2825 40 00  
Tlenki i wodorotlenki miedzi 2825 50 00  
Tlenki germanu i ditlenek cyrkonu 2825 60 00  
Tlenki i wodorotlenki molibdenu 2825 70 00  
Tlenki antymonu 2825 80 00  
Pozosta┼ée    
Tlenek, wodorotlenek i nadtlenek wapnia    
Wodorotlenek wapnia o czysto┼Ťci 98┬á% lub wi─Ökszej, w przeliczeniu na such─ů mas─Ö, w postaci cz─ůstek, z kt├│rych: - nie wi─Öcej ni┼╝ 1┬á%┬ámasy ma wielko┼Ť─ç cz─ůstek wi─Öksz─ů ni┼╝ 75┬ámikrometr├│w oraz - nie wi─Öcej ni┼╝ 4┬á%┬ámasy ma wielko┼Ť─ç cz─ůstek mniejsz─ů ni┼╝ 1,3┬ámikrometra 2825 90 11  
Pozosta┼ée 2825 90 19  
Tlenek i wodorotlenek berylu 2825 90 20  
Tlenki i wodorotlenki wolframu 2825 90 40  
Tlenek kadmu 2825 90 60  
Pozosta┼ée 2825 90 85  
V. SOLE I NADTLENOSOLE KWAS├ôW NIEORGANICZNYCH I METALI    
28.26 Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozosta┼ée z┼éo┼╝one sole fluorowe    
Fluorki    
Glinu 2826 12 00  
Pozosta┼ée    
Amonu lub sodu 2826 19 10  
Pozosta┼ée 2826 19 90  
Heksafluoroglinian sodu (syntetyczny kriolit) 2826 30 00  
Pozosta┼ée    
Heksafluorocyrkonian dipotasu 2826 90 10  
Pozosta┼ée 2826 90 80  
28.27 Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki    
Chlorek amonu 2827 10 00  
Chlorek wapnia 2827 20 00  
Pozosta┼ée chlorki    
Magnezu 2827 31 00  
Glinu 2827 32 00  
Niklu 2827 35 00  
Pozosta┼ée    
Cyny 2827 39 10  
┼╗elaza 2827 39 20  
Kobaltu 2827 39 30  
Pozosta┼ée 2827 39 85  
Tlenochlorki i chlorki zasadowe    
Miedzi 2827 41 00  
Pozosta┼ée    
O┼éowiu 2827 49 10  
Pozosta┼ée 2827 49 90  
Bromki i tlenobromki    
Bromki sodu lub potasu 2827 51 00  
Pozosta┼ée 2827 59 00  
Jodki i tlenojodki 2827 60 00  
28.28 Podchloryny (chlorany┬á(I)); techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominy    
Techniczny podchloryn (chloran┬á(I)) wapnia i pozosta┼ée podchloryny (chlorany┬á(I)) wapnia 2828 10 00  
Pozosta┼ée 2828 90 00  
28.29 Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany    
Chlorany    
Sodu 2829 11 00  
Pozosta┼ée 2829 19 00  
Pozosta┼ée    
Nadchlorany 2829 90 10  
Bromiany potasu lub sodu 2829 90 40  
Pozosta┼ée 2829 90 80  
28.30 Siarczki; polisiarczki, nawet niezdefiniowane chemicznie    
Siarczki sodu 2830 10 00  
Pozosta┼ée    
Siarczki wapnia, antymonu lub ┼╝elaza 2830 90 11  
Pozosta┼ée 2830 90 85  
28.31 Ditioniny i sulfoksylany    
Sodu 2831 10 00  
Pozosta┼ée 2831 90 00  
28.32 Siarczyny; tiosiarczany    
Siarczyny sodu 2832 10 00  
Pozosta┼ée siarczyny 2832 20 00  
Tiosiarczany 2832 30 00  
28.33 Siarczany; a┼éuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany)    
Siarczany sodu    
Siarczan disodu 2833 11 00  
Pozosta┼ée 2833 19 00  
Pozosta┼ée siarczany    
Magnezu 2833 21 00  
Glinu 2833 22 00  
Niklu 2833 24 00  
Miedzi 2833 25 00  
Baru 2833 27 00  
Pozosta┼ée    
Kadmu; chromu; cynku 2833 29 20  
Kobaltu; tytanu 2833 29 30  
O┼éowiu 2833 29 60  
Pozosta┼ée 2833 29 80  
A┼éuny 2833 30 00  
Nadtlenosiarczany (nadsiarczany) 2833 40 00  
28.34 Azotyny; azotany    
Azotyny 2834 10 00  
Azotany    
Potasu 2834 21 00  
Pozosta┼ée    
Baru; berylu; kadmu; kobaltu; niklu; o┼éowiu 2834 29 20  
Miedzi 2834 29 40  
Pozosta┼ée 2834 29 80  
28.35 Podfosforyny (fosforany┬áI), fosforyny i fosforany┬á(V); polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie    
Podfosforyny (fosforany┬áI) i fosforyny (fosforany┬áIII) 2835 10 00  
Fosforany    
Mono- lub disodu 2835 22 00  
Potasu 2835 24 00  
Wodoroortofosforan wapnia (fosforan diwapnia) 2835 25 00  
Pozosta┼ée fosforany wapnia 2835 26 00  
Pozosta┼ée    
Triamonu 2835 29 10  
Trisodu 2835 29 30  
Pozosta┼ée 2835 29 90  
Polifosforany    
Trifosforan sodu (tripolifosforan sodu) 2835 31 00  
Pozosta┼ée 2835 39 00  
28.36 W─Öglany; nadtlenow─Öglany (nadw─Öglany); techniczny w─Öglan amonu zawieraj─ůcy karbaminian amonu    
W─Öglan sodu 2836 20 00  
Wodorow─Öglan sodu (kwa┼Ťny w─Öglan sodu) 2836 30 00  
W─Öglany potasu 2836 40 00  
W─Öglan wapnia 2836 50 00  
W─Öglan baru 2836 60 00  
Pozosta┼ée    
W─Öglany litu 2836 91 00  
W─Öglan strontu 2836 92 00  
Pozosta┼ée    
W─Öglany    
Magnezu; miedzi 2836 99 11  
Pozosta┼ée 2836 99 17  
Peroksow─Öglany (nad(tleno)w─Öglany) 2836 99 90  
28.37 Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki z┼éo┼╝one    
Cyjanki i tlenocyjanki    
Sodu 2837 11 00  
Pozosta┼ée 2837 19 00  
Cyjanki z┼éo┼╝one 2837 20 00  
28.39 Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych    
Sodu    
Metakrzemiany sodu 2839 11 00  
Pozosta┼ée 2839 19 00  
Pozosta┼ée 2839 90 00  
28.40 Borany, nadtlenoborany (nadborany)    
Tetraboran disodu (boraks oczyszczony)    
Bezwodny 2840 11 00  
Pozosta┼éy    
Pentahydrat tetraboranu disodu 2840 19 10  
Pozosta┼ée 2840 19 90  
Pozosta┼ée borany    
Borany sodu, bezwodne 2840 20 10  
Pozosta┼ée 2840 20 90  
Nadtlenoborany (nadborany) 2840 30 00  
28.41 Sole tlenowych lub nadtlenowych kwas├│w metalicznych    
Dichromian sodu 2841 30 00  
Pozosta┼ée chromiany i dichromiany; nadtlenochromiany 2841 50 00  
Manganiny, manganiany i nadmanganiany    
Nadmanganian potasu 2841 61 00  
Pozosta┼ée 2841 69 00  
Molibdeniany 2841 70 00  
Wolframiany 2841 80 00  
Pozosta┼ée    
Cynkany i wanadany 2841 90 30  
Pozosta┼ée 2841 90 85  
28.42 Pozosta┼ée sole kwas├│w nieorganicznych lub nadtlenokwas├│w (w┼é─ůcznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie), inne ni┼╝ azydki    
Krzemiany podw├│jne lub z┼éo┼╝one, w┼é─ůcznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie 2842 10 00  
Pozosta┼ée    
Sole, sole podw├│jne lub sole z┼éo┼╝one kwas├│w selenu lub telluru 2842 90 10  
Pozosta┼ée 2842 90 80  
VI. R├ô┼╗NE    
28.43 Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne lub organiczne zwi─ůzki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnych    
Koloidy metali szlachetnych    
Srebra 2843 10 10  
Pozosta┼ée 2843 10 90  
Zwi─ůzki srebra    
Azotan srebra 2843 21 00  
Pozosta┼ée 2843 29 00  
Zwi─ůzki z┼éota 2843 30 00 (GRM)
Pozosta┼ée zwi─ůzki; amalgamaty    
Amalgamaty 2843 90 10  
Pozostałe 2843 90 90 (GRM)
28.44 Promieniotw├│rcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotw├│rcze (w┼é─ůcznie z rozszczepialnymi lub paliworodnymi pierwiastkami chemicznymi i izotopami) oraz ich zwi─ůzki; mieszaniny i pozosta┼éo┼Ťci zawieraj─ůce te produkty    
Naturalny uran i jego zwi─ůzki; stopy, dyspersje (w┼é─ůcznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawieraj─ůce naturalny uran lub naturalne zwi─ůzki uranu    
Naturalny uran    
Surowy; odpady i złom (Euratom) 2844 10 10 (KUR)
Obrobiony (Euratom) 2844 10 30 (KUR)
┼╗elazo-uran 2844 10 50 (KUR)
Pozostałe (Euratom) 2844 10 90 (KUR)
Uran wzbogacony w U┬á235 oraz jego zwi─ůzki; pluton oraz jego zwi─ůzki; stopy, dyspersje (w┼é─ůcznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawieraj─ůce uran wzbogacony w U┬á235, pluton lub zwi─ůzki tych produkt├│w    
Uran wzbogacony w U┬á235 oraz jego zwi─ůzki; stopy, dyspersje (w┼é─ůcznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawieraj─ůce uran wzbogacony w U┬á235 lub zwi─ůzki tych produkt├│w    
┼╗elazo-uran 2844 20 25 (gi)
Pozostałe (Euratom) 2844 20 35 (gi)
Pluton i jego zwi─ůzki; stopy, dyspersje (w┼é─ůcznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawieraj─ůce pluton lub zwi─ůzki tych produkt├│w    
Mieszaniny uranu i plutonu    
┼╗elazo-uran 2844 20 51 (gi)
Pozostałe (Euratom) 2844 20 59 (gi)
Pozostałe 2844 20 99 (gi)
Uran zubo┼╝ony w U┬á235 i jego zwi─ůzki; tor i jego zwi─ůzki; stopy, dyspersje (w┼é─ůcznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawieraj─ůce uran zubo┼╝ony w U┬á235, tor lub zwi─ůzki tych produkt├│w    
Uran zubo┼╝ony w U┬á235; stopy, dyspersje (w┼é─ůcznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawieraj─ůce uran zubo┼╝ony w U┬á235 lub zwi─ůzki tego produktu    
Cermetale 2844 30 11  
Pozosta┼ée 2844 30 19  
Tor; stopy, dyspersje (w┼é─ůcznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawieraj─ůce tor lub zwi─ůzki tego produktu    
Cermetale 2844 30 51  
Pozosta┼ée    
Surowy, odpady i z┼éom (Euratom) 2844 30 55  
Obrobiony    
Sztaby, pr─Öty, k─ůtowniki, kszta┼étki i profile, blachy i ta┼Ťmy (Euratom) 2844 30 61  
Pozosta┼ée (Euratom) 2844 30 69  
Zwi─ůzki uranu zubo┼╝onego w U┬á235 lub toru, nawet zmieszane razem    
Zwi─ůzki toru lub uranu zubo┼╝onego w U┬á235, nawet zmieszane razem (Euratom), inne ni┼╝ sole toru 2844 30 91  
Pozosta┼ée 2844 30 99  
Pierwiastki, izotopy i zwi─ůzki promieniotw├│rcze, inne ni┼╝ obj─Öte podpozycj─ů┬á284410, 284420 lub 284430; stopy, dyspersje (w┼é─ůcznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawieraj─ůce te pierwiastki, izotopy lub zwi─ůzki; pozosta┼éo┼Ťci promieniotw├│rcze    
Tryt i jego zwi─ůzki; stopy, dyspersje (w┼é─ůcznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawieraj─ůce tryt lub jego zwi─ůzki    
Sztuczne izotopy promieniotw├│rcze (Euratom); zwi─ůzki sztucznego izotopu promieniotw├│rczego (Euratom) 2844 41 10  
Pozosta┼ée 2844 41 90  
Aktyn-225, aktyn-227, kaliforn-253, kiur-240, kiur-241, kiur-242, kiur-243, kiur-244, einstein-253, einstein-254, gadolin-148, polon-208, polon-209, polon-210, rad-223, uran-230 lub uran-232 i ich zwi─ůzki; stopy, dyspersje (w┼é─ůcznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawieraj─ůce te pierwiastki lub zwi─ůzki    
Sztuczne izotopy promieniotw├│rcze (Euratom); zwi─ůzki sztucznych izotop├│w promieniotw├│rczych (Euratom) 2844 42 10  
Pozosta┼ée 2844 42 90  
Pozosta┼ée pierwiastki promieniotw├│rcze, ich izotopy i zwi─ůzki; pozosta┼ée stopy, dyspersje (w┼é─ůcznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawieraj─ůce te pierwiastki, izotopy lub zwi─ůzki    
Uran-233 i┬ájego zwi─ůzki; stopy, dyspersje (w┼é─ůcznie z┬ácermetalami), produkty ceramiczne i┬ámieszaniny zawieraj─ůce uran-233 lub jego zwi─ůzki 2844 43 10  
Sztuczne izotopy promieniotw├│rcze (Euratom); zwi─ůzki sztucznych izotop├│w promieniotw├│rczych (Euratom) 2844 43 20  
Pozosta┼ée 2844 43 80  
Pozosta┼éo┼Ťci promieniotw├│rcze 2844 44 00  
Zu┼╝yte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktor├│w j─ůdrowych (Euratom) 2844 50 00 (gi)
28.45 Izotopy, inne ni┼╝ obj─Öte pozycj─ů┬á2844; zwi─ůzki nieorganiczne lub organiczne takich izotop├│w, nawet niezdefiniowane chemicznie    
Ci─Ö┼╝ka woda (tlenek deuteru) (Euratom) 2845 10 00  
Bor wzbogacony w bor-10 i jego zwi─ůzki 2845 20 00  
Lit wzbogacony w lit-6 i jego zwi─ůzki 2845 30 00  
Hel-3 2845 40 00  
Pozosta┼ée    
Deuter i jego zwi─ůzki; wod├│r i jego zwi─ůzki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawieraj─ůce te produkty (Euratom) 2845 90 10  
Pozosta┼ée 2845 90 90  
28.46 Zwi─ůzki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali    
Zwi─ůzki ceru 2846 10 00  
Pozosta┼ée    
Zwi─ůzki skandu 2846 90 30  
Zwi─ůzki lantanu 2846 90 40 New  
Zwi─ůzki prazeodymu, neodymu lub samaru 2846 90 50 New  
Zwi─ůzki gadolinu, terbu lub dysprozu 2846 90 60 New  
Zwi─ůzki europu, holmu, erbu, tulu, iterbu, lutetu lub itru 2846 90 70 New  
Zwi─ůzki mieszanin metali 2846 90 90  
28.47 Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem 2847 00 00 (KHO)
28.49 W─Ögliki, nawet niezdefiniowane chemicznie    
Wapnia 2849 10 00  
Krzemu 2849 20 00  
Pozosta┼ée    
Boru 2849 90 10  
Wolframu 2849 90 30  
Glinu; chromu; molibdenu; wanadu; tantalu; tytanu 2849 90 50  
Pozosta┼ée 2849 90 90  
28.50 Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne ni┼╝ zwi─ůzki, kt├│re s─ů r├│wnie┼╝ w─Öglikami obj─Ötymi pozycj─ů┬á2849    
Wodorki; azotki 2850 00 20  
Azydki; krzemki 2850 00 60  
Borki 2850 00 90  
28.52 Nieorganiczne lub organiczne zwi─ůzki rt─Öci, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wy┼é─ůczeniem amalgamat├│w    
Zdefiniowane chemicznie 2852 10 00  
Pozosta┼ée 2852 90 00  
28.53 Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wy┼é─ůczeniem ┼╝elazofosforu; pozosta┼ée zwi─ůzki nieorganiczne (w┼é─ůcznie z wod─ů destylowan─ů lub wod─ů do pomiar├│w przewodnictwa oraz wod─ů o podobnej czysto┼Ťci); ciek┼ée powietrze (nawet pozbawione gaz├│w szlachetnych); spr─Ö┼╝one powietrze; amalgamaty, inne ni┼╝ amalgamaty metali szlachetnych    
Chlorek cyjanu (chlorocyjan) 2853 10 00  
Pozosta┼ée    
Woda destylowana lub woda do pomiar├│w przewodno┼Ťci oraz woda o podobnej czysto┼Ťci 2853 90 10  
Ciek┼ée powietrze (nawet pozbawione gaz├│w szlachetnych); spr─Ö┼╝one powietrze 2853 90 30  
Pozosta┼ée 2853 90 90  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.