CN8 / NC8 - 2023 30 CN8 / NC8 - 2023 - PL 32

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽31
NAWOZY

31.01 Nawozy zwierz臋ce lub ro艣linne, nawet zmieszane ze sob膮 lub poddane obr贸bce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obr贸bk臋 chemiczn膮 produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego lub ro艣linnego 3101 00 00  
31.02 Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe    
Mocznik, nawet w roztworze wodnym    
Mocznik zawieraj膮cy wi臋cej ni偶 45聽% masy azotu w suchym bezwodnym produkcie 3102 10 10 (KNI)
Pozosta艂y 3102 10 90 (KNI)
Siarczan amonu; sole podw贸jne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu    
Siarczan amonu 3102 21 00 (KNI)
Pozosta艂e 3102 29 00 (KNI)
Azotan amonu, nawet w roztworze wodnym    
W roztworze wodnym 3102 30 10 (KNI)
Pozosta艂y 3102 30 90 (KNI)
Mieszaniny azotanu amonu z w臋glanem wapnia lub pozosta艂ymi nieorganicznymi substancjami nieb臋d膮cymi nawozami    
O zawarto艣ci azotu nieprzekraczaj膮cej 28聽% masy 3102 40 10 (KNI)
O zawarto艣ci azotu przekraczaj膮cej 28 % masy 3102 40 90 (KNI)
Azotan sodu 3102 50 00 (KNI)
Sole podw贸jne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu 3102 60 00 (KNI)
Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym 3102 80 00 (KNI)
Pozosta艂e, w艂膮cznie z mieszaninami niewymienionymi w poprzednich podpozycjach 3102 90 00 (KNI)
31.03 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne    
Superfosfaty    
O zawarto艣ci pentatlenku difosforu (P2O5) 35 % masy lub wi臋kszej 3103 11 00 (KPP)
Pozosta艂e 3103 19 00 (KPP)
Pozosta艂e 3103 90 00 (KPP)
31.04 Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne    
Chlorek potasu    
O zawarto艣ci potasu, w przeliczeniu na K2O, nieprzekraczaj膮cej 40聽% masy suchego bezwodnego produktu 3104 20 10 (KPO)
O zawarto艣ci potasu, w przeliczeniu na K2O, przekraczaj膮cej 40聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 62聽% masy suchego bezwodnego produktu 3104 20 50 (KPO)
O zawarto艣ci potasu, w przeliczeniu na K2O, przekraczaj膮cej 62聽% masy suchego bezwodnego produktu 3104 20 90 (KPO)
Siarczan potasu 3104 30 00 (KPO)
Pozosta艂e 3104 90 00 (KPO)
31.05 Nawozy mineralne lub chemiczne, zawieraj膮ce dwa lub trzy z pierwiastk贸w nawozowych: azot, fosfor i potas; pozosta艂e nawozy; towary niniejszego dzia艂u w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczaj膮cej 10聽kg    
Towary niniejszego dzia艂u w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczaj膮cej 10聽kg 3105 10 00  
Nawozy mineralne lub chemiczne, zawieraj膮ce trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas    
O zawarto艣ci azotu przekraczaj膮cej 10聽% masy suchego bezwodnego produktu 3105 20 10  
Pozosta艂e 3105 20 90  
Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) 3105 30 00  
Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) oraz jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) 3105 40 00  
Pozosta艂e nawozy mineralne lub chemiczne, zawieraj膮ce dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor    
Zawieraj膮ce azotany i fosforany 3105 51 00  
Pozosta艂e 3105 59 00  
Nawozy mineralne lub chemiczne, zawieraj膮ce dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas 3105 60 00  
Pozosta艂e    
O zawarto艣ci azotu przekraczaj膮cej 10聽% masy suchego bezwodnego produktu 3105 90 20  
Pozosta艂e 3105 90 80  


Copyright 漏 Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.