CN8 / NC8 - 2023 45 CN8 / NC8 - 2023 - PL 47

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽46
WYROBY ZE S艁OMY, Z ESPARTO LUB POZOSTA艁YCH MATERIA艁脫W DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE ORAZ WYROBY Z WIKLINY

46.01 Plecionki i podobne wyroby z materia艂贸w do wyplatania, nawet z艂o偶one w pasma; materia艂y do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z materia艂贸w do wyplatania, po艂膮czone razem w r贸wnoleg艂e pasma lub tkane, w postaci arkuszy, nawet w postaci gotowych wyrob贸w (na przyk艂ad mat, materia艂贸w na maty, os艂on)    
Maty, materia艂y na maty i os艂ony, z materia艂贸w ro艣linnych    
Z bambusa    
Z plecionek lub podobnych wyrob贸w z materia艂贸w do wyplatania 4601 21 10  
Pozosta艂e 4601 21 90  
Z rattanu    
Z plecionek lub podobnych wyrob贸w z materia艂贸w do wyplatania 4601 22 10  
Pozosta艂e 4601 22 90  
Pozosta艂e    
Z plecionek lub podobnych wyrob贸w z materia艂贸w do wyplatania 4601 29 10  
Pozosta艂e 4601 29 90  
Pozosta艂e    
Z bambusa    
Plecionki i podobne wyroby z materia艂u do wyplatania, nawet z艂o偶one w pasma 4601 92 05  
Pozosta艂e    
Z plecionek lub podobnych wyrob贸w z materia艂贸w do wyplatania 4601 92 10  
Pozosta艂e 4601 92 90  
Z rattanu    
Plecionki i podobne wyroby z materia艂u do wyplatania, nawet z艂o偶one w pasma 4601 93 05  
Pozosta艂e    
Z plecionek lub podobnych wyrob贸w z materia艂贸w do wyplatania 4601 93 10  
Pozosta艂e 4601 93 90  
Z pozosta艂ych materia艂贸w ro艣linnych    
Plecionki i podobne wyroby z materia艂u do wyplatania, nawet z艂o偶one w pasma 4601 94 05  
Pozosta艂e    
Z plecionek lub podobnych wyrob贸w z materia艂贸w do wyplatania 4601 94 10  
Pozosta艂e 4601 94 90  
Pozosta艂e    
Plecionki i podobne wyroby z materia艂u do wyplatania, nawet z艂o偶one w pasma 4601 99 05  
Pozosta艂e    
Z plecionek lub podobnych wyrob贸w z materia艂贸w do wyplatania 4601 99 10  
Pozosta艂e 4601 99 90  
46.02 Wyroby koszykarskie, wyroby wikliniarskie i pozosta艂e wyroby wykonane bezpo艣rednio do kszta艂tu z materia艂贸w do wyplatania lub wykonane z towar贸w obj臋tych pozycj膮聽4601; artyku艂y z luffy    
Z materia艂贸w ro艣linnych    
Z bambusa 4602 11 00  
Z rattanu 4602 12 00  
Pozosta艂e    
Otuliny s艂omiane na butelki 4602 19 10  
Pozosta艂e 4602 19 90  
Pozosta艂e 4602 90 00  


Copyright 漏 Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.