CN8 / NC8 - 2023 39 CN8 / NC8 - 2023 - PL 41

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIAŁ 40
KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU

40.01 Kauczuk naturalny, balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne ┼╝ywice naturalne, w formach podstawowych lub w p┼éytach, arkuszach lub ta┼Ťmach    
Naturalny lateks kauczukowy, nawet wst─Öpnie wulkanizowany 4001 10 00  
Kauczuk naturalny w pozosta┼éych formach    
Arkusze w─Ödzone 4001 21 00  
Kauczuk naturalny technicznie okre┼Ťlony (TSNR) 4001 22 00  
Pozosta┼éy 4001 29 00  
Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne ┼╝ywice naturalne 4001 30 00  
40.02 Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodz─ůca z olej├│w, w formach podstawowych lub w p┼éytach, arkuszach lub ta┼Ťmach; mieszaniny dowolnego produktu obj─Ötego pozycj─ů┬á4001 z dowolnym produktem obj─Ötym niniejsz─ů pozycj─ů, w formach podstawowych lub w p┼éytach, arkuszach lub ta┼Ťmach    
Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR); karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy (XSBR)    
Lateks 4002 11 00  
Pozosta┼ée    
Kauczuk butadienowo-styrenowy wytwarzany w procesie polimeryzacji emulsyjnej (E-SBR) w belach 4002 19 10  
Kopolimery blokowe styren-butadien-styren wytwarzane w procesie polimeryzacji w roztworze (SBS, elastomery termoplastyczne) w granulkach, okruchach lub proszku 4002 19 20  
Kauczuk butadienowo-styrenowy wytwarzany w procesie polimeryzacji w roztworze (S-SBR) w belach 4002 19 30  
Pozosta┼ée 4002 19 90  
Kauczuk butadienowy (BR) 4002 20 00  
Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR); kauczuk halo-izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR)    
Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR) 4002 31 00  
Pozosta┼ée 4002 39 00  
Kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy) (CR)    
Lateks 4002 41 00  
Pozosta┼éy 4002 49 00  
Kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR)    
Lateks 4002 51 00  
Pozosta┼éy 4002 59 00  
Kauczuk izoprenowy (IR) 4002 60 00  
Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) 4002 70 00  
Mieszaniny dowolnego produktu obj─Ötego pozycj─ů┬á4001 z dowolnym produktem obj─Ötym niniejsz─ů pozycj─ů 4002 80 00  
Pozosta┼ée    
Lateks 4002 91 00  
Pozosta┼ée    
Produkty modyfikowane przez wprowadzenie tworzyw sztucznych 4002 99 10  
Pozosta┼ée 4002 99 90  
40.03 Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w p┼éytach, arkuszach lub ta┼Ťmach 4003 00 00  
40.04 Odpady, ┼Ťcinki i braki z gumy (innej ni┼╝ ebonit) oraz proszki i granulaty z nich otrzymane 4004 00 00  
40.05 Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawowych lub w p┼éytach, arkuszach lub ta┼Ťmach    
Mieszanki nape┼énione sadz─ů lub krzemionk─ů 4005 10 00  
Roztwory; dyspersje inne ni┼╝ te obj─Öte podpozycj─ů┬á400510 4005 20 00  
Pozosta┼ée    
P┼éyty, arkusze i ta┼Ťmy 4005 91 00  
Pozosta┼ée 4005 99 00  
40.06 Pozosta┼ée formy (na przyk┼éad pr─Öty, rury i kszta┼étowniki) oraz artyku┼éy (na przyk┼éad kr─ů┼╝ki i pier┼Ťcienie) z kauczuku niewulkanizowanego    
Ta┼Ťmy bie┼╝nikowe do bie┼╝nikowania opon gumowych 4006 10 00  
Pozosta┼ée 4006 90 00  
40.07 Ni─ç i sznurek, gumowe 4007 00 00  
40.08 P┼éyty, arkusze, ta┼Ťmy, pr─Öty i kszta┼étowniki, z gumy innej ni┼╝ ebonit    
Z gumy kom├│rkowej    
P┼éyty, arkusze i ta┼Ťmy 4008 11 00  
Pozosta┼ée 4008 19 00  
Z gumy niekom├│rkowej    
P┼éyty, arkusze i ta┼Ťmy    
Pokrycia podłogowe i maty 4008 21 10 (MTK)
Pozosta┼ée 4008 21 90  
Pozosta┼ée 4008 29 00  
40.09 Przewody, rury i w─Ö┼╝e z gumy innej ni┼╝ ebonit, z wyposa┼╝eniem lub bez (na przyk┼éad z┼é─ůcza, kolanka, ko┼énierze)    
Niewzmocnione lub inaczej po┼é─ůczone z innymi materia┼éami    
Bez wyposa┼╝enia 4009 11 00  
Z wyposa┼╝eniem 4009 12 00  
Wzmocnione lub inaczej po┼é─ůczone tylko z metalem    
Bez wyposa┼╝enia 4009 21 00  
Z wyposa┼╝eniem 4009 22 00  
Wzmocnione lub inaczej po┼é─ůczone tylko z materia┼éami w┼é├│kienniczymi    
Bez wyposa┼╝enia 4009 31 00  
Z wyposa┼╝eniem 4009 32 00  
Wzmocnione lub inaczej po┼é─ůczone z innymi materia┼éami    
Bez wyposa┼╝enia 4009 41 00  
Z wyposa┼╝eniem 4009 42 00  
40.10 Pasy lub ta┼Ťmy, przeno┼Ťnikowe lub nap─Ödowe, z gumy    
Pasy lub ta┼Ťmy, przeno┼Ťnikowe    
Wzmocnione tylko metalem 4010 11 00  
Wzmocnione tylko materia┼éami w┼é├│kienniczymi 4010 12 00  
Pozosta┼ée 4010 19 00  
Pasy lub ta┼Ťmy, nap─Ödowe    
Pasy nap─Ödowe bez ko┼äca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie zewn─Ötrznym przekraczaj─ůcym 60┬ácm, ale nieprzekraczaj─ůcym 180┬ácm 4010 31 00  
Pasy nap─Ödowe bez ko┼äca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne ni┼╝ rowkowane, o obwodzie zewn─Ötrznym przekraczaj─ůcym 60┬ácm, ale nieprzekraczaj─ůcym 180┬ácm 4010 32 00  
Pasy nap─Ödowe bez ko┼äca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie zewn─Ötrznym przekraczaj─ůcym 180┬ácm, ale nieprzekraczaj─ůcym 240┬ácm 4010 33 00  
Pasy nap─Ödowe bez ko┼äca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne ni┼╝ rowkowane, o obwodzie zewn─Ötrznym przekraczaj─ůcym 180┬ácm, ale nieprzekraczaj─ůcym 240┬ácm 4010 34 00  
Pasy synchroniczne bez ko┼äca, o obwodzie zewn─Ötrznym przekraczaj─ůcym 60┬ácm, ale nieprzekraczaj─ůcym 150┬ácm 4010 35 00  
Pasy synchroniczne bez ko┼äca, o obwodzie zewn─Ötrznym przekraczaj─ůcym 150┬ácm, ale nieprzekraczaj─ůcym 198┬ácm 4010 36 00  
Pozosta┼ée 4010 39 00  
40.11 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe    
W rodzaju stosowanych w samochodach (w┼é─ůcznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wy┼Ťcigowymi) 4011 10 00 (PCE)
W rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ci─Ö┼╝arowych    
O wsp├│┼éczynniku obci─ů┼╝enia nieprzekraczaj─ůcym 121 4011 20 10 (PCE)
O wsp├│┼éczynniku obci─ů┼╝enia przekraczaj─ůcym 121 4011 20 90 (PCE)
W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych 4011 30 00 (PCE)
W rodzaju stosowanych w motocyklach 4011 40 00 (PCE)
W rodzaju stosowanych w rowerach 4011 50 00 (PCE)
W rodzaju stosowanych w pojazdach lub maszynach u┼╝ywanych w rolnictwie lub le┼Ťnictwie 4011 70 00 (PCE)
W rodzaju stosowanych w budowlanych, górniczych lub przemysłowych pojazdach i maszynach transportu bliskiego 4011 80 00 (PCE)
Pozostałe 4011 90 00 (PCE)
40.12 Opony pneumatyczne bie┼╝nikowane lub u┼╝ywane, gumowe; opony pe┼éne lub z poduszk─ů powietrzn─ů, bie┼╝niki opon, ochraniacze d─Ötek, gumowe    
Opony bie┼╝nikowane    
W rodzaju stosowanych w samochodach (w┼é─ůcznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wy┼Ťcigowymi) 4012 11 00 (PCE)
W rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ci─Ö┼╝arowych 4012 12 00 (PCE)
W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych 4012 13 00 (PCE)
Pozostałe 4012 19 00 (PCE)
Opony pneumatyczne, u┼╝ywane 4012 20 00 (PCE)
Pozosta┼ée    
Opony pe┼éne lub z poduszk─ů powietrzn─ů 4012 90 20  
Bie┼╝niki opon 4012 90 30  
Ochraniacze d─Ötek 4012 90 90  
40.13 D─Ötki gumowe    
W rodzaju stosowanych w samochodach (w┼é─ůcznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wy┼Ťcigowymi), autobusach lub samochodach ci─Ö┼╝arowych 4013 10 00 (PCE)
W rodzaju stosowanych w rowerach 4013 20 00 (PCE)
Pozostałe 4013 90 00 (PCE)
40.14 Artyku┼éy higieniczne lub farmaceutyczne (w┼é─ůcznie ze smoczkami), z gumy innej ni┼╝ ebonit, z wyposa┼╝eniem z ebonitu lub bez    
Os┼éonki antykoncepcyjne 4014 10 00  
Pozosta┼ée 4014 90 00  
40.15 Artyku┼éy odzie┼╝owe i dodatki odzie┼╝owe (w┼é─ůcznie z r─Ökawiczkami, mitenkami i r─Ökawicami z jednym palcem), dowolnego przeznaczenia, z gumy innej ni┼╝ ebonit    
R─Ökawiczki, mitenki i r─Ökawice z jednym palcem    
W rodzaju stosowanych do cel├│w medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych 4015 12 00 (NPR)
Pozostałe 4015 19 00 (NPR)
Pozosta┼ée 4015 90 00  
40.16 Pozosta┼ée artyku┼éy z gumy innej ni┼╝ ebonit    
Z gumy kom├│rkowej 4016 10 00  
Pozosta┼ée    
Pokrycia pod┼éogowe i maty 4016 91 00  
Gumy do wycierania 4016 92 00  
Uszczelki, podk┼éadki i pozosta┼ée uszczelnienia 4016 93 00  
Odbijacze ┼é├│dkowe lub dokowe, nawet nadmuchiwane 4016 94 00  
Pozosta┼ée artyku┼éy nadmuchiwane 4016 95 00  
Pozosta┼ée    
Do pojazd├│w silnikowych obj─Ötych pozycjami od 8701 do 8705    
Cz─Ö┼Ťci gumowo-metalowe 4016 99 52  
Pozosta┼ée 4016 99 57  
Pozosta┼ée    
Cz─Ö┼Ťci gumowo-metalowe 4016 99 91  
Pozosta┼ée 4016 99 97  
40.17 Ebonit we wszystkich postaciach, w┼é─ůczaj─ůc odpady i z┼éom; artyku┼éy z ebonitu 4017 00 00  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.