CN8 / NC8 - 2023 46 CN8 / NC8 - 2023 - PL 48

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽47
MASA W艁脫KNISTA Z DREWNA LUB Z POZOSTA艁EGO W艁脫KNISTEGO MATERIA艁U CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY)

47.01 Masa w艂贸knista mechaniczna    
Masa w艂贸knista termomechaniczna 4701 00 10 (kg)
Pozosta艂y 4701 00 90 (kg)
47.02 Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego 4702 00 00 (kg)
47.03 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna ni偶 do przerobu chemicznego    
Niebielona    
Z drzew iglastych 4703 11 00 (kg)
Z drzew innych ni偶 iglaste 4703 19 00 (kg)
P贸艂bielona lub bielona    
Z drzew iglastych 4703 21 00 (kg)
Z drzew innych ni偶 iglaste 4703 29 00 (kg)
47.04 Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna ni偶 do przerobu chemicznego    
Niebielona    
Z drzew iglastych 4704 11 00 (kg)
Z drzew innych ni偶 iglaste 4704 19 00 (kg)
P贸艂bielona lub bielona    
Z drzew iglastych 4704 21 00 (kg)
Z drzew innych ni偶 iglaste 4704 29 00 (kg)
47.05 Masa w艂贸knista drzewna otrzymana w po艂膮czonych mechanicznych i chemicznych procesach roztwarzania 4705 00 00 (kg)
47.06 Masy w艂贸kniste pochodz膮ce z odzyskanego papieru lub tektury (makulatura i odpady) lub z innego w艂贸knistego materia艂u celulozowego    
Masa z lintersu bawe艂nianego 4706 10 00  
Masy w艂贸kniste pochodz膮ce z odzyskanego papieru lub tektury (makulatura i odpady) 4706 20 00 (kg)
Pozosta艂e, z bambusa 4706 30 00 (kg)
Pozosta艂e    
Mechaniczna 4706 91 00 (kg)
Chemiczna 4706 92 00 (kg)
Otrzymane w po艂膮czonych procesach mechanicznych i chemicznych 4706 93 00 (kg)
47.07 Papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady)    
Papier lub tektura, siarczanowe lub faliste, niebielone 4707 10 00  
Pozosta艂y papier lub tektura, wykonane g艂贸wnie z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwionej w masie 4707 20 00  
Papier lub tektura, wykonane g艂贸wnie z masy w艂贸knistej mechanicznej (na przyk艂ad gazety, czasopisma i podobne materia艂y drukowane)    
Stare i niesprzedane gazety i czasopisma, ksi膮偶ki telefoniczne, broszury i drukowane materia艂y reklamowe 4707 30 10  
Pozosta艂e 4707 30 90  
Pozosta艂e, w艂膮cznie z niesortowan膮 makulatur膮 i niesortowanymi odpadami    
Niesortowane 4707 90 10  
Sortowane 4707 90 90  


Copyright 漏 Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.