CN8 / NC8 - 2023 29 CN8 / NC8 - 2023 - PL 31

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽30
PRODUKTY FARMACEUTYCZNE

30.01 Gruczo艂y i pozosta艂e narz膮dy do cel贸w organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; ekstrakty z gruczo艂贸w lub pozosta艂ych narz膮d贸w lub ich wydzielin do cel贸w organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozosta艂e substancje ludzkie lub zwierz臋ce, preparowane do cel贸w terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone    
Ekstrakty gruczo艂贸w lub pozosta艂ych narz膮d贸w lub ich wydzielin    
Pochodzenia ludzkiego 3001 20 10  
Pozosta艂e 3001 20 90  
Pozosta艂e    
Pochodzenia ludzkiego 3001 90 20  
Pozosta艂e    
Heparyna i jej sole 3001 90 91  
Pozosta艂e 3001 90 98  
30.02 Krew ludzka; krew zwierz臋ca preparowana do cel贸w terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice, pozosta艂e frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizm贸w (z wy艂膮czeniem dro偶d偶y) oraz podobne produkty; kultury kom贸rkowe, nawet modyfikowane    
Antysurowice, pozosta艂e frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych    
Antysurowice i pozosta艂e frakcje krwi 3002 12 00  
Produkty immunologiczne, niezmieszane, niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzeda偶y detalicznej 3002 13 00  
Produkty immunologiczne, zmieszane, niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzeda偶y detalicznej 3002 14 00  
Produkty immunologiczne, pakowane w odmierzone dawki lub do postaci, lub w opakowania do sprzeda偶y detalicznej 3002 15 00  
Szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizm贸w (z wy艂膮czeniem dro偶d偶y) oraz podobne produkty    
Szczepionki stosowane w medycynie    
Szczepionki przeciwko koronawirusom zwi膮zanym z SARS (gatunki SARS-CoV) 3002 41 10 (PCE)
Pozosta艂e 3002 41 90  
Szczepionki stosowane w weterynarii 3002 42 00  
Pozosta艂e 3002 49 00  
Kultury kom贸rkowe, nawet modyfikowane    
Produkty do prowadzenia terapii kom贸rkowej 3002 51 00  
Pozosta艂e 3002 59 00  
Pozosta艂e    
Krew ludzka 3002 90 10  
Krew zwierz臋ca przygotowana do stosowania terapeutycznego, profilaktycznego lub diagnostycznego 3002 90 30  
30.03 Leki (z wy艂膮czeniem produkt贸w obj臋tych pozycj膮聽3002, 3005 lub 3006) z艂o偶one z dw贸ch lub wi臋cej sk艂adnik贸w, kt贸re zosta艂y zmieszane razem do u偶ytku terapeutycznego lub profilaktycznego, niepakowane do sprzeda偶y detalicznej w odmierzone dawki lub w postacie, lub w opakowania    
Zawieraj膮ce penicyliny lub ich pochodne, ze struktur膮 kwasu penicylanowego lub streptomycyny, lub ich pochodne 3003 10 00  
Pozosta艂e, zawieraj膮ce antybiotyki 3003 20 00  
Pozosta艂e, zawieraj膮ce hormony lub inne produkty obj臋te pozycj膮 2937    
Zawieraj膮ce insulin臋 3003 31 00  
Pozosta艂e 3003 39 00  
Pozosta艂e, zawieraj膮ce alkaloidy lub ich pochodne    
Zawieraj膮ce efedryn臋 lub jej sole 3003 41 00  
Zawieraj膮ce pseudoefedryn臋 (INN) lub jej sole 3003 42 00  
Zawieraj膮ce norefedryn臋 lub jej sole 3003 43 00  
Pozosta艂e 3003 49 00  
Pozosta艂e, zawieraj膮ce antymalaryczne substancje czynne opisane w uwadze 2 do podpozycji do niniejszego dzia艂u 3003 60 00  
Pozosta艂e 3003 90 00  
30.04 Leki (z wy艂膮czeniem produkt贸w obj臋tych pozycj膮聽3002, 3005 lub 3006) z艂o偶one z produkt贸w zmieszanych lub niezmieszanych do cel贸w terapeutycznych lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (w艂膮cznie z lekami podawanymi przez sk贸r臋) lub do postaci, lub w opakowania do sprzeda偶y detalicznej    
Zawieraj膮ce penicyliny lub ich pochodne, ze struktur膮 kwasu penicylanowego lub streptomycyny, lub ich pochodne 3004 10 00  
Pozosta艂e, zawieraj膮ce antybiotyki 3004 20 00  
Pozosta艂e, zawieraj膮ce hormony lub inne produkty obj臋te pozycj膮 2937    
Zawieraj膮ce insulin臋 3004 31 00  
Zawieraj膮ce hormony kory nadnercza, ich pochodne lub analogi strukturalne 3004 32 00  
Pozosta艂e 3004 39 00  
Pozosta艂e, zawieraj膮ce alkaloidy lub ich pochodne    
Zawieraj膮ce efedryn臋 lub jej sole 3004 41 00  
Zawieraj膮ce pseudoefedryn臋 (INN) lub jej sole 3004 42 00  
Zawieraj膮ce norefedryn臋 lub jej sole 3004 43 00  
Pozosta艂e 3004 49 00  
Pozosta艂e, zawieraj膮ce witaminy lub inne produkty obj臋te pozycj膮 2936 3004 50 00  
Pozosta艂e, zawieraj膮ce antymalaryczne substancje czynne opisane w uwadze 2 do podpozycji do niniejszego dzia艂u 3004 60 00  
Pozosta艂e 3004 90 00  
30.05 Wata, gaza, banda偶e i podobne artyku艂y (na przyk艂ad opatrunki, plastry przylepne, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do postaci, lub w opakowania do sprzeda偶y detalicznej, do cel贸w medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych    
Opatrunki przylepne i pozosta艂e artyku艂y posiadaj膮ce warstw臋 przylepn膮 3005 10 00  
Pozosta艂e    
Wata i artyku艂y z waty 3005 90 10  
Pozosta艂e    
Z materia艂贸w w艂贸kienniczych    
Gaza i artyku艂y z gazy 3005 90 31  
Pozosta艂e 3005 90 50  
Pozosta艂e 3005 90 99  
30.06 Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze聽4 do niniejszego dzia艂u    
Sterylny katgut chirurgiczny, podobne sterylne materia艂y do zszywania chirurgicznego (w艂膮cznie ze sterylnymi wch艂anialnymi ni膰mi chirurgicznymi lub dentystycznymi) oraz sterylne materia艂y przylepne do chirurgicznego zamykania ran; sterylna laminaria (listownica) i sterylne tampony z laminarii; sterylne absorpcyjne chirurgiczne lub dentystyczne 艣rodki tamuj膮ce krwawienie; sterylne chirurgiczne lub dentystyczne 艣rodki zapobiegaj膮ce powstawaniu zrost贸w, nawet absorpcyjne    
Sterylny katgut chirurgiczny 3006 10 10  
Sterylne chirurgiczne lub dentystyczne 艣rodki zapobiegaj膮ce powstawaniu zrost贸w, nawet absorpcyjne 3006 10 30  
Pozosta艂e 3006 10 90  
Preparaty kontrastowe do bada艅 rentgenowskich; odczynniki diagnostyczne przeznaczone do podawania pacjentom 3006 30 00  
Cementy dentystyczne i inne wype艂nienia; cementy do rekonstrukcji ko艣ci 3006 40 00  
Apteczki podr臋czne i zestawy pierwszej pomocy 3006 50 00  
Chemiczne preparaty antykoncepcyjne na bazie hormon贸w, na bazie pozosta艂ych produkt贸w obj臋tych pozycj膮聽2937 lub na bazie 艣rodk贸w plemnikob贸jczych 3006 60 00  
Preparaty 偶elowe przeznaczone do stosowania w medycynie lub weterynarii jako 艣rodki do smarowania cz臋艣ci cia艂a podczas operacji chirurgicznych lub do bada艅 lekarskich, lub jako 艣rodki poprawiaj膮ce kontakt pomi臋dzy cia艂em i instrumentami medycznymi 3006 70 00  
Pozosta艂e    
Wyroby identyfikowalne jako stosowane do stomii 3006 91 00  
Odpady farmaceutyczne 3006 92 00  
Substancje oboj臋tne (placebo) i zestawy do 艣lepych (lub podw贸jnie 艣lepych) pr贸b klinicznych przeznaczone do stosowania w uznanych pr贸bach klinicznych, pakowane w odmierzone dawki 3006 93 00  


Copyright 漏 Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.