CN8 / NC8 - 2023 37 CN8 / NC8 - 2023 - PL 39

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽38
PRODUKTY CHEMICZNE R脫呕NE

38.01 Grafit sztuczny; grafit koloidalny lub p贸艂koloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozosta艂ych odmian w臋gla, w postaci past, blok贸w, p艂yt lub pozosta艂ych p贸艂produkt贸w    
Grafit sztuczny 3801 10 00  
Grafit koloidalny lub p贸艂koloidalny    
Grafit koloidalny w zawiesinie olejowej; grafit p贸艂koloidalny 3801 20 10  
Pozosta艂y 3801 20 90  
Pasty w臋glowe do elektrod oraz pasty podobne na wyk艂adziny piecowe 3801 30 00  
Pozosta艂e 3801 90 00  
38.02 W臋giel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne; czer艅 kostna, w艂膮cznie ze zu偶yt膮 czerni膮 kostn膮    
W臋giel aktywowany 3802 10 00  
Pozosta艂e 3802 90 00  
38.03 Olej talowy, nawet oczyszczony    
Surowy 3803 00 10  
Pozosta艂y 3803 00 90  
38.04 艁ugi odpadowe z produkcji 艣cieru drzewnego, nawet st臋偶one, odcukrzone lub poddane obr贸bce chemicznej, w艂膮cznie z lignosulfonianami, ale z wy艂膮czeniem oleju talowego obj臋tego pozycj膮聽3803 3804 00 00  
38.05 Terpentyna balsamiczna, ekstrakcyjna lub siarczanowa oraz pozosta艂e oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obr贸bki drzew iglastych; surowy dipenten; terpentyna posiarczynowa i pozosta艂y surowy paracymen; olejek sosnowy zawieraj膮cy alfa terpinol jako g艂贸wny sk艂adnik    
Terpentyny balsamiczne, ekstrakcyjne lub siarczanowe    
Terpentyna balsamiczna 3805 10 10  
Terpentyna ekstrakcyjna 3805 10 30  
Terpentyna siarczanowa 3805 10 90  
Pozosta艂e    
Olejek sosnowy 3805 90 10  
Pozosta艂e 3805 90 90  
38.06 Kalafonia i kwasy 偶ywiczne oraz ich pochodne; spirytus kalafoniowy i olejki kalafoniowe; 偶ywice ciek艂e    
Kalafonia i kwasy 偶ywiczne 3806 10 00  
Sole kalafonii, kwas贸w 偶ywicznych lub pochodnych kalafonii lub kwas贸w 偶ywicznych, innych ni偶 sole zwi膮zk贸w addycyjnych kalafonii 3806 20 00  
呕ywice estrowe 3806 30 00  
Pozosta艂e 3806 90 00  
38.07 Smo艂a drzewna; oleje ze smo艂y drzewnej; kreozot drzewny; drzewna benzyna ci臋偶ka; pak ro艣linny; pak browarniany i preparaty podobne na bazie kalafonii, kwas贸w 偶ywicznych lub paku ro艣linnego    
Smo艂a drzewna 3807 00 10  
Pozosta艂e 3807 00 90  
38.08 艢rodki owadob贸jcze, gryzoniob贸jcze, grzybob贸jcze, chwastob贸jcze, op贸藕niaj膮ce kie艂kowanie, regulatory wzrostu ro艣lin, 艣rodki odka偶aj膮ce i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzeda偶y detalicznej, lub w postaci preparat贸w lub artyku艂贸w (na przyk艂ad ta艣m nasyconych siark膮, knot贸w i 艣wiec oraz lep贸w na muchy)    
Towary wymienione w uwadze聽1 do podpozycji do niniejszego dzia艂u    
DDT (ISO) (klofenotan (INN)), w opakowaniach o masie netto nieprzekraczaj膮cej 300 g 3808 52 00  
Pozosta艂e 3808 59 00  
Towary wymienione w uwadze 2 do podpozycji do niniejszego dzia艂u    
W opakowaniach o masie netto nieprzekraczaj膮cej 300 g 3808 61 00  
W opakowaniach o masie netto przekraczaj膮cej 300 g, ale nieprzekraczaj膮cej 7,5 kg 3808 62 00  
Pozosta艂e 3808 69 00  
Pozosta艂e    
艢rodki owadob贸jcze (insektycydy)    
Na bazie perytroid贸w 3808 91 10  
Na bazie chlorowanych w臋glowodor贸w 3808 91 20  
Na bazie karbaminian贸w 3808 91 30  
Na bazie zwi膮zk贸w fosforoorganicznych 3808 91 40  
Pozosta艂e 3808 91 90  
艢rodki grzybob贸jcze (fungicydy)    
Nieorganiczne    
Preparaty na bazie zwi膮zk贸w miedzi 3808 92 10  
Pozosta艂e 3808 92 20  
Pozosta艂e    
Na bazie ditiokarbaminian贸w 3808 92 30  
Na bazie benzimidiazoli 3808 92 40  
Na bazie diazoli lub triazoli 3808 92 50  
Na bazie diazyny lub morfoliny 3808 92 60  
Pozosta艂e 3808 92 90  
艢rodki chwastob贸jcze (herbicydy), op贸藕niaj膮ce kie艂kowanie oraz regulatory wzrostu ro艣lin    
艢rodki chwastob贸jcze (herbicydy)    
Na bazie fenoksy-fitohormon贸w 3808 93 11  
Na bazie triazyn 3808 93 13  
Na bazie amid贸w 3808 93 15  
Na bazie karbaminian贸w 3808 93 17  
Na bazie pochodnych dinitroaniliny 3808 93 21  
Na bazie pochodnych mocznika, uracylu lub sulfonylomocznika 3808 93 23  
Pozosta艂e 3808 93 27  
Preparaty op贸藕niaj膮ce kie艂kowanie 3808 93 30  
Regulatory wzrostu ro艣lin 3808 93 90  
艢rodki odka偶aj膮ce    
Na bazie czwartorz臋dowych soli amoniowych 3808 94 10  
Na bazie zwi膮zk贸w fluorowcowanych 3808 94 20  
Pozosta艂e 3808 94 90  
Pozosta艂e    
艢rodki gryzoniob贸jcze (rodentycydy) 3808 99 10  
Pozosta艂e 3808 99 90  
38.09 艢rodki wyka艅czalnicze, no艣niki barwnik贸w przy艣pieszaj膮ce barwienie, utrwalacze barwnik贸w i pozosta艂e preparaty (na przyk艂ad klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemys艂ach w艂贸kienniczym, papierniczym, sk贸rzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone    
Na bazie substancji skrobiowych    
Zawieraj膮ce mniej ni偶 55聽% masy tych substancji 3809 10 10  
Zawieraj膮ce 55聽% masy lub wi臋cej tych substancji, ale mniej ni偶 70聽% masy 3809 10 30  
Zawieraj膮ce 70聽% masy lub wi臋cej tych substancji, ale mniej ni偶 83聽% masy 3809 10 50  
Zawieraj膮ce 83聽% masy lub wi臋cej tych substancji 3809 10 90  
Pozosta艂e    
W rodzaju stosowanych w przemy艣le w艂贸kienniczym lub przemys艂ach podobnych 3809 91 00  
W rodzaju stosowanych w przemy艣le papierniczym lub przemys艂ach podobnych 3809 92 00  
W rodzaju stosowanych w przemy艣le sk贸rzanym lub przemys艂ach podobnych 3809 93 00  
38.10 Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozosta艂e preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, z艂o偶one z metalu i innych materia艂贸w; preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub pr臋t贸w spawalniczych    
Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, z艂o偶one z metalu i innych materia艂贸w 3810 10 00  
Pozosta艂e    
Preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub pr臋t贸w spawalniczych 3810 90 10  
Pozosta艂e 3810 90 90  
38.11 艢rodki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia si臋 偶ywic, dodatki zwi臋kszaj膮ce lepko艣膰, preparaty antykorozyjne oraz pozosta艂e preparaty dodawane do olej贸w mineralnych (w艂膮cznie z benzyn膮) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych cel贸w, co oleje mineralne    
艢rodki przeciwstukowe    
Na bazie zwi膮zk贸w o艂owiu    
Na bazie tetraetyloo艂owiu 3811 11 10  
Pozosta艂e 3811 11 90  
Pozosta艂e 3811 19 00  
Dodatki do olej贸w smarowych    
Zawieraj膮ce oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minera艂贸w bitumicznych 3811 21 00  
Pozosta艂e 3811 29 00  
Pozosta艂e 3811 90 00  
38.12 Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; z艂o偶one plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone; preparaty przeciwutleniaj膮ce oraz pozosta艂e zwi膮zki stabilizuj膮ce do gumy lub tworzyw sztucznych    
Gotowe przyspieszacze wulkanizacji 3812 10 00  
Z艂o偶one plastyfikatory do kauczuku lub tworzyw sztucznych    
Mieszanina reakcyjna zawieraj膮ca 3-izobutyryloksy-1-izopropylo-2,2-dimetylopropyloftalan benzylu oraz 3-izobutyryloksy-2,2,4-trimetylopentyloftalan benzylu 3812 20 10  
Pozosta艂e 3812 20 90  
Preparaty przeciwutleniaj膮ce oraz pozosta艂e zwi膮zki stabilizuj膮ce do gumy lub tworzyw sztucznych    
Mieszaniny oligomer贸w 2,2,4-trimetylo-1,2-dihydrochinoliny (TMQ) 3812 31 00  
Pozosta艂e    
Preparaty przeciwutleniaj膮ce 3812 39 10  
Pozosta艂e 3812 39 90  
38.13 Preparaty i 艂adunki do ga艣nic przeciwpo偶arowych; granaty ga艣nicze 3813 00 00  
38.14 Organiczne z艂o偶one rozpuszczalniki i rozcie艅czalniki, gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone; gotowe zmywacze farb i lakier贸w    
Na bazie octanu butylu 3814 00 10  
Pozosta艂e 3814 00 90  
38.15 Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone    
Katalizatory na no艣niku    
Z niklem lub ze zwi膮zkami niklu jako substancjami aktywnymi 3815 11 00  
Z metalami szlachetnymi lub ze zwi膮zkami metali szlachetnych jako substancjami aktywnymi 3815 12 00  
Pozosta艂e    
Katalizatory w postaci ziaren, z kt贸rych 90聽% masy lub wi臋cej ma wielko艣膰 cz膮stek nieprzekraczaj膮c膮 10聽mikrometr贸w, sk艂adaj膮ce si臋 z mieszaniny tlenk贸w na no艣niku magnezowokrzemianowym, zawieraj膮ce: - 20聽% masy lub wi臋cej, ale nie wi臋cej ni偶 35聽% masy, miedzi, oraz - 2聽% masy lub wi臋cej, ale nie wi臋cej ni偶 3聽% masy, bizmutuoraz o pozornym ci臋偶arze w艂a艣ciwym 0,2 lub wi臋kszym, ale nie wi臋kszym ni偶 1,0 3815 19 10  
Pozosta艂e 3815 19 90  
Pozosta艂e    
Katalizatory sk艂adaj膮ce si臋 z octanu etylotrifenylofosfoniowego, w postaci roztworu w metanolu 3815 90 10  
Pozosta艂e 3815 90 90  
38.16 Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby, ogniotrwa艂e, w tym dolomitowa masa ogniotrwa艂a do ubijania, inne ni偶 wyroby obj臋te pozycj膮 3801    
Dolomitowa masa ogniotrwa艂a do ubijania 3816 00 10  
Pozosta艂e 3816 00 90  
38.17 Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne ni偶 te obj臋te pozycj膮聽2707 lub 2902    
Alkilobenzen liniowy 3817 00 50  
Pozosta艂e 3817 00 80  
38.18 Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci kr膮偶k贸w, p艂ytek lub podobnych postaciach; zwi膮zki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektronice    
Krzem domieszkowany 3818 00 10  
Pozosta艂e 3818 00 90  
38.19 Hydrauliczne p艂yny hamulcowe i pozosta艂e gotowe p艂yny do hydraulicznych skrzy艅 bieg贸w, niezawieraj膮ce lub zawieraj膮ce mniej ni偶 70聽% masy olej贸w ropy naftowej lub olej贸w otrzymanych z minera艂贸w bitumicznych 3819 00 00  
38.20 艢rodki zapobiegaj膮ce zamarzaniu i gotowe p艂yny przeciwoblodzeniowe 3820 00 00  
38.21 Gotowe po偶ywki do namna偶ania i od偶ywiania drobnoustroj贸w (w艂膮cznie z wirusami i tym podobnymi) lub kom贸rek ro艣linnych, ludzkich lub zwierz臋cych 3821 00 00  
38.22 Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na pod艂o偶ach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na pod艂o偶ach, nawet w postaci zestaw贸w, inne ni偶 te obj臋te pozycj膮 3006; certyfikowane materia艂y wzorcowe    
Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na pod艂o偶ach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na pod艂o偶ach, nawet w postaci zestaw贸w    
Stosowane w przypadku malarii 3822 11 00  
Stosowane w przypadku choroby wywo艂anej wirusem Zika i pozosta艂ych chor贸b przenoszonych przez komary z rodzaju Aedes 3822 12 00  
Do oznaczania grupy krwi 3822 13 00  
Pozosta艂e 3822 19 00  
Pozosta艂e 3822 90 00  
38.23 Przemys艂owe monokarboksylowe kwasy t艂uszczowe; kwa艣ne oleje z rafinacji; przemys艂owe alkohole t艂uszczowe    
Przemys艂owe monokarboksylowe kwasy t艂uszczowe; kwa艣ne oleje z rafinacji    
Kwas stearynowy 3823 11 00  
Kwas oleinowy 3823 12 00  
Kwasy t艂uszczowe oleju talowego 3823 13 00  
Pozosta艂e    
Kwasy t艂uszczowe destylowane 3823 19 10  
Destylat kwas贸w t艂uszczowych 3823 19 30  
Pozosta艂e 3823 19 90  
Przemys艂owe alkohole t艂uszczowe 3823 70 00  
38.24 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemys艂u chemicznego lub przemys艂贸w pokrewnych (w艂膮czaj膮c te sk艂adaj膮ce si臋 z mieszanin produkt贸w naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone    
Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni 3824 10 00  
Niespiekane w臋gliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym 3824 30 00  
Gotowe dodatki do cement贸w, zapraw lub beton贸w 3824 40 00  
Nieogniotrwa艂e zaprawy i masy betonowe    
Beton gotowy do wylania 3824 50 10  
Pozosta艂e 3824 50 90  
Sorbit, inny ni偶 ten obj臋ty podpozycj膮聽290544    
W roztworze wodnym    
Zawieraj膮cy 2聽% masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawarto艣膰 D-sorbitu 3824 60 11  
Pozosta艂e 3824 60 19  
Pozosta艂e    
Zawieraj膮ce 2聽% masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawarto艣膰 D-sorbitu 3824 60 91  
Pozosta艂e 3824 60 99  
Towary wymienione w uwadze 3 do podpozycji do niniejszego dzia艂u    
Zawieraj膮ce oksiran (tlenek etylenu) 3824 81 00  
Zawieraj膮ce polichlorowane bifenyle (PCBs), polichlorowane terfenyle (PCTs) lub polibromowane bifenyle (PBBs) 3824 82 00  
Zawieraj膮ce fosforan tris(2,3-dibromopropylu) 3824 83 00  
Zawieraj膮ce aldrin (ISO), kamfechlor (ISO) (toksafen), chlordan (ISO), chlordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) lub mireks (ISO) 3824 84 00  
Zawieraj膮ce 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), zawieraj膮cy lindan (ISO, INN) 3824 85 00  
Zawieraj膮ce pentachlorobenzen (ISO) lub heksachlorobenzen (ISO) 3824 86 00  
Zawieraj膮ce kwas perfluorooktanosulfonowy, jego sole, perfluorooktanosulfonamidy, lub fluorek perfluorooktanosulfonylu 3824 87 00  
Zawieraj膮ce tetra-, penta-, heksa-, hepta- lub oktabromodifenyloetery 3824 88 00  
Zawieraj膮ce kr贸tko艂a艅cuchowe chlorowane parafiny 3824 89 00  
Pozosta艂e    
Mieszaniny i preparaty zawieraj膮ce g艂贸wnie (5-etylo-2-metylo-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-ylo)metylo metylo metylofosforan i bis[(5-etylo-2-metylo-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-ylo)metylo] metylofosforan 3824 91 00  
Estry poliglikolowe kwasu metylofosfonowego 3824 92 00  
Pozosta艂e    
Produkty sulfonowania przy rafinacji ropy, z wy艂膮czeniem sulfonian贸w metali alkalicznych, amonowych lub etanoloaminowych; tiofenowane kwasy sulfonowe z olej贸w otrzymanych z minera艂贸w bitumicznych oraz ich sole 3824 99 10  
Wymieniacze jonowe 3824 99 15  
Poch艂aniacze gaz贸w do lamp pr贸偶niowych 3824 99 20  
Pirolignity (na przyk艂ad wapnia); surowy winian wapnia, surowy cytrynian wapnia 3824 99 25  
Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry 3824 99 30  
Pozosta艂e    
Preparaty zapobiegaj膮ce tworzeniu si臋 kamienia kot艂owego oraz podobne preparaty 3824 99 45  
Preparaty do powlekania galwanicznego 3824 99 50  
Mieszaniny mono-, di-, i triestr贸w glicerynowych kwas贸w t艂uszczowych (emulgatory t艂uszcz贸w) 3824 99 55  
Produkty i preparaty do u偶ytku farmaceutycznego lub chirurgicznego    
Produkty po艣rednie z produkcji antybiotyk贸w otrzymane podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, nawet suszone, do stosowania do produkcji lek贸w dla ludzi obj臋tych pozycj膮聽3004 3824 99 61  
Produkty po艣rednie z produkcji soli monensin 3824 99 62  
Pozosta艂e 3824 99 64  
Produkty pomocnicze dla odlewnictwa (inne ni偶 obj臋te podpozycj膮聽38241000) 3824 99 65  
Preparaty ognioodporne, wodoodporne i inne podobne stosowane w budownictwie 3824 99 70  
Pozosta艂e    
P艂ytka niobianu litu, niedomieszkowana 3824 99 75  
Mieszanina amin pochodz膮cych ze zdimeryzowanych kwas贸w t艂uszczowych, o 艣redniej masie cz膮steczkowej 520 lub wi臋kszej, ale nieprzekraczaj膮cej 550 3824 99 80  
3-(1-Etylo-1-metylopropylo)izoksazol-5-yloamina, w postaci roztworu w toluenie 3824 99 85  
Mieszaniny sk艂adaj膮ce si臋 g艂贸wnie z metylofosfonianu dimetylu, oksyranu i pentatlenku difosforu 3824 99 86  
Produkty chemiczne lub preparaty, z艂o偶one g艂贸wnie ze zwi膮zk贸w organicznych, gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone    
W postaci p艂ynnej w temperaturze 20聽掳C 3824 99 92  
Pozosta艂e 3824 99 93  
Pozosta艂e 3824 99 96  
38.25 Produkty odpadowe przemys艂u chemicznego lub przemys艂贸w pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone; odpady komunalne; osady ze 艣ciek贸w kanalizacyjnych; pozosta艂e odpady wymienione w uwadze 6 do niniejszego dzia艂u    
Odpady komunalne 3825 10 00  
Osady ze 艣ciek贸w kanalizacyjnych 3825 20 00  
Odpady szpitalne 3825 30 00  
Odpady rozpuszczalnik贸w organicznych    
Fluorowcowane 3825 41 00  
Pozosta艂e 3825 49 00  
Odpady p艂yn贸w potrawiennych metali, p艂yn贸w hydraulicznych, p艂yn贸w hamulcowych i p艂yn贸w zapobiegaj膮cych zamarzaniu 3825 50 00  
Pozosta艂e odpady przemys艂u chemicznego lub przemys艂贸w pokrewnych    
Zawieraj膮ce g艂贸wnie sk艂adniki organiczne 3825 61 00  
Pozosta艂e 3825 69 00  
Pozosta艂e    
Alkaliczny tlenek 偶elaza do oczyszczania gaz贸w 3825 90 10  
Pozosta艂e 3825 90 90  
38.26 Biodiesel i jego mieszaniny, niezawieraj膮ce lub zawieraj膮ce mniej ni偶 70聽% masy olej贸w ropy naftowej lub olej贸w otrzymywanych z minera艂贸w bitumicznych    
Monoalkilowe estry kwas贸w t艂uszczowych, zawieraj膮ce 96,5聽% lub wi臋cej masy estr贸w (FAMAE) 3826 00 10  
Pozosta艂e 3826 00 90  
38.27 Mieszaniny zawieraj膮ce fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub propanu, gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone    
Zawieraj膮ce zwi膮zki w臋gla z chlorem i fluorem (CFC), nawet zawieraj膮ce chlorofluorow臋glowodory (HCFC), perfluorowcowane w臋glowodory (PFC) lub fluorow臋glowodory (HFC); zawieraj膮ce bromofluorow臋glowodory (HBFC); zawieraj膮ce tetrachlorek w臋gla; zawieraj膮ce 1,1,1-trichloroetan (metylochloroform)    
Zawieraj膮ce zwi膮zki w臋gla z chlorem i fluorem (CFC), nawet zawieraj膮ce chlorofluorow臋glowodory (HCFC), perfluorowcowane w臋glowodory (PFC) lub fluorow臋glowodory (HFC) 3827 11 00  
Zawieraj膮ce bromofluorow臋glowodory (HBFC) 3827 12 00  
Zawieraj膮ce tetrachlorek w臋gla 3827 13 00  
Zawieraj膮ce 1,1,1-trichloroetan (metylochloroform) 3827 14 00  
Zawieraj膮ce bromochlorodifluorometan (Halon-1211), bromotrifluorometan (Halon-1301) lub dibromotetrafluoroetany (Halon-2402) 3827 20 00  
Zawieraj膮ce chlorofluorow臋glowodory (HCFC), nawet zawieraj膮ce perfluorowcowane w臋glowodory (PFC) lub fluorow臋glowodory (HFC), ale niezawieraj膮ce zwi膮zk贸w w臋gla z chlorem i fluorem (CFC)    
Zawieraj膮ce substancje obj臋te podpozycjami od290341 do 290348 3827 31 00  
Pozosta艂e, zawieraj膮ce substancje obj臋te podpozycjami od 290371 do 290375 3827 32 00  
Pozosta艂e 3827 39 00  
Zawieraj膮ce bromek metylu (bromometan) lub bromochlorometan 3827 40 00  
Zawieraj膮ce trifluorometan (HFC-23) lub perfluorowcowane w臋glowodory (PFC), ale niezawieraj膮ce zwi膮zk贸w w臋gla z chlorem i fluorem (CFC) lub chlorofluorow臋glowodor贸w (HCFC)    
Zawieraj膮ce trifluorometan (HFC-23) 3827 51 00  
Pozosta艂e 3827 59 00  
Zawieraj膮ce pozosta艂e fluorow臋glowodory (HFC), ale niezawieraj膮ce zwi膮zk贸w w臋gla z chlorem i fluorem (CFC) lub chlorofluorow臋glowodor贸w (HCFC)    
Zawieraj膮ce 15 % lub wi臋cej masy 1,1,1-trifluoroetanu (HFC-143a) 3827 61 00  
Pozosta艂e, nieobj臋te powy偶szymi podpozycjami, zawieraj膮ce 55 % lub wi臋cej masy pentafluoroetanu (HFC-125), ale niezawieraj膮ce nienasyconych fluorowanych pochodnych w臋glowodor贸w acyklicznych (HFO) 3827 62 00  
Pozosta艂e, nieobj臋te powy偶szymi podpozycjami, zawieraj膮ce 40 % lub wi臋cej masy pentafluoroetanu (HFC-125) 3827 63 00  
Pozosta艂e, nieobj臋te powy偶szymi podpozycjami, zawieraj膮ce 30 % lub wi臋cej masy 1,1,1,2-tetrafluoroetanu (HFC-134a), ale niezawieraj膮ce nienasyconych fluorowanych pochodnych w臋glowodor贸w acyklicznych (HFO) 3827 64 00  
Pozosta艂e, nieobj臋te powy偶szymi podpozycjami, zawieraj膮ce 20 % lub wi臋cej masy difluorometanu (HFC-32) i 20 % lub wi臋cej masy pentafluoroetanu (HFC-125) 3827 65 00  
Pozosta艂e, nieobj臋te powy偶szymi podpozycjami, zawieraj膮ce substancje obj臋te podpozycjami od 290341 do 290348 3827 68 00  
Pozosta艂e 3827 69 00  
Pozosta艂e 3827 90 00  


Copyright 漏 Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.